Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 5 Червня 2024

І це правда. Можна, напевно, і не використовуватися частки в польській мові, але в таком випадку ваша мова може здатися досить прісною чи навіть незрозумілою. Саме частки додають яскравих фарб до мови, підкреслюють емоційну складову фрази і часто додають сенсу.

Оскільки частки – це незмінна частина мови, ваше сьогоднішнє завдання досить просте – ознайомитися та вивчити найпопулярніші частки польської мови. Відмінювати сьогодні нічого не доведеться.

Частки в польській мові

Частицы в польском языке - самая эмоциональная часть речи

Перейти до конкретних прикладів часток ми можемо, розбираючись у тому, якими ці частки бувають. У прикладах часток я наводитиму все, що мені вдалося знайти по темі. Найжахливішим тут виявилося те, що у кожному другому підручнику – різне пояснення, різні назви груп часток. Якась примара, а не частина мови. Я намагалася дотримуватися польської класифікації, і, якщо що, частково допоміг мені в цьому порталі Aleklasa.pl.

Цікавий та смішний факт про частки. Частка польською – це partykuła. І ось задумала я написати статтю про partykuły języka polskiego і вирішила запитати друзів-поляків, чому так мало інформації в мережі на цю тему, та й у підручниках теж. На що друзі-поляки витріщилися на мене зі словами: “Co to jest partykuła?” І це освічені друзі, скажу я вам.

Частки в польській мові: класифікація

Оскільки частки надають додатковий зміст тому, що ми говоримо, у польській мові їх поділяють на:

Питальні частки (pytające):

наприклад, czy, czyż, czyżby. Ще є частка -li (її завжди пишемо разом з попереднім словом), яка зараз уже відноситься до застарілих, і її сучасним аналогом є czy.

 • Czy Ania wróciła?Чи Аня повернулась?
 • Znaszli ten kraj?=Czy znasz ten kraj?Чи знаєш ти цю країну?
 • Czyżby zapomniał o mnie?Невже він забув мене?
 • Czyż nie mówiłam, że tak będzie?!  – Хіба я не казала, що так буде? 

Стверджувальні частки (twierdzące):

загальнопольські tak, wszak, owszem, zaiste, та розмовні no, ale, ano, juści (з останніми є так, що вони вже мало де вживаються, приклади мені було знайти важко)

 • Czy mówisz po angielsku? – Tak, trochę. – Ти говориш англійською? – Так, трішки.
 • I jak, oblałaś ten egzamin? – No. Poprawka we wrześniu. – І як, ти завалила цей іспит? – Ну. Виправити можна у вересні. 
 • Jest to wszak duża suma pieniędzy. – Адже це велика сума грошей.

Заперечні частки (przeczące):

Це nieani, wcale, ni-.

 • To nie jest problem. – Це не проблема.
 • Nie mam ani grosza. – У мене немає ні гроша. 
 • Sytuacja wcale się nie poprawiła. – Ситуація зовсім не покращала. 

Умовні частки (przypuszczające):

Це bym, byś, by, byście, byśmy, by (тобто, частки умовного способу (tryb przypuszczający)):

 • On by to zrobił dobrze. – Він би це зробив добре. 
 • Zrobiłbyś tutaj porządek! – Навів би ти тут порядок!

Сумнівні частки (wątpiące):

Це bodaj, chyba, może, pewnie.

 • Pewnie, martwimy się o nich. – Звичайно, ми хвилюємося за них.
 • Chyba lepsze to niż nic. – Мабуть, це краще, ніж нічого.
 • Może mógłbyś wysłać mi maila. – Може, ти міг би надіслати мені на пошту.

Спонукальні частки (rozkazujące):

Наприклад, bodaj, niech, niechaj, oby, żeby.

 • Niech ona w końcu to skończy! – Нехай вона, зрештою, це закінчить!
 • Oby twoje słowa stały się prawdą. – От би твої слова виявилися правдою. 
 • Oby się tak stało! – От би так сталося!

Підсилювальні частки (wzmacniające):

Цілий список: -ć, ci, cić, ino, no, ino ta, tam, też, toć, –że, -ż, to, przecież, ależ.

 • A to ci dopiero historia! – Ось це історія!
 • Chodź no! Ja tam nie pójdę. – Іди, ну! Я туди не піду.
 • Dajże mi spokój! – Дай же мені спокій!
 • Chodźże!  – Ходімо /ж/! 
 • – Pani pozwoli? – Ależ oczywiście. – Ви дозволите? – Ну звичайно!

підсилювальні частки можуть подвоюватися: Jakżeż mam mówić? – Як же я маю говорити?

Видільні та обмежувальні частки (ograniczające):

Такі, як: tylko, jedynie, choć, chociaż, nawet.

 • Posadź tam chociaż dwa krzaki. – Посади там хоч би два кущі.
 • Mam tylko pięć złotych. – У мене є лише п’ять злотих.
 • Mogę jedynie porozmawiać z twoimi rodzicami. – Я можу єдине поговорити з твоїми батьками. 

Невизначені частки (nieokreślone):

Це bądź, byle, lada, -kolwiek, , традиційно виступають у парі з невизначеними займенниками: наприклад, kto bądź, byle gdzie, lada kto, czyjkolwiek, jakiś:

 • Nie rzucaj rolek byle gdzie. – Не кидай ролики будь-де
 • Ten dzieciak mógł być czyjkolwiek. – Ця дитина могла бути чиєю завгодно
 • Zaczęliśmy się spotykać jakiś miesiąc temu. – Ми почали зустрічатися якийсь місяць тому. 

Правопис часток (partykuł) у польській мові

 • Разом пишемо дієслова з частками -że-li.
  • Idźże w końcu do domu. – Іди ж зрештою додому. 
  • Zróbże sobie chwilę przerwy. – Зроби ж собі хвилину перерви.
  • Miejże chociaż trochę rozsądku. – Май же хоча б трохи здорового глузду. 
  • Znaszli tę krainę? – Чи знаєш ти цей край?
 • Окремо від дієслова пишуться частки no, czy, niechaj, niech, bodaj, oby.
  • Podejdź no tutaj! – Підійди-но сюди!!
  • Niechaj mnie dzisiaj nikt o nic nie prosi! – Нехай мене сьогодні ніхто ні про що не просить = ні про що не питає! 
  • Niech nikt się nie skarży! – Нехай ніхто не скаржиться!
  • Obyś się nie zająknęła podczas jutrzejszej recytacji. – От би ти не почала заїкатися під час завтрашнього виступу. 

Вічні проблеми з „nie”

Разом пишемо частку “nie” з:

 • дієприкметниками, наприклад: 
  • nieznający – незнаючий;
  • nierosnący – незростаючий;
  • nieodgadniony – незбагненний;
  • nieugięty – непохитний;
 • іменниками, наприклад:
  • nieporządek – непорядок;
  • nieśmiałość – несміливість (боязкість);
  • nieostrożność – необережність;
  • nieobecność – відсутність;
 • прикметниками, наприклад:
  • niegrzeczny – неввічливий;
  • nieduży – невеликий;
  • niegłupi – недурний;
 • прислівниками, утворених від прикметників, наприклад:
  • nielekko – нелегко;
  • nieładnie – негарно;
  • niedobrze – недобре.

Читайте також: Польські прислівники: правила словотворення (рос.)

Окремо пишемо частку “nie” з:

 • числівниками, наприклад: 
  • nie dwa – не два;
  • nie piętnasty – не п’ятнадцятий;
  • (винятки: niejeden – не один (у значенні ‘багато’);
 • займенниками, наприклад:
  • nie ja – не я;
  • nie wy – не ви;
  • nie tamten – не той;
  • (винятки: niejako – якосьnieco – злегка, трохиnieswój – не свій = не в собі;) ;
 • дієсловами в особовій формі, наприклад:
  • nie pójdę – я не піду;
 • інфінітивами = безособовими дієсловами, наприклад:
  • nie robić – не робити;
  • nie śpiewać – не співати;
 • безособовими формами дієслова, які закінчуються на -no, -to, наприклад:
  • nie umyto – не вмито;
  • nie zrobiono – не зроблено;
 • дієприслівниками, наприклад:
  • nie robiąc – не роблячи;
  • nie rozumiejąc – не розуміючи;
  • nie przeczytawszy – не прочитавши;
  • nie zrozumiawszy – не зрозумівши;
 • прикметниками у вищому та найвищому ступені, наприклад:
  • nie większy – не більший;
  • nie głupszy – не дурніший;
  • nie największy – не найбільший;
  • nie najgłupszy – не найдурніший;
 • прислівниками від прикметників у вищому та найвищому ступені, наприклад:
  • nie lepiej – не краще;
  • nie gorzej – не гірше;
  • nie najlepiej – не найкраще.

Але, звичайно, є винятки:

Пишемо “nie” окремо з іменником, прикметником і дієприкметником, коли у реченні є протиставлення:

 • To nie przyjaciel, ale wróg. – Це не друг, а ворог.
 • Mieliśmy nie łatwy, ale trudny egzamin. – У нас був не простий, а складний іспит.
 • Talerz był nie umyty, ale brudny. – Тарілка була не чиста, а брудна.

І ще такі винятки як:

 • niewiele – небагато, niejaki  – якийсь, деякий, niektórzy – деякі, декотрі, niekiedy – іноді, деколи, niezbyt – не надто;
 • дієслова: niedowidzieć  – недобачити (‘погано бачити’), niedomagać – відчувати нездужання (‘хворіти’), niedosłyszeć – недочути (‘погано чути’), nienawidzić – ненавидіти.

Правопис із часткою „by”

Пишемо “by” (та її польські похідні: bym, byś, byśmy, byście) разом з:

 • особовими формами дієслів у умовному способі, наприклад:
  • zrobiłbym – я б зробив;
  • poszłaby – вона б пішла;
 • із сполучниками gdy, że, a, наприклад:
  • gdyby – якби;
  • żeby – щоб;
  • aby – аби;
 • з порівняльним виразом, наприклад: 
  • jakby – якби;
  • niby – ніби.

Окремо пишемо “by” з:

 • формами безособовими, наприклад:
  • zrobiono by – зроблено б;
  • uszyto by – пошито б;
 • модальним виразом, який виступає у ролі дієслова, наприклад:
  • można by – можна б;
  • warto by – варто б;
  • trzeba by – треба б.

Після всього цього я хотіла б залишити тут кілька прикладів, але, подумавши, вирішила залишити це для наступної статті. І взагалі, якщо вам цей матеріал здався карою небесною, серйозно, загляньте в наступну статтю, там я без жодних невизначених понять просто даю список найпотрібніших часток у польській мові. Все як я люблю. Хоча цю статтю я теж люблю, тут багато прикладів і взагалі все чітко 🙂

А ось і стаття: 10 популярних і важливих часток польської мови

P.S. Я напевно могла допустити пару помилок у такому об’ємному матеріалі (звичайно, сподіваюся, що все ж таки немає), тому якщо ви щось таке виявите, буду вдячна, якщо залишите коментар з цього приводу.


Ваша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Частки в польській мові – найемоційніша частина мови

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь