Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 марта 2023

В этом кусочке происходит важный разговор между Дамблдором и профессором МакГонагал.

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 1 часть 7

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 1 часть 7

Spojrzała na Dumbledore’a z ukosa (она искоса посмотрела на Дамблдора), jakby oczekiwała (как будто ждала), że coś na to powie (что он что-то на это скажет), ale milczał, więc ciągnęła dalej (но он молчал, поэтому она тянула/продолжала дальше):

— Tego tylko brakuje (только этого не хватает), żeby w tym samym dniu (чтобы в тот самый день), w któ­rym w końcu zniknął Sam-Wiesz-Kto (когда в конце концов исчез Сами-Знаеш-Кто), mugole dowiedzieli się o nas wszystkich (маглы узнали/прознали бы о нас всех). Dumbledore, mam nadzieję (Дамблдор, я надеюсь), że on naprawdę zniknął, co (что он на самом деле исчез, что/да)?

— Na to wszystko wskazuje — odpowiedział Dumb­ledore (на это все указывает — ответил Дамблдор). — Mamy za co być wdzięczni (нам есть, чему быть благодарными). Może ma pani ocho­tę na cytrynowego dropsa (может, вы имеете охоту на лимонный леденец = вы хотите лимонный леденец)?

Na co (на что = что)?

Na cytrynowego dropsa (лимонный леденец). To takie cukierki mugoli (это такие магловские конфеты), które bardzo lubię (которые я очень люблю).

Nie, dziękuję (нет, спасибо) — odpowiedziała chłodno profesor McGonagall (холодно ответила профессор МакГонагал), jakby chciała podkreślić (как будто хотела подчеркнуть), że nie jest to odpo­wiedni moment na cytrynowe dropsy (что это не соответствующий/подходящий момент на лимонные леденцы). — Jak mówię, nawet jeśli Sam-Wiesz-Kto rzeczywiście zniknął (как говорю = так вот, даже если Сам-Знаешь-Кто действительно исчез)…

51

Droga pani profesor (дорогая профессор), czy taka rozsądna osoba jak pani (разве такая рассудительная особа как вы) nie mogłaby dać sobie spokoju z tą dziecinadą (не могла бы успокоиться с этим ребячеством)? Przez jedenaście lat walczyłem z tym bzdurnym „Sam-Wiesz-Kto” (в течении одиннадцати лет я боролся с этим глупым «Сам-Знаешь-Кто»), próbując ludzi nakłonić (пробуя склонить/убедить людей), by używali jego właściwego nazwiska (чтобы они употребляли его собственную фамилию): Voldemort (Волдеморт). — Profesor McGonagall wzdryg­nęła się (профессор МакГонагал вздрогнула), ale Dumbledore (но Дамблдор), który akurat usiłował odkleić z rolki dwa dropsy (который как раз старался отклеить от упаковки два леденца), zdawał się tego nie zauważyć (казалось, ничего не заметил). — To wszystko staje się takie mętne (все становится таким неясным), kiedy wciąż mówimy „Sam-Wiesz-Kto” (когда постоянно говорим «Сам-Знаешь-Кто»). Nigdy nie widziałem powodu (никогда не видел повода), by bać się wypowiedzenia prawdziwego nazwiska Voldemorta (чтобы бояться проговаривать настоящее имя Волдеморта).

52

Wiem — powiedziała profesor McGonagall tonem (знаю, сказала профессор МакГонагал тоном), w którym irytacja mieszała się z podziwem (в котором раздражение мешалось с удивлением). — Ale pan to co innego (но вы — это совсем другое). Każdy wie (каждый знает), że jest pan jedyną osobą (что вы являетесь единственным человеком), której boi się Sam-Wie (которого боится Сам-Зна)… no, niech już będzie… Voldemort  (ну, пусть уж будет… Волдеморт).

Pochlebia mi pani (вы мне льстите) — rzekł spokojnie Dumbledore (проговорил спокойно Дамблдор). — Voldemort ma do dyspozycji moce (Волдеморт имеет в распоряжении силы), jakich ja nigdy nie będę miał (которых я никогда не буду иметь = у меня никогда не будет).

Bo pan jest… no… zbyt szlachetny (потому что вы… ну… слишком благородны), by się nimi po­sługiwać (чтобы ими пользоваться).

Wielkie szczęście, że jest ciemno (большая удача, что сейчас темно). Nie zarumieniłem się tak od czasu (я не краснел так со времени/времен), kiedy pani Pomfrey powiedziała, że po­dobają się jej moje nauszniki (когда миссис Помфри сказала, что ей нравятся мои наушники).

53

Profesor McGonagall rzuciła na niego ostre spojrzenie i powiedziała (профессор МакГонагал бросила на него острый взгляд и сказала; rzucać — бросать, rzucić — бросить, rzut — бросок):

Sowy to nic w porównaniu z pogłoskami (совы — это ничего, в сравнении со слухами), jakie wszędzie krążą (которые всюду кружат). Wie pan (знаете), o czym wszyscy mówią (о чем все говорят)? O przyczynie jego nagłego zniknięcia (о причине его внезапного исчезновения)? O tym, co go w końcu powstrzymało (о том, что его в конце концов остановило)?

Wyglądało na to (было похоже на то; wyglądać — выглядеть), że profesor McGonagall poruszyła wreszcie temat (что профессор МакГонагал порушила/затронула, наконец, тему), o którym bardzo chciała podyskutować (о которой очень хотела подискутировать = которую очень хотела обсудить), a był to prawdziwy powód (и была это настоящая причина), dla którego czekała na niego na zimnym, twardym murze przez cały dzień (ради которой она ждала его на ледяной, твердой стене в течении целого дня). W każdym razie do tej chwili ani jako kot (в любом случае, до этого момента ни как кот), ani jako kobieta (ни как женщина) nie utkwiła w Albusie Dumbledore tak świdrującego spojrzenia  (она не вперила в А.Д. так сверлящего взгляда = не смотрела на Альбуса Дамблдора таким сверлящим взглядом), jak teraz (как сейчас). Było oczywiste (было очевидно), że cokolwiek mówili „wszyscy» (что чтобы не говорили «все»), nie zamierzała w to uwierzyć (она не собиралась в это верить), póki Dumbledore nie powie jej (пока Дамблдор не скажет ей), że to prawda (что это правда). Lecz Dumbledore odkleił sobie jeszcze jedne­go dropsa i milczał (но Дамблдор отклеил себе еще одну конфетку/леденец и молчал).

54

A mówią (а говорят) — naciskała profesor McGonagall (давила профессор МакГонагал) — że zeszłej nocy Voldemort pojawił się w Dolinie Godrika (что прошлой ночью Волдемор появился в Долине Годрика). Chciał odnaleźć Potterów (хотел найти Поттеров). Krążą pogłoski (кружат/ходят слухи), że Lily i James Potter (что Лили и Джеймс Поттер)… że oni… nie żyją … (что они… не живут/погибли).

Dumbledore pokiwał głową (Дамблдор покивал головой). Profesor McGonagall wes­tchnęła głęboko (профессор МакГонагал глубоко вздохнула).

Lily i James (Лили и Джеймс)… Nie mogę w to uwierzyć (не могу в это поверить)… Nie chcia­łam w to uwierzyć (я не хотела в это верить)… Och, Albusie (ох, Альбус)…

Dumbledore wyciągnął rękę (Дамблдор вытянул руку) i poklepał ją po ramieniu (и похлопал ее по плечу).

Wiem… wiem (знаю, знаю)… — pocieszał ją cicho (утешал ее тихо).

55

To nie wszystko (это не все) — oznajmiła profesor McGona­gall roztrzęsionym głosem (заявила профессор МакГонагал нервным/трясущимся голосом). — Mówią (говорят), że próbował zabić syna Potterów, Harry’ego  (что он пробовал убить сына Поттеров, Гарри). Ale… nie mógł (но… не мог/не смог). Nie był w stanie uśmiercić małego chłopczyka (не был в состоянии умертвить/убить маленького мальчика)! Nikt nie wie dlaczego ani jak (никто не знает, почему и как), ale mówią (но говорят), że od tego momentu potęga Voldemorta jakby się załamała (что от этого момента мощь Волдеморта как-будто бы сломалась)… i właśnie dlatego gdzieś zniknął (и именно поэтому он где-то исчез).

Dumbledore pokiwał ponuro głową (Дамблдор покивал грустно головой).

A więc to… to prawda (а значит, это правда)?- wyjąkała profesor Mc­Gonagall — (проговорила, заикаясь, профессор МакГонагал). — Po tym wszystkim, co zrobił (после всего того, что сделал)… Tylu ludzi pozabijał (столько людей поубивал/убил/уничтожил)… i nie mógł zabić małego dziecka (и не смог убить маленького ребенка)? To wprost zdumiewające (это просто удивительно)… Tyle się robiło (столько всего делалось), żeby go powstrzymać (чтобы его остановить), aż tu nagle (а тут вдруг)… Ale… na miłość boską (но, ради Бога), jak temu Harry’emu udało się przeżyć (как этому Гарри удалось выжить)?

Pozostaje nam tylko zgadywać (остается нам только догадываться) — powiedział Dumbledore (сказал Дамблдор). — Może nigdy się nie dowiemy (может, никогда и не узнаем).

56

Словарик к тексту:

 • ciągnąć — тянуть, продолжать;
 • mętny — туманный, облачный, мутный;
 • wciąż — постоянно, все еще;
 • irytacja — раздражение;
 • pochlebiać — льстить;
 • mieć do dyspozycji — иметь в распоряжении, иметь под рукой;
 • po­sługiwać się — пользоваться;
 • wielkie szczęście — большое счастье, большая удача;
 • wszędzie — всюду, везде;
 • podyskutować — подискутировать, поговорить, обсудить;
 • na miłość boską — ради Бога;
 • zdumiewające — удивительно, ошеломляюще;
 • wyjąkać — проговорить, заикаясь, проговорить непонятно;
 • naciskać — нажимать, надавливать;

Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Ильи Франка) Гл. 1, ч. 7
Метки: A1    А2    гарри поттер

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий