Катерина Лук'янова

Последнее обновление 30 сентября 2022

Юбилейный, двадцатый выпуск видеоуроков от ProPolski! У меня пока что два героя — Мишка Ушастик и Свинка Пеппа. И после двадцати мультиков с этими героями я подумываю, чтобы попробовать обработать что-нибудь новенькое. 🙂

В двадцатом видеоуроке — вторая серия мультсериала о Мишке Ушастике, в котором рассказывается о двух братьях-зайчатах и хитрой вороне, которой захотелось заработать пару монет без труда. 🙂 За окном в Польше бесснежность, так хоть в мультике вспомним, что это такое…

Смотрите также: Все видеоуроки по мультиками.

Видеоурок польского языка 20: Miś Uszatek — Chytra Wrona

Пофразовый перевод видеоурока 20: Miś Uszatek — Chytra Wrona

Na dobranoc — dobry wieczór
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Спокойной ночи — добрый вечер,
плюшевый мишка поет Вам.
Меня называют — Мишка Ушастик,
потому что у меня есть загнутое ушко.
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!
Я маленький мишка, толстый мишка,
знаю детей не понаслышке,
Я маленький мишка, смешной мишка
знаю детей не понаслышке!
  Kiedy patrzę na puszyste zaspy śniegu, przypomina mi się zawsze, bardzo śmieszna przygoda z wroną.Когда я смотрю на пушистые сугробы снега, припоминается мне всегда очень смешное приключение с вороной.
— Dlaczego płaczesz, Zajączku? Pewno zmarzły ci łapki?— Почему ты плачешь, Зайчонок? Верно, замерзли у тебя лапки?
— Łapki też mi zmarzły, ale płaczę dlatego, że mój braciszek, Szaraczek, wyszedł rano z domu i jeszcze nie wrócił — chlipał Zajączek.— Лапки у меня тоже замерзли, а плачу я потому, что мой братишка Шарачек (Серый Зайчик, szary — серый) вышел утром из дома и еще не вернулся, — всхлипывал Зайчонок.
— Wiesz ty co, Zajączku, coś mi się zdaje, że lepiej zrobisz, jeśli przestaniesz płakać i pójdziesz ze mną szukać swojego braciszka.— Знаешь ты что, Зайчонок, что-то мне кажется, что ты лучше сделаешь, если перестанешь плакать и пойдешь со мной искать своего братика.
— Misiu, czy słyszysz, jak mi kiszki marsza grają? Kiedy przestałem płakać, przypomniało mi się, że nie jadłem śniadania.— Мишка, слышишь, как у меня в животе урчит? Когда я перестал плакать, припомнилось мне, что я не ел завтрак=не завтракал.
— Eh, Zajączku, sałatę ci nie obiecuję, ale na pewno coś tam pod śniegiem znajdziemy.— Эх, Зайчонок, салат я тебе не обещаю, но наверняка что-то там, под снегом мы найдем.
— Hej, Zajączku, zdaje się, że znalazłem zimową kapustę.— Эй, Зайчонок, кажется, что я нашел зимнюю капусту.
— Ojej! Nie tak mocno! — zawołała niespodziewanie kapusta.— Ой! Не так сильно! – воскликнула неожиданно капуста.
— Uszatku, Uszatku! To coś znaczniej lepszego od kapusty, to mój braciszek, znalazłeś Szaraczka!— Ушастик, Ушастик! Это что-то значительно лучше, чем капуста, это мой братишка, ты нашел Шарачка!
— Powiedz, Szaraczku, dlaczego siedziałeś po uszy w śniegu?— Скажи, Шарачек, почему ты сидел весь по уши в снегу?
— Biegałem radziutko, skakałem wielutko, a tu nagle raniutko, nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, w śnieg po uszy bielutko, piszczałem, płakałem.— Я бегал радостно, скакал много, а тут вдруг утречком, не знаю как, не знаю, где, не знаю когда, в снег по уши бело, я пищал, плакал.
— Rozumiem. Rozumiem, Szaraczku. Rozumiem.— Понимаю. Понимаю, Шарачек. Понимаю.
— Siedziałem wielutko, piszczałem, płakałem, aż tu nagle – ojej, co ja ci będę opowiadał, dziękuję Uszatku, dziękuję!— Я сидел много, пищал плакал, пока тут внезапно – ой, что я буду рассказывать, спасибо Ушастик, спасибо!
— Jeśli chcesz, powozimy cię w nagrodę na saneczkach.— Если хочешь, мы повозим тебя в награду на саночках.
— Pewnie, że chcę!— Конечно, хочу!
— Szybciej, szybciej, naprzód!— Быстрей, быстрей, вперед!
— A kto to taki? Czy jemu nie zimno?— А кто это такой? Ему не холодно?
— Psss, to przecież sam Mróz, jemu tam nigdy nie zimno. Ukłońmy się ładnie na wszelki wypadek.— Тсс, это ведь сам Мороз, ему там никогда не холодно. Поклонимся красиво на всякий случай.
— Jestem strasznie sprytna, więc zarobię parę groszy bez trudu- powiedziała wrona do siebie.— Я страшно умная, так что заработаю пару монет без труда, — сказала себе ворона.
— Kto chce przejechać, niech płaci cztery grosze, trudna rada.— Кто хочет проехать, пусть платит четыре монеты, ничем не могу помочь.
— Cztery grosze? Nie mamy nawet jednego.— Четыре монеты? У нас нет даже одной.
— Musimy już wracać do domu.— Мы должны уже возвращаться домой.
— Tak, tak, do domu. Już dość posiedziałem w tym śniegu po uszy, proszę Pani.— Да, да домой. Я уже достаточно посидел в этом снегу по уши, уважаемая госпожа.
— Bardzo mi przykro, ale nie puszczę, muszę zarobić bez trudu, bardzo mi przykro, ale nie puszczę, muszę zarobić bez trudu parę groszy.— Мне очень жаль, но я не пущу, я должна заработать без труда пару монет.
— Raz kozie śmierć, skaczemy.— Раз живем, прыгаем.
— Dobrze, dobrze, my przeskoczymy, a Uszatek, a saneczki?— Хорошо, хорошо, мы перепрыгнем, а Ушастик, а санки?
— Racja, nie opuszczę Uszatka choćby miał znowu siedzieć w zaspie po uszy!— Ты прав, не оставлю Ушастика хоть бы мне снова сидеть в сугробе по уши!
— Hurra, hurra, hurra!— Ура, ура, ура!
— Kra, trudna rada. Kra, trudna rada, trudna rada, Mróz, — zakrakała wrona z bardzo głupią miną.— Ничего не поделаешь, мороз, – закаркала ворона с очень глупой миной.
Bardzo lubię zimę. I śnieg, i mróz, nawet wrony na śniegu. Inne ptaki odleciały do ciepłych krajów, a wrona, wronie smutno.Я очень люблю зиму. И снег, и мороз, даже ворон на снегу. Другие птицы улетели в теплые края, а ворона, вороне грустно.
 Nic dziwnego, że przychodzą jej do głowy niemądre pomysły.Ничего удивительного, что приходят ей в голову неумные мысли.
 Nie żałujcie wronie okruszków, w końcu jej się też coś należy. Dobranoc!Не жалейте вороне крошек, в конце концов ей тоже что- то полагается. Спокойной ночи!
Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci.
Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.
Пора идти уже спать, потому что месяц светит,
Дети любят мишек, мишки любят детей.

Разбор интересных моментов

Видео урок польского языка 20: Miś Uszatek — Chytra Wrona

— Misiu, czy słyszysz, jak mi kiszki marsza grają? — Мишка, слышишь, как у меня в животе урчит?  Но дословно — как мне кишки марш играют. 🙂 Милота!

— Biegałem radziutko, skakałem wielutko,a tu nagle raniutko, nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, w śnieg po uszy bielutko… — Я бегал радостненько, скакал многонько, а тут вдруг утречком, не знаю как, не знаю, где, не знаю когда, в снег по уши беленько… Мне кажется, это должно бы выглядеть примерно так. По-русски ли это? Не знаю. Но в польском языке автокорректор также подчеркивает красным. 🙂

— Cztery grosze? Nie mamy nawet jednego. — Четыре монеты? У нас нет даже одной. Хотя дословно, конечно же, речь шла о грошах — польских монетах, у нас это копейки. Мне именно к названию привязываться не хотелось, не думаю, что в мире Ушастика вообще имеет смысл присваивать деньгам какое-то специальное название. Потому говорю просто — монеты.

— Raz kozie śmierć. — Дословно — раз козе смерть. Но так как это пословица, то ее лучше будет адаптировать аналогичной пословицей — Живём один раз! Ну или как там…. 🙂

Кстати, если вам интересно почитать больше о фразеологизмах… Пословицы и фразеологизмы о козах на польском языке

— Kra, trudna rada. Kra, trudna rada, trudna rada, Mróz, — zakrakała wrona z bardzo głupią miną. — Ничего не поделаешь, мороз, – закаркала ворона с очень глупой миной. Это не дословно, а в общем и целом, конечно. Каркает ворона «kra, kra», trudna rada — это буквально «трудный совет». По-польски звучит очень по-вороньему — много букв «р». Trudna rada — это своего рода фразеологизм, синоним nie ma rady — ничего не попишешь.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Видеоурок польского языка №20: Miś Uszatek — Chytra Wrona

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий