Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 17 Лютого 2024

XVII
Маленький принц на польском метод Франка 17 и 18 главы

переклад українською методом Франка: К. Лук’янової

Маленький принц польською, метод Франка, 17 розділ

Zdarza się czasem, że chcąc być dowcipnym (трапляється іноді, що бажаючи бути дотепним), popełniamy małe kłamstwa (ми вчиняємо маленькі обмани). Nie byłem bardzo uczciwy (я не був дуже порядним=я був не зовсім чесним), gdy opowiadałem wam o latarnikach (коли розповідав вам про ліхтарників). Obawiam się, że ci, którzy nie znają naszej planety (боюся, що ті, хто не знає нашої планети), będą mieli o niej fałszywe zdanie (будуть мати про неї фальшиву=неправдиву думку). Ludzie zajmują na Ziemi bardzo mało miejsca (люди займають на Землі дуже мало місця). Gdyby dwa miliardy mieszkańców Ziemi stanęło razem – jeden przy drugim (якщо б два мільярди жителів Землі стали разом – один біля одного=один поруч з одним), jak na wiecu – to zmieściliby się z łatwością na publicznym placu (як на мітингу – то вони помістились би з легкістю на громадській площі) o dwudziestu milach długości i dwudziestu milach szerokości (у двісті миль довжини і в двісті миль шириною). Można by więc całą ludzkość stłoczyć na maleńkiej wysepce Oceanu Spokojnego (так що можна б усе людство зібрати на маленькому острові Тихого океану; tłoczyć się – товпитися).

 • Zdarza się czasem, że chcąc być dowcipnym, popełniamy małe kłamstwa. Nie byłem bardzo uczciwy, gdy opowiadałem wam o latarnikach. Obawiam się, że ci, którzy nie znają naszej planety, będą mieli o niej fałszywe zdanie. Ludzie zajmują na Ziemi bardzo mało miejsca. Gdyby dwa miliardy mieszkańców Ziemi stanęło razem – jeden przy drugim, jak na wiecu – to zmieściliby się z łatwością na publicznym placu o dwudziestu milach długości i dwudziestu milach szerokości. Można by więc całą ludzkość stłoczyć na maleńkiej wysepce Oceanu Spokojnego.

Oczywiście dorośli wam nie uwierzą (звісно, дорослі вам не повірять). Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca (вони уявляють собі, що займають багато місця). Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby (їм здається, що вони такі великі як баобаби). Więc poradźcie im, aby zrobili obliczenia (отже порадьте їм, щоб вони зробили розрахунки). Kochają się w cyfrach: to im się spodoba (вони обожнюють цифри: їм це сподобається). Lecz my nie traćmy czasu na ćwiczenie, które zadaje się za karę (але ми не будемо витрачати час на вправу, яка здається покаранням). To jest zbyteczne (це зайве). Wy mi wierzycie (ви мені вірите).

Читайте також: Про метод Франка

Po przybyciu na Ziemię Mały Książę był bardzo zdziwiony, nie widząc żywej duszy (по прибуттю на Землю Маленький принц був дуже здивований, не бачачи живої душі). Przestraszył się, myśląc, że zabłądził, gdy wtem żółtawy pierścień poruszył się na piasku (він злякався, думаючи, що заблукав, коли раптом жовтувате кільце зрушилося на піску).

 • Oczywiście dorośli wam nie uwierzą. Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca. Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby. Więc poradźcie im, aby zrobili obliczenia. Kochają się w cyfrach: to im się spodoba. Lecz my nie traćmy czasu na ćwiczenie, które zadaje się za karę. To jest zbyteczne. Wy mi wierzycie.
  Po przybyciu na Ziemię Mały Książę był bardzo zdziwiony, nie widząc żywej duszy. Przestraszył się, myśląc, że zabłądził, gdy wtem żółtawy pierścień poruszył się na piasku.

– Dobry wieczór – rzekł Mały Książę na wszelki wypadek (добрий вечір, – сказав Маленький принц на всяк випадок).

– Dobry wieczór – powiedziała żmija (добрий вечір, – сказала гадюка).

– Na jaką planetę spadłem? – spytał Mały Książę (на яку планету я впав? – запитав Маленький принц).

– Na Ziemię, do Afryki (на Землю, в Африку).

– Ach… więc Ziemia nie jest zaludniona (ах… отже Земля не заселена)?

– Jesteśmy na pustyni (ми на пустелі). Na pustyni nikogo nie ma (на пустелі нікого немає). Ziemia jest wielka – odrzekła żmija (Земля велика, – відповіла гадюка).

Mały Książę usiadł na kamieniu i wzniósł oczy ku niebu (Маленький принц сів на камені і підняв очі до неба).

 • – Dobry wieczór – rzekł Mały Książę na wszelki wypadek.
  – Dobry wieczór – powiedziała żmija.
  – Na jaką planetę spadłem? – spytał Mały Książę.
  – Na Ziemię, do Afryki.
  – Ach… więc Ziemia nie jest zaludniona?
  – Jesteśmy na pustyni. Na pustyni nikogo nie ma. Ziemia jest wielka – odrzekła żmija.
  Mały Książę usiadł na kamieniu i wzniósł oczy ku niebu.
Маленький принц на польском метод Франка 17 и 18 главы

– Zadaję sobie pytanie – powiedział – czy gwiazdy świecą po to (я задаю себе питання, – сказав він, – зірки світять для того), aby każdy mógł znaleźć swoją (щоб кожен міг знайти свою)?… Popatrz na moją planetę (подивись на мою планету). Jest dokładnie nad nami (вона точно над нами). Ale jak bardzo daleko (але як дуже далеко)!

– Jest piękna – odrzekła żmija (вона красива, – відповіла гадюка). – Po co tu przybyłeś (навіщо ти сюди прибув)?

– Mam pewne trudności z różą – powiedział Mały Książę (у мене деякі труднощі з трояндою, – сказав Маленький принц).

– Ach tak… – rzekła żmija (ах так… – сказала гадюка).

I oboje umilkli (і обоє замовкли).

 • – Zadaję sobie pytanie – powiedział – czy gwiazdy świecą po to, aby każdy mógł znaleźć swoją?… Popatrz na moją planetę. Jest dokładnie na nami. Ale jak bardzo daleko!
  – Jest piękna – odrzekła żmija. – Po co tu przybyłeś?
  – Mam pewne trudności z różą – powiedział Mały Książę.
  – Ach tak… – rzekła żmija.
  I oboje umilkli.

– Gdzie są ludzie? – zaczął znowu Mały Książę (де люди? – почав знову Маленький принц). – Czuję się trochę osamotniony w pustyni (я відчуваю себе трохи самотнім у пустелі)…

– Wśród ludzi jest się także samotnym – rzekła żmija (серед людей також самотньо, – сказала гадюка).

Mały Książę przyglądał jej się przez dłuższy czas (Маленький принц спостерігав за нею протягом довгого часу).

– Jesteś zabawnym stworzeniem – rzekł wreszcie – cienka jak palec (ти кумедна істота, – сказав нарешті, – тонка як палець)…

– Ach, jestem znacznie potężniejsza niż palec króla – powiedziała żmija (ах, я значно могутніша ніж палець короля, – сказала гадюка).

Mały Książę uśmiechnął się (Маленький принц усміхнувся):

– Nie jesteś zbyt potężna (ти не надто могутня)… Nie masz nawet łapek (в тебе навіть немає лапок)… nawet nie możesz podróżować (ти навіть не можеш подорожувати)…

 • – Gdzie są ludzie? – zaczął znowu Mały Książę. – Czuję się trochę osamotniony w pustyni…
  – Wśród ludzi jest się także samotnym – rzekła żmija.
  Mały Książę przyglądał jej się przez dłuższy czas.
  – Jesteś zabawnym stworzeniem – rzekł wreszcie – cienka jak palec…
  – Ach, jestem znacznie potężniejsza niż palec króla – powiedziała żmija.
  Mały Książę uśmiechnął się:
  – Nie jesteś zbyt potężna… Nie masz nawet łapek… nawet nie możesz podróżować…

– Mogę cię unieść dalej niż okręt – rzekła żmija i owinęła się wokół kostki Małego Księcia na podobieństwo złotej bransolety (я можу тебе віднести далі ніж корабель, – сказала гадюка і обвилася навколо щиколотки Маленького принца на зразок золотого браслета). – Tego, kogo dotknę, odsyłam tam, skąd przybył – dodała (того, кого я торкнуся, я відсилаю туди, звідки він прибув, – додала вона). Lecz ty jesteś niewinny i przybywasz z gwiazdy (але ти невинний і прибув зі зірки)…

Mały Książę nie odpowiedział (Маленький принц не відповів).

– Wzbudzasz we mnie litość, taki słaby na granitowej Ziemi (ти викликаєш у мене жаль, такий слабкий на гранітній Землі)… Mogę ci w przyszłości pomóc, gdy bardzo zatęsknisz za twą planetą (я можу тобі в майбутньому допомогти, коли дуже засумуєш за своєю планетою). Mogę (я можу)…

– Och, bardzo dobrze zrozumiałem – odpowiedział Mały Książę – ale dlaczego mówisz ciągle zagadkami (ох, я дуже добре зрозумів, – відповів Маленький принц, – але чому ти постійно говориш загадками)?

– Rozwiązuję zagadki – rzekła żmija (я розгадую загадки, – сказала гадюка).

I oboje umilkli (і обоє замовкли).

 • – Mogę cię unieść dalej niż okręt – rzekła żmija i owinęła się wokół kostki Małego Księcia na podobieństwo złotej bransolety. – Tego, kogo dotknę, odsyłam tam, skąd przybył – dodała. Lecz ty jesteś niewinny i przybywasz z gwiazdy…
  Mały Książę nie odpowiedział.
  – Wzbudzasz we mnie litość, taki słaby na granitowej Ziemi… Mogę ci w przyszłości pomóc, gdy bardzo zatęsknisz za twą planetą. Mogę…
  – Och, bardzo dobrze zrozumiałem – odpowiedział Mały Książę – ale dlaczego mówisz ciągle zagadkami?
  – Rozwiązuję zagadki – rzekła żmija.
  I oboje umilkli.

Аудіозапис сімнадцятого розділу казки

XVIII

Маленький принц польською, метод Франка, 18 розділ

Przechodząc przez pustynię, Mały Książę spotkał tylko jeden kwiat (проходячи через пустелю, Маленький принц зустрів лише одну квітку)… Kwiat o trzech płatkach, nędzny kwiat (квітка з трьома пелюстками, жалюгідна квітка)…

Маленький принц на польском метод Франка 17 и 18 главы

– Dzień dobry – powiedział Mały Książę (добрий день, – сказав Маленький принц).

– Dzień dobry – odrzekł kwiat (добрий день, – відповіла квітка).

– Gdzie są ludzie? – grzecznie zapytał Mały Książę (де люди? – ввічливо запитав Маленький принц).

Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę (квітка колись бачила проходячий караван).

– Ludzie (люди)? Jak sądzę istnieje sześciu czy siedmiu ludzi (як я думаю існує шість чи сім людей). Widziałem ich przed laty (я їх бачив кілька років тому). Lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich odnaleźć (але ніколи не відомо, де їх можна знайти). Wiatr nimi miota (їх носить вітром). Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza (у них немає коренів – це їм дуже заважає).

– Do widzenia – rzekł Mały Książę (до побачення, – сказав Маленький принц).

– Do widzenia – odpowiedział kwiat (до побачення, – відповіла квітка).

 • Przechodząc przez pustynię, Mały Książę spotkał tylko jeden kwiat … Kwiat o trzech płatkach, nędzny kwiat …
  – Dzień dobry – powiedział Mały Książę.
  – Dzień dobry – odrzekł kwiat.
  – Gdzie są ludzie? – grzecznie zapytał Mały Książę.
  Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę.
  – Ludzie? Jak sądzę istnieje sześciu czy siedmiu ludzi. Widziałem ich przed laty. Lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich odnaleźć. Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza.
  – Do widzenia – rzekł Mały Książę.
  – Do widzenia – odpowiedział kwiat.

Аудіозапис вісімнадцятого розділу казкиВаша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Маленький принц польською, метод Франка, 17 та 18 розділи

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь