Катерина Лук'янова

Последнее обновление 4 февраля 2024

XVII
Маленький принц на польском метод Франка 17 и 18 главы

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском метод Франка 17 глава

Zdarza się czasem, że chcąc być dowcipnym (случается иногда, что желая быть остроумным), popełniamy małe kłamstwa (мы совершаем маленькие обманы). Nie byłem bardzo uczciwy (я не был очень порядочным=я был не совсем честным), gdy opowiadałem wam o latarnikach (когда рассказывал вам о фонарщиках). Obawiam się, że ci, którzy nie znają naszej planety (боюсь, что те, которые не знают нашей планеты), będą mieli o niej fałszywe zdanie (будут иметь о ней фальшивое=ложное мнение). Ludzie zajmują na Ziemi bardzo mało miejsca (люди занимают на Земле очень мало места). Gdyby dwa miliardy mieszkańców Ziemi stanęło razem — jeden przy drugim (если бы два миллиарда жителей Земли стали вместе — один при другом=один рядом с другим), jak na wiecu — to zmieściliby się z łatwością na publicznym placu (как на митинге — то они поместились бы с легкостью на общественной площади) o dwudziestu milach długości i dwudziestu milach szerokości (в двести миль длины и в двести миль ширины=шириной). Można by więc całą ludzkość stłoczyć na maleńkiej wysepce Oceanu Spokojnego (так что можно бы все человечество собрать на маленьком острове Тихого океана; tłoczyć się — толпиться).

 • Zdarza się czasem, że chcąc być dowcipnym, popełniamy małe kłamstwa. Nie byłem bardzo uczciwy, gdy opowiadałem wam o latarnikach. Obawiam się, że ci, którzy nie znają naszej planety, będą mieli o niej fałszywe zdanie. Ludzie zajmują na Ziemi bardzo mało miejsca. Gdyby dwa miliardy mieszkańców Ziemi stanęło razem — jeden przy drugim, jak na wiecu — to zmieściliby się z łatwością na publicznym placu o dwudziestu milach długości i dwudziestu milach szerokości. Można by więc całą ludzkość stłoczyć na maleńkiej wysepce Oceanu Spokojnego.

Oczywiście dorośli wam nie uwierzą (конечно, взрослые вам не поверят). Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca (они воображают себе, что занимают много места). Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby (им кажется, что они так велики как баобабы). Więc poradźcie im, aby zrobili obliczenia (так что посоветуйте им, чтобы они сделали расчеты). Kochają się w cyfrach: to im się spodoba (они без ума от цифр: им это понравится). Lecz my nie traćmy czasu na ćwiczenie, które zadaje się za karę (но мы не \будем\ тратить время на упражнение, которое кажется наказанием). To jest zbyteczne (это излишне). Wy mi wierzycie (вы мне верите).

Читайте также: Про метод Ильи Франка

Po przybyciu na Ziemię Mały Książę był bardzo zdziwiony, nie widząc żywej duszy (по прибытию на Землю Маленький принц был очень удивлен, не видя живой души). Przestraszył się, myśląc, że zabłądził, gdy wtem żółtawy pierścień poruszył się na piasku (он испугался, думая, что заблудился, когда вдруг желтоватое кольцо пошевелилось на песке).

 • Oczywiście dorośli wam nie uwierzą. Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca. Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby. Więc poradźcie im, aby zrobili obliczenia. Kochają się w cyfrach: to im się spodoba. Lecz my nie traćmy czasu na ćwiczenie, które zadaje się za karę. To jest zbyteczne. Wy mi wierzycie.
  Po przybyciu na Ziemię Mały Książę był bardzo zdziwiony, nie widząc żywej duszy. Przestraszył się, myśląc, że zabłądził, gdy wtem żółtawy pierścień poruszył się na piasku.

— Dobry wieczór — rzekł Mały Książę na wszelki wypadek (добрый вечер, — сказал Маленький принц на всякий случай).

— Dobry wieczór — powiedziała żmija (добрый вечер, — сказала гадюка).

— Na jaką planetę spadłem? — spytał Mały Książę (на какую планету я упал? — спросил Маленький принц).

— Na Ziemię, do Afryki (на Землю, в Африку).

— Ach… więc Ziemia nie jest zaludniona (ах…значит Земля не заселена)?

— Jesteśmy na pustyni (мы в пустыне). Na pustyni nikogo nie ma (в пустыне никого нет). Ziemia jest wielka — odrzekła żmija (Земля большая, — ответила гадюка).

Mały Książę usiadł na kamieniu i wzniósł oczy ku niebu (Маленький принц сел на камне и поднял глаза к небу).

 • — Dobry wieczór — rzekł Mały Książę na wszelki wypadek.
  — Dobry wieczór — powiedziała żmija.
  — Na jaką planetę spadłem? — spytał Mały Książę.
  — Na Ziemię, do Afryki.
  — Ach… więc Ziemia nie jest zaludniona?
  — Jesteśmy na pustyni. Na pustyni nikogo nie ma. Ziemia jest wielka — odrzekła żmija.
  Mały Książę usiadł na kamieniu i wzniósł oczy ku niebu.
Маленький принц на польском метод Франка 17 и 18 главы

— Zadaję sobie pytanie — powiedział — czy gwiazdy świecą po to (я задаю себе вопрос, — сказал он, — звезды светят для того), aby każdy mógł znaleźć swoją (чтобы каждый мог найти свою)?… Popatrz na moją planetę (посмотри на мою планету). Jest dokładnie nad nami (она точно над нами). Ale jak bardzo daleko (но как сильно=очень далеко)!

— Jest piękna — odrzekła żmija (она красивая, — ответила гадюка). — Po co tu przybyłeś (зачем ты сюда прибыл)?

— Mam pewne trudności z różą — powiedział Mały Książę (у меня некоторые трудности с розой, — сказал Маленький принц).

— Ach tak… — rzekła żmija (ах так… — сказала гадюка).

I oboje umilkli (и оба умолкли).

 • — Zadaję sobie pytanie — powiedział — czy gwiazdy świecą po to, aby każdy mógł znaleźć swoją?… Popatrz na moją planetę. Jest dokładnie na nami. Ale jak bardzo daleko!
  — Jest piękna — odrzekła żmija. — Po co tu przybyłeś?
  — Mam pewne trudności z różą — powiedział Mały Książę.
  — Ach tak… — rzekła żmija.
  I oboje umilkli.

— Gdzie są ludzie? — zaczął znowu Mały Książę (где люди? — начал снова Маленький принц). — Czuję się trochę osamotniony w pustyni (я чувствую себя немного одиноким в пустыне)…

— Wśród ludzi jest się także samotnym — rzekła żmija (среди людей тоже одиноко, — сказала гадюка).

Mały Książę przyglądał jej się przez dłuższy czas (Маленький принц приглядывался к ней в течении долгого времени).

— Jesteś zabawnym stworzeniem — rzekł wreszcie — cienka jak palec (ты забавное существо, — сказал он наконец, — тонкая как палец)…

— Ach, jestem znacznie potężniejsza niż palec króla — powiedziała żmija (ах, я значительно могущественней чем палец короля, — сказала гадюка).

Mały Książę uśmiechnął się (Маленький принц улыбнулся):

— Nie jesteś zbyt potężna (ты не слишком могущественная)… Nie masz nawet łapek (у тебя нет даже лапок)… nawet nie możesz podróżować (ты даже не можешь путешествовать)…

 • — Gdzie są ludzie? — zaczął znowu Mały Książę. — Czuję się trochę osamotniony w pustyni…
  — Wśród ludzi jest się także samotnym — rzekła żmija.
  Mały Książę przyglądał jej się przez dłuższy czas.
  — Jesteś zabawnym stworzeniem — rzekł wreszcie — cienka jak palec…
  — Ach, jestem znacznie potężniejsza niż palec króla — powiedziała żmija.
  Mały Książę uśmiechnął się:
  — Nie jesteś zbyt potężna… Nie masz nawet łapek… nawet nie możesz podróżować…

— Mogę cię unieść dalej niż okręt — rzekła żmija i owinęła się wokół kostki Małego Księcia na podobieństwo złotej bransolety (я могу тебя унести дальше чем корабль, — сказала гадюка и обернулась вокруг щиколотки Маленького принца наподобие золотого браслета). — Tego, kogo dotknę, odsyłam tam, skąd przybył — dodała (того, кого я коснусь, я отсылаю туда, откуда он прибыл, — прибавила она). Lecz ty jesteś niewinny i przybywasz z gwiazdy (но ты невинный и прибыл со звезды)…

Mały Książę nie odpowiedział (Маленький принц не ответил).

— Wzbudzasz we mnie litość, taki słaby na granitowej Ziemi (ты возбуждаешь во мне жалость, такой слабый на гранитной Земле)… Mogę ci w przyszłości pomóc, gdy bardzo zatęsknisz za twą planetą (я могу тебе в будущем помочь, когда очень заскучаешь по твоей планете). Mogę (я могу)…

— Och, bardzo dobrze zrozumiałem — odpowiedział Mały Książę — ale dlaczego mówisz ciągle zagadkami (ох, я очень хорошо понял, — ответил Маленький принц, — но почему ты говоришь постоянно загадками)?

— Rozwiązuję zagadki — rzekła żmija (я разгадываю загадки, — сказала гадюка).

I oboje umilkli (и оба умолкли).

 • — Mogę cię unieść dalej niż okręt — rzekła żmija i owinęła się wokół kostki Małego Księcia na podobieństwo złotej bransolety. — Tego, kogo dotknę, odsyłam tam, skąd przybył — dodała. Lecz ty jesteś niewinny i przybywasz z gwiazdy…
  Mały Książę nie odpowiedział.
  — Wzbudzasz we mnie litość, taki słaby na granitowej Ziemi… Mogę ci w przyszłości pomóc, gdy bardzo zatęsknisz za twą planetą. Mogę…
  — Och, bardzo dobrze zrozumiałem — odpowiedział Mały Książę — ale dlaczego mówisz ciągle zagadkami?
  — Rozwiązuję zagadki — rzekła żmija.
  I oboje umilkli.

Аудиозапись семнадцатой главы сказки (текст методом Франка)

XVIII

Маленький принц на польском метод Франка 18 глава

Przechodząc przez pustynię, Mały Książę spotkał tylko jeden kwiat (проходя=идя через пустыню, Маленький принц встретил только один цветок)… Kwiat o trzech płatkach, nędzny kwiat (цветок о трех лепестках=с тремя лепестками, жалкий=убогий цветок)…

Маленький принц на польском метод Франка 17 и 18 главы

— Dzień dobry — powiedział Mały Książę (добрый день, — сказал Маленький принц).

— Dzień dobry — odrzekł kwiat (добрый день, — ответил цветок).

— Gdzie są ludzie? — grzecznie zapytał Mały Książę (где люди? — вежливо спросил Маленький принц).

Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę (цветок видел когда-то проходящий караван).

— Ludzie (люди)? Jak sądzę istnieje sześciu czy siedmiu ludzi (как я думаю существует шесть или семь людей). Widziałem ich przed laty (я их видел несколько лет назад). Lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich odnaleźć (но никогда не известно, где их можно найти). Wiatr nimi miota (ветер ими метает=их носит ветром). Nie mają korzeni — to im bardzo przeszkadza (у них нет корней — это им очень мешает).

— Do widzenia — rzekł Mały Książę (до свидания, — сказал Маленький принц).

— Do widzenia — odpowiedział kwiat (до свидания, — ответил цветок).

 • Przechodząc przez pustynię, Mały Książę spotkał tylko jeden kwiat … Kwiat o trzech płatkach, nędzny kwiat …
  — Dzień dobry — powiedział Mały Książę.
  — Dzień dobry — odrzekł kwiat.
  — Gdzie są ludzie? — grzecznie zapytał Mały Książę.
  Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę.
  — Ludzie? Jak sądzę istnieje sześciu czy siedmiu ludzi. Widziałem ich przed laty. Lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich odnaleźć. Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni — to im bardzo przeszkadza.
  — Do widzenia — rzekł Mały Książę.
  — Do widzenia — odpowiedział kwiat.

Аудиозапись восемнадцатой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском метод Франка 17 и 18 главы

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий