Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 16 Лютого 2024

XIV
Маленький принц на польском по методу Франка 14 глава

переклад українською методом Франка: К. Лук’янової

Маленький принц польською за методом Франка 14 розділ

Piąta planeta była bardzo interesująca (п’ята планета була дуже цікава). Była najmniejsza ze wszystkich (вона була найменшою з усіх). Była tak mała, że zaledwie starczyło na niej miejsca na lampę uliczną i Latarnika (вона була така мала, що ледь вистачило на ній місця для вуличного ліхтаря та Ліхтарника).

Читайте також: Ганс Крістіан Андерсен “Дзвін” польською за методом Франка

Mały Książę nie umiał sobie wytłumaczyć (Маленький принц не міг собі пояснити), do czego może służyć uliczna latarnia i Latarnik gdzieś we wszechświecie (для чого може служити вуличний ліхтар і Ліхтарник десь у всесвіті), na małej planetce pozbawionej domów i ludności (на малій планеті, позбавленій будинків та населення). Jednak powiedział sobie (однак він сказав собі):

 • Piąta planeta była bardzo interesująca. Była najmniejsza ze wszystkich. Była tak mała, że zaledwie starczyło na niej miejsca na lampę uliczną i Latarnika.
  Mały Książę nie umiał sobie wytłumaczyć, do czego może służyć uliczna latarnia i Latarnik gdzieś we wszechświecie, na małej planetce pozbawionej domów i ludności. Jednak powiedział sobie:

“Możliwe, iż ten człowiek jest niedorzeczny (можливо, ця людина абсурдна). Ale on jest mniej niedorzeczny niż Król, Próżny, Bankier i Pijak (але він менш абсурдний, ніж король, честолюбець, банкір і п’яниця). Jego praca jest przynajmniej pożyteczna (його робота, принаймні, корисна). Gdy zapala lampę, to tak jakby stwarzał jeszcze jedną nową gwiazdę lub kwiat (коли він запалює лампу, це так, ніби він створює ще одну зірку або квітку). Gdy gasi lampę, to tak jakby usypiał gwiazdę lub kwiat (коли гасить лампу, це так, ніби він усипляє зірку або квітку). To bardzo ładne zajęcie (це дуже гарне заняття). To rzeczywiście jest pożyteczne, ponieważ jest ładne (це дійсно корисно, бо це гарно).”

 • “Możliwe, iż ten człowiek jest niedorzeczny. Ale on jest mniej niedorzeczny niż Król, Próżny, Bankier i Pijak. Jego praca jest przynajmniej pożyteczna. Gdy zapala lampę, to tak jakby stwarzał jeszcze jedną nową gwiazdę lub kwiat. Gdy gasi lampę, to tak jakby usypiał gwiazdę lub kwiat. To bardzo ładne zajęcie. To rzeczywiście jest pożyteczne, ponieważ jest ładne.”

Natychmiast po wylądowaniu Mały Książę ukłonił się z szacunkiem Latarnikowi (відразу після приземлення Маленький принц вклонився з повагою Ліхтарнику).

Mały Książę

– Dzień dobry (добрий день). Dlaczego przed chwilą zgasiłeś swą lampę (чому ти зараз=щойно загасив свою лампу)?

– Taki rozkaz, – odpowiedział Latarnik (такий наказ, – відповів Ліхтарник). – Dzień dobry (добрий день).

– Co to znaczy rozkaz (що це значить наказ)?

– Rozkaz gaszenia lampy (наказ гасіння лампи). Dobry wieczór (добрий вечір).

Zapalił lampę (він запалив лампу).

– Dlaczego zapaliłeś (чому ти запалив)?

– Taki jest rozkaz, – odpowiedział Latarnik (такий наказ, – відповів Ліхтарник).

– Nie rozumiem, – rzekł Mały Książę (не розумію, – сказав Маленький принц).

– Nic tu nie ma do rozumienia (немає тут чого розуміти). Rozkaz jest rozkazem (наказ є наказом). Dzień dobry (добрий день).

Zgasił lampę (він загасив лампу). Następnie otarł sobie czoło chustką w czerwoną kratę (потім витер собі чоло хусткою в червону клітинку).

 • Natychmiast po wylądowaniu Mały Książę ukłonił się z szacunkiem Latarnikowi.
  – Dzień dobry. Dlaczego przed chwilą zgasiłeś swą lampę?
  – Taki rozkaz, – odpowiedział Latarnik. – Dzień dobry.
  – Có to znaczy rozkaz?
  – Rozkaz gaszenia lampy. Dobry wieczór.
  Zapalił lampę.
  – Dlaczego zapaliłeś?
  – Taki jest rozkaz, – odpowiedział Latarnik.
  – Nie rozumiem, – rzekł Mały Książę.
  – Nic tu nie ma do rozumienia. Rozkaz jest rozkazem. Dzień dobry.
  Zgasił lampę. Następnie otarł sobie czoło chustką w czerwoną kratę.

– Mam straszną pracę (у мене жахлива робота). Kiedyś miała ona sens (колись вона мала сенс). Gasiłem latarnię rano, a zapalałem wieczorem (я гасив ліхтар вранці, а запалював ввечері). W dzień mogłem odpoczywać, a w nocy spałem (вдень я міг відпочивати, а вночі спав)…

– A czy teraz zmienił się rozkaz (а зараз наказ змінився)?

– Rozkaz się nie zmienił (наказ не змінився). Na tym polega tragizm sytuacji (у цьому полягає трагедія ситуації). Z roku na rok planeta obraca się szybciej, a rozkaz się nie zmienia (з року в рік планета обертається швидше, а наказ не змінюється).

– Więc (отже)? – spytał Mały Książę (запитав Маленький принц).

– Więc dzisiaj, gdy planeta robi obrót w ciągu minuty (отже сьогодні, коли планета робить оберт протягом хвилини), nie mam chwili odpoczynku (у мене немає ані хвилини відпочинку). W ciągu każdej minuty muszę zapalić latarnię i zgasić ją (кожну хвилину я мушу запалити ліхтар і погасити його)!

 • – Mam straszną pracę. Kiedyś miała ona sens. Gasiłem latarnię rano, a zapalałem wieczorem. W dzień mogłem odpoczywać, a w nocy spałem…
  – A czy teraz zmienił się rozkaz?
  – Rozkaz się nie zmienił. Na tym polega tragizm sytuacji. Z roku na rok planeta obraca się szybciej, a rozkaz się nie zmienia.
  – Więc? – spytał Mały Książę.
  – Więc dzisiaj, gdy planeta robi obrót w ciągu minuty, nie mam chwili odpoczynku. W ciągu każdej minuty muszę zapalić latarnię i zgasić ją!

– U ciebie dzień trwa jedną minutę (у тебе день триває одну хвилину)! Jakie to zabawne (як це смішно)!

– To wcale nie jest zabawne, – powiedział Latarnik (це зовсім не смішно, – сказав ліхтарник). – Już minął miesiąc, odkąd rozmawiamy (вже минув місяць, як ми розмовляємо).

– Miesiąc (місяць)?

– Tak (так). Trzydzieści minut – trzydzieści dni (тридцять хвилин – тридцять днів). Dobranoc (на добраніч).

Zapalił lampę (він запалив лампу).

Mały Książę przyjrzał się Latarnikowi i poczuł sympatię dla tego człowieka (Маленький Принц придивився до ліхтарника і відчув симпатію до цієї людини), który tak wiernie wypełniał rozkaz (який так вірно виконував наказ). Przypomniał sobie zachody słońca na własnej planecie (він згадав заходи сонця на власній планеті), kiedy podziwiał je wciąż na nowo (коли захоплювався ними знову і знову), przesuwając tylko krzesełko (пересуваючи лише стілець). Chciał pomóc swemu przyjacielowi (він хотів допомогти своєму другу).

 • – U ciebie dzień trwa jedną minutę! Jakie to zabawne!
  – To wcale nie jest zabawne, – powiedział Latarnik. – Już minął miesiąc, odkąd rozmawiamy.
  – Miesiąc?
  – Tak. Trzydzieści minut – trzydzieści dni. Dobranoc.
  Zapalił lampę.
  Mały Książę przyjrzał się Latarnikowi i poczuł sympatię dla tego człowieka, który tak wiernie wypełniał rozkaz. Przypomniał sobie zachody słońca na własnej planecie, kiedy podziwiał je wciąż na nowo, przesuwając tylko krzesełko. Chciał pomóc swemu przyjacielowi.

– Czy wiesz (знаєш)… Znam sposób, dzięki któremu mógłbyś w dowolnej chwili odpocząć (я знаю спосіб, завдяки якому ти міг би у будь-який момент відпочити).

– Zawsze chciałby odpoczywać, – odrzekł Latarnik (я завжди хотів би відпочивати, – відповів ліхтарник).

Bowiem można być jednocześnie obowiązkowym i leniwym (адже можна бути одночасно обов’язковим і лінивим).

– Twoja planeta jest tak mała, że trzema krokami możesz ją okrążyć (твоя планета така маленька, що трьома кроками ти можеш її обійти). Wystarczy, abyś szedł powoli i stale był w świetle słońca (достатньо, щоб ти йшов повільно і постійно був у світлі сонця). Gdy zechcesz odpoczć, będziesz szedł przed siebie (коли захочеш відпочити, будеш йти вперед) i dzień będzie trwać tak dłogo, jak długo zechcesz (і день триватиме так довго, як довго ти захочеш).

 • – Czy wiesz… Znam sposób, dzięki któremu mógłbyś w dowolnej chwili odpocząć.
  – Zawsze chciałby odpoczywać, – odrzekł Latarnik.
  Bowiem można być jednocześnie obowiązkowym i leniwym.
  – Twoja planeta jest tak mała, ze trzema krokami możesz ją okrążyć. Wystarczy, abyś szedł powoli i stale był w świetle słońca. Gdy zechcesz odpocząć, będziesz szedł przed siebie i dzień będzie trwać tak długo, jak długo zechcesz.

– Niewiele mi to da, – powiedział Latarnik, – najbardziej lubię spać (не багато мені це дасть, – сказав ліхтарник, – найбільше я люблю спати).

– Szkoda, – powiedział Mały Książę (шкода, – сказав Маленький принц).

– Szkoda, – powiedział Latarnik (шкода, – сказав ліхтарник). – Dzień dobry (добрий день).

I zgasił lampę (і погасив лампу).

Podczas dalszej podróży Mały Książę powiedział sobie (під час дальшої подорожі Маленький принц сказав собі):

“Tym człowiekiem pogardzaliby wszyscy (цією людиною зневажали б усі), i Król, i Próżny, i Pijak, i Bankier (і король, і честолюбець, і п’яниця, і банкір). Mimo to on jeden nie wydaje mi się śmieszny (однак він один не здається мені смішним). A to prawdopodobnie dlatego, że nie zajmuje się tylko sobą (і це, ймовірно, тому, що він не займається лише собою).”

 • – Niewiele mi to da, – powiedział Latarnik, – najbardziej lubię spać.
  – Szkoda, – powiedział Mały Książę.
  – Szkoda, – powiedział Latarnik. – Dzień dobry.
  I zgasił lampę.
  Podczas dalszej podróży Mały Książę powiedział sobie:
  “Tym człowiekiem pogardzaliby wszyscy, i Król, i Próżny, i Pijak, i Bankier. Mimo to on jeden nie wydaje mi się śmieszny. A to prawdopodobnie dlatego, że nie zajmuje się tylko sobą.”

Westchnął z żalu i mówił sobie jeszcze (він зітхнув від жалю і говорив собі ще):

“Tylko ten człowiek mógłby być moim przyjacielem (лише ця людина могла б бути моїм другом). Lecz jego planeta jest rzeczywiście za mała (але його планета дійсно занадто мала). Nie ma miejsca dla dwóch (немає місця для двох)…”

Mały Książę nie chciał się przyznać (Маленький принц не хотів визнати), że tym, co najbardziej pociągało go w tej błogosławionej planecie (що те, що найбільше приваблювало його на цій благословенній планеті), było przede wszystkim tysiąc czterysta czterdzieści zachodów słońca w ciągu dwudziestu czterech godzin (було перш за все тисяча чотириста сорок заходів сонця протягом двадцяти чотирьох годин).

 • Westchnął z żalu i mówił sobie jeszcze:
  “Tylko ten człowiek mógłby być moim przyjacielem. Lecz jego planeta jest rzeczywiście za mała. Nie ma miejsca dla dwóch…”
  Mały Książę nie chciał się przyznać, że tym, co najbardziej pociągało go w tej błogosławionej planecie, było przede wszystkim tysiąc czterysta czterdzieści zachodów słońca w ciągu dwudziestu czterech godzin.

Аудіозапис чотирнадцятого розділу казкиВаша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Маленький принц польською за методом Франка 14 розділ

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь