Катерина Лук'янова

Последнее обновление 27 февраля 2022

XIV
Маленький принц на польском по методу Франка 14 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском по методу Франка 14 глава

Piąta planeta była bardzo interesująca (пятая планета была очень интересна). Była najmniejsza ze wszystkich (она была самой маленькой из всех). Była tak mała, że zaledwie starczyło na niej miejsca na lampę uliczną i Latarnika (она была так мала, что едва хватило на ней места для уличной лампы и фонарщика).

Читайте также: Dzwony / Колокол Hans Christian Andersen на польском по методу Франка

Mały Książę nie umiał sobie wytłumaczyć (Маленький принц не умел себе объяснить), do czego może służyć uliczna latarnia i Latarnik gdzieś we wszechświecie (для чего может служить уличный фонарь и фонарщик где-то во вселенной), na małej planetce pozbawionej domów i ludności (на малой планете, лишенной домов и населения). Jednak powiedział sobie (однако он сказал себе):

 • Piąta planeta była bardzo interesująca. Była najmniejsza ze wszystkich. Była tak mała, że zaledwie starczyło na niej miejsca na lampę uliczną i Latarnika.
  Mały Książę nie umiał sobie wytłumaczyć, do czego może służyć uliczna latarnia i Latarnik gdzieś we wszechświecie, na małej planetce pozbawionej domów i ludności. Jednak powiedział sobie:

«Możliwe, iż ten człowiek jest niedorzeczny (возможно, этот человек нелепый). Ale on jest mniej niedorzeczny niż Król, Próżny, Bankier i Pijak (но он меньше нелепый, чем король, честолюбец, банкир и пьяница). Jego praca jest przynajmniej pożyteczna (его работа, по крайней мере, полезна). Gdy zapala lampę, to tak jakby stwarzał jeszcze jedną nową gwiazdę lub kwiat (когда он зажигает лампу, это так, как бы он создавал еще одну звезду или цветок). Gdy gasi lampę, to tak jakby usypiał gwiazdę lub kwiat (когда гасит лампу, это так, как бы он усыплял звезду или цветок). To bardzo ładne zajęcie (это очень красивое занятие). To rzeczywiście jest pożyteczne, ponieważ jest ładne (это действительно полезно, потому что красиво).»

 • «Możliwe, iż ten człowiek jest niedorzeczny. Ale on jest mniej niedorzeczny niż Król, Próżny, Bankier i Pijak. Jego praca jest przynajmniej pożyteczna. Gdy zapala lampę, to tak jakby stwarzał jeszcze jedną nową gwiazdę lub kwiat. Gdy gasi lampę, to tak jakby usypiał gwiazdę lub kwiat. To bardzo ładne zajęcie. To rzeczywiście jest pożyteczne, ponieważ jest ładne.»

Natychmiast po wylądowaniu Mały Książę ukłonił się z szacunkiem Latarnikowi (тотчас после приземления Маленький принц поклонился с уважением фонарщику).

Mały Książę

— Dzień dobry (добрый день). Dlaczego przed chwilą zgasiłeś swą lampę (почему ты сейчас=только что погасил свою лампу)?

— Taki rozkaz, — odpowiedział Latarnik (такой приказ, — ответил фонарщик). — Dzień dobry (добрый день).

— Co to znaczy rozkaz (что это значит приказ)?

— Rozkaz gaszenia lampy (приказ гашения лампы). Dobry wieczór (добрый вечер).

Zapalił lampę (он зажег лампу).

— Dlaczego zapaliłeś (почему ты зажег)?

— Taki jest rozkaz, — odpowiedział Latarnik (такой приказ, — ответил фонарщик).

— Nie rozumiem, — rzekł Mały Książę (не понимаю, — сказал Маленький принц).

— Nic tu nie ma do rozumienia (нечего тут понимать). Rozkaz jest rozkazem (приказ есть приказ). Dzień dobry (добрый день).

Zgasił lampę (он погасил лампу). Następnie otarł sobie czoło chustką w czerwoną kratę (потом отер себе лоб платком в красную клетку).

 • Natychmiast po wylądowaniu Mały Książę ukłonił się z szacunkiem Latarnikowi.
  — Dzień dobry. Dlaczego przed chwilą zgasiłeś swą lampę?
  — Taki rozkaz, — odpowiedział Latarnik. — Dzień dobry.
  — Có to znaczy rozkaz?
  — Rozkaz gaszenia lampy. Dobry wieczór.
  Zapalił lampę.
  — Dlaczego zapaliłeś?
  — Taki jest rozkaz, — odpowiedział Latarnik.
  — Nie rozumiem, — rzekł Mały Książę.
  — Nic tu nie ma do rozumienia. Rozkaz jest rozkazem. Dzień dobry.
  Zgasił lampę. Następnie otarł sobie czoło chustką w czerwoną kratę.

— Mam straszną pracę (у меня ужасная работа). Kiedyś miała ona sens (когда-то она имела смысл). Gasiłem latarnię rano, a zapalałem wieczorem (я гасил фонарь утром, а зажигал вечером). W dzień mogłem odpoczywać, a w nocy spałem (днем я мог отдыхать, а ночью я спал)…

— A czy teraz zmienił się rozkaz (а теперь приказ изменился)?

— Rozkaz się nie zmienił (приказ не изменился). Na tym polega tragizm sytuacji (в этом заключается трагизм ситуации). Z roku na rok planeta obraca się szybciej, a rozkaz się nie zmienia (из года в год планета вращается быстрее, а приказ не изменяется).

— Więc (и)? — spytał Mały Książę (спросил Маленький принц).

— Więc dzisiaj, gdy planeta robi obrót w ciągu minuty (и сегодня, когда планета делает оборот в течение минуты), nie mam chwili odpoczynku (у меня нет ни минуты отдыха). W ciągu każdej minuty muszę zapalić latarnię i zgasić ją (каждую минуту я должен зажечь фонарь и погасить его)!

 • — Mam straszną pracę. Kiedyś miała ona sens. Gasiłem latarnię rano, a zapalałem wieczorem. W dzień mogłem odpoczywać, a w nocy spałem…
  — A czy teraz zmienił się rozkaz?
  — Rozkaz się nie zmienił. Na tym polega tragizm sytuacji. Z roku na rok planeta obraca się szybciej, a rozkaz się nie zmienia.
  — Więc? — spytał Mały Książę.
  — Więc dzisiaj, gdy planeta robi obrót w ciągu minuty, nie mam chwili odpoczynku. W ciągu każdej minuty muszę zapalić latarnię i zgasić ją!

— U ciebie dzień trwa jedną minutę (у тебя день продолжается одну минуту)! Jakie to zabawne (как это забавно)!

— To wcale nie jest zabawne, — powiedział Latarnik (это совсем не забавно, — сказал фонарщик). — Już minął miesiąc, odkąd rozmawiamy (уже минул=прошел месяц, с тех пор как мы разговариваем).

— Miesiąc (месяц)?

— Tak (да). Trzydzieści minut — trzydzieści dni (тридцать минут — тридцать дней). Dobranoc (спокойной ночи).

Zapalił lampę (он зажег лампу).

Mały Książę przyjrzał się Latarnikowi i poczuł sympatię dla tego człowieka (Маленький принц присмотрелся к фонарщику и почувствовал симпатию к этому человеку), który tak wiernie wypełniał rozkaz (который так верно выполнял приказ). Przypomniał sobie zachody słońca na własnej planecie (он припомнил себе закаты на собственной планете), kiedy podziwiał je wciąż na nowo (когда восхищался ими вновь и вновь), przesuwając tylko krzesełko (передвигая только стульчик). Chciał pomóc swemu przyjacielowi (он хотел помочь своему другу).

 • — U ciebie dzień trwa jedną minutę! Jakie to zabawne!
  — To wcale nie jest zabawne, — powiedział Latarnik. — Już minął miesiąc, odkąd rozmawiamy.
  — Miesiąc?
  — Tak. Trzydzieści minut — trzydzieści dni. Dobranoc.
  Zapalił lampę.
  Mały Książę przyjrzał się Latarnikowi i poczuł sympatię dla tego człowieka, który tak wiernie wypełniał rozkaz. Przypomniał sobie zachody słońca na własnej planecie, kiedy podziwiał je wciąż na nowo, przesuwając tylko krzesełko. Chciał pomóc swemu przyjacielowi.

— Czy wiesz (знаешь ли=знаешь что)… Znam sposób, dzięki któremu mógłbyś w dowolnej chwili odpocząć (я знаю способ, благодаря которому ты мог бы в любой момент отдохнуть).

— Zawsze chciałby odpoczywać, — odrzekł Latarnik (я всегда хотел бы отдыхать, — ответил фонарщик).

Bowiem można być jednocześnie obowiązkowym i leniwym (потому что можно быть одновременно обязательным и ленивым).

— Twoja planeta jest tak mała, że trzema krokami możesz ją okrążyć (твоя планета такая маленькая, что тремя шагами ты можешь ее обойти). Wystarczy, abyś szedł powoli i stale był w świetle słońca (довольно, чтобы ты медленно шел и постоянно был в свете солнца). Gdy zechcesz odpoczć, będziesz szedł przed siebie (когда захочешь отдохнуть, будешь идти перед собой=вперед) i dzień będzie trwać tak długo, jak długo zechcesz (и день будет продолжаться так долго, как долго ты захочешь).

 • — Czy wiesz… Znam sposób, dzięki któremu mógłbyś w dowolnej chwili odpocząć.
  — Zawsze chciałby odpoczywać, — odrzekł Latarnik.
  Bowiem można być jednocześnie obowiązkowym i leniwym.
  — Twoja planeta jest tak mała, ze trzema krokami możesz ją okrążyć. Wystarczy, abyś szedł powoli i stale był w świetle słońca. Gdy zechcesz odpocząć, będziesz szedł przed siebie i dzień będzie trwać tak długo, jak długo zechcesz.

— Niewiele mi to da, — powiedział Latarnik, — najbardziej lubię spać (не много мне это даст, — сказал фонарщик, — больше всего я люблю спать).

— Szkoda, — powiedział Mały Książę (жаль, — сказал Маленький принц).

— Szkoda, — powiedział Latarnik (жаль, — сказал фонарщик). — Dzień dobry (добрый день).

I zgasił lampę (и потушил лампу).

Podczas dalszej podróży Mały Książę powiedział sobie (во время дальнейшего путешествия Маленький принц сказал себе):

«Tym człowiekiem pogardzaliby wszyscy (этого человека презирали бы все), i Król, i Próżny, i Pijak, i Bankier (и король, и честолюбец, и пьяница, и банкир). Mimo to on jeden nie wydaje mi się śmieszny (несмотря на это он один не кажется мне смешным). A to prawdopodobnie dlatego, że nie zajmuje się tylko sobą (и это, вероятно, потому, что он не занимается только собой).»

 • — Niewiele mi to da, — powiedział Latarnik, — najbardziej lubię spać.
  — Szkoda, — powiedział Mały Książę.
  — Szkoda, — powiedział Latarnik. — Dzień dobry.
  I zgasił lampę.
  Podczas dalszej podróży Mały Książę powiedział sobie:
  «Tym człowiekiem pogardzaliby wszyscy, i Król, i Próżny, i Pijak, i Bankier. Mimo to on jeden nie wydaje mi się śmieszny. A to prawdopodobnie dlatego, że nie zajmuje się tylko sobą.»

Westchnął z żalu i mówił sobie jeszcze (он вздохнул от сожаления и говорил себе еще):

«Tylko ten człowiek mógłby być moim przyjacielem (только этот человек мог бы быть моим другом). Lecz jego planeta jest rzeczywiście za mała (но его планета действительно слишком мала). Nie ma miejsca dla dwóch (нет места для двоих)…»

Mały Książę nie chciał się przyznać (Маленький принц не хотел признаться), że tym, co najbardziej pociągało go w tej błogosławionej planecie (что тем, что больше всего влекло=привлекало его в этой благословенной планете), było przede wszystkim tysiąc czterysta czterdzieści zachodów słońca w ciągu dwudziestu czterech godzin (было прежде всего тысяча четыреста сорок закатов в течении двадцати четырех часов).

 • Westchnął z żalu i mówił sobie jeszcze:
  «Tylko ten człowiek mógłby być moim przyjacielem. Lecz jego planeta jest rzeczywiście za mała. Nie ma miejsca dla dwóch…»
  Mały Książę nie chciał się przyznać, że tym, co najbardziej pociągało go w tej błogosławionej planecie, było przede wszystkim tysiąc czterysta czterdzieści zachodów słońca w ciągu dwudziestu czterech godzin.

Аудиозапись четырнадцатой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском по методу Франка 14 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий