Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 3 Березня 2024

Настав час вертатися до повноцінного ведення цього блогу. Перерва в два роки це великий термін, за який ви вже могли вивчити польську на досить хорошому рівні. Якщо ж ні, якщо ви тільки починаєте або якщо ви чекали на нові статті від ProPolski, то – запрошую до читання! Сьогодні мені захотілося розібрати словниковий запас про розмову польською (її види, синоніми, що з цією “розмовою” можна робити). На статтю надихнув старенький підручник з польської за четвертий клас. І любов до списків з перекладами 🙂

Кожен із наведених прикладів поєднує польське слово чи фразу з українським перекладом, додаючи цікавий контекст, який може допомогти вам краще зрозуміти й запам’ятати наведені фрази. Ну що, поїхали?

Словниковий запас про розмову польською

Словниковий запас про розмову польською
Словниковий запас про розмову польською

Rozmowę można: prowadzić, ciągnąć, podtrzymywać, kontynuować, przeprowadzić, odbyć, nawiązać, podjąć, zakończyć, przerwać, zainicjować

Далі та нижче будуть наведені списочки вживання наведених прикладів.

 1. Prowadzić rozmowę – вести розмову
  • Podczas spaceru po parku z łatwością prowadzili rozmowę na różne tematy. – Під час прогулянки парком вони з легкістю вели розмову на різні теми.
 2. Ciągnąć rozmowę – продовжувати (тягнути) розмову
  • Oficer chyba miał ochotę ciągnąć rozmowę, ale widać było, że jest zbyt zmęczony. – Офіцер ніби хотів продовжити розмову, але було видно, що він надто втомився.
 3. Podtrzymywać rozmowę – підтримувати розмову
  • W miarę upływu wieczoru starała się podtrzymywać rozmowę, mimo rosnącego zmęczenia. – Протягом вечора вона намагалася підтримувати розмову, незважаючи на зростаючу втому.
 4. Kontynuować rozmowę – продовжувати розмову
  • Kiedy wrócili do wcześniej przerwanego tematu, kontynuowali rozmowę z nowym zapałem. – Коли вони повернулися до раніше перерваної теми, продовжили розмову з новим запалом.
 5. Przeprowadzić rozmowę – провести розмову
  • Wczoraj wieczorem przeprowadziła rozmowę z tatą i ustaliła datę ślubu na połowę sierpnia. – Учора ввечері вона розмовляла з татом і призначила дату весілля на середину серпня.
 6. Odbyć rozmowę – мати розмову, поговорити
  • Odbyć rozmowę można wszędzie: w kawiarni, na spacerze, nawet przez telefon. Ważne, by mieć co powiedzieć. – Поговорити можна скрізь: у кафе, на прогулянці, навіть по телефону. Важливо мати що сказати.
 7. Nawiązać rozmowę – почати (завести, зав’язати) розмову
  • Na firmowej imprezie Marta nawiązała rozmowę z nowym pracownikiem, próbując go lepiej poznać. – На фірмовій вечірці Марта почала розмову з новим працівником, намагаючись його краще пізнати.
 8. Podjąć rozmowę – почати розмову
  • Paweł podjął rozmowę z sąsiadem na temat planowanej renowacji klatki schodowej. – Павло розпочав розмову з сусідом на тему планованого ремонту сходової клітки.
 9. Zakończyć rozmowę – закінчити розмову
  • Gdy zakończyli rozmowę, nie mógł pozbyć się przykrej myśli, że postąpił niewłaściwie. – Коли вони закінчили розмову, він не міг позбутися неприємної думки, що вчинив неправильно.
 10. Przerwać rozmowę – перервати (припинити) розмову
  • Musiałem przerwać rozmowę w tym miejscu, ponieważ mnie również zaczęły napływać do oczu łzy. – Мені довелося припинити розмову на цьому місці, тому що сльози також почали навертатися на мої очі.
 11. Zainicjować rozmowę – ініціювати розмову, заговорити
  • Po chwili znów zainicjował rozmowę, ale tym razem nie o przeszłości, tylko teraźniejszości i przyszłości. – Через деякий час він знову заговорив (заініціював розмову), але цього разу не про минуле, а про сьогодення та майбутнє.

Читайте також: 12 дійсно цікавих польських дієслів

Rozmowa: toczy się, nie klei się, urywa się, schodzi na inny temat, przebiega, trwa, obraca się wokół, ożywia się, jest poufna, staje się gorąca, zamienia się w kłótnię

 1. Rozmowa toczy się – розмова тече, йде
  • Rozmowa toczy się łatwo, gdy znajdują wspólny język, rozmawiając o ulubionych książkach. – Розмова легко тече, коли вони знаходять спільну мову, говорячи про улюблені книги.
 2. Rozmowa nie klei się – розмова не складається, не клеїться
  • W rozmowie często nie mogli dojść do porozumienia, co sprawiało, że nie kleiła się ona i szybko kończyła. – У розмові вони часто не могли досягти згоди, що призводило до того, що вона не складалася і швидко закінчувалася.
 3. Rozmowa urywa się – розмова обривається, неочікувано закінчується, припиняється
  • Rozmowy przy kolacji urywały się gwałtownie, gdy wspominał o swojej byłej. – Розмови за вечерею раптово припинялися, коли він згадував про свою колишню.
 4. Rozmowa schodzi na inny temat – розмова переходить на іншу тему
  • Podczas rozmowy nagle schodzili na inny temat, zapominając, o czym pierwotnie rozmawiali. – Під час розмови вони раптово переходили на іншу тему, забуваючи, про що спочатку говорили.
 5. Rozmowa przebiega – розмова проходить
  • Rozmowa przebiegała w miłej atmosferze, aż do późnych godzin wieczornych. – Розмова проходила в приємній атмосфері, аж до пізніх вечірніх годин.
 6. Rozmowa trwa – розмова триває
  • Rozmowa trwała niecałe pięć minut, ale sprawiła, że poczułem się lepiej. – Розмова тривала менше п’яти хвилин, але від неї мені стало легше.
 7. Rozmowa obraca się wokół [jakiegoś tematu] – розмова обертається (точиться) навколо [якоїсь теми]
  • Przez większość czasu rozmowa obracała się wokół planów i projektów pana młodego. – Здебільшого розмова точилася навколо планів і проектів нареченого.
 8. Rozmowa ożywia się – розмова оживає
  • Na wspomnienie wspólnych wakacji rozmowa nagle się ożywiła. – На згадку про спільні канікули розмова раптово ожила.
 9. Rozmowa jest poufna – розмова є конфіденційною
  • Początkowo rozmowa była poufna, pełna sekretów i osobistych wyznań. – Спочатку розмова була конфіденційною, повною секретів та особистих зізнань.
 10. Rozmowa staje się gorąca – розмова стає гарячою
  • Gdy rozmowa na temat polityki stała się gorąca, nikt nie chciał ustąpić. – Коли розмова на тему політики стала гарячою, ніхто не хотів поступатися.
 11. Rozmowa zamienia się w kłótnię – розмова перетворюється на сварку
  • Co zaczęło się jako spokojna rozmowa, szybko zamieniło się w kłótnię. – Те, що почалося як спокійна розмова, швидко перетворилося на сварку.

Читайте також: Корисні дрібниці: як почати добре говорити польською

Rozmowa może być: kulturalna, ciekawa, pouczająca, nudna, zajmująca, trudna, bezbarwna, inspirująca, zaangażowana, otwarta, pełna humoru

 1. Kulturalna rozmowa – культурна розмова
  • Ich rozmowa była kulturalna, pełna odniesień do literatury i sztuki, co sprawiało, że każdy chciał słuchać. – Їхня розмова була культурною, повною згадок про літературу та мистецтво, що змушувало кожного слухати.
 2. Ciekawa rozmowa – цікава розмова
  • Rozmowa okazała się ciekawa, bo wymieniali doświadczenia z podróży, które obudziły w nich chęć do dalszych wypraw. – Розмова виявилася цікавою, бо вони обмінювалися досвідом подорожей, які пробудили в них бажання до подальших мандрівок.
 3. Pouczająca rozmowa – пізнавальна розмова
  • Rozmowa była pouczająca; dzięki niej dowiedział się, jak rozwiązywać konflikty bez eskalacji. – Розмова була повчальною; завдяки їй він дізнався, як вирішувати конфлікти без ескалації.
 4. Nudna rozmowa – нудна розмова
  • Niech tata lepiej kończy swoją nudną rozmowę, żebyśmy razem poszli do sadu. – Краще тато закінчи свою нудну розмову, щоб ми разом пішли в сад.
 5. Zajmująca rozmowa – захоплююча розмова
  • Rozmowa była zajmująca, bo każdy miał okazję podzielić się swoją unikalną historią, która zainspirowała pozostałych. – Розмова була захоплюючою, бо кожен мав можливість поділитися своєю унікальною історією, яка надихнула інших.
 6. Trudna rozmowa – важка розмова
  • Rozmowa okazała się trudna, gdy dotknęli tematów, na których ich opinie znacząco się różniły. – Розмова виявилася складною, коли вони торкнулися тем, щодо яких їхні думки значно розходилися.
 7. Bezbarwna rozmowa – безбарвна розмова
  • Rozmowa stała się bezbarwna, kiedy zabrakło tematów, a rozmówcy powtarzali te same anegdoty. – Розмова стала безбарвною, коли забракло тем, а співрозмовники повторювали ті самі анекдоти.
 8. Inspirująca rozmowa – надихаюча розмова
  • Podczas wieczoru autorskiego rozmowa stała się inspirująca, pełna pomysłów na to, jak podążać za swoją pasją. – Під час авторського вечора розмова стала надихаючою, повною ідей щодо того, як слідувати за своєю пристрастю.
 9. Otwarta rozmowa – відкрита розмова
  • Rozmowa była otwarta, mogli mówić o wszystkim bez obaw, że zostaną źle zrozumiani. – Розмова була відкритою, вони могли говорити про все без страху, що їх неправильно зрозуміють.
 10. Pełna humoru rozmowa – повна гумору розмова
  • Ich rozmowa była pełna humoru, nawet poważne tematy przedstawiali w lekkim i zabawnym tonie. – Їхня розмова була повна гумору, навіть серйозні теми вони подавали в легкому та веселому тоні.

Читайте також: Польські дієслова бачення – oglądać, patrzeć, widzieć та ін.

Rozmowa to inaczej: dialog, dyskusja, dysputa, narada, obrady, pogawędka, pogwarki, pogaduszki, plotki, konwersacja, debata

 1. Dialog – діалог
  • Dialog to podstawa wszelkiego porozumienia, jak most łączący dwa brzegi rzeki. – Діалог – це основа всієї згоди, як міст, що з’єднує два береги річки.
 2. Dyskusja – дискусія
  • Dyskusja może być burzliwa jak sztorm na morzu, ale zawsze prowadzi do nowych odkryć. – Дискусія може бути бурхливою, як шторм на морі, але завжди веде до нових відкриттів.
 3. Dysputa – диспут
  • Dysputa to intelektualnа szermierka, gdzie argumenty są jak dobrze naostrzone szpady. – Диспут – це інтелектуальне фехтування, де аргументи як добре заточені шпаги.
 4. Narada – нарада
  • Narada w biurze to jak zebrać wszystkie głowy razem, aby rozwiązać labirynt problemów. – Нарада в офісі – це як зібрати всі голови разом, щоб розгадати лабіринт проблем.
 5. Obrady – обговорення
  • Obrady w parlamencie to maraton debat, gdzie każdy kilometr to kolejny punkt porządku obrad. – Обговорення в парламенті – це марафон дебатів, де кожен кілометр – це наступний пункт порядку денного.
 6. Pogawędka – бесіда
  • Pogawędka przy kawie to jak muzyka w tle: łagodzi napięcia i ożywia atmosferę. – Бесіда за кавою – це як музика на задньому плані: зменшує напругу і оживляє атмосферу.
 7. Pogwarki – плітки
  • Pogwarki między sąsiadami to codzienna gazeta plotkarska, gdzie każda nowina jest na pierwszej stronie. – Плітки між сусідами – це щоденна газета пліткарська, де кожна новина – на першій сторінці.
 8. Pogaduszki – розмови (часто теплі)
  • Pogaduszki na imprezie to jak przekąski: lekkie, różnorodne i dodające smaku spotkaniu. – Розмови на вечірці – це як закуски: легкі, різноманітні і додають смаку зустрічі.
 9. Plotki – чутки, плітки
  • Plotki rozchodzą się szybko jak wiatr, zmieniając kierunek i siłę z każdym przekazaniem. – Чутки ширяться швидко, як вітер, щоразу змінюючи напрямок і силу.
 10. Konwersacja – розмова, діалог
  • Konwersacja to jak delikatna gra na instrumentach: wymaga wyczucia, rytmu i umiejętności słuchania. – Розмова це як делікатна гра на інструментах: вимагає відчуття, ритму і вміння слухати.
 11. Debata – дебати
  • Debata to jak sport zespołowy: wymaga strategii, współpracy i umiejętności obrony własnych punktów widzenia. – Дебати, як командний спорт: вимагають стратегії, співпраці та вміння захищати власні точки зору.

Маю надію, що розглянутий словниковий запас про розмову польською стане для вас в нагоді при вивченні польської мови та допоможе збагатити вашу щоденну рутинну мову. Мета таких списків – забезпечити глибше розуміння контексту використання нових слів та фраз, в контексті цієї статті – пов’язаних з розмовою. Вони мають сприяти вдосконаленню комунікативних навичок та дозволити вам точніше висловлювати свої думки та емоції. Коротше кажучи, це – корисно! 🙂


Ваша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Словниковий запас про розмову польською

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

2 коментарі до “Словниковий запас про розмову польською

Залишити відповідь