Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 5 Березня 2024

У цій частині – останній шматочок цієї казки. Я сподіваюсь, що вам сподобалося, і що ви обов’язково тепер завжди читатимете своїм дітям про Бертіля і маленького Ніссе 🙂 А хто тут вперше, почніть з першого розділу, а потім ще є другий і третій.

А. Ліндгрен. Крихітка Нільс Карлсон польською, метод Франка, ч. 4

Następnego dnia Bertil nie mógł się niemal doczekać (на наступний день Бертіль не міг майже дочекатися), by mamusia i tatuś wyszli z domu (щоб мама і тато вийшли з дому).

Dlaczego guzdrzą się tak okropnie (чому вони так жахливо копаються)?! Bertil zwykle biegł do przedpokoju (Бертіль зазвичай біг до передпокою), mówił do widzenia i wyglądał bardzo smutnie (казав до побачення і виглядав дуже сумно). Lecz dziś tego nie zrobił (але сьогодні цього не зробив). Skoro tylko drzwi wejściowe się zatrzasnęły (як тільки вхідні двері захлопнулися), wlazł pod łóżko i zszedł do Nissego (він заліз під ліжко і спустився до Ніссе)… Nisse był już ubrany i napalił w piecu (Ніссе вже був одягнений і розтопив піч).

– To chyba nic nie szkodzi? – spytał (це ж нічого страшного? – запитав він).

– Nie, to jasne, że możesz palić, ile tylko chcesz – powiedział Bertil (ні, це зрозуміло, що ти можеш палити, скільки тільки хочеш – сказав Бертіль). Potem rozejrzał się po pokoju (потім оглянувся по кімнаті=оглянув кімнату). – Wiesz co (знаєш що)? Trzeba by tu zrobić trochę porządku (треба б тут зробити трохи порядку=навести порядок).

– Tak, to by nie zaszkodziło – zgodził się Nisse (так, це б не зашкодило – погодився Ніссе). – Podłoga tak wygląda, jakby nigdy nie była szorowana (підлога виглядає так, ніби ніколи не була чищена=мита).

 • Następnego dnia Bertil nie mógł się niemal doczekać, by mamusia i tatuś wyszli z domu.
  Dlaczego guzdrzą się tak okropnie?! Bertil zwykle biegł do przedpokoju, mówił do widzenia i
  wyglądał bardzo smutnie. Lecz dziś tego nie zrobił. Skoro tylko drzwi wejściowe się zatrzasnęły, wlazł pod łóżko i zszedł do Nissego… Nisse był już ubrany i napalił w piecu.
  – To chyba nic nie szkodzi? – spytał.
  – Nie, to jasne, że możesz palić, ile tylko chcesz – powiedział Bertil. Potem rozejrzał się po pokoju. – Wiesz co? Trzeba by tu zrobić trochę porządku.
  – Tak, to by nie zaszkodziło – zgodził się Nisse. – Podłoga tak wygląda, jakby nigdy nie była szorowana.

(następny – наступний; niemal – майже; okropnie – жахливо; zwykle – зазвичай; smutnie – сумно; dziś – сьогодні; skoro – якщо, коли; skoro tylko – як тільки; drzwi – двері; palić – палити; rozejrzeć się – оглянутися; pokój – кімната; trzeba – треба; porządek – порядок)

Bertil biegł już po schodach na górę (Бертіль уже біг по сходах вгору). Szczotka do szorowania i balijka – oto, czego potrzebował (щітка для миття і відро=таз – ось, що йому було потрібно)! Na zlewie w kuchni leżała stara, zużyta szczoteczka do zębów (на кухні на раковині лежала стара, використана=відслужила щіточка для зубів). Wziął ją i odłamał rączkę (він взяв її і відламав ручку). Potem zajrzał do szafki z porcelaną (потім заглянув до шафки з фарфором). Była tam mała, malutka salaterka (там була маленька мисочка=салатниця), w której mama zwykle podawała galaretkę (в якій мама зазвичай подавала желе). Napełnił ją ciepłą wodą z kranu i włożył trochę szarego mydła (він наповнив її теплою водою з крана і поклав трохи мила). Potem oderwał malutki skrawek od ściereczki (потім відірвав малюсінький шматочок=лоскуток від серветки), która leżała w szafce ze szczotkami (яка лежала в шафці зі щітками). Wszystko jak wczoraj ułożył na kupkę koło mysiej norki (все як вчора уклав в купку біля мишачої нори). A potem Nisse musiał mu pomóc znieść to na na dół (а потім Ніссе мусив йому допомогти спустити це вниз).

 • Bertil biegł już po schodach na górę. Szczotka do szorowania i balijka — oto, czego potrzebował! Na zlewie w kuchni leżała stara, zużyta szczoteczka do zębów. Wziął ją i odłamał rączkę. Potem zajrzał do szafki z porcelaną. Była tam mała, malutka salaterka, w której mama zwykle podawała galaretkę. Napełnił ją ciepłą wodą z kranu i włożył trochę szarego mydła. Potem oderwał malutki skrawek od ściereczki, która leżała w szafce ze szczotkami. Wszystko jak wczoraj ułożył na kupkę koło mysiej norki. A potem Nisse musiał mu pomóc znieść to na na dół.

(schody – сходи; szorować – мити, чистити; balijka – відро, корито; ząb – зуб; zajrzeć – заглянути; szafa – шафа; porcelana – фарфор; zwykle – зазвичай; skrawek – клаптик; kupka – купка; znieść – спустити)

– Co za olbrzymia szczotka do szorowania (що за величезна=яка величезна щітка для миття)! – wykrzyknął Nisse (вигукнув Ніссе).

– Tak, z pewnością będzie nią dobrze szorowało (так, напевно нею добре чиститиметься=митиметься) – potwierdził Bertil (підтвердив Бертіль).

Zabrali się do roboty (вони приступили до роботи). Bertil szorował, a Nisse wycierał podłogę ścierką do sucha (Бертіль мив, а Ніссе витирав підлогу ганчіркою насухо).

Woda w salaterce zrobiła się zupełnie czarna (вода у мисці стала зовсім чорною). Podłoga jednak wkrótce wyglądała ślicznie (підлога однак незабаром виглядала чудово).

– Siadaj tu koło schodów (сідай тут біля сходів) – powiedział Bertil (сказав Бертіль) – to zobaczysz niespodziankę (побачиш сюрприз). Zasłoń sobie oczy (закрий собі очі)! Nie wolno ci patrzeć (тобі не можна дивитись)!

Nisse zasłonił oczy i usłyszał, jak Bertil ciągnie coś (Ніссе закрив очі і почув, як Бертіль тягне=тащить щось) i stuka czymś na górze w mieszkaniu (і стукає чимось нагорі в квартирі).

 • – Co za olbrzymia szczotka do szorowania! – wykrzyknął Nisse.
  – Tak, z pewnością będzie nią dobrze szorowało – potwierdził Bertil.
  Zabrali się do roboty. Bertil szorował, a Nisse wycierał podłogę ścierką do sucha.
  Woda w salaterce zrobiła się zupełnie czarna. Podłoga jednak wkrótce wyglądała ślicznie.
  – Siadaj tu koło schodów – powiedział Bertil – to zobaczysz niespodziankę. Zasłoń sobie oczy! Nie wolno ci patrzeć!
  Nisse zasłonił oczy i usłyszał, jak Bertil ciągnie coś i stuka czymś na górze w mieszkaniu.

(olbrzymia – величезна; pewność – впевненість; zabrać się – приступити; podłoga – підлога; ścierka – ганчірка; zupełnie – цілком, зовсім; wkrótce – незабаром; ślicznie – чудово, гарно; niespodzianka – сюрприз, несподіванка; patrzeć – дивитися)

– Teraz możesz popatrzeć (тепер можеш подивитись)! – zawołał Bertil (вигукнув Бертіль).

Wówczas Nisse otworzył oczy i zobaczył stół i narożną szafkę (тоді Ніссе відкрив очі і побачив стіл і кутову шафку), i dwa bardzo piękne małe foteliki z miękkimi oparciami (і два дуже гарні маленькі крісельця з м’якими спинками), i dwa drewniane stołeczki (і два дерев’яні стільчики=табурети).

– Nigdy nie widziałem czegoś podobnego (я ніколи не бачив нічого подібного)! – wykrzyknął Nisse (вигукнув Ніссе). – Czy znasz się na czarach (ти вмієш чаклувати)?

Nie, na czarach Bertil oczywiście się nie znał (ні, чаклувати Бертіль звісно не вмів). Przyniósł to wszystko z domku dla lalek (він приніс це все з будиночка для ляльок). Przyniósł również dywan (приніс також килим), szmaciany chodnik w paski (хідник у смужки), który Marta zrobiła na swoim warsztaciku tkackim (який Марта зробила на своєму ткацькому верстаті).

 • – Teraz możesz popatrzeć! – zawołał Bertil.
  Wówczas Nisse otworzył oczy i zobaczył stół i narożną szafkę, i dwa bardzo piękne małe foteliki z miękkimi oparciami, dwa drewniane stołeczki.
  – Nigdy nie widziałem czegoś podobnego! – wykrzyknął Nisse. – Czy znasz się na czarach?
  Nie, na czarach Bertil oczywiście się nie znał. Przyniósł to wszystko z domku dla lalek. Przyniósł również dywan, szmaciany chodnik w paski, który Marta zrobiła na swoim warsztaciku tkackim.

(teraz – зараз, тепер; popatrzeć – подивитися; zawołać – вигукнути, покликати; wówczas – тоді; otworzyć – відкрити; bardzo – дуже; piękność – краса; fotel – крісло; nigdy – ніколи; znać się na czymś – розбиратися в чомусь; oczywiście – звісно; wszystko – все; również – також; dywan – килим; paski – смужки)

Najpierw rozłożyli dywan (спочатку вони розстелили килим). Zakrył niemal całą podłogę (він закрив майже всю підлогу).

– Oj, jak tu teraz przytulnie (ой, як тут зараз затишно)! – ucieszył się Nisse (зрадів Ніссе).

Lecz zrobiło się jeszcze przytulniej (але стало ще затишніше), gdy szafka stanęła w rogu pokoju (коли шафка стала в кутку кімнати), stół pośrodku, koło niego fotele (стіл посередині, поруч з ним крісла), a niskie stołeczki tuż przy trzaskającym w piecu ogniu (а низькі табуретки тут, біля тріскучого в печі вогню).

– Pomyśl, że można mieszkać tak pięknie (подумай, що можна жити так гарно)… – powiedział Nisse z zachwytem (сказав Ніссе з захопленням).

Bertil również uważał, że jest pięknie (Бертіль також вважав, що гарно), o wiele piękniej niż na górze (набагато гарніше ніж на верху), w jego własnym domu (в його власному домі).

 • Najpierw rozłożyli dywan. Zakrył niemal całą podłogę.
  – Oj, jak tu teraz przytulnie! – ucieszył się Nisse.
  Lecz zrobiło się jeszcze przytulniej, gdy szafka stanęła w rogu pokoju, stół pośrodku, koło niego fotele, a niskie stołeczki tuż przy trzaskającym w piecu ogniu.
  – Pomyśl, że można mieszkać tak pięknie… – powiedział Nisse z zachwytem.
  Bertil również uważał, że jest pięknie, o wiele piękniej niż na górze, w jego własnym domu.

(najpierw – спочатку, перш за все; niemal – майже; teraz – зараз, тепер; przytulnie – затишно; ucieszyć się – порадіти; lecz – але; szafka – шафка; w rogu – в кутку; mieszkać – жити, проживати; zachwyt – захоплення; uważać – вважати; własny – власний)

Usiedli sobie w fotelach i rozmawiali (вони сіли в кріслах і розмовляли).

– Tak, przydałoby się samemu trochę porządniej wyglądać i wyszorować się (так, не завадило б самому трохи пристойніше виглядати та вимитися).

– A gdybyśmy się tak wykąpali (а якби ми так викупались)? – zaproponował Bertil (запропонував Бертіль).

Salaterka została wkrótce napełniona czystą, ciepłą wodą (невдовзі салатниця була наповнена чистою, теплою водою), a kawałek starego, już podartego włochatego ręcznika (а шматок старого, вже порваного махрового рушника) posłużył za wspaniałe prześcieradło kąpielowe (послужив чудовим купальним простирадлом), i chociaż sporo wody wylało się na schodach (і хоча багато води вилилося на сходах), ta, która pozostała, wystarczyła zupełnie do kąpieli (тієї, що залишилася, цілком вистачило для купання). Prędko zrzucili z siebie ubrania i wleźli do “wanny” (швидко скинули з себе одяг і залізли до “ванни”).

Było pysznie (було чудово)!

 • Usiedli sobie w fotelach i rozmawiali.
  – Tak, przydałoby się samemu trochę porządniej wyglądać i wyszorować się.
  – A gdybyśmy się tak wykąpali? – zaproponował Bertil.
  Salaterka została wkrótce napełniona czystą, ciepłą wodą, a kawałek starego, już podartego włochatego ręcznika posłużył za wspaniałe prześcieradło kąpielowe, i chociaż sporo wody wylało się na schodach, ta, która pozostała, wystarczyła zupełnie do kąpieli. Prędko zrzucili z siebie ubrania i wleźli do “wanny”. Było pysznie!

(fotel – крісло; rozmawiać – розмовляти; przydać się – знадобитися; wyszorować się – помитися; proponować – пропонувати; wkrótce – незабаром; kawałek – шматок; ręcznik – рушник; wspaniałe – чудове; prześcieradło – простирадло; sporo – багато; wystarczy – вистачить; zupełnie – цілком; prędko – швидко, скоро; rzucić – кинути; ubranie – одяг)

– Wyszoruj mi plecy – poprosił Nisse (потри мені спину – попросив Ніссе).

Bertil chętnie to zrobił (Бертіль охоче це зробив). A potem Nisse szorował plecy Bertilowi (а потім Ніссе тер спину Бертілю). Później zaś ochlapywali się nawzajem (а пізніше вони плескали один в одного) i moc wody znalazło się na podłodze (і багато води опинилося на підлозі). Ale to nic nie szkodziło, bo odwinęli dywan (але це нічого страшного, тому що вони відсунули килим), więc można było wodę zetrzeć (так що воду можна було витерти). Potem owinęli się w prześcieradła kąpielowe (потім вони обгорнулися в купальні простирадла), usiedli na stołeczkach przed piecem (сіли на стільчиках біля печі) i opowiadali sobie wszystko o wszystkim (і розповідали один одному все про все), a Bertil pobiegł po cukier i mały, malusieńki kawałeczek jabłka (а Бертіль побіг за цукром і маленьким-премаленьким шматочком яблука). Upiekli go na ogniu (вони спекли його на вогні).

 • – Wyszoruj mi plecy – poprosił Nisse.
  Bertil chętnie to zrobił. A potem Nisse szorował plecy Bertilowi. Później zaś ochlapywali się nawzajem i moc wody znalazło się na podłodze. Ale to nic nie szkodziło, bo odwinęli dywan, więc można było wodę zetrzeć. Potem owinęli się w prześcieradła kąpielowe, usiedli na stołeczkach przed piecem i opowiadali sobie wszystko o wszystkim, a Bertil pobiegł po cukier i mały, malusieńki kawałeczek jabłka. Upiekli go na jgniu.

(plecy – спина; chętnie – охотно; znalazł się – опинився /знайшов себе/; dywan – килим; zetrzeć – витерти, стерти; prześcieradło – простирадло; cukier – цукор; kawałek – шматок)

Nagle jednak Bertil przypomniał sobie (раптом однак Бертіль згадав собі), że mamusia i tatuś wkrótce już powrócą do domu (що мама і тато скоро вже повернуться додому), i zaczął się śpiesznie ubierać (і почав поспішно одягатися). Nisse też się ubrał (Ніссе теж одягнувся).

– A to byłaby zabawa (от було б весело), gdybyś ze mną poszedł na górę (якби ти зі мною пішов нагору) – powiedział Bertil (сказав Бертіль). – Mógłbyś siedzieć u mnie pod sweterkiem (ти міг би сидіти в мене під светром), mamusia i tatuś by cię nie zobaczyli (мама і тато тебе б не побачили).

Nils uważał, że to bardzo nęcąca propozycja (Нільс вважав, що це дуже спокуслива пропозиція).

– Będę siedział zupełnie cicho – oświadczył (я буду сидіти зовсім тихо – заявив він).

 • Nagle jednak Bertil przypomniał sobie, że mamusia i tatuś wkrótce już powrócą do domu, i zaczął się śpiesznie ubierać. Nisse też się ubrał.
  – A to byłaby zabawa, gdybyś ze mną poszedł na górę – powiedział Bertil. – Mógłbyś siedzieć u mnie pod sweterkiem, mamusia i tatuś by cię nie zobaczyli.
  Nils uważał, że to bardzo nęcąca propozycja.
  – Będę siedział zupełnie cicho – oświadczył.

(nagle – раптом, несподівано; ubierać się – одягатися; gdyby – якби; nęcić – спокушати; propozycja – пропозиція)

– A to co znowu, masz mokre włosy (що сталося, у тебе мокре волосся)? – zdziwiła się mama w chwilę później (здивувалася мама трохи пізніше), gdy rodzina siedziała przy stole (коли родина сиділа за столом).

– Tak, kąpałem się – odpowiedział Bertil (так, я купався – відповів Бертіль).

– Kąpałeś się? – zapytała mamusia (ти купався? – запитала мама). – Gdzie się kąpałeś (де ти купався)?

– W tym – powiedział Bertil i chichocząc, wskazał na salaterkę (в цьому – сказав Бертіль і, сміючись, вказав на салатницю), która napełniona galaretką stała na stole (яка наповнена желе стояла на столі).

Wtedy mamusia i tatuś zrozumieli, że Bertil żartuje (тоді мама і тато зрозуміли, що Бертіль жартує).

 • – A to co znowu, masz mokre włosy? – zdziwiła się mama w chwilę później, gdy rodzina siedziała przy stole.
  – Tak, kąpałem się – odpowiedział Bertil.
  — W tym – powiedział Bertil i chichocząc, wskazał na salaterkę, która napełniona galaretką stała na stole.
  Wtedy mamusia i tatuś zrozumieli, że Bertil żartuje.

(rodzina – родина; odpowiedzieć – відповісти; salaterka – салатниця, мисочка; galaretka – желе; wtedy – тоді; żart – жарт)

– Jak to dobrze, że Bertil znów jest w dobrym humorze (як це добре, що Бертіль знову в гарному настрої) – powiedział tatuś (сказав тато).

– Tak, mój biedny chłopczyk – westchnęła mamusia (так, мій бідний хлопчик – зітхнула мама). – Tak mi go żal, że musi tu siedzieć sam całymi dniami (так мені його шкода, що він мусить тут сидіти сам цілими днями).

Bertil poczuł, że coś poruszyło się pod sweterkiem (Бертіль відчув, що щось порушилося під светром). Coś ciepłego (щось тепле). Coś bardzo ciepłego (щось дуже тепле).

– Niech mamusia się tym nie smuci – powiedział (хай маму це не засмучує – сказав він). – Bo mnie jest tak wesoło (адже мені так весело), tak okropnie wesoło, kiedy jestem sam (так страшенно весело, коли я сам).

Po czym wsunął palec pod sweterek i ostrożnie pogłaskał Nilsa Paluszka (потім засунув палець під светр і обережно погладив Крихітку Нільса).

 • – Jak to dobrze, że Bertil znów jest w dobrym humorze – powiedział tatuś.
  – Tak, mój biedny chłopczyk – westchnęła mamusia. – Tak mi go żal, że musi tu siedzieć sam całymi dniami.
  Bertil poczuł, że coś poruszyło się pod sweterkiem. Coś ciepłego. Coś bardzo ciepłego.
  – Niech mamusia się tym nie smuci – powiedział. – Bo mnie jest tak wesoło, tak okropnie wesoło, kiedy jestem sam.
  Po czym wsunął palec pod sweterek i ostrożnie pogłaskał Nilsa Paluszka.

(dobrze – добре; humor – настрій; powiedzieć – сказати; westchnąć – зітхнути; ruch – рух; bardzo – дуже, сильно; smucić się – засмучуватися; okropnie – жахливо; pogłaskać – погладити, пестити)


Інші тексти та казки, перекладені методом Іллі Франка, на сайті знаходяться тут.


Ваша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

А. Ліндгрен. Крихітка Нільс Карлсон польською, метод Франка, ч. 4
Позначено на:метод Ильи Франка

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь