Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 3 Лютого 2024

V

переклад українською методом Франка: К. Лук’янової

Маленький принц польською за методом Франка 5 розділ

Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego (щодня я дізнавався щось нове) o planecie, o wyjeździe, o podróży (про планету, про від’їзд, про подорож). Wiadomości te gromadziły się z wolna i przypadkowo (ці відомості збиралися повільно і випадково). I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów (і так на третій день я дізнався драму з баобабами).

W tym przypadku stało się to dzięki barankowi (у цьому випадку сталося це завдяки баранчику). Mały Książę spytał mnie nagle, jakby w coś zwątpił (Маленький принц раптово запитав мене, ніби в чомусь засумнівавшись):

— Czy to prawda, że baranki zjadają krzaki (це правда, що баранчики їдять кущі)?

— Tak, to prawda (так, це правда).

— O, to bardzo się z tego cieszę (о, я дуже цьому радий).

 • Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o planecie, o wyjeździe, o podróży. Wiadomości te gromadziły się z wolna i przypadkowo. I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów.
  W tym przypadku stało się to dzięki barankowi. Mały Książę spytał mnie nagle, jakby w coś zwątpił:
  – Czy to prawda, że baranki zjadają krzaki?
  – Tak, to prawda.
  – O, to bardzo się z tego cieszę.

— Nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wiadomość (я не розумів, яке значення може мати відомість), że baranki zjadają krzaki (що баранчики їдять кущі). Ale Mały Książę dodał (але Маленький принц додав):

— Wobec tego one jedzą także baobaby (отже, вони їдять і баобаби)?

Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami (я пояснив йому, що баобаби не кущі, а дерева), i to tak dużymi jak kościoły (і такі великі як церкви), i gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni (і якби навіть він взяв з собою ціле стадо слонів), to nie dałyby one rady jednому baobabowi (то вони б не впоралися з одним баобабом).

Na myśl o stadzie słoni Mały Książę roześmiał się (на думку про стадо слонів Маленький принц розсміявся):

 • – Nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wiadomość, że baranki zjadają krzaki. Ale Mały Książę dodał:
  – Wobec tego one jedzą także baobaby?
  Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami, i to tak dużymi jak kościoły, i gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni, to nie dałyby one rady jednemu baobabowi.
  Na myśl o stadzie słoni Mały Książę roześmiał się:

— Trzeba byłoby poustawiać jednego na drugim (треба було б поставити одного на одному).

Później dodał z namysłem (потім додав задумливо):

— Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie (але перш ніж баобаби стануть деревами, вони маленькі).

— To prawda (це правда). Ale dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby (але чому ти хочеш, щоб баранчики їли маленькі баобаби)?

Odpowiedział mi (він відповів мені): — Dobrze, dobrze (добре, добре)… — jakby chodziło o rzecz najzupełniej oczywistą (ніби йшлося про річ абсолютно очевидну). Musiałem zrobić duży wysiłek (мені довелося докласти велике зусилля), aby zrozumieć to bez niczyjej pomocy (щоб зрозуміти це без чиєїсь допомоги).

 • – Trzeba byłoby poustawiać jednego na drugim.
  Później dodał z namysłem:
  – Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie.
  – To prawda. Ale dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby?
  Odpowiedział mi: – Dobrze, dobrze… – jakby chodziło o rzecz najzupełniej oczywistą. Musiałem zrobić duży wysiłek, aby zrozumieć to bez niczyjej pomocy.

Okazało się, że na planecie Małego Księcia (виявилося, що на планеті Маленького принца), tak jak na wszystkich planetach (як і на всіх планетах), rosły rośliny pożyteczne oraz zielska (росли корисні рослини та бур’яни). W rezultacie znajdowały się tam (у результаті там знаходилися) dobre nasiona roślin pożytecznych (гарні насіння корисних рослин) i złe nasiona zielsk (і погані насіння бур’янів). Ale ziarna są niewidoczne (але зерна невидимі). Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili (сплять собі потай у землі до моменту), kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się (коли якомусь з них захочеться прокинутися). Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd (випускає тоді чудовий, беззахисний пагін), który najpierw nieśmiało wyciąga się ku słońcu (який спочатку сором’язливо витягується до сонця).

 • Okazało się, że na planecie Małego Księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz zielska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk. Ale ziarna są niewidoczne. Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się. Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd, który najpierw nieśmiało wyciąga się ku słońcu.

Jeżeli jest to pęd rzodkiewki albo róży (якщо це паросток редьки або троянди), można mu pozwolić rosnąć, jak chce (можна йому дозволити рости, як хоче). Ale jeżeli jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej (але якщо це бур’ян, потрібно вирвати його якнайшвидше), gdy tylko się je rozpozna (як тільки його розпізнаєш). Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe (отже, на планеті Маленького принца були жахливі насіння). Ziarna baobabu (насіння баобаба). Zakażony był nimi cały grunt (заражена ними вся земля). A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno (а коли баобаб виросте, то виривати його вже занадто пізно) i nigdy już nie można się go pozbyć (і вже ніколи не можна його позбутися). Zajmie całą planetę (він охопить всю планету). Przeorze ją korzeniami (пронизає її корінням). A jeżeli planeta jest mała (а якщо планета маленька), a baobabów jest dużo (а баобабів багато), to one ją rozsadzają (то вони її розірвуть).

 • Jeżeli jest to pęd rzodkiewki albo róży, można mu pozwolić rosnąć, jak chce. Ale jeżeli jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej, gdy tylko się je rozpozna. Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Ziarna baobabu. Zakażony był nimi cały grunt. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę. Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.

— Jest to kwestia dyscypliny (це питання дисципліни) — powiedział mi później Mały Książę (сказав мені пізніше Маленький принц). — Rano, po umyciu się (вранці, після вмивання), trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety (потрібно робити дуже ретельне прибирання планети). Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów (треба змусити себе регулярно виривати баобаби), i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży (і це відразу після того, як відрізниш їх від кущів троянд), do których są w młodości bardzo podobne (на які вони в молодості дуже схожі). Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa (це робота дуже нудна, але дуже легка) …

Маленький принц на польском по методу Франка 5 глава / Mały Książę
 • – Jest to kwestia dyscypliny – powiedział mi później Mały Książę. – Rano, po umyciu się, trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety. Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa …

Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek (одного дня він порадив мені спробувати намалювати гарний малюнок), który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów (який би допоміг дітям з нашої планети зрозуміти небезпеку баобабів).

— Gdyby kiedyś podróżowały (якщо б вони коли-небудь подорожували) — mówił mi (говорив мені) — może im się przydać (може їм це знадобитися). Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody (іноді відкладання роботи на потім не приносить шкоди). Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą (але у випадку з баобабом це завжди катастрофа). Znałem planetę, którą zamieszkiwał leniuch (я знав планету, на якій жив ледар). Zlekceważył trzy pędy (він знехтував три паростки) …

 • Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.
  – Gdyby kiedyś podróżowały – mówił mi – może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą. Znałem planetę, którą zamieszkiwał leniuch. Zlekceważył trzy pędy …
Mały Książę

Według wskazówek Małego Księcia narysowałem tę planetę (за порадами Маленького принца я намалював цю планету). Nie lubię prawić morałów (я не люблю читати моралі). Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane (але небезпека баобабів так мало відома), a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet (а ризик, на який піддаються ті, хто потрапляє на одну з маленьких планет), jest tak poważne (так серйозний), że tym razem odstąpię od mych zasad (що цього разу я відступлю від моїх правил). I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby (і я кажу: діти, остерігайтеся баобабів)!

 • Według wskazówek Małego Księcia narysowałem tę planetę. Nie lubię prawić morałów. Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad. I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby!

Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek (багато праці коштував мені цей малюнок), który zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół (який я зробив, щоб попередити моїх друзів) przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym (перед небезпекою, що давно загрожує, але невідомою). Mój trud jednakże opłacił się (моя праця, однак, виправдалася). Może zapytacie, dlaczego w tej książce nie ma innych równie wspaniałych rysunków jak rysunek baobabów (можливо, ви запитаєте, чому в цій книзі немає інших таких же чудових малюнків, як малюнок баобабів)? Odpowiedź jest prosta (відповідь проста): próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały (я намагався їх зробити, але вони мені не вдалися). Gdy malowałem baobaby (коли я малював баобаби), kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność (керувала мною якась внутрішня необхідність).

 • Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek, który zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym. Mój trud jednakże opłacił się. Może zapytacie, dlaczego w tej książce nie ma innych równie wspaniałych rysunków jak rysunek baobabów? Odpowiedź jest prosta: próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały. Gdy malowałem baobaby, kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność.

Аудіозапис п’ятого розділу казкиВаша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Маленький принц польською за методом Франка 5 розділ

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь