Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 18 Лютого 2024

XXI
Маленький принц на польском метод Франка 21 глава

переклад українською методом Франка: К. Лук’янової

Маленький принц польською, метод Франка, 21 розділ

Wtedy pojawił się lis (тоді з’явився лис).

– Dzień dobry – powiedział lis (добрий день – сказав лис).

– Dzień dobry – odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł (добрий день – відповів ввічливо Маленький принц і озирнувся, але нічого не побачив).

– Jestem tutaj – posłyszał głos – pod jabłonią (я тут – почув він голос – під яблунею)!

– Ktoś ty? – spytał Mały Książę (хто ти? – запитав Маленький принц). – Jesteś bardzo ładny (ти дуже гарний)…

– Jestem lisem – odpowiedział lis (я лис – відповів лис).

– Chodź pobawić się ze mną – zaproponował Mały Książę (піди пограй зі мною – запропонував Маленький принц). – Jestem taki smutny (мені так сумно)…

– Nie mogę bawić się z tobą – odparł lis (не можу я грати з тобою – відповів лис). – Nie jestem oswojony (я не приручений).

– Ach, przepraszam – powiedział Mały Książę (ах, вибач – сказав Маленький принц). Lecz po namyśle dorzucił (але після роздумів додав): – Co znaczy “oswojony” (що значить “приручений”)?

 • Wtedy pojawił się lis.
  – Dzień dobry – powiedział lis.
  – Dzień dobry – odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł.
  – Jestem tutaj – posłyszał głos – pod jabłonią!
  – Ktoś ty? – spytał Mały Książę. – Jesteś bardzo ładny…
  – Jestem lisem – odpowiedział lis.
  – Chodź pobawić się ze mną – zaproponował Mały Książę. – Jestem taki smutny…
  – Nie mogę bawić się z tobą – odparł lis. – Nie jestem oswojony.
  – Ach, przepraszam – powiedział Mały Książę. Lecz po namyśle dorzucił: – Co znaczy “oswojony”?

– Nie jesteś tutejszy – powiedział lis (ти не місцевий – сказав лис). – Czego szukasz (чого шукаєш)?

– Szukam ludzi – odpowiedział Mały Książę (шукаю людей – відповів Маленький принц). – Co znaczy “oswojony” (що значить “приручений”)?

– Ludzie mają strzelby i polują – powiedział lis (у людей є рушниці і вони полюють – сказав лис). – To bardzo kłopotliwe (це дуже клопітно). Hodują także kury, i to jest interesujące (також розводять курей, і це цікаво). Poszukujesz kur (ти шукаєш курей)?

– Nie – odrzekł Mały Książę (ні – відповів Маленький принц). – Szukam przyjaciół (шукаю друзів). Co znaczy “oswoić” (що значить “приручити”)?

– Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis (це поняття зовсім забуте – сказав лис). – “Oswoić” znaczy “stworzyć więzy” (“приручити” значить “створити зв’язки”).

 • – Nie jesteś tutejszy – powiedział lis. – Czego szukasz?
  – Szukam ludzi – odpowiedział Mały Książę. – Co znaczy “oswojony”?
  – Ludzie mają strzelby i polują – powiedział lis. – To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur?
  – Nie – odrzekł Mały Książę. – Szukam przyjaciół. Co znaczy “oswoić”?
  – Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – “Oswoić” znaczy “stworzyć więzy”.

– Stworzyć więzy (створити зв’язки)?

– Oczywiście – powiedział lis (звичайно – сказав лис). – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców (зараз ти для мене лише маленьким хлопчиком, схожим на сто тисяч маленьких хлопчиків). Nie potrzebuję ciebie (мені ти не потрібен). I ty mnie nie potrzebujesz (і ти мені не потрібен). Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów (я для тебе лише лис, схожий на сто тисяч інших лисів). Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować (але якщо ти мене приручиш, ми будемо потрібні один одному). Będziesz dla mnie jedyny na świecie (ти будеш для мене єдиним у світі). I ja będę dla ciebie jedyny na świecie (і я буду для тебе єдиним у світі).

 • – Stworzyć więzy?
  – Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie.
Mały Książę

– Zaczynam rozumieć – powiedział Mały Książę (я починаю розуміти – сказав Маленький принц). – Jest jedna róża… zdaje mi się, że ona mnie oswoiła (є одна троянда… здається мені, що вона мене приручила)…

– To możliwe – odrzekł lis (це можливо – відповів лис). – Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy (на Землі трапляються різні речі)…

– Och, to nie zdarzyło się na Ziemi – powiedział Mały Książę (ох, це сталося не на Землі – сказав Маленький принц).

Mały Książę

Lis zaciekawił się (лис зацікавився):

– Na innej planecie (на іншій планеті)?

– Tak (так).

– A czy na tej planecie są myśliwi (а на цій планеті є мисливці)?

– Nie (ні).

– To wspaniałe (це чудово)! A kury (а кури)?

– Nie (ні).

 • – Zaczynam rozumieć – powiedział Mały Książę. – Jest jedna róża… zdaje mi się, że ona mnie oswoiła…
  – To możliwe – odrzekł lis. – Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy…
  – Och, to nie zdarzyło się na Ziemi – powiedział Mały Książę.
  Lis zaciekawił się:
  – Na innej planecie?
  – Tak.
  – A czy na tej planecie są myśliwi?
  – Nie.
  – To wspaniałe! A kury?
  – Nie.

– Nie ma rzeczy doskonałych – westchnął lis i zaraz powrócił do swej myśli (немає речей ідеальних – зітхнув лис і одразу повернувся до своєї думки): – Życie jest jednostajne (життя одноманітне). Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie (я полюю на курей, люди полюють на мене). Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni (всі кури схожі одна на одну і всі люди схожі один на одного). To mnie trochę nudzi (від цього мені трохи нудно). Lecz jeślibyś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku (але якщо б ти мене приручив, моє життя набуло б блиску). Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki – tak różne od innych (здалеку я буду розпізнавати твої кроки, такі відмінні від інших). Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię (на звук чужих кроків я ховаюся під землю).

 • – Nie ma rzeczy doskonałych – westchnął lis i zaraz powrócił do swej myśli: – Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi. Lecz jeślibyś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki – tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię.

Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki (твої кроки виманять мене з нори як звуки музики). Spójrz (поглянь)! Widzisz tam łany zboża (бачиш там поля пшениці)? Nie jem chleba (я не їм хліба). Dla mnie zboże jest nieużyteczne (для мене зерно безкорисне). Łany zboża nic mi nie mówią (поля пшениці нічого мені не кажуть). To smutne (це сумно)! Lecz ty masz złociste włosy (але у тебе золотисте волосся). Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie (якщо ти мене приручиш, це буде чудово). Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie (пшениця, яка золотиста, буде мені нагадувати тебе). I będę kochać szum wiatru w zbożu (і я буду любити шум вітру в пшениці)…

 • Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki. Spójrz! Widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To smutne! Lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu…
Mały Książę

Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu (лис замовк і довго придивлявся до Маленького принца).

– Proszę cię… oswój mnie – powiedział (прошу тебе… приручи мене – сказав).

– Bardzo chętnie – odpowiedział Mały Książę – lecz nie mam dużo czasu (із задоволенням – відповів Маленький принц – але у мене немає багато часу). Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy (я мушу знайти друзів і навчитися багатьом речам).

– Poznaje się tylko to, co sie oswoi – powiedział lis (пізнається лише те, що приручається – сказав лис). – Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać (люди мають занадто мало часу, щоб щось узнати). Kupują w sklepach rzeczy gotowe (вони купують у магазинах готові речі). A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół (а оскільки немає складів з друзями, то люди не мають друзів). Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie (якщо хочеш мати друга, приручи мене)!

 • Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu.
  – Proszę cię… oswój mnie – powiedział.
  – Bardzo chętnie – odpowiedział Mały Książę – lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy.
  – Poznaje się tylko to, co się oswoi – powiedział lis. – Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!

– A jak się to robi? – spytał Mały Książę (а як це робиться? – запитав Маленький принц).

– Trzeba być bardzo cierpliwym (треба бути дуже терплячим). Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, na trawie (спочатку сядеш на певній відстані від мене, ось так, на траві). Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz (я буду поглядати на тебе куточком ока, а ти нічого не скажеш). Mowa jest źródłem nieporozumieć (мова – це джерело непорозумінь). Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej (але кожного дня ти зможеш сідати трохи ближче)…

 • – A jak się to robi? – spytał Mały Książę.
  – Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej…

Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce (на наступний день Маленький принц прийшов на вказане місце).

– Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie (краще приходити в той самий час). Gdy będziesz miał przyjść na przyклад o czwartej po południu (коли маєш прийти, наприклад, о четвертій після обіду), już od trzeciej zacznę odczuwać radość (вже з третьої я почну відчувати радість). Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy (чим більше час буде просуватись вперед, тим я буду щасливіший). O czwartеj będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia (о четвертій я буду збуджений і занепокоєний: дізнаюся ціну щастя)! A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać (а якщо ти прийдеш несподівано, я не зможу підготуватися)… Potrzebny jest obrządek (потрібний обряд).

 • Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce.
  – Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia! A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać… Potrzebny jest obrządek.

– Co znaczy “obrządek”? – spytał Mały Książę (що означає “обряд”? – запитав Маленький принц).

– To także coś całkiem zapomnianego – odpowiedział lis (це також щось цілком забуте – відповів лис). – Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin (завдяки обряду певний день відрізняється від інших, певна година від інших годин). Moi myśliwi, na przykład, mają swój rytuał (мої мисливці, наприклад, мають свій ритуал). W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami (у четвер вони танцюють з сільськими дівчатами). Stąd czwartek jest cudownym dniem (отже, четвер – чудовий день)! Podchodzę aż pod winnice (я підходжу аж до виноградників). Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju w oznaczonym czasie (якби мисливці не мали цього звичаю в певний час), wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji (всі дні були б схожі один на одного, а я не мав би відпустки; wakacje – канікули, відпочинок).

 • – Co znaczy “obrządek”? – spytał Mały Książę.
  – To także coś całkiem zapomnianego – odpowiedział lis. – Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi, na przykład, mają swój rytuał. W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami. Stąd czwartek jest cudownym dniem! Podchodzę aż pod winnice. Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju w oznaczonym czasie, wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji.

W ten sposób Mały Książę oswoił lisa (таким чином Маленький принц приручив лиса). A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział (а коли час розлуки був близький, лис сказав):

– Ach, będę płakać (ах, я буду плакати)!

– To twoja wina – odpowiedział Mały Książę – nie życzyłem ci nic złego (це твоя вина – відповів Маленький принц – я не бажав тобі нічого поганого). Sam chciałeś, abym cię oswoił (ти сам хотів, щоб я тебе приручив)…

– Oczywiście – odparł lis (звісно – відповів лис).

– Ale będziesz płakać (але ти будеш плакати)?

– Oczywiście (звісно).

– A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu (отже, ти нічого не отримав від приручення)?

– Zyskałem coś ze względu na kolor zboża – powiedział lis, a później dorzucił (я отримав щось через колір пшениці – сказав лис, а потім додав): – Idź jeszcze raz zobaczyć róże (іди ще раз подивитися на троянди). Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie (тоді зрозумієш, що твоя троянда – єдина у світі). Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy (коли прийдеш попрощатися зі мною, я зроблю тобі подарунок з однієї таємниці).

 • W ten sposób Mały Książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział:
  – Ach, będę płakać!
  – To twoja wina – odpowiedział Mały Książę – nie życzyłem ci nic złego. Sam chciałeś, abym cię oswoił…
  – Oczywiście – odparł lis.
  – Ale będziesz płakać?
  – Oczywiście.
  – A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu?
  – Zyskałem coś ze względu na kolor zboża – powiedział lis, a później dorzucił: – Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy.

Mały Książę poszedł zobaczyć się z różami (Маленький принц пішов подивитися на троянди).

– Nie jesteście podobne do mojej róży, nie macie jeszcze żadnej wartości – powiedział różom (ви не схожі на мою троянду, ви ще не маєте жодної цінності – сказав він трояндам). Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo (ніхто вас не приручив і ви не приручили нікого). Jesteście takie, jakim był dawniej lis (ви такі, яким був раніше лис). Był zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów (він був звичайним лисом, схожим на сто тисяч інших лисів). Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie (але я зробив його своїм другом, і тепер він для мене єдиний у світі).

Róże bardzo się zawstydziły (троянди дуже засоромилися).

 • Mały Książę poszedł zobaczyć się z różami.
  – Nie jesteście podobne do mojej róży, nie macie jeszcze żadnej wartości – powiedział różom. Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie.
  Róże bardzo się zawstydziły.

– Jesteście piękne, lecz próżne – powiedział im jeszcze (ви гарні, але марні – сказав їм ще). – Nie można dla was poświęcić życia (неможливо заради вас пожертвувати життям). Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was (звісно, моя троянда здавалася б звичайному перехожому схожою на вас). Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem (але для мене вона одна має більше значення, ніж ви всі разом), ponieważ ją właśnie podlewałem (адже саме її я поливав). Ponieważ ją przykrywałem kloszem (адже саме її я прикривав ковпаком). Ponieważ ją właśnie osłaniałem (адже саме її я захищав). Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienice (адже саме заради її безпеки я вбивав гусениць) (z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle) (крім двох або трьох, з яких я хотів мати метеликів). Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia (адже слухав її скарги, її хвалебні слова, а іноді її мовчання). Ponieważ… jest moją różą (адже… вона моя троянда).

 • – Jesteście piękne, lecz próżne – powiedział im jeszcze. – Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem. Ponieważ ją przykrywałem kloszem. Ponieważ ją właśnie osłaniałem. Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienice (z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle). Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia. Ponieważ… jest moją różą.

Powrócił do lisa (він повернувся до лиса).

– Żegnaj – powiedział (прощавай – сказав він).

– Żegnaj – odpowiedział lis (прощавай – відповів лис). – A oto mój sekret (а ось мій секрет). Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem (він дуже простий: добре бачиться лише серцем). Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu (найважливіше невидиме для очей).

– Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać (найважливіше невидиме для очей – повторив Маленький принц, щоб запам’ятати).

– Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu (твоя троянда має для тебе таке велике значення, оскільки ти присвятив їй багато часу).

– Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu… – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać (оскільки я присвятив їй багато часу… – повторив Маленький принц, щоб запам’ятати).

– Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – rzekł lis (люди забули про цю правду – сказав лис). – Lecz tobie nie wolno zapomnieć (але тобі не можна забути). Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś (ти стаєшся відповідальним назавжди за те, що ти приручив). Jesteś odpowiedzialny za twoją różę (ти відповідальний за твою троянду).

– Jestem odpowiedzialny za moją różę… – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać (я відповідальний за мою троянду… – повторив Маленький принц, щоб не забути).

 • Powrócił do lisa.
  – Żegnaj – powiedział.
  – Żegnaj – odpowiedział lis. – A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
  – Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
  – Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu.
  – Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu… – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
  – Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – rzekł lis. – Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.
  – Jestem odpowiedzialny za moją różę… – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.

Аудіозапис двадцятого першого розділу казкиВаша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Маленький принц польською, метод Франка, 21 розділ

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь