Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 февраля 2022

Последняя часть второй главы книги «Гарри Поттер и философский камень» на польском языке (метод чтения Ильи Франка). И уже есть третья глава!

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 2 часть 3

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 2, ч. 3

Była to bardzo słoneczna sobota (это была очень солнечная суббота) i zoo odwiedziło mnó­stwo rodzin (и зоопарк проведало=пришло много семей). Przy wejściu Dursleyowie kupili Dudleyowi i Piersowi wielkie lody czekoladowe (у входа Дарсли купили Дадли и Перси по большому шоколадному мороженому), a potem kupili taniego cytrynowego loda Harry’emu (а потом купили дешевое лимонное мороженое Гарри), ponieważ nie zdążyli go od­ciągnąć od samochodu z lodami (потому что не успели оттащить его от машины=фургона с мороженым), zanim uśmiechnięta sprze­dawczyni zapytała go (до того как улыбающаяся продавщица спросила его), co sobie wybrał (что бы он себе выбрал). Nie jest zły (он не злой/плохой), myślał Harry (думал Гарри), liżąc loda i obserwując goryla (облизывая мороженое и наблюдая за гориллой), który drapał się po głowie i wyglądał zupełnie jak Dudley (который чесал себе голову и выглядел совсем как Дадли), tyle że nie miał jasnych włosów (только что у него не было светлых волос).

Harry już dawno nie przeżył tak cudownego przedpołud­nia (Гарри уже давно не проживал=не имел такого чудесного предполудня=первой половины дня). Trzymał się blisko Dursleyów (он держался возле Дарсли), więc Dudley i Pierś, których wkrótce znudziło oglądanie zwierząt (поэтому Дадли и Перси, которых вскоре утомил осмотр зверей), nie mogli od­dać się swojemu ulubionemu hobby (не могли отдаться своему любимому хобби), jakim było poszturchi­wanie, kopanie i szczypanie Harry’ego (каким было толкание, пинание и щипание Гарри; kopać — пинать). Lunch zjedli w miejs­cowej restauracji (ланч они съели в местном ресторане), a kiedy Dudley dostał ataku złego humoru (а когда Дадли был атакован плохим настроением=впал в бешенство=у Дадли испортилось настроение), bo na jego ciastku było za mało kremu (потому что на его пирожном было слишком мало крема), wuj Vernon kupił mu drugie (дядя Вернон купил ему другое), a Harry’emu pozwolono skończyć pierwsze (а Гарри было позволено закончить=доесть первое).

1

Po zjedzeniu deseru Harry poczuł (после съедения=после десерта Гарри почувствовал), że to wszystko jest za piękne, aby trwało długo (что это все слишком красиво=хорошо, чтобы длилось долго).

Potem poszli do pawilonu z gadami (потом они пошли в павильон/зал с гадами/змеями). W środku było zimno i ciemno (внутри было холодно и темно); wzdłuż ścian biegł rząd podświetlonych okien (вдоль стел бежал ряд подсвеченных окон). Za nimi pełzały po pniach, gałęziach i kamieniach jaszczurki i węże najróżniejszych gatunków (за ними ползали по пнях, ветках и камнях ящерицы и змеи самых разных видов). Dudley i Pierś chcieli zobaczyć wielkie jadowite kobry i grube pytony (Дадли и Перси хотели увидеть больших ядовитых кобр и толстых питонов), mogące zmiażdżyć człowieka (могущих раздавить/сокрушить человека). Dudley szybko wypatrzył największego gada (Дадли быстро высмотрел самого крупного гада). Wyglądał, jakby mógł owinąć się wokół samochodu wuja Vernona (выглядел, как будто он мог обернуться вокруг автомобиля дяди Вернона) i zmiażdżyć go tak, by przypo­minał pojemnik na śmieci (и сдавить его так, что он бы напоминал мусорное ведро), ale w tym momencie wyraźnie nie był w odpowiednim nastroju (но в этот момент он явно не был в соответствующем/подходящем настроении). Prawdę mówiąc, po prostu mocno spal (по правде говоря, он попросту крепко спал). Dudley przycisnął nos do szyby (Дадли прижал нос к стеклу), wpatrując się w połyskujące brązowe sploty (вглядываясь в поблескивающие бронзовые сплетения/пятна).

23

— Zrób, żeby się poruszył (сделай, чтобы он двинулся/пошевелился) — poprosił ojca płaczli­wym tonem (попросил он отца плачущим/плаксивым тоном).

Wuj Vernon zastukał palcami w szybę (дядя Вернон постучал пальцами по стеклу), ale wąż ani drgnął (но змей даже не дрогнул).

— Zrób to jeszcze raz (сделай это еще раз) — zajęczał Dudley (застонал/заныл Дадли). Wuj Vernon zabębnił w szybę knykciami (дядя Вернон забарабанил в стекло костяшками пальцев), ale wąż drzemał dalej (но змей дремал дальше).

— To jest okropnie nudne (это ужасно нудно) — oświadczył Dudley i od­szedł (сообщил Дадли и отошел).

Harry podszedł do szyby i wpatrzył się intensywnie w węża (Гарри подошел к стеклу и всмотрелся интенсивно/внимательно в змея). Nie byłby wcale zaskoczony (не был бы совсем удивлен=он совсем бы не удивился), gdyby okazało się, że wąż po prostu zdechł z nudów (если бы оказалось, что змей попросту сдох со скуки) — nie miał żadnego towa­rzystwa prócz tych wszystkich głupich ludzi (у него не было никакой компании кроме всех этих глупых людей), którzy przez cały dzień bębnili palcami w szybę, starając się zakłócić mu spokój (которые в течении всего дня барабанили пальцами в стекло, стараясь нарушить его покой). To jeszcze gorsze od spania w komórce pod schoda­mi (это еще хуже, чем спать в коморке под лестницей), do której zbliżała się tylko ciotka Petunia (к которой приближалась только тетка Петуния), żeby rano załomotać w drzwi (чтобы утром застучать/забарабанить в дверь). No i mógł z niej wychodzić (но и он мог с нее выходить)…

Nagle wąż otworzył paciorkowate oczy (внезапно змей открыл глаза-бусинки). Powoli, bardzo powoli podniósł głowę (медленно, очень медленно поднял голову) — teraz jego oczy znalazły się na poziomie oczu Harry’ego (сейчас его глаза оказались на уровне глаз Гарри).

Mrugnął do niego (моргнул ему).

24

Harry wytrzeszczył oczy (Гарри вытаращил глаза), a potem rozejrzał się szybko dookoła (а потом осмотрелся быстро вокруг), żeby się upewnić, czy nikt tego nie widział (чтобы убедиться, что никто этого не видел). Upew­niwszy się (убедившись), spojrzał znów na węża i też puścił do niego oko (он посмотрел снова на змея и тоже подмигнул ему=»пустил к нему глаз»).

Wąż wskazał głową na wuja Vernona i Dudleya (змей показал головой на дядю Вернона и Дадли), a potem spojrzał na sufit (а потом взглянул на потолок). Harry’emu wydało się oczywiste, że znaczy to (Гарри показалось это очевидным, что это значит): „Muszę to znosić przez cały czas» (я должен это выносить все время).

— Wiem — mruknął Harry (знаю — буркнул Гарри), chociaż nie był pewny, czy wąż go słyszy (хотя он не был уверен, что змей его слышит). — To musi być naprawdę przykre (это должно быть на самом деле обидно/ужасно/неприятно). Wąż żywo pokiwał głową (змей живо покивал головой).

— Skąd pochodzisz (откуда ты)? — zapytał Harry (спросил Гарри). Wąż dźgnął ogonem niewielką tabliczkę tuż za szybą (змей ударил хвостом небольшую табличку тут же за стеклом). Harry zerknął na nią (Гарри взглянул на нее). Boa dusiciel, Brazylia (боя душитель, Бразилия).

— Fajnie tam było (хорошо там было)?

Boa dusiciel dźgnął ponownie tabliczkę (боа снова стукнул по табличке), a Harry prze­czytał (и Гарри прочел): Ten okaz wyhodowany został w zoo (этот образец был выведен в зоопарке).

— Aha, rozumiem… więc nigdy nie byłeś w Brazylii (ага, понимаю… значит, ты никогда не был в Бразилии)?

Kiedy wąż potrząsnął głową (когда змей потряс головой), za plecami Harry’ego roz­legł się ogłuszający wrzask (за спиной Гарри раздался оглушающий крик), który sprawił, że obaj podsko­czyli (который привел к тому, что оба подскочили).

— DUDLEY (Дадли!)! PANIE DURSLEY (Мистер Дарсли)! CHODŹCIE I PO­PATRZCIE NA TEGO WĘŻA (идите  посмотрите на этого змея)! NIE UWIERZYCIE, CO ON ROBI (не поверите, что он делает)!

Dudley pospieszył ku nim swoim kaczkowatym kro­kiem (Дадли поспешил к ним своим утиным шагом).

25

— Zjeżdżaj — rozkazał, uderzając Harry’ego w żebra (вали отсюда, — приказал, ударяя Гарри в ребра). Harry, zaskoczony, upadł na betonową posadzkę (Гарри, застигнутый врасплох, упал на бетонный пол; zaskoczony — удивленный). To, co wydarzyło się w następnej chwili (то, что случилось в следующее мгновение), stało się tak szybko (произошло так быстро), że nikt nie zauważył, jak w jednej sekundzie Pierś i Dudley wlepiali nosy w szybę (что никто не заметил, как в одну секунду Перси и Дадли влепливали носы в стекло), w następnej odskoczyli do tyłu, wrzeszcząc z przerażenia (в следующую отпрыгнули назад, вереща от ужаса).

Harry usiadł i aż go zatkało (Гарри сел и лишился дара речи/окаменел): przednia szyba zniknęła (переднее стекло=стекло исчезло). Wielki wąż odwinął się błyskawicznie i ześliznął na posadz­kę (большой змей мгновенно развернулся и соскользнул на пол). Wszyscy obecni w terrarium zaczęli krzyczeć i tłoczyć się do wyjść (все присутствующие в террариуме начали кричать и толкаться к выходам).

Harry mógłby przysiąc (Гарри мог бы присягнуть), że kiedy wąż prześlizgiwał się obok niego (что когда змей проскальзывал около него), usłyszał syczący głos (он услышал сычащий/шипящий голос):

— Brazylio, przybywam… Graciasss, amigo (Брализия, я прибываю=я иду к тебе… спасибо, амиго). Opiekun terrarium był w stanie silnego szoku (смотритель террариума был в состоянии сильнейшего шока).

— Ale ta szyba — powtarzał w kółko (но стекло — повторял раз за разом). — Gdzie się podziała szyba (куда делось стекло)?

26

Dyrektor zoo osobiście nalał ciotce Petunii filiżankę mocnej, słodkiej herbaty (директор зоопарка лично налил тетке Петунии чашку крепкого сладкого чая), przepraszając ją nieustannie (непрекращая извиняться). Pierś i Dudley coś bełkotali (Перси и Дадли что-то лепетали). Harry był pewny, że wąż, przesuwając się obok nich po podłodze (Гарри был уверен, что змей, передвигаясь возле них по полу), tylko żartobliwie chapnął ich w pięty (только в шутку схватил их за пятки; chapnąć — хапнуть), ale zanim doszli do samochodu, Dudley opowiadał (но пока они дошли до машины, Дадли рассказывал), że niewiele brakowało, a straciłby nogę (что еще чуть-чуть, и он потерял бы ногу), podczas gdy Pierś przysięgał, że wąż owinął się wokół niego, chcąc go zmiażdżyć (в то время как Перси клялся, что змей обвился вокруг него, желая его раздавить). Najgorsze było jednak to, że kiedy Pierś trochę się uspokoił, powiedział (самым худшим было то, что когда Перси немного успокоился, то сказал):

— Harry akurat z nim rozmawiał (Гарри как раз с ним разговаривал). Prawda, Harry (правда, Гарри)?

Wuj Vernon odczekał, aż Pierś znajdzie się bezpiecznie w swoim domu (дядя Вернон подождал, пока Перси окажется в безопасности в своем доме), po czym zabrał się za Harry’ego (после чего принялся за Гарри). Był tak wściekły, że ledwo mógł mówić (он был так взбешен, что едва мог говорить). Udało mu się tylko wybeł­kotać (ему удалось только промямлить):

— Precz… do komórki… siedzieć tam… bez jedzenia — po czym opadł na fotel (проч… в кладовку.. сидеть там… без еды — после чего упал на кресло). Ciotka Petunia musiała mu natychmiast podać dużą brandy (тетка Петуния должна была сразу же подать ему большую порцию бренди).

27

Harry leżał w swojej ciemnej komórce, żałując, że nie ma zegarka (Гарри лежал в своей темной коморке, жалея, что у него не часов). Nie miał pojęcia, która może być godzina (он не имел понятия, который может быть час), i nie wiedział, czy Dursleyowie już zasnęli (и не знал, заснули ли уже Дарсли). Dopóki nie zasnęli (пока они не заснут), nie mógł ryzykować wymknięcia się do kuchni po coś do zjedzenia (он не мог рисковать выбраться на кухню за чем-нибудь из еды).

Mieszkał u Dursleyów już prawie dziesięć lat (он жил у Дарсли уже почти десять лет), dziesięć żałosnych lat od czasu, gdy był niemowlęciem (десять жалких лет со времен, когда был младенцем), a jego rodzi­ce zginęli w wypadku (а его родители погибли в автокатастрофе). Nie pamiętał, czy był wtedy z nimi w tym samochodzie (он не помнил, был ли он тогда с ними в машине). Czasami, kiedy wytężał pamięć podczas długich godzin spędzanych w ciemnej komórce (временами, когда напрягал память во время долгих часов, проведенных в темной кладовке), miewał dziwną wizję (у него бывали странные видения): oślepiający błysk zielonego światła i palący ból w czole (ослепляющий блеск/вспышка зеленого света и пылающая боль на лбу/в голове). Przypuszczał, że mogło to być wspomnienie tego wypadku (он предполагал, что это было воспоминание той катастрофы), nie potrafił sobie jednak wyobrazić (однако он не мог себе вообразить), skąd pochodziło zielone światło (откуда происходил этот зеленый свет). Nie pamiętał też w ogóle swoich rodziców (он также вообще не помнил своих родителей). Ciotka i wuj nigdy o nich nie mówili (тетка и дядя о них никогда не говорили), a jemu nie wolno było zadawać pytań (а ему нельзя было задавать вопросов). W domu nie było ani jednej ich fotografii (в доме не было ни одной их фотографии).

28

Kiedy był młodszy, wciąż marzył o jakimś nieznanym krewnym (когда он был младше, то все время мечтал о каком-то неизвестном родственнике), który przybędzie i zabierze go z tego domu (который прибудет и заберет его из этого дома), ale nigdy nic takiego się nie wydarzyło (но никогда ничего такого не случилось); Dursleyowie byli jego jedyną rodziną (Дарсли были его единственной семьей). Czasami jednak myślał (albo raczej miał nadzieję) (временами однако думал (или скорее надеялся)), że znają go niektórzy spotykani na ulicy obcy ludzie (что знают его некоторые встречные на улице чужие люди). Sami byli bardzo dziwni, to fakt (сами были очень странные, это факт). Kiedyś ukłonił mu się jakiś człowieczyna w fioletowym kapeluszu (когда-то поклонился ему какой-то человек в фиолетовой шляпе), kiedy Harry towarzyszył ciotce Petunii i Dudleyowi na zakupach (когда он был с теткой Петунией и Дадли на покупках). Ciotka Petunia zapytała Harry’ego ze złością, czy zna tego człowie­ka (тетка Петуния спросила Гарри со злостью, знает ли он этого человека), a potem wygoniła ich ze sklepu, choć niczego jeszcze nie kupiła (а потом выгнала их с магазина, хоть ничего еще не купила). Innym razem pomachała mu wesoło z autobusu jakaś dziwaczna kobieta ubrana na zielono (в другой раз помахала ему весело с автобуса какая-то странная женщина, одетая в зеленое). Raz jakiś łysy facet w długiej purpurowej pelerynie uścisnął mu rękę na ulicy (раз как-то какой-то лысый парень в длинной пурпурной мантии пожал ему руку), po czym oddalił się bez słowa (после чего удалился без слов). Najdziwniejsze było to, że ci wszyscy ludzie zdawali się znikać (самое важное то, что все эти люди успевали исчезнуть), gdy tylko Harry próbował im się lepiej przyjrzeć (как только Гарри пробовал им лучше присмотреться).

W szkole Harry nie miał przyjaciół (в школе у Гарри не было приятелей). Wszyscy wiedzieli, że banda Dudleya poluje na tego dziwoląga Harry’ego Pottera (все знали, что банда Дадли охотится на этого уродца Гарри Поттера), w tych jego workowatych spodniach i z połamanymi okularami (в этих его мешковатых штанах и с поломанными очками), a bandzie Dudleya nikt nie chciał się narażać (а банде Дадли никто не хотел попадаться).

29

Кто хочет читать с самого начала — здесь находится первая часть первой главы.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 2, ч. 3
Метки: A1    B1    А2    гарри поттер    метод Ильи Франка

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

4 мыслей о “Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 2, ч. 3

Добавить комментарий