Катерина Лук'янова

Последнее обновление 27 февраля 2022

XXI
Маленький принц на польском метод Франка 21 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском метод Франка 21 глава

Wtedy pojawił się lis (тогда появился лис).

— Dzień dobry — powiedział lis (добрый день — сказал лис).

— Dzień dobry — odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł (добрый день — ответил вежливо Маленький принц и осмотрелся, но ничего не увидел).

— Jestem tutaj — posłyszał głos — pod jabłonią (я здесь — услышал он голос — под яблоней)!

— Ktoś ty? — spytał Mały Książę (кто ты? — спросил Маленький принц). — Jesteś bardzo ładny (ты очень красивый)…

— Jestem lisem — odpowiedział lis (я лис — ответил лис).

— Chodź pobawić się ze mną — zaproponował Mały Książę (иди поиграть со мной — предложил Маленький принц). — Jestem taki smutny (я такой грустный=мне так грустно)…

— Nie mogę bawić się z tobą — odparł lis (не могу я играть с тобой — ответил лис). — Nie jestem oswojony (я не прирученный).

— Ach, przepraszam — powiedział Mały Książę (ах извините — сказал Маленький принц). Lecz po namyśle dorzucił (но после раздумия добавил): — Co znaczy «oswojony» (что значит «прирученный»)?

 • Wtedy pojawił się lis.
  — Dzień dobry — powiedział lis.
  — Dzień dobry — odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł.
  — Jestem tutaj — posłyszał głos — pod jabłonią!
  — Ktoś ty? — spytał Mały Książę. — Jesteś bardzo ładny…
  — Jestem lisem — odpowiedział lis.
  — Chodź pobawić się ze mną — zaproponował Mały Książę. — Jestem taki smutny…
  — Nie mogę bawić się z tobą — odparł lis. — Nie jestem oswojony.
  — Ach, przepraszam — powiedział Mały Książę. Lecz po namyśle dorzucił: — Co znaczy «oswojony»?

— Nie jesteś tutejszy — powiedział lis (ты не здешний — сказал лис). — Czego szukasz (чего ты ищешь)?

— Szukam ludzi — odpowiedział Mały Książę (я ищу людей — ответил Маленький принц). — Co znaczy «oswojony» (что значит «прирученный»)?

— Ludzie mają strzelby i polują — powiedział lis (у людей есть ружья и они охотятся — сказал лис). — To bardzo kłopotliwe (это очень хлопотно). Hodują także kury, i to jest interesujące (разводят так же кур, и это интересно). Poszukujesz kur (ты ищешь кур)?

— Nie — odrzekł Mały Książę (нет — ответил Маленький принц). — Szukam przyjaciół (я ищу друзей). Co znaczy «oswoić» (что значит «приручить»)?

— Jest to pojęcie zupełnie zapomniane — powiedział lis (это понятие совсем забытое — сказал лис). — «Oswoić» znaczy «stworzyć więzy» («приручить» значит «создать узы»=оковы).

 • — Nie jesteś tutejszy — powiedział lis. — Czego szukasz?
  — Szukam ludzi — odpowiedział Mały Książę. — Co znaczy «oswojony»?
  — Ludzie mają strzelby i polują — powiedział lis. — To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur?
  — Nie — odrzekł Mały Książę. — Szukam przyjaciół. Co znaczy «oswoić»?
  — Jest to pojęcie zupełnie zapomniane — powiedział lis. — «Oswoić» znaczy «stworzyć więzy».

— Stworzyć więzy (создать узы)?

— Oczywiście — powiedział lis (конечно — сказал лис). — Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców (сейчас=теперь ты для меня только маленький мальчик, подобный ста тысячам маленьких мальчиков). Nie potrzebuję ciebie (я в тебе не нуждаюсь=ты мне не нужен; potrzebować — нуждаться). I ty mnie nie potrzebujesz (и ты во мне не нуждаешься). Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów (я для тебя только лис, подобный ста тысячам других лисов). Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować (но если ты меня приручишь, мы будем нужны друг другу). Będziesz dla mnie jedyny na świecie (ты будешь для меня единственный на свете). I ja będę dla ciebie jedyny na świecie (и я буду для тебя единственный на свете).

 • — Stworzyć więzy?
  — Oczywiście — powiedział lis. — Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie.
Mały Książę

— Zaczynam rozumieć — powiedział Mały Książę (я начинаю понимать — сказал Маленький принц). — Jest jedna róża… zdaje mi się, że ona mnie oswoiła (есть одна роза… кажется мне, что она меня приручила)…

— To możliwe — odrzekł lis (это возможно — ответил лис). — Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy (на Земле случаются разные вещи)…

— Och, to nie zdarzyło się na Ziemi — powiedział Mały Książę (ох, это случилось не на Земле — сказал Маленький принц).

Mały Książę

Lis zaciekawił się (лис заинтересовался):

— Na innej planecie (на другой планете)?

— Tak (да).

— A czy na tej planecie są myśliwi (а на этой планете есть охотники)?

— Nie (нет).

— To wspaniałe (это прекрасно)! A kury (а куры)?

— Nie (нет).

 • — Zaczynam rozumieć — powiedział Mały Książę. — Jest jedna róża… zdaje mi się, że ona mnie oswoiła…
  — To możliwe — odrzekł lis. — Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy…
  — Och, to nie zdarzyło się na Ziemi — powiedział Mały Książę.
  Lis zaciekawił się:
  — Na innej planecie?
  — Tak.
  — A czy na tej planecie są myśliwi?
  — Nie.
  — To wspaniałe! A kury?
  — Nie.

— Nie ma rzeczy doskonałych — westchnął lis i zaraz powrócił do swej myśli (нет вещей — совершенных=идеальных — вздохнул лис и сразу вернулся к своей мысли): — Życie jest jednostajne (жизнь онообразна). Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie (я охочусь на кур, люди охотятся на меня). Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni (все куры похожи друг на друга и все люди похожи друг на друга). To mnie trochę nudzi (от этого мне немного скучно). Lecz jeślibyś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku (но если бы ты меня приручил, моя жизнь набрала бы блеска). Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki — tak różne od innych (из далека я буду распознавать твои шаги, так отличные=отличающиеся от других). Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię (на звук чужих шагов я прячусь под землю).

 • — Nie ma rzeczy doskonałych — westchnął lis i zaraz powrócił do swej myśli: — Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi. Lecz jeślibyś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki — tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię.

 Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki (твои шаги выманят меня из ямы как звуки музыки). Spójrz (взгляни)! Widzisz tam łany zboża (видишь там поля пшеницы)? Nie jem chleba (я не ем хлеба). Dla mnie zboże jest nieużyteczne (для меня зерно бесполезно). Łany zboża nic mi nie mówią (поля пшеницы ничего мне не говорят). To smutne (это грустно)! Lecz ty masz złociste włosy (но у тебя золотистые волосы). Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie (если ты меня приручишь, это будет чудесно). Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie (зерно=пшеница, которая золотистая, будет мне напоминать тебя). I będę kochać szum wiatru w zbożu (и я буду любить шум ветра в пшенице)…

 • Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki. Spójrz! Widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To smutne! Lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu…
Mały Książę

Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu (лис замолчал и долго присматривался к Маленькому принцу).

— Proszę cię… oswój mnie — powiedział (прошу тебя… приручи меня — сказал он).

— Bardzo chętnie — odpowiedział Mały Książę — lecz nie mam dużo czasu (очень охотно — ответил Маленький принц — но у меня нет много времени). Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy (я должен найти друзей и научиться многим вещам).

— Poznaje się tylko to, co sie oswoi — powiedził lis (познается только то, что приручается — сказал лис). — Ludzie mają zbyt mało czasu, abu cokolwiek poznać (люди имеют слишком мало времени, чтобы что-нибудь узнать). Kupują w sklepach rzeczy gotowe (они покупают в магазинах готовые вещи). A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół (а так как нет складов с друзьями, то=потому люди не имеют друзей). Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie (если хочешь иметь друга, приручи меня)!

 • Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu.
  — Proszę cię… oswój mnie — powiedział.
  — Bardzo chętnie — odpowiedział Mały Książę — lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy.
  — Poznaje się tylko to, co się oswoi — powiedział lis. — Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!

— A jak się to robi? — spytał Mały Książę (а как это делается? — спросил Маленький принц).

— Trzeba być bardzo cierpliwym (нужно быть очень терпеливым). Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, na trawie (сначала сядешь на некотором расстоянии от меня, вот так, на траве). Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz (я буду поглядывать на тебя углом=краем глаза, а ты ничего не скажешь). Mowa jest źródłem nieporozumieć (речь — это источник недорозумений). Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej (но каждый день ты сможешь садиться немного ближе)…

 • — A jak się to robi? — spytał Mały Książę.
  — Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej…

Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce (на следующий день Маленький принц пришел в назначенное место).

— Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie (лучше приходить в тот самый час=в одинаковое время). Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu (когда будешь должен прийти например в четыре после полудня), już od trzeciej zacznę odczuwać radość (уже в три я начну чувствовать радость). Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy (чем более время будет продвигаться вперед, тем я буду счастливей). O czwartеj będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia (в четыре я буду возбужденный и обеспокоенный: я узнаю цену счастья)! A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać (а если ты придешь неожиданно, я не смогу приготовиться)… Potrzebny jest obrządek (нужен обряд).

 • Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce.
  — Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia! A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać… Potrzebny jest obrządek.

— Co znaczy «obrządek»? — spytał Mały Książę (что значит «обряд»? — спросил Маленький принц).

— To także coś całkiem zapomnianego — odpowiedział lis (это тоже что-то совсем забытое — ответил лис). — Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin (благодаря обряду определенный день отличается от других, определенный час от других часов). Moi myśliwi, na przykład, mają swój rytuał (мои охотники, например, имеют свой ритуал). W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami (в четверг они танцуют с деревенскими девушками). Stąd czwartek jest cudownym dniem (отсюда=поэтому четверг — чудесный день)! Podchodzę aż pod winnice (я подхожу к самым виноградникам). Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju w oznaczonym czasie (если бы охотники не имели этого обычая=привычки в означенное время), wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji (все дни были бы похожи друг на друга, а я не имел бы отдыха; wakacje — каникулы, отдых).

 • — Co znaczy «obrządek»? — spytał Mały Książę.
  — To także coś całkiem zapomnianego — odpowiedział lis. — Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi, na przykład, mają swój rytuał. W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami. Stąd czwartek jest cudownym dniem! Podchodzę aż pod winnice. Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju w oznaczonym czasie, wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji.

W ten sposób Mały Książę oswoił lisa (таким образом Маленький принц приручил лиса). A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział (а когда час расстования был близок, лис сказал):

— Ach, będę płakać (ах, я буду плакать)!

— To twoja wina — odpowiedział Mały Książę — nie życzyłem ci nic złego (это твоя вина — ответил Маленький принц — я не желал тебе ничего плохого). Sam chciałeś, abym cię oswoił (ты сам хотел, чтобы я тебя приручил)…

— Oczywiście — odparł lis (конечно — ответил лис).

— Ale będziesz płakać (но ты будешь плакать)?

— Oczywiście (конечно).

— A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu (итак=так значит ты ничего не получил от приручения)?

— Zyskałem coś ze względu na kolor zboża — powiedział lis, a później dorzucił (я получил что-то=кое-что со взгляда на цвет пшеницы — сказал лис, а позже добавил): — Idź jeszcze raz zobaczyć róże (иди еще раз увидеть розы). Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie (поймешь тогда, что твоя роза — единственная на свете). Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy (когда придешь попрощаться со мной, я сделаю тебе презент из одной тайны).

 • W ten sposób Mały Książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział:
  — Ach, będę płakać!
  — To twoja wina — odpowiedział Mały Książę — nie życzyłem ci nic złego. Sam chciałeś, abym cię oswoił…
  — Oczywiście — odparł lis.
  — Ale będziesz płakać?
  — Oczywiście.
  — A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu?
  — Zyskałem coś ze względu na kolor zboża — powiedział lis, a później dorzucił: — Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy.

Mały Książę poszedł zobaczyć się z różami (Маленький принц пошел увидеться с розами).

— Nie jesteście podobne do mojej róży (вы не похожи на мою розу) , nie macie jeszcze żadnej wartości — powiedział różom (вы не имеете еще никакой ценности — сказал он розам). Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo (никто вас не приручил и вы не приручили никого). Jesteście takie, jakim był dawniej lis (вы такие, каким был раньше лис). Był zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów (он был обычным лисом, похожим на сто тысяч других лисов). Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie (но я сделал его своим другом и теперь он для меня единственный на свете).

Róże bardzo się zawstydziły (розы очень смутились).

 • Mały Książę poszedł zobaczyć się z różami.
  — Nie jesteście podobne do mojej róży, nie macie jeszcze żadnej wartości — powiedział różom. Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie.
  Róże bardzo się zawstydziły.

— Jesteście piękne, lecz próżne — powiedział im jeszcze (вы красивые, но пустые — сказал он им еще). — Nie można dla was poświęcić życia (нельзя ради вас посветить=пожертвовать жизни=жизнью). Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was (конечно моя роза казалась бы обычному прохожему похожей на вас). Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem (но для меня она одна имеет большее значение чем вы все вместе), ponieważ ją właśnie podlewałem (поскольку именно ее я полевал). Ponieważ ją przykrywałem kloszem (поскольку ее я прикрывал колпаком; klosz — абажур). Ponieważ ją właśnie osłaniałem (поскольку именно ее я защищал). Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienice (поскольку именно для ее безопасности я убивал гусениц) (z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle) (за исключением двух или трех, из которых хотел иметь бабочек). Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia (поскольку я слушал ее жалоб=жалобы, ее похвал себя, а временами ее молчания). Ponieważ… jest moją różą (поскольку… она моя роза).

 • — Jesteście piękne, lecz próżne — powiedział im jeszcze. — Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem. Ponieważ ją przykrywałem kloszem. Ponieważ ją właśnie osłaniałem. Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienice (z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle). Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia. Ponieważ… jest moją różą.

Powrócił do lisa (он вернулся к лису).

— Żegnaj — powiedział (прощай — сказал он).

— Żegnaj — odpowiedział lis (прощай — ответил лис). — A oto mój sekret (а вот мой секрет). Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem (он очень простой: хорошо видится только сердцем). Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu (самое важное невидимо для глаз).

— Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu — powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać (самое важное невидимо для глаз — повторил Маленький принц, чтобы запомнить).

— Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu (твоя роза имеет для тебя такое большое значение, поскольку ты посвятил ей много времени).

— Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu… — powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać (поскольку я посвятил ей много времени… — повторил Маленький принц, чтобы запомнить).

— Ludzie zapomnieli o tej prawdzie — rzekł lis (люди забыли об этой правде=эту истину — сказал лис). — Lecz tobie nie wolno zapomnieć (но тебе нельзя забыть). Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś (ты становишься ответственный навсегда за то, что ты приручил). Jesteś odpowiedzialny za twoją różę (ты ответственный за твою розу).

— Jestem odpowiedzialny za moją różę… — powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać (я ответственный за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы не забыть).

 • Powrócił do lisa.
  — Żegnaj — powiedział.
  — Żegnaj — odpowiedział lis. — A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
  — Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu — powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
  — Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu.
  — Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu… — powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
  — Ludzie zapomnieli o tej prawdzie — rzekł lis. — Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.
  — Jestem odpowiedzialny za moją różę… — powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.

Аудиозапись двадцатой первой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском метод Франка 21 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий