Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 февраля 2022

Последняя часть первой главы книги Гарри Поттер и Философский камень, разобранная методом Ильи Франка.

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 1 часть 9

Гарри Поттер на польском (метод Ильи Франка) Гл. 1, ч. 9

Motocykl miał naprawdę imponujące rozmiary (мотоцикл и правда имел внушительные размеры), ale na człowieku (но на человеке/человека), który go dosiadał (который на нем сидел = был за его рулем), nie mogło to robić żadnego wrażenia (не могло = не делало/производило это никакого впечатления). Wzrostem dwukrotnie przewyższał normalnego człowieka (ростом он в два раза превышал нормального человека), a szerszy był przynajmniej pięciokrotnie (а шире он был примерно раз в пять). Trudno było uwierzyć w jego wymiary (трудно было поверить в его размеры), a był przy tym niesamowicie dziki (и при этом он выглядел невероятно дико) — długie, zmierzwione czarne włosy i broda prawie całkowicie przykrywały mu twarz (длинные, спутанные черные волосы и борода почти полностью закрывали его лицо), dłonie miał wielkości pokryw od pojemników na śmieci (ладони его были величиной с крышки мусорных баков), a stopy w wysokich, skórzanych butach przypominały małe delfiny (а ступни в высоких, кожаных ботинках напоминали небольших дельфинов). W przepa­stnych, muskularnych ramionach trzymał małe zawiniątko (в обширных, мускулистых руках он держал маленький сверток).

62

Hagrid (Хагрид)! — powitał go z ulgą Dumbledore (поприветствовал его с облегчением Дамблдор). — Na­reszcie (наконец-то). Skąd wytrzasnąłeś ten motocykl (где ты вытянул/вытряс/добыл этот мотоцикл)?

— Pożyczyłem go, panie psorze (я его одолжил, сэр (panie psorze — сокращение от «господин профессор», но для удобства и быстроты я буду дальше употреблять «сэр»)) — odpowiedział ol­brzym (ответил великан), złażąc ostrożnie z motocykla (осторожно слезая/ссаживаясь с мотоцикла). — Od młodego Syriusza Blacka (у молодого Сириуса Блэка). Mam go, panie psorze (он у меня, сэр).

— Nie było żadnych trudności (не было никаких трудностей)?

— Nie, panie psorze (нет, сэр)… Dom był całkiem rozwalony (дом был полностью разрушен), ale go wyciągiem (но я его вытащил), zanim zaroiło się od mugoli (до того, как появились маглы). Zasnął, bidula (заснул, бедняжка), jak przelatywaliśmy nad Bristolem (когда пролетали над Бристолем).

63

Dumbledore i profesor McGonagall pochylili się nad zawiniątkiem (Дамблдор и профессор МакГонагал склонились над свертком). Wyłaniała się z niego buzia uśpionego niemowlęcia (появилась из него мордашка/личико спящего младенца). Na jego czole (на его лбу), pod kępką kruczoczarnych włosów (под вихрем черных как смоль волос), zobaczyli dziwną bliznę (они увидели странный шрам), przypominającą błyska­wicę (напоминающий молнию).

To właśnie tu (это именно тут)?… — wyszeptała profesor McGonagall (прошептала профессор МакГонагал).

Tak (да) — odrzekł Dumbledore (ответил Дамблдор). — Zostanie mu na zawsze (он останется у него навсегда).

Nie możesz czegoś z tym zrobić (не можешь = нельзя с этим что-нибудь сделать)?

— Nawet gdybym mógł (даже если бы мог), to bym nie zrobił (то не сделал бы). Blizny mo­gą się przydać (шрамы могут пригодится). Sam mam jedną nad lewym kolanem (у меня самого есть одна над левым коленом), jest doskonałym planem londyńskiego metra (и это отличный план лондонского метро). No dobrze (ну ладно)… daj mi go, Hagrid (дай его мне, Хагрид)… miejmy to już za sobą (давайте иметь это уже за собою = покончим уже с этим).

64

Dumbledore wziął Harry’ego w ramiona (Дамблдор взяг Гарри на руки) i zwrócił się w stronę domu Dursleyów (и повернулся в сторону дома Дарсли).

— Może… mógłbym się z nim pożegnać, panie psorze (можно… могу я с ним попрощаться, сэр)? — zapytał Hagrid (спросил Хагрид).

Pochylił swoją wielką, kudłatą głowę nad Harrym (он склонил свою большую лохматую голову над Гарри) i ob­darzył go czymś (и наградил его чем-то), co musiało być bardzo drapiącym (что должно было быть очень колючим), włocha­tym pocałunkiem (волосатым поцелуем). A potem nagle zawył jak zraniony pies (а потом внезапно взвыл как раненый пес).

Ciiicho (тихо)! — syknęła profesor McGonagall (шикнула профессор МакГонагал). — Obu­dzisz mugoli (разбудишь маглов)!

— Prz-e-e-p-ra-a-a-szam (простите) — załkał Hagrid (всхлипнул Хагрид), wydo­bywając z kieszeni wielką chustkę w kropki (доставая с кармана огромный платок в точки/горошек) i chowając w nią twarz (и пряча в нем лицо). — Ale n-n-ie mogę w-w-wytrzymać (но я этого не выдержу)… Lily i Ja­mes nie żyją (Лили и Джеймс мертвы)… a bidny mały Ha-a-rry ma tu mieszkać z mugolami (а бедный маленький Гарри должен тут жить с маглами)…

65

— Tak, tak, to bardzo przygnębiające (да, да, это очень удручающе), ale weź się w garść, Hagrid (но возьми себя в руки, Хагрид), bo nas wszystkich złapią (инача нас всех поймают) — wyszeptała profesor McGonagall (зашептала профессор МакГонагал), klepiąc go energicznie po ramieniu (похлопывая его энергично по руке), a tymcza­sem Dumbledore przełazi przez niski murek (а тем временем Дамблдор перебрался через низкий забор) i podszedł do frontowych drzwi (и подошел к парадным дверям). Położył Harry’ego ostrożnie na schod­kach (он осторожно положил Гарри на ступеньках), wyjął z płaszcza list (вынул из плаща письмо), wsunął go między koce (всунул его между/в плед), po czym wrócił (после чего вернулся). Wszyscy troje stali przez równą minutę (все трое стояли минуту), patrząc na zawiniątko (смотря на сверток); ramiona Hagrida dygotały (плечи Хагрида тряслись), profesor McGona­gall mrugała zawzięcie (профессор МакГонагал усердно моргала), a ogniki (а огоньки), które zwykle jarzyły się w oczach Dumbledore’a (которые обычно искрились в глазах Дамблдора), przygasły (притухли).

— No cóż (ну что ж) — powiedział w końcu Dumbledore  (сказал в конце концов Дамблдор) — to by było na tyle (вроде бы все). Nie ma co tutaj sterczeć (нечего тут торчать). Trzeba gdzieś iść i przyłączyć się do świętowania (нужно куда-то идти и присоединиться к празднованию).

— Taaa (дааа)— odezwał się Hagrid stłumionym głosem (отозвался Хагрид сдавленным голосом). — Chiba wezmę i oddam motor Syriuszowi (наверное (Харгид говорит с ошибками, на самом деле это слово chyba), возьму и отдам мотоцикл Сириусу). Dobranoc, pani psor (спокойной ночи, мэм (здесь точно так же сокращение, только уже от госпожи профессор))… dobranoc, panie psorze (спокойной ночи, сэр).

66

Otarłszy oczy rękawem kurtki (вытерев/осушив глаза рукавом куртки), Hagrid wskoczył na mo­tocykl (Хагрид вскочил на мотоцикл) i kopnął w pedał zapłonu  (и надавил в педаль зажигания). Silnik zaryczał (мотор зарычал/заревел) i po chwili wehikuł wzniósł się w powietrze (и через минуту транспорт поднялся в воздух) i zniknął w ciemnościach nocy (и исчез в темноте ночи = в темноте).

— Mam nadzieję (надеюсь), że wkrótce się zobaczymy, profesor McGonagall (мы скоро увидемся, профессор МакГонагал) — powiedział Dumbledore (сказал Дамблдор), chyląc przed nią głowę (склоняя перед ней голову).

Profesor McGonagall wydmuchała hałaśliwie nos (Профессор МакГонагал выдула громко нос = громко высморкалась).

67

Dumbledore odwrócił się i pomaszerował ulicą (Дамблдор отвернулся/развернулся и помаршеровал/зашагал по улице). Na rogu przystanął i wyjął wygaszacz (на углу он остановился и вынул гаситель). Tym razem pstryknął nim tylko raz (в этот раз он чиркнул им только раз) i natychmiast dwanaście świetlistych rac pomknę­ło ku swoim latarniom (и тут же двенадцать ярких огоньков направилось к своим фонарям), tak że na Privet Drive zrobiło się nagle pomarańczowo (так что Привет Драйв внезапно стала оранжевой). W tym samym momencie zobaczył burego kota (в этот самый момент он увидел бурого кота), znikającego właśnie za rogiem na drugim końcu uliczki (как раз исчезающего за углом на другом конце улочки/улицы). Dostrzegł też tobołek na schodkach przed drzwiami numeru czwartego (заметил тоже узелок на ступеньках перед домом номер четыре).

— Powodzenia, Harry (удачи, Гарри) — mruknął pod nosem (пробормотал он себе под носом), po czym odwrócił się na pięcie i odszedł (после чего повернулся на пятке = развернулся и ушел), szumiąc połami płaszcza (шелестя полями/фалдами плаща).

68

Lekki wiaterek zatrzepotał listkami równo przyciętego żywopłotu przy Privet Drive (легкий ветерок трепетал листьями ровно подстриженой изгороди на Привет Драйв). Uśpiona, schludna uliczka (спящая, аккуратная улочка) nie kojarzyła się ani na trochę z miejscem (не ассоциировалась ни на чуть-чуть/йоту = совсем не ассоциировалась с местом), w którym mo­głyby się dziać tak zdumiewające rzeczy (в котором могли бы происходить такие удивительные вещи). Harry Potter przewrócił się na bok wewnątrz tobołka (Гарри Поттер повернулся на бок внутри узелка), ale nawet nie otworzył oczu (но даже не открыл глаз). Mała rączka zacisnęła się na liście (маленькая ручка стиснулась на письме = стиснула письмо) i spał dalej (и он спал дальше = он продолжал спать), nie wiedząc (не зная), że jest kimś niezwykłym (что является кем-то необычным), nie wiedząc (не зная), że jest sławny (что является знаменитым), nie wiedząc (не зная), że za kilka godzin zostanie obudzony wrzaskiem pani Dursley (что через несколько часов он будет разбужен криком миссис Дарсли), otwierającej drzwi (открывающей дверь), by zabrać butelki z mlekiem (чтобы забрать бутылки с молоком), ani tego (ни того), że przez następne kilka tygodni będzie szturchany i szczypany przez swojego kuzyna Dudleya (что в течении следующих нескольких недель его будет толкать и щипать двоюродный братец Дадли)… Nie mógł wiedzieć (он не мог знать), że w tym samym momencie różni ludzie (что в этот самый момент разные люди), spotykający się potajemnie w róż­nych miejscach kraju (встречающиеся тайно в разных местах страны), wznosili szklanki (поднимали бокалы) i mówili przytłu­mionym głosem (и говорили приглушенным/негромким голосом):

— Za Harry’ego Pottera… za chłopca, który przeżył (за Гарри Поттера, за мальчика, который выжил)!

69

Cловарик:

  • zaroiło się — зароилось (как в улье роятся пчелы), стало очень тесно, столпилось;
  • buzia — личико, мордашка (buziaczki — цемки, поцелуйчики, часто говорят на прощание, вроде нашего: «Цём тебя!»).

Ура! Переходим ко второй главе!


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Ильи Франка) Гл. 1, ч. 9
Метки: A1    А2    гарри поттер

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий