Катерина Лук'янова

Последнее обновление 12 марта 2023

Летающие совы в новостях и неприятный разговор для миссис Дарсли. Гарри Поттер на польском продолжается…

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 1 часть 5

Гарри Поттер на польском (метод Ильи Франка) Гл. 1, ч. 5

Pani Dursley spędziła normalny (миссис Дарсли провела обычный), całkiem miły dzień (вполне милый день). Podczas obiadu opowiedziała mu o problemach (во время обеда рассказала ему о проблемах), jakie ma sąsiadka ze swoją córką (какие есть у соседки с ее дочерью), i o tym, że Dudley nauczył się nowego słowa (и о том, что Дадли выучил новое слово) (nie chcę!) (не хочу). Pan Dursley starał się zachowy­wać normalnie (мистер Дарсли старался вести себя обычно). Kiedy w końcu udało im się zapakować Dudleya do łóżeczka (когда, наконец, им удалось запаковать/уложить Дадли в кроватку), wszedł do saloniku i zdążył na koniec dziennika wieczornego (он вошел в гостиную и успел на конец вечерних новостей).

I ostatnia wiadomość (и последняя новость). Obserwatorzy ptaków dono­szą o bardzo dziwnym zachowaniu krajowych sów (наблюдатели за птицами доносят/оповещают о очень странном поведении местных сов). Choć normalnie sowy polują w nocy (хотя обычно совы охотятся ночью) i nie widzi się ich w ciągu dnia (и не видно их в течении дня), z setek doniesień wynika (с сотни донесений/сообщений выходит), że dzisiaj sowy latały we wszystkich kierunkach od samego rana (что сегодня совы летали во всех направлениях с самого утра). Specjaliści nie są w stanie wyjaśnić (специалисты не в состоянии объяснить; wyjaśniać — объяснять, выяснять), dlaczego sowy tak nagle zmieniły swoje zwyczaje (почему совы так внезапно изменили свои обычаи/привычки). — Tu spiker pozwolił sobie na uśmiech (тут ведущий позволил себе на улыбку/улыбнуться). — To bardzo tajemnicza sprawa (это очень таинственное дело). A teraz posłuchajmy (а сейчас послушаем), co Jim McGuffin ma do powiedzenia o pogodzie (что Джим МакГаффин скажет нам о погоде). Jim, czy tej nocy zanosi się na jakiś deszcz sów (Джим, собирается ли этой ночью какой-нибудь дождь из сов)?

No cóż, Ted (ну, что ж, Тед) — odpowiedział facet od pogody (сказал ведущий погоды) — nie bardzo się na tym znam (не особенно что понимаю в этом), ale wiem, że nie tylko sowy zachowywały się dziś bardzo dziwnie (но знаю, что не только совы вели себя странно). Dzwonili do mnie telewidzowie z Kentu (звонили ко мне телезрители с Кента), Yorkshire i Dundee (Йоркшира и Данди), mówiąc, że zamiast obiecanego przez mnie deszczu (говоря, что вместо обещанного мною дождя) mieli prawdziwą ulewę meteorytów (у них был настоящий ливень метеоритов)! Może niektórzy wcześniej zaczęli ob­chodzić Noc Sztucznych Ogni (может, некоторые раньше/заблаговременно начали праздновать Ночь Искусственных Огней)? Ludzie, to dopiero w przy­szłym tygodniu (люди, это только на будущей неделе)! Ale mogę wam obiecać (но могу вам обещать), że w nocy będzie padało (что ночью будет дождь).

39

Pan Dursley poczuł się bardzo niepewnie (мистер Дарсли почувствовал себя очень неуверенно). Meteoryty nad całą Anglią (метеориты над всей Англией)? Sowy latające w biały dzień (совы, летающие в белый день = среди белого дня)? Tajemniczy osobnicy w pelerynach (таинственные особы/личности в мантиях)? I to szeptanie (и этот шепот)… szeptanie o Potterach (шепот о Поттерах)…

Do saloniku weszła pani Dursley (в гостиную вошла миссис Дарсли), niosąc dwie filiżanki herbaty (неся две чашки чая). Nie, tak nie można (нет, так нельзя). Powinien z nią porozmawiać (он должен с ней поговорить). Odchrząknął nerwowo (нервно откашлялся).

Eee… Petunio, kochanie (э, Петуния, дорогая)… nie miałaś ostatnio wia­domości od swojej siostry (не получала ли ты недавно = в последнее время новостей от сестры)?

Jak się spodziewał (как и ожидал), pani Dursley spojrzała na niego wzro­kiem zdumionego bazyliszka (миссис Дарсли посмотрела на него взглядом удивленного/разъяренного василиска). Zwykle udawali, że nie ma siostry (обычно они делали вид, что у нее нет сестры).

Nie — odpowiedziała ostrym tonem (нет, — она ответила острым/резким тоном). — Dlaczego pytasz (зачем спрашиваешь)?

Dziwne rzeczy były w dzienniku (странные вещи были в новостях) — wymamrotał pan Dursley (пробормотал мистер Дарсли). — Sowy… spadające gwiazdy (совы… падающие звезды)… a w mieście widziałem mnóstwo cudacznie poubieranych ludzi (а в городе я видел множество странно одетых людей)…

No i co? (ну и что) — warknęła pani Dursley (огрызнулась миссис Дарсли).

Cóż, tak sobie pomyślałem (что ж, так себе подумал = я тут подумал)… może… może to ma coś wspólnego z… no wiesz… jej towarzystwem (может… может это имеет что-то общее с, ну знаешь, с ее окружением).

40

Pani Dursley wessała łyk herbaty przez zaciśnięte wargi (миссис Дарсли всосала/сербнула глоток чая через стиснутые губы). Pan Dursley zastanawiał się (мистер Дарсли раздумывал), czy powiedzieć jej (сказать ли ей), że słyszał nazwisko „Potter» (что слышал фамилию Поттер). Uznał (решил), że byłoby to zbyt śmiałe posu­nięcie (что это был бы слишком смелый шаг). Zamiast tego powiedział (вместо этого сказал), siląc się na obojętność (делая усилие/упор на безразличие = стараясь сделать это как можно безразличнее):

Ich syn… musi być teraz w wieku Dudleya, prawda (их сын .. он должен быть сейчас в возрасте Дадли, да)?

Tak przypuszczam (так предполагаю) — odpowiedziała sucho pani Dursley (ответила сухо миссис Дарсли).

Zaraz, jak on ma na imię (погоди, как его имя)? Howard, tak (Ховард, да)?

Harry (Гарри). Obrzydliwe, pospolite imię (отвратительное, простецкое имя).

Och, tak… — mruknął pan Dursley (о, да, — буркнул мистер Дарсли), a serce w nim zamarło (но сердце в нем/его замерло). — Tak, zgadzam się z tobą całkowicie (да, совершенно с тобой согласен).

41

Poszli na górę (пошли наверх) i więcej już o tym nie wspominał (и он больше уже об этом не вспоминал). Kiedy pani Dursley zamknęła się w łazience (когда миссис Дарсли закрылась в ванной), pan Dursley podkradł się do okna sypialni (мистер Дарсли подкрался к окну спальни) i zerknął na ogród przed domem (и глянул/посмотрел на лужайку перед домом). Kot wciąż tam siedział (кот все еще там сидел). Wpatrywał się w Privet Drive (всматривался в Привет Драйв), jakby na coś czekał (как будто на что-то = чего-то ждал).

Czyżby miał halucynacje (или у него галлюцинации)? I czy może to mieć coś wspól­nego z Potterami (и может ли это иметь что-то общее с Поттерами)? Bo gdyby tak (потому что если бы = если так)… gdyby się okazało (если бы оказалось), że są spokrewnieni z jakimiś (что они родственники с какими-то)… Nie, tego by chyba nie zniósł (нет, он этого, наверное бы не вынес).

42

Położyli się do łóżka (они легли в кровать). Pani Dursley szybko zasnęła (миссис Дарсли быстро уснула), ale pan Dursley leżał i rozmyślał o tym wszystkim (но мистер Дарсли лежал и думал обо всем этом). W końcu doszedł do wniosku (в конце пришел к выводу), że nawet gdyby Potterowie mieli z tym coś wspólnego (что даже если бы Поттеры имели с этим что-то общее), nie było powodu (не было причины), by niepokoili jego i panią Dursley (чтобы они беспокоили его и миссис Дарсли).

Dobrze wiedzieli (они хорошо ведали/знали), co on i Petunia myślą o nich i o ludziach ich pokroju (что он с Петунией думают о них и людях их покроя/сорта)… Trudno sobie wyobrazić (трудно себе представить), w jaki sposób on i Petunia mogliby zostać wplątani w coś (каким образом он и Петуния могли быть впутаны во что-то), do czego może dojść (к чему может дойти)… Poczuł ulgę (почувствовал облегчение), ziewnął i przewrócił się na bok (зевнул и перевернулся на бок). Nie, nas to nie może dotyczyć (нет, нас это не может касаться)…

Jak bardzo się mylił (как сильно он ошибался)!

43

Словарик к тексту:

 • donosić — доносить до ведома, сообщать, информировать;
 • doniesienie — донесение, сообщение;
 • mieć coś do powiedzenia — иметь что сказать, хотеть что-то сказать;
 • zanosić się na coś —  указывать на что-то, дело выглядит так как будто что-то там произойдет, «пахнуть» чем-то в переносном смысле;
 • cóż — что ж, гм, кхм, хм;
 • znać się na czymś — в чем-то быть спецом, понимать, быть толковым в чем-то;
 • obchodzić jakieś święto — праздновать какой-то праздник;
 • śmiałe posunięcie — смелый шаг, поступок или ход;
 • pospolity — распространенный, обычный;
 • mylić się — ошибаться, путаться.

Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Ильи Франка) Гл. 1, ч. 5
Метки: A1    А2    гарри поттер

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Одна мысль о “Гарри Поттер на польском (метод Ильи Франка) Гл. 1, ч. 5

 • 25 января 2018 в 01:32
  Постоянная ссылка

  Замечательный и полезный сайт! Спасибо за вашу работу и Огромное вам спасибо за Гарри Поттера, переведённого методом Ильи Франка! Читаем Асей семьей. Очень надеемся, что вы будете продолжать переводить. Спасибо и удачи во всем!

  Ответ

Добавить комментарий