Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 февраля 2022

Продолжаем читать вторую главу Гарри Поттера по методу Ильи Франка на польском!

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 2 часть 2

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 2, ч. 2

Harry wiedział (Гарри знал), że powinno mu być przykro z powodu złamania nogi przez panią Figg (что ему должно быть жаль=грустно по поводу сломанной ноги миссис Фигг), ale nie było to łatwe (но это было нелегко), bo bardzo się cieszył (потому что он был очерь рад), że dopiero za rok (что только через год) będzie zmuszony do ponownego oglądania Maleństwa (он будет заставлен в очередной раз смотреть=он будет снова должен смотреть на Малыша), Śnieżki (Снежку), Pazurka (Коготка=Лапу) i Czubatka (и Хохолка).

— Możemy zadzwonić do Marge (можем позвонить Мардж) — podsunął wuj Vernon (подкинул=выдвинул идею дядя Вернон).

— Nie bądź głupi (не будь глупым=не глупи), Vernon (Вернон), ona go nie znosi (она его не выносит-терпеть не может).

Dursleyowie często rozmawiali o Harrym tak (Дарсли часто разговаривали о Гарри так), jakby go nie było (как будто его не было) — albo raczej jakby był opóźniony w rozwoju (или скорее как если бы был с задержкой в развитии=недоразвитым) i nie mógł ich zrozumieć (и не мог их понимать=и не понимал их).

— A ta jak-jej-tam (а та, как её там), twoja przyjaciółka (твоя приятельница)… Yvonne (Ивонна)?

— Jest na urlopie na Majorce (она в отпуске на Мойорке) — warknęła ciotka Pe­tunia (рыкнула тетя Петуния).

— Możecie mnie po prostu zostawić tutaj (можете меня просто оставить тут) — zapropo­nował z nadzieją w sercu Harry (предложил с надеждой Гарри) (mógłby oglądać (он мог бы смотреть), co zechce w telewizji (что захочет по телевизору), a może nawet dorwać się do komputera Dudleya (а может даже добраться до компьютера Дадли)).

80

Ciotka Petunia wyglądała (тетка Петуния выглядела так), jakby właśnie przełknęła cy­trynę (как будто только что проглотила лимон).

— I po powrocie zastać dom w ruinach (и при возвращении застать дом в руинах)? — prychnęła (фыркнула).

— Nie wysadzę domu w powietrze (я не высажу дом в воздух=не взорву дом) — zapewnił Har­ry (уверил Гарри), ale nikt go nie słuchał (но его никто не слушал).

— Może zabierzemy go do zoo (может заберем его в зоопарк) — powiedziała wolno ciotka Petunia (медленно сказала тетка Петуния) — i… zostawimy w samochodzie (и оставим в машине)…

To nowy samochód  (это новая машина) i nie pozwolę (и я не позволю), by siedział w nim sam (чтобы сидел в ней сам)…

Dudley zaczął głośno płakać (Дадли начал громко плакать). Tak naprawdę nie płakał (на самом деле=по правде говоря не плакал) — minęło już wiele lat (прошло уже много лет), odkąd płakał naprawdę (с тех пор как плакал на самом деле) — ale wiedział (но он знал), że jeśli się wykrzywi i zawyje (что если скривится=будет кривляться и завоет), dostanie od matki wszystko (то получит от матери все), czego zapragnie (чего захочет).

Nie płacz (не плач), mój buziaczku (мой малыш/хороший/мордашка), mamusia nie pozwoli zepsuć ci twojego święta (мама не позволит испортить тебе твой праздник)! — zawołała (закричала/вскричала), biorąc go w ra­miona (беря его в руки=обнимая его).

81

Ja… nie… chcę… żeby on… sz-sz-szedł z naaaami (я не хочу, чтобы он шел с нами)! — zawył Dudley pomiędzy dwoma głośnymi szlochami (завыл Дадли между двумя громкими всхлипами).

— On zawsze wszystko psuuuuje (он всегда все портит)! — I wykrzywił się zło­śliwie do Harry’ego spod ramienia matki (и скривился злобно Гарри из-под руки матери). Właśnie wtedy rozległ się dzwonek (как раз тогда раздался звонок).

— Och, mój Boże (о, мой Боже), już są (уже есть=они уже здесь)! — powiedziała gorączkowo ciotka Petunia (лихорадочно сказала тетка Петуния) i w chwilę później wszedł najlepszy przyjaciel Dudleya (и минуу спустя вошел самый лучший друг Дадли), Pierś Polkiss (Перси Полкис), ze swoją matką (со своей мамой). Pierś był kościstym chłopcem o szczurzej twarzy (Перси был костлявым мальчиком с крысиным лицом). Zwykle to on trzymał ofiary z tyłu za ręce (обычно он держал жертв сзади за руки), kiedy Dudley je bił (когда=пока Дадли их бил). Dudley natychmiast przestał udawać (Дадли сразу же перестал притворяться), że płacze (что плачет).

82

Pół godziny później Harry (полчаса позже=полчаса спустя Гарри), nie wierząc we własne szczę­ście (не веря собственному счастью), siedział z Piersem i Dudleyem (сидел вместе с Перси и Дадли) na tylnym siedzeniu samochodu Dursleyów (на заднем сидении машины Дарсли), po raz pierwszy w życiu jadąc do zoo (впервые в жизни едя в зоопарк). Ciotka i wuj nie byli w stanie wymyślić (тетка и дядя не были в состоянии придумать), co z nim zrobić (что с ним сделать), więc (а значит), chcąc nie chcąc (хотя или не хотя=хочешь не хочешь), musieli go zabrać (должны были его забрать=взять с собой). Przed odjazdem wuj Vernon wziął go jednak na bok (перед отъездом дядя Вернон взял=отвел его однако на бок=в сторону).

— Ostrzegam cię, chłopcze (я предупреждаю тебя, парень) — powiedział (сказал), przysuwa­jąc swoją wielką purpurową twarz do twarzy Harry’ego (придвигая свое большое пурпурное/красно лицо к лицу Гарри) — wystarczy jeden głupi dowcip (хватит только одной глупой шутки)… a nie wyjdziesz z komórki aż do Bożego Narodzenia (и не выйдешь с чулана аж до Рождества).

— Nic nie zrobię (ничего не сделаю) — zarzekał się Harry (зарекался Гарри). — Naprawdę (правда)…

Ale wuj Vernon wcale mu nie uwierzył (но дядя Вернон вообще ему не поверил). Nikt mu nigdy nie wierzył (никто ему никогда не верил).

83

Problem polegał na tym (проблема была в том), że wokół Harry’ego często zdarzały się dziwne rzeczy (что вокруг Гарри часто случались странные вещи), a Dursleyów trudno było prze­konać (а Дарсли трудно было переубедить), że to nie jego wina (что это не его вина).

Kiedyś ciotka Petunia wściekła się na niego (когда-то тетка Петуния разозлилась на него), bo wrócił od fryzjera (потому что он вернулся от парикмахера), wyglądając tak (выглядя так=имея такой вид), jakby w ogóle u niego nie był (как-будто вообще у него не был), więc złapała nożyce kuchenne (поэтому она схватила кухонные ножницы) i obcięła mu włosy tuż przy głowie (и обрезала ему волосы сразу же у головы=у корней), pozostawiając tylko grzywkę (оставляя только челку), „żeby przykryć tę okropną bliznę» (чтобы прикрыть этот ужасный шрам). Dudley pękał ze śmiechu na jego widok (Дадли трещал/лопался от смеха на его вид=от его вида), a Harry spędził bezsenną noc (а Гарри провел безсонную ночь), wyobrażając sobie (представляя себе), co się będzie działo w szkole (что будет в школе). Następnego ranka stwierdził jednak (на следующее утро он убедился, однако), że włosy całkowicie mu odrosły (что волосы совсем/полностью отросли), jakby ciotka Petunia wcale ich nie obcinała (как-будто тетка Петуния их вообще не обрезала). Za karę przesiedział przez tydzień w ko­mórce (в качестве наказания целую неделю он просидел в чулане), chociaż próbował im wytłumaczyć (хотя и пробовал им объяснить), że nie potrafi wyjaśnić (что у него не получается понять=не понимает), w jaki sposób tak szybko odrosły (каким способом=как они так быстро отрасли).

84

Innym razem (в другой раз) ciotka Petunia próbowała go zmusić do włożenia ohydnego starego swetra (тетка Петуния пробовала его заставить одеть отвратительный старый свитер) (brązowego z pomarań­czowymi pomponikami (коичневого с оранжевыми помпончиками)). Im ostrzej się zabierała do włożenia mu go przez głowę (чем острее=сильнее она старалась одеть ему его через голову), tym bardziej sweter się kurczył (тем больше свитер корчился=уменьшался), aż w końcu pasował znakomicie na lalkę (пока в конце концов он великолепно подходил=был в пору кукле), ale z pewnością nie na Harry’ego (но с уверенностью не Гарри). Ciotka Petunia uznała (тетка Петуния решила), że musiał się skurczyć w praniu (что он, должно быть, сел при стирке) i tym razem (и в этот раз), ku jego uldze (к его облегчению; ulga — облегчение, льгота, ku uldze — к кому, к чему, Celownik — дательный падеж), Harry nie został ukarany (Гарри не был наказан).

85

Wpadł natomiast w spore kłopoty (попал он зато в большие неприятности), kiedy pewnego razu stwierdzono (когда однажды было установлено), że siedzi na dachu szkolnej kuchni (что он сидит на крыше школьной кухни). Jak zwykle ścigała go banda Dudleya (его как всегда преследовала банда Дадли), kiedy nagle (как вдруг), ku zaskoczeniu wszystkich (к удивлению всех), nie wyłączając samego Harry’ego (не исключая самого Гарри), znalazł się na kominie (он оказался на дымовой трубе). Państwo Dursleyowie otrzymali bardzo niemiły list od dyrektorki szkoły (Дарсли получили очень немилое=неприятное письмо от директрисы школы), w którym żaliła się (в котором она жаловалась), że Harry łazi po dachach (что Гарри лазит по крышам). A próbował tylko (а он только пробовал) (jak krzyczał do wuja Vernona przez zamknięte drzwi komórki (как кричал дяде Вернону через запертые двери чулана)) wskoczyć za wielki zbiornik na śmieci tuż obok drzwi do kuchni (вскочить/впрыгнуть на большой мусорный бак прямо возле кухонных дверей). Harry przy­puszczał (Гарри допускал/предполагал), że to silny podmuch wiatru musiał go porwać aż na dach (что это сильный порыв ветра должен был его украсть/забрать=забросить аж на крышу).

86

Ale dzisiaj miało być inaczej (но сегодня должно было быть иначе). Warto było znieść nawet towarzystwo Dudleya i Piersa (стоило было вынести даже компанию Дадли и Перси), żeby być w miejscach (чтобы быть в местах), które nie przypominają szkoły (которые не припоминают школы), ciemnej komórki pod schodami (темного чулана под лестницей) albo śmierdzącego kapustą saloniku pani Figg (или смердящего капустой салона миссис Фигг).

Podczas jazdy wuj Vernon użalał się przed ciotką Petu­nią (во время поездки дядя Вернон жаловался тетке Петунии). A lubił użalać się na wszystko (а он любил жаловаться на все): na ludzi w pracy (на людей с работы), na Harry’ego (на Гарри), na radę nadzorczą (на совет директоров), na Harry’ego (на Гарри), na bank (на банк), na Harry’ego (на Гарри), a była to tylko drobna część jego ulubionych tematów (а была это только маленькая часть его любимых тем). Tym razem uskarżał się na motocykle (в этот раз он жаловался на мотоциклы).

87

…rozbijają się wszędzie jak maniacy (разбиваются везде как маньяки)… ci młodzi chu­ligani (эти молодые хулиганы=хулиганье) — powiedział (сказал он), kiedy wyprzedził ich jakiś motocykl (когда его обогнал какой-то мотоцикл).

Śnił mi się motocykl (а мне снился молоцикл) — powiedział Harry (сказал Гарри), przypo­minając sobie nagle swój sen (прпоминая себе=вспоминая свой сон). — Leciał w powietrzu (летел в воздухе).

Mało brakowało (чуть-чуть не хватило), a wuj Vernon uderzyłby w samochód jadący przed nimi (а дядя Вернон врезался бы в машину, едущую перед ними). Odwrócił się z twarzą przypominającą olbrzymi burak z wąsami (он повернулся, с лицом, напоминающим огромный буряк с усами) i ryknął na Harry’ego (и гаркнул на Гарри):

— MOTOCYKLE NIE LATAJĄ (мотоциклы не летают)! Dudley i Pierś zachichotali (Дадли и Перси захихикали).

— Wiem, że nie latają (знаю, что не летают) — oświadczył Harry (заявил Гарри). — To był tylko sen (это был только сон).

88

Prawdę mówiąc (по правде говоря), żałował (он жалел), że w ogóle się odezwał (что вообще отозвался=подал голос). Jedne­go tylko Dursleyowie nie znosili jeszcze bardziej od zadawa­nia im pytań (одного только Дарсли не выносили еще больше, чем задавание вопросов): kiedy mówił o czymś (когда говорил о чем-то), co zachowywało się nie tak (что вело себя не так), jak powinno (как должно было), bez względu (без разницы), czy było to we śnie (было ли то во сне), czy w kreskówce (или в сказке). Uważali to po prostu za niebezpieczne (считали это просто опасным).

89

Кто хочет с начала читать — здесь находится первая часть первой главы.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 2, ч. 2

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий