Катерина Лук'янова

Последнее обновление 27 февраля 2022

Десятая глава Маленького принца на польском языке
Маленький принц на польском по методу Франка 10 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском по методу Франка 10 глава

Planeta Małego Księcia krążyła w okolicy planetek 325, 326, 327, 328, 329, 330 (планета Маленького принца кружила в районе планеток=астероидов 325, 326, 327, 328, 329, 330). Zaczął więc od zwiedzania tych planet (поэтому он начал с посещения этих планет), aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć (чтобы найти себе занятие и чему-нибудь научиться).

Читать также: Гарри Поттер и философский камень на польском языке по методу Ильи Франка

Pierwszą zamieszkiwał Król (первую заселял=на первой жил король). Ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie bardzo skromy, lecz majestatyczny (одетый в пурпур и горностай, он сидел на троне очень скромный, но величественный).

Король и Маленький принц, на польском языке

— Oto poddany (вот \и\ подданный)! — krzyknął Król, gdy zobaczył Małego Księcia (крикнул король, когда увидел Маленького принца).

Mały Książę spytał (Маленький принц спросил):

— Widzisz mnie przecież po raz pierwszy (ты ведь видишь меня в первый раз), w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać (так каким способом=образом ты мог меня узнать)?

Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty (он не знал, что для королей мир очень прост). Wszyscy ludzie są poddanymi (все люди — подданные).

 • Planeta Małego Księcia krążyła w okolicy planetek 325, 326, 327, 328, 329, 330. Zaczął więc od zwiedzania tych planet, aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć.
  Pierwszą zamieszkiwał Król. Ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie bardzo skromy, lecz majestatyczny.
  — Oto poddany! — krzyknął Król, gdy zobaczył Małego Księcia.
  Mały Książę spytał:
  — Widzisz mnie przecież po raz pierwszy, w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać?
  Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty. Wszyscy ludzie są poddanymi.

— Zbliż się, abym cię widział lepiej, — powiedział Król (приблизься=подойди, чтобы я тебя лучше видел, — сказал король), bardzo dumny, że nareszcie może nad kimś panować (очень гордый \тем\, что наконец может над кем-то господствовать=кем-то править).

Mały Książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie by mógł usiąść (Маленький принц поискал взглядом места, где бы мог присесть), lecz cała planeta zajęta była przez wspaniały płaszcz gronostajowy (но целая=вся планета занята была великолепным горностаевым плащом). Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony podróżą, ziewnął (поэтому он по-прежнему стоял, а так как был утомлен путешествием, зевнул).

— Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla, — rzekł monarcha (этикет не позволяет зевать в присутствии короля, — сказал монарх). — Zakazuję ci ziewać (я запрещаю тебе зевать).

— Nie mogę się powstrzymać, — odpowiedział Mały Książę bardzo zawstydzony (я не могу удержаться, — ответил Маленький принц, очень смущенный). — Odbyłem długą podróż i nie spałem (я прошел долгий путь и не спал).

 • — Zbliż się, abym cię widział lepiej, — powiedział Król, bardzo dumny, że nareszcie może nad kimś panować.
  Mały Książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie by mógł usiąść, lecz cała planeta zajęta była przez wspaniały płaszcz gronostajowy. Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony podróżą, ziewnął.
  — Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla, — rzekł monarcha. — Zakazuję ci ziewać.
  — Nie mogę się powstrzymać, — odpowiedział Mały Książę bardzo zawstydzony. — Odbyłem długą podróż i nie spałem.

— Wobec tego rozkazuję ci ziewać (из-за=вследствие этого=по сему приказываю тебе зевать). Od lat nie widziałem ziewających (я много лет не видел зевающих). Zaciekawia mnie ziewanie (меня интересует=мне любопытно зевание). No (ну)! Ziewaj jeszcze (зевай еще)! To jest rozkaz (это приказ).

— To mnie onieśmiela (это меня смущает)… nie mogę więcej (я больше не могу), – powiedział, czerwieniąc się Mały Książę (сказал, краснея Маленький принц).

— Hm, hm (хм, хм)! — odrzekł Król (ответил король). — Wobec tego… rozkazuję ci to ziewać, to (по сему… приказываю тебе то зевать, то)… — Bełkotał chwilę i wydawał się podrażniony (минуту он бормотал и казался раздражённым). Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany (королю очень хотелось=было очень важно, чтобы его авторитет был уважаем; zależy — зависит; mu na tym zależy — ему этого хочется, ему это нужно). Nie znosił nieposłuszeństwa (он не выносил непослушания). Był to monarcha absolutny (это был абсолютный монарх). Ponieważ jednak był bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne (\но\ так как, однако, он был очень добрый, он давал разумные приказы). — Jeśli rozkażę — zwykł mówić — jeśli rozkażę generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka (если я прикажу — привык он говорить — если я прикажу генералу, чтобы он превратился в морскую птицу), a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała (а генерал не выполнит этого, это не будет вина генерала). To będzie moja wina (это будет моя вина).

 • — Wobec tego rozkazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem ziewających. Zaciekawia mnie ziewanie. No! Ziewaj jeszcze! To jest rozkaz.
  — To mnie onieśmiela… nie mogę więcej, – powiedział, czerwieniąc się Mały Książę.
  — Hm, hm! — odrzekł Król. — Wobec tego… rozkazuję ci to ziewać, to… — Bełkotał chwilę i wydawał się podrażniony. Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa. Był to monarcha absolutny. Ponieważ jednak był bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne. — Jeśli rozkażę — zwykł mówić — jeśli rozkażę generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała. To będzie moja wina.

— Czy mogę usiąść (могу я присесть)? — spytał skromnie Mały Książę (скромно спросил Маленький принц).

— Rozkazuję ci siąść, — powiedział Król (приказываю тебе сесть, — сказал король), podciągając majestatycznie jedną połę gronostajowego płaszcza (подтягивая величественно одну полу горностаевого плаща).

Mały Książę był zdziwiony (Маленький принц был удивлен). Planeta była maleńka (планета была маленькая). Nad kim Król mógł panować (над кем король мог царствовать)?

— Najjaśniejszy panie, — powiedział, — proszę mi wybaczyć moje pytania (наияснейший господин, — сказал он, — прошу мне простить мои вопросы)…

— Rozkazuję ci pytać, — pospiesznie powiedział Król (приказываю тебе спрашивать, — поспешно сказал король).

— Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi (наияснейший господин, кем Вы правите=управляете)?

— Wszystkim, — z wielką prostotą odpowiedział Król (всем, — с большой простотой ответил король).

 • — Czy mogę usiąść? — spytał skromnie Mały Książę.
  — Rozkazuję ci siąść, — powiedział Król, podciągając majestatycznie jedną połę gronostajowego płaszcza.
  Mały Książę był zdziwiony. Planeta była maleńka. Nad kim Król mógł panować?
  — Najjaśniejszy panie, — powiedział, — proszę mi wybaczyć moje pytania…
  — Rozkazuję ci pytać, — pospiesznie powiedział Król.
  — Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi?
  — Wszystkim, — z wielką prostotą odpowiedział Król.

— Wszystkim (всем)?

Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, inne planety i gwiazdy (король сдержанным движением указал \на\ свою планету, другие планеты и звезды).

— Tym wszystkim (всем этим)? — spytał Mały Książę (спросил Маленький принц).

— Tym wszystkim, — odpowiedział Król (всем этим, — ответил король), ponieważ był to monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny (поскольку это был монарх не только абсолютный, но и универсальный).

— I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają (и звезды Вас слушают)?

— Oczywiście, — odrzekł Król (конечно, — ответил король). — Słuchają natychmiast (слушают немедленно=сразу). Nie znoszę nieposłuszeństwa (я не выношу=не терплю непослушания).

Mały Książę zachwycił się taką władzą (Маленький принц очаровался такой властью=пришел в восторг; zachwycać się — восторгаться). Gdyby on ją posiadał (когда бы он ее имел=обладал ею), mógłby widzieć jednego dnia nie czterdzieści trzy (мог бы видеть в один день не сорок три), ale siedemdziesiąt dwa, nawet sto, nawet dwieście zachodów słońca bez przesuwania krzesełka (но семьдесят два, даже сто, даже двести заходов солнца без передвигания стульчика). A ponieważ był trochę smutny z powodu swej małej opuszczonej planety (а поскольку он немного грустил по поводу=из-за своей оставленной планеты), ośmielił się prosić Króla o łaskę (он осмелился просить короля о милости):

 • — Wszystkim?
  Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, inne planety i gwiazdy.
  — Tym wszystkim? — spytał Mały Książę.
  — Tym wszystkim, — odpowiedział Król, ponieważ był to monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny.
  — I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają?
  — Oczywiście, — odrzekł Król. — Słuchają natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa.
  Mały Książę zachwycił się taką władzą. Gdyby on ją posiadał, mógłby widzieć jednego dnia nie czterdzieści trzy, ale siedemdziesiąt dwa, nawet sto, nawet dwieście zachodów słońca bez przesuwania krzesełka. A ponieważ był trochę smutny z powodu swej małej opuszczonej planety, ośmielił się prosić Króla o łaskę:

— Chciałbym zobaczyć zachód słońca (я хотел бы увидеть заход солнца). Proszę mi zrobić przyjemność (пожалуйста, сделайте мне приятное). Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło (прикажите солнцу, чтобы оно зашло)…

— Jeśli rozkażę generałowi, aby jak motyl przeleciał z jednego kwiatka na drugi (если я прикажу генералу, чтобы он как бабочка перелетел с одного цветка на другой), albo rozkażę mu napisać tragedię (или прикажу ему написать трагедию), albo zmienić się w morskiego ptaka (или превратиться в морскую птицу), a generał nie wykona otrzymanego rozkazu (а генерал не выполнит полученного приказа), kto z nas nie będzie miał racji: ja czy on (кто из нас будет не прав: я или он)?

— Jego Królewska Mość, — odpowiedział stanowczo Mały Książę (Ваше королевское величество, — ответил решительно Маленький принц).

 • — Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę mi zrobić przyjemność. Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło…
  — Jeśli rozkażę generałowi, aby jak motyl przeleciał z jednego kwiatka na drugi, albo rozkażę mu napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, a generał nie wykona otrzymanego rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji: ja czy on?
  — Jego Królewska Mość, — odpowiedział stanowczo Mały Książę.

— Słusznie (правильно=справедливо). Należy wymagać tego, co można otrzymać (следует требовать того, что можно получить). Autorytet opiera się na rozsądku (авторитет опирается на рассудок=здравый смысл). Jeśli rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza (если ты прикажешь твоему народу броситься в море), lud się zbuntuje (народ взбунтуется). Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne (я имею право требовать послушания, поскольку мои приказы рассудительны).

— Więc jak jest z moim zachodem słońca (так как же с моим закатом)? — przypomniał Mały Książę (напомнил Маленький принц), który nigdy nie porzucał postawionego pytania (который никогда не бросал=оставлял поставленного вопроса).

— Będziesz miał twój zachód słońca (будет у тебя твой закат). Zarządzę go (я его распоряжусь). Lecz zaczekam, w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne (но подожду, в мудрости правления=благоразумно, пока условия будут благоприятные).

 • — Słusznie. Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Jeśli rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza, lud się zbuntuje. Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne.
  — Więc jak jest z moim zachodem słońca? — przypomniał Mały Książę, który nigdy nie porzucał postawionego pytania.
  — Będziesz miał twój zachód słońca. Zarządzę go. Lecz zaczekam, w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne.

— Kiedy to będzie (когда это будет)? — informował się Mały Książę (поинтересовался Маленький принц).

— Hm, hm (хм, хм)! — zamruczał Król, badając gruby kalendarz (забормотал король, исследуя=изучая толстый календарь). — Hm, hm, to będzie około… około… to będzie dziś wieczorem o godzinie 19.40 (хм, хм, это будет около… около… это будет сегодня вечером в 19.40). I zobaczysz, jaki mam posłuch (и увидишь, как я как мне повинуются).

Mały Książę ziewnął (Маленький принц зевнул). Żałował straconego zachodu słońca (он жалел утраченного заката), a poza tym już się trochę nudził (а кроме того уже немного скучал).

— Nie mam tu nic do roboty (мне тут нечего делать). Odejdę (я пойду).

— Nie odchodź, — odpowiedział Król (не уходи, — ответил король), który był tak dumny z posiadania poddanego (который был так горд обладанием подданного=тем, что имеет подданного). — Nie odchodź, mianuję cię ministrem (не уходи, я назначаю тебя министром).

 • — Kiedy to będzie? — informował się Mały Książę.
  — Hm, hm! — zamruczał Król, badając gruby kalendarz. — Hm, hm, to będzie około… około… to będzie dziś wieczorem o godzinie 19.40. I zobaczysz, jaki mam posłuch.
  Mały Książę ziewnął. Żałował straconego zachodu słońca, a poza tym już się trochę nudził.
  — Nie mam tu nic do roboty. Odejdę.
  — Nie odchodź, — odpowiedział Król, który był tak dumny z posiadania poddanego. — Nie odchodź, mianuję cię ministrem.

— Ministrem czego (министром чего)?

— Hm… sprawiedliwości (хм… справедливости=правосудия)!

— Ależ tu nie ma kogo sądzić (но здесь некого судить)!

— Nie wiadomo, — rzekł Król (неизвестно, — сказал король). — Jeszcze nie zwiedziłem mego królestwa (я еще не осмотрел моего королевства; zwiedzić — посетить). Jestem bardzo stary, nie mam miejsca na karocę, a chodzenie mnie męczy (я очень старый, у меня нет места для кареты, а хождение=ходьба меня утомляет).

— Och (ох)! Ale ja już widziałem, — powiedział Mały Książę (но я уже видел, — сказал Маленький принц), wychylając się, aby rzucić okiem na drugą stronę planety (наклоняясь, чтобы бросить взгляд на другую сторону планеты). — Tam także nie ma nikogo (там также никого нет)…

— Wobec tego będziesz sam siebie sądzić (поэтому=ну так значит, ты будешь сам себя судить). To najtrudniejsze (это самое трудное). Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego (значительно трудней судить себя, чем ближнего). Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry (если сможешь хорошо=правильно себя осудить, будешь на самом деле мудрым).

 • — Ministrem czego?
  — Hm… sprawiedliwości!
  — Ależ tu nie ma kogo sądzić!
  — Nie wiadomo, — rzekł Król. — Jeszcze nie zwiedziłem mego królestwa. Jestem bardzo stary, nie mam miejsca na karocę, a chodzenie mnie męczy.
  — Och! Ale ja już widziałem, — powiedział Mały Książę, wychylając się, aby rzucić okiem na drugą stronę planety. — Tam także nie ma nikogо…
  — Wobec tego będziesz sam siebie sądzić. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry.

— Ja, — powiedział Mały Książę, — mogę się sądzić byle gdzie (я, — сказал Маленький принц, — могу себя судить где угодно). Nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj (нет нужды, чтобы я жил здесь).

— Hm, hm (хм, хм). Zdaje mi się, że gdzieś na mojej planecie jest stary szczur (мне кажется, что где-то на моей планете есть старая крыса). Słyszę go nocą (я слышу её ночью). Będziesz mógł od czasu do czasu sądzić tego starego szczura (ты сможешь время от времени судить эту старую крысу). Będziesz go mógł skazywać na śmierć (сможешь его осуждать на смерть). W ten sposób życie jego będzie zależne od twojej sprawiedliwości (таким образом жизнь его будет зависима=зависеть от твоей справедливости). Lecz za każdym razem ułaskawisz go, aby go oszczędzić (но каждый раз помилуешь её=проявишь милость, чтобы ее пощадить). Bowiem jest tylko jeden (потому что она /крыса/ только одна).

— Nie lubię skazywać na śmierć, — odpowiedział Mały Książę, — i już odchodzę (не люблю я приговаривать к смерти, — ответил Маленький принц, — и я уже ухожу).

— Nie, — rzekł Król (нет, — сказал король).

 • — Ja, — powiedział Mały Książę, — mogę się sądzić byle gdzie. Nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj.
  — Hm, hm. Zdaje mi się, że gdzieś na mojej planecie jest stary szczur. Słyszę go nocą. Będziesz mógł od czasu do czasu sądzić tego starego szczura. Będziesz go mógł skazywać na śmierć. W ten sposób życie jego będzie zależne od twojej sprawiedliwości. Lecz za każdym razem ułaskawisz go, aby go oszczędzić. Bowiem jest tylko jeden.
  — Nie lubię skazywać na śmierć, — odpowiedział Mały Książę, — i już odchodzę.
  — Nie, — rzekł Król.

Mały Książę, który skończył już przygotowania do podróży (маленький принц, который закончил уже приготовления к путешествию), nie chciał martwić starego monarchy (не хотел огорчать старого монарха).

— Jeżeli Wasza Królewska Mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast (если Ваше Королевское Величество хочет, чтобы приказы были выполняемы=выполнялись немедленно), proszę mi dać rozsądny rozkaz (прошу мне дать разумный приказ). Niech mi na przykład Wasza Królewska Mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty (пусть мне, например, Ваше Королевское Величество прикажет уйти отсюда в течении одной минуты). Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające (сдаётся мне=мне кажется, что обстоятельства — благоприятные)…

Ponieważ Król nie odpowiedział (поскольку король не ответил), Mały Książę po chwili wahania wyruszył w drogę, wzdychając z ulgą (Маленький принц после минуты колебания выдвинулся в дорогу, вздыхая с облегчением).

— Mianuję cię moim ambasadorem (назначаю тебя моим послом)! — wykrzyknął jeszcze Król (выкрикнул еще король). Był bardzo pewny siebie (он был очень уверен в себе).

«Dorośli są bardzo dziwni (взрослые — очень странные)! — mówił sobie Mały Książę (говорил себе Маленький принц).

 • Mały Książę, który skończył już przygotowania do podróży, nie chciał martwić starego monarchy.
  — Jeżeli Wasza Królewska Mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. Niech mi na przykład Wasza Królewska Mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty. Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające…
  Ponieważ Król nie odpowiedział, Mały Książę po chwili wahania wyruszył w drogę, wzdychając z ulgą.
  — Mianuję cię moim ambasadorem! — wykrzyknął jeszcze Król. Był bardzo pewny siebie.
  «Dorośli są bardzo dziwni! — mówił sobie Mały Książę.

Аудиозапись десятой главы сказки (текст методом Франка на экране)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском по методу Франка 10 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

4 мыслей о “Маленький принц на польском по методу Франка 10 глава

Добавить комментарий