Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 4 Лютого 2024

Десятая глава Маленького принца на польском языке
Маленький принц на польском по методу Франка 10 глава

переклад українською методом Франка: К. Лук’янової

Маленький принц польською за методом Франка 10 розділ

Planeta Małego Księcia krążyła w okolicy planetek 325, 326, 327, 328, 329, 330 (планета Маленького принца оберталася навколо астероїдів 325, 326, 327, 328, 329, 330). Zaczął więc od zwiedzania tych planet (тому він почав з відвідування цих планет), aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć (щоб знайти собі заняття і чомусь навчитися).

Читать також: Гарри Поттер на польском по методу Франка

Pierwszą zamieszkiwał Król (першу заселяв король). Ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie bardzo skromy, lecz majestatyczny (одягнений у пурпур та горностай, він сидів на троні дуже скромний, але величний).

Король и Маленький принц, на польском языке

— Oto poddany (ось підданий)! — krzyknął Król, gdy zobaczył Małego Księcia (вигукнув король, коли побачив Маленького принца).

Mały Książę spytał (Маленький принц запитав):

— Widzisz mnie przecież po raz pierwszy (ти ж бачиш мене вперше), w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać (отже, яким чином ти міг мене впізнати)?

Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty (він не знав, що для королів світ дуже простий). Wszyscy ludzie są poddanymi (всі люди — піддані).

 • Planeta Małego Księcia krążyła w okolicy planetek 325, 326, 327, 328, 329, 330. Zaczął więc od zwiedzania tych planet, aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć.
  Pierwszą zamieszkiwał Król. Ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie bardzo skromy, lecz majestatyczny.
  – Oto poddany! – krzyknął Król, gdy zobaczył Małego Księcia.
  Mały Książę spytał:
  – Widzisz mnie przecież po raz pierwszy, w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać?
  Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty. Wszyscy ludzie są poddanymi.

— Zbliż się, abym cię widział lepiej, — powiedział Król (підійди ближче, щоб я тебе краще бачив, — сказав король), bardzo dumny, że nareszcie może nad kimś panować (дуже гордий тим, що нарешті може над кимось панувати).

Mały Książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie by mógł usiąść (Маленький принц озирнувся, щоб знайти місце, де міг би сісти), lecz cała planeta zajęta była przez wspaniały płaszcz gronostajowy (але вся планета була зайнята чудовим горностаєвим плащем). Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony podróżą, ziewnął (тому він продовжував стояти, а оскільки був втомлений від подорожі, зітхнув).

— Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla, — rzekł monarcha (етикет не дозволяє зіхати у присутності короля, — сказав монарх). — Zakazuję ci ziewać (я забороняю тобі зіхати).

— Nie mogę się powstrzymać, — odpowiedział Mały Książę bardzo zawstydzony (не можу стриматися, — відповів Маленький принц, дуже збентежений). — Odbyłem długą podróż i nie spałem (я здійснив довгу подорож і не спав).

 • – Zbliż się, abym cię widział lepiej, – powiedział Król, bardzo dumny, że nareszcie może nad kimś panować.
  Mały Książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie by mógł usiąść, lecz cała planeta zajęta była przez wspaniały płaszcz gronostajowy. Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony podróżą, ziewnął.
  – Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla, – rzekł monarcha. – Zakazuję ci ziewać.
  – Nie mogę się powstrzymać, – odpowiedział Mały Książę bardzo zawstydzony. – Odbyłem długą podróż i nie spałem.


— Wobec tego rozkazuję ci ziewać (через це наказую тобі позіхати). Od lat nie widziałem ziewających (я багато років не бачив позіхаючих). Zaciekawia mnie ziewanie (мене цікавить позіхання). No (ну)! Ziewaj jeszcze (позіхай ще)! To jest rozkaz (це наказ).

— To mnie onieśmiela (це мене соромить)… nie mogę więcej (я більше не можу), – powiedział, czerwieniąc się Mały Książę (сказав, червоніючи Маленький принц).

— Hm, hm (хм, хм)! — odrzekł Król (відповів король). — Wobec tego… rozkazuję ci to ziewać, to (отже… наказую тобі то позіхати, то)… — Bełkotał chwilę i wydawał się podrażniony (хвилину він бурмотів і здавався роздратованим). Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany (королю дуже хотілося, щоб його авторитет був поважаний; zależy — залежить; mu na tym zależy — йому цього хочеться, йому це потрібно). Nie znosił nieposłuszeństwa (він не терпів непокори). Był to monarcha absolutny (це був абсолютний монарх). Ponieważ jednak był bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne (але оскільки він був дуже добрий, він давав розумні накази). — Jeśli rozkażę — zwykł mówić — jeśli rozkażę generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka (якщо я накажу — звик він казати — якщо я накажу генералу, щоб він перетворився на морського птаха), a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała (а генерал не виконає цього, це не буде вина генерала). To będzie moja wina (це буде моя вина).

 • – Wobec tego rozkazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem ziewających. Zaciekawia mnie ziewanie. No! Ziewaj jeszcze! To jest rozkaz.
  – To mnie onieśmiela… nie mogę więcej, – powiedział, czerwieniąc się Mały Książę.
  – Hm, hm! – odrzekł Król. – Wobec tego… rozkazuję ci to ziewać, to… – Bełkotał chwilę i wydawał się podrażniony. Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa. Był to monarcha absolutny. Ponieważ jednak był bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne. – Jeśli rozkażę – zwykł mówić – jeśli rozkażę generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała. To będzie moja wina.

— Czy mogę usiąść (чи можу я сісти)? — spytał skromnie Mały Książę (скромно спитав Маленький принц).

— Rozkazuję ci siąść, — powiedział Król (наказую тобі сісти, — сказав король), podciągając majestatycznie jedną połę gronostajowego płaszcza (підтягуючи велично одну половину горностаєвого плаща).

Mały Książę był zdziwiony (Маленький принц був здивований). Planeta była maleńka (планета була маленька). Nad kim Król mógł panować (над ким король міг панувати)?

— Najjaśniejszy panie, — powiedział, — proszę mi wybaczyć moje pytania (найясніший пане, — сказав він, — прошу мені пробачити мої питання)…

— Rozkazuję ci pytać, — pospiesznie powiedział Król (наказую тобі питати, — поспішно сказав король).

— Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi (найясніший пане, ким Ви володієте=управляєте)?

— Wszystkim, — z wielką prostotą odpowiedział Król (всіма, — з великою простотою відповів король).

 • – Czy mogę usiąść? – spytał skromnie Mały Książę.
  – Rozkazuję ci siąść, – powiedział Król, podciągając majestatycznie jedną połę gronostajowego płaszcza.
  Mały Książę był zdziwiony. Planeta była maleńka. Nad kim Król mógł panować?
  – Najjaśniejszy panie, – powiedział, – proszę mi wybaczyć moje pytania…
  – Rozkazuję ci pytać, – pospiesznie powiedział Król.
  – Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi?
  – Wszystkim, – z wielką prostotą odpowiedział Król.

— Wszystkim (всім)?

Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, inne planety i gwiazdy (король стриманим рухом вказав на свою планету, інші планети та зірки).

— Tym wszystkim (всім цим)? — spytał Mały Książę (запитав Маленький принц).

— Tym wszystkim, — odpowiedział Król (всім цим, — відповів король), ponieważ był to monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny (оскільки це був монарх не лише абсолютний, але й універсальний).

— I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają (і зірки Вас слухають)?

— Oczywiście, — odrzekł Król (звісно, — відповів король). — Słuchają natychmiast (слухають негайно). Nie znoszę nieposłuszeństwa (я не терплю непокори).

Mały Książę zachwycił się taką władzą (Маленький принц зачарувався такою владою). Gdyby on ją posiadał (коли б він нею володів), mógłby widzieć jednego dnia nie czterdzieści trzy (міг би бачити одного дня не сорок три), ale siedemdziesiąt dwa, nawet sto, nawet dwieście zachodów słońca bez przesuwania krzesełka (але сімдесят два, навіть сто, навіть двісті заходів сонця без переміщення стільця). A ponieważ był trochę smutny z powodu swej małej opuszczonej planety (а оскільки він трохи сумував через свою залишену планету), ośmielił się prosić Króla o łaskę (наважився попросити короля про ласку):

 • – Wszystkim?
  Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, inne planety i gwiazdy.
  – Tym wszystkim? – spytał Mały Książę.
  – Tym wszystkim, – odpowiedział Król, ponieważ był to monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny.
  – I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają?
  – Oczywiście, – odrzekł Król. – Słuchają natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa.
  Mały Książę zachwycił się taką władzą. Gdyby on ją posiadał, mógłby widzieć jednego dnia nie czterdzieści trzy, ale siedemdziesiąt dwa, nawet sto, nawet dwieście zachodów słońca bez przesuwania krzesełka. A ponieważ był trochę smutny z powodu swej małej opuszczonej planety, ośmielił się prosić Króla o łaskę:

— Chciałbym zobaczyć zachód słońca (я хотів би побачити захід сонця). Proszę mi zrobić przyjemność (будь ласка, зробіть мені приємне). Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło (накажіть сонцю, щоб воно зашло)…

— Jeśli rozkażę generałowi, aby jak motyl przeleciał z jednego kwiatka na drugi (якщо я накажу генералу, щоб він як метелик перелетів з однієї квітки на іншу), albo rozkażę mu napisać tragedię (або накажу йому написати трагедію), albo zmienić się w morskiego ptaka (або перетворитися на морського птаха), a generał nie wykona otrzymanego rozkazu (а генерал не виконає отриманого наказу), kto z nas nie będzie miał racji: ja czy on (хто з нас буде не правий: я чи він)?

— Jego Królewska Mość, — odpowiedział stanowczo Mały Książę (Ваше королівське величество, — відповів рішуче Маленький принц).

 • – Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę mi zrobić przyjemność. Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło…
  – Jeśli rozkażę generałowi, aby jak motyl przeleciał z jednego kwiatka na drugi, albo rozkażę mu napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, a generał nie wykona otrzymanego rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji: ja czy on?
  – Jego Królewska Mość, – odpowiedział stanowczo Mały Książę.

— Słusznie (правильно=справедливо). Należy wymagać tego, co można otrzymać (слід вимагати того, що можна отримати). Autorytet opiera się na rozsądku (авторитет спирається на розсуд=здоровий глузд). Jeśli rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza (якщо ти накажеш своєму народу кинутися в море), lud się zbuntuje (народ повстане). Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne (я маю право вимагати послуху, оскільки мої накази розсудливі).

— Więc jak jest z moim zachodem słońca (так як же з моїм заходом сонця)? — przypomniał Mały Książę (нагадав Маленький принц), który nigdy nie porzucał postawionego pytania (який ніколи не залишав поставленого питання).

— Będziesz miał twój zachód słońca (буде у тебе твій захід). Zarządzę go (я ним розпоряджусь). Lecz zaczekam, w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne (але зачекаю, в мудрості правління=обачно, поки умови будуть сприятливі).

 • – Słusznie. Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Jeśli rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza, lud się zbuntuje. Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne.
  – Więc jak jest z moim zachodem słońca? – przypomniał Mały Książę, który nigdy nie porzucał postawionego pytania.
  – Będziesz miał twój zachód słońca. Zarządzę go. Lecz zaczekam, w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne.

— Kiedy to będzie (коли це буде)? — informował się Mały Książę (цікавився Маленький принц).

— Hm, hm (хм, хм)! — zamruczał Król, badając gruby kalendarz (помурчав король, вивчаючи товстий календар). — Hm, hm, to będzie około… około… to będzie dziś wieczorem o godzinie 19.40 (хм, хм, це буде приблизно… приблизно… це буде сьогодні ввечері о 19.40). I zobaczysz, jaki mam posłuch (і побачиш, як мені підкоряються).

Mały Książę ziewnął (Маленький принц зітхнув). Żałował straconego zachodu słońca (він шкодував про втрачений захід сонця), a poza tym już się trochę nudził (а до того ж вже трохи нудьгував).

— Nie mam tu nic do roboty (мені тут нічого робити). Odejdę (я піду).

— Nie odchodź, — odpowiedział Król (не йди, — відповів король), który był tak dumny z posiadania poddanego (який був такий гордий тим, що має підданого). — Nie odchodź, mianuję cię ministrem (не йди, я призначаю тебе міністром).

 • – Kiedy to będzie? – informował się Mały Książę.
  – Hm, hm! – zamruczał Król, badając gruby kalendarz. – Hm, hm, to będzie około… około… to będzie dziś wieczorem o godzinie 19.40. I zobaczysz, jaki mam posłuch.
  Mały Książę ziewnął. Żałował straconego zachodu słońca, a poza tym już się trochę nudził.
  – Nie mam tu nic do roboty. Odejdę.
  – Nie odchodź, – odpowiedział Król, który był tak dumny z posiadania poddanego. – Nie odchodź, mianuję cię ministrem.

— Ministrem czego (міністром чого)?

— Hm… sprawiedliwości (хм… справедливості=правосуддя)!

— Ależ tu nie ma kogo sądzić (але ж тут нема кого судити)!

— Nie wiadomo, — rzekł Król (невідомо, — сказав король). — Jeszcze nie zwiedziłem mego królestwa (я ще не оглянув мого королівства; zwiedzić — відвідати). Jestem bardzo stary, nie mam miejsca na karocę, a chodzenie mnie męczy (я дуже старий, у мене немає місця для карети, а ходіння мене втомлює).

— Och (ох)! Ale ja już widziałem, — powiedział Mały Książę (але я вже бачив, — сказав Маленький принц), wychylając się, aby rzucić okiem na drugą stronę planety (нахиляючись, щоб кинути погляд на інший бік планети). — Tam także nie ma nikogo (там також нікого немає)…

— Wobec tego będziesz sam siebie sądzić (отже будеш сам себе судити). To najtrудniejsze (це найважче). Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego (набагато важче судити себе, ніж ближнього). Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry (якщо зможеш добре себе осудити, будеш справді мудрим).

 • – Ministrem czego?
  – Hm… sprawiedliwości!
  – Ależ tu nie ma kogo sądzić!
  – Nie wiadomo, – rzekł Król. – Jeszcze nie zwiedziłem mego królestwa. Jestem bardzo stary, nie mam miejsca na karocę, a chodzenie mnie męczy.
  – Och! Ale ja już widziałem, – powiedział Mały Książę, wychylając się, aby rzucić okiem na drugą stronę planety. – Tam także nie ma nikogо…
  – Wobec tego będziesz sam siebie sądzić. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry.

— Ja, — powiedział Mały Książę, — mogę się sądzić byle gdzie (я, — сказав Маленький принц, — можу себе судити де завгодно). Nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj (немає потреби, щоб я жив тут).

— Hm, hm (хм, хм). Zdaje mi się, że gdzieś na mojej planecie jest stary szczur (мені здається, що десь на моїй планеті є старий щур). Słyszę go nocą (я чую його вночі). Będziesz mógł od czasu do czasu sądzić tego starego szczura (ти зможеш час від часу судити цього старого щура). Będziesz go mógł skazywać na śmierć (зможеш його засуджувати на смерть). W ten sposób życie jego będzie zależne od twojej sprawiedliwości (таким чином життя його буде залежати від твоєї справедливості). Lecz za każdym razem ułaskawisz go, aby go oszczędzić (але кожного разу помилуєш його, щоб його пощадити). Bowiem jest tylko jeden (адже він /щур/ лише один).

— Nie lubię skazywać na śmierć, — odpowiedział Mały Książę, — i już odchodzę (не люблю я засуджувати до смерті, — відповів Маленький принц, — і я вже йду).

— Nie, — rzekł Król (ні, — сказав король).

 • – Ja, – powiedział Mały Książę, – mogę się sądzić byle gdzie. Nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj.
  – Hm, hm. Zdaje mi się, że gdzieś na mojej planecie jest stary szczur. Słyszę go nocą. Będziesz mógł od czasu do czasu sądzić tego starego szczura. Będziesz go mógł skazywać na śmierć. W ten sposób życie jego będzie zależne od twojej sprawiedliwości. Lecz za każdym razem ułaskawisz go, aby go oszczędzić. Bowiem jest tylko jeden.
  – Nie lubię skazywać na śmierć, – odpowiedział Mały Książę, – i już odchodzę.
  – Nie, – rzekł Król.

Mały Książę, który skończył już przygotowania do podróży (Маленький принц, який уже закінчив підготовку до подорожі), nie chciał martwić starego monarchy (не хотів засмучувати старого монарха).

— Jeżeli Wasza Królewska Mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast (якщо Ваше Королівське Величество хоче, щоб накази виконувалися негайно), proszę mi dać rozsądny rozkaz (прошу мені дати розумний наказ). Niech mi na przykład Wasza Królewska Mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty (нехай мені, наприклад, Ваше Королівське Величество накаже піти звідси протягом однієї хвилини). Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające (мені здається, що обставини сприятливі)…

Ponieważ Król nie odpowiedział (оскільки король не відповів), Mały Książę po chwili wahania wyruszył w drogę, wzdychając z ulgą (Маленький принц після хвилини вагань вирушив у дорогу, зітхаючи з полегшенням).

— Mianuję cię moim ambasadorem (призначаю тебе моїм послом)! — wykrzyknął jeszcze Król (вигукнув ще король). Był bardzo pewny siebie (він був дуже впевнений у собі).

«Dorośli są bardzo dziwni (дорослі дуже дивні)! — mówił sobie Mały Książę (говорив собі Маленький принц).

 • Mały Książę, który skończył już przygotowania do podróży, nie chciał martwić starego monarchy.
  – Jeżeli Wasza Królewska Mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. Niech mi na przykład Wasza Królewska Mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty. Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające…
  Ponieważ Król nie odpowiedział, Mały Książę po chwili wahania wyruszył w drogę, wzdychając z ulgą.
  – Mianuję cię moim ambasadorem! – wykrzyknął jeszcze Król. Był bardzo pewny siebie.
  “Dorośli są bardzo dziwni! – mówił sobie Mały Książę.

Аудіозапис десятого розділу казкиВаша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Маленький принц польською за методом Франка 10 розділ

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь