Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 февраля 2022

Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Продолжаем читать Гарри Поттера на польском языке.

Я очень не люблю постоянно заглядывать в словарь во время чтения на другом языке, потому для себя-начинающей всегда выбирала метод Ильи Франка — тексты в оригинале с максимально дословным переводом в скобках. И у меня такая схема срабатывает, а у вас?

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 3 часть 1

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 1

ROZDZIAŁ TRZECI (глава третья)
Listy od nikogo (письма от никого)

Za ucieczkę brazylijskiego boa dusiciela (за побег=благодаря побегу бразильского боа-душителя) Harry zarobił najdłuższą jak dotąd karę (Гарри заработал самое длинное на тот момент наказание). Kiedy pozwolono mu wreszcie wyjść z komórki (когда позволили ему наконец выйти с коморки), zaczęły się już letnie wakacje (начались уже летние каникулы), a Dudley zdążył zepsuć swoją nową kamerę wideo (а Дади успел испортить свою новую видео-камеру), rozbić swój zdalnie sterowany samolot (разбиь свой удаленно управляемый самолет) i podczas swojej pierwszej przejażdżki rowerem wyścigowym wpaść na starą panią Figg (и во время своей первой поездки на гоночном велосипеде наехать/свалиться на старую миссис Фигг), która o kulach przechodziła właśnie przez Privet Drive (которая на костылях переходила как раз через Привет Драйв).
Harry cieszył się, że nie musi już chodzić do szkoły (Гарри был рад, что ему уже не нужно было ходить в школу), ale nie uchroniło go to od napaści bandy Dudleya (но это не уберегло его от нападения банды Дадли), która codziennie odwiedzała jego dom (которая ежедневно посещала его дом). Pierś, Dennis, Malcolm i Gordon byli wielcy i głupi (Перси, Деннис, Малкольм и Гордон были большие и глупые), ale Dudley, największy i najgłupszy z nich, był ich przywódcą (но Дадли, самый большой и глупый из них, был их предводителем). Pozostali członkowie bandy z rozkoszą przyłączali się do ulubionej dyscypliny sportowej Dudleya (остальные члены банды с удовольствием присоединялись к любимой спортивной дисциплине Дадли): polowania na Harry’ego (охоте на Гарри).

%d0%b3%d0%bf3

Harry starał się więc spędzać jak najwięcej czasu poza domem (Гарри старался поэтому как можно больше времени проводить вне дома), wałęsając się po okolicy i czekając na koniec wakacji (шляясь по округе и ожидая конца каникул), w czym dostrzegał promyk nadziei (в чем он видел лучик надежды). We wrześniu miał pójść do gimnazjum i po raz pierwszy w życiu pozbyć się towarzystwa Dudleya (в сентябре он должен был пойти в гимназию и впервые в жизни избавиться от компании Дадли), bo ten został przyjęty do prywatnej szkoły Smeltinga (потому что он был принят в частную школу Смелтинга), tej samej, do której uczęszczał kiedyś wuj Vernon (в ту самую, которую когда-то посещал дядя Вернон). Miał tam również chodzić Piers Polkiss (должен был туда тоже ходить Перси Полкис). Natomiast Harry’ego zapisano do Stonewall, miejscowego gimnazjum publicznego (а0 Гарри был записан в Стонвелл, местную общественную гимназию). Dudley uważał, że to bardzo zabawne (Гарри считал, что это очень забавно).

— W Stonewall pierwszego dnia wpychają ci głowę do muszli klozetowej — powiedział Harry’emu (В Стонвелл в первый же день засунут твою голову в унитаз — сказа он Гарри). — Chcesz pójść ze mną na górę, żeby potrenować (хочешь пойти со мной на верх, чтобы потренироваться)?

— Nie, dziękuję — odrzekł Harry (нет, спасибо — ответил Гарри). — Biedna muszla jeszcze nigdy nie widziała czegoś tak okropnego jak twoja głowa (бедный унитаз еще никогда не видел ничего так ужасного как твоя голова), więc może ją zemdlić (а значит, он может упасть в обморок). — I zwiał (и свалил=сбежал), zanim sens tych słów dotarł do Dudleya (до того как смысл этих слов дошел до Дадли).

%d0%b3%d0%bf3_1

Pewnego lipcowego dnia ciotka Petunia zabrała Dudleya do Londynu, żeby mu kupić szkolny mundurek (В один июльский день тетя Петуния забрала Дадли в Лондон, чтобы купить ему школьную форму), a Harry został oddany na przechowanie do pani Figg (а Гарри был отдан на попечение миссис Фигг). Tym razem u pani Figg nie było tak nudno jak zwykle (в этот раз у миссис Фигг не было так нудно как обычно). Okazało się, że nogę złamała, potykając się o jednego ze swoich kotów (оказалось, что она сломала ногу, споткнувшись о одного из своих котов), i już nie wyrażała się o nich tak czule jak dawniej (и уже не выражалась=говорила о них так нежно как раньше). Pozwoliła Harry’emu oglądać telewizję i dała mu kawałek czekoladowego tortu (Она позволила Гарри смотреть телевизор и дала ему кусочек шоколадного торта), który smakował, jakby leżał w kredensie od kilku lat (который по вкусу был как будто лежал в комоде уже несколько лет).

Tego wieczora Dudley paradował po salonie w swym nowym mundurku (в этот вечер Дадли маршировал по салону в своей новой форме). Chłopcy ze Smeltinga nosili kasztanowe surduty, pomarańczowe pumpy zapinane pod kolanami i płaskie słomkowe kapelusze zwane wioślarkami (Мальчики со Смелтинга носили каштановые=коричневые сюртуки, оранжевые бриджи, застегивающиеся под коленами и плоские соломенные шляпы, называемые «канотье» — слово я взяла с русского перевода, потому что в польском это получались «шляпки гребцов»). Mieli też sękate kije zwane smeltingami (были у них тоже сучковатые=узловатые палки, называемые «смелтингами» — в русском варианте вообще выкинули это слово, а в английском это был Smelting stick — буду благодарна за более четкий перевод — клюка? указка?), którymi okładali się nawzajem, kiedy żaden nauczyciel nie patrzył (которыми они взаимно лупили друг друга, когда ни один учитель не смотрел). Uznawano to za dobrą szkołę przygotowującą ich do dorosłego życia (это считалось хорошей школой подготавливающей их ко взрослой жизни).

%d0%b3%d0%bf3_2

Patrząc na Dudleya w jego nowym mundurku (смотря на Дадли в его новой форме), wuj Vernon burknął, że to najwspanialsza chwila w jego życiu (дядя Вернон буркнул, что это самый лучший момент в его жизни). Ciotka Petunia zalała się łzami i wyznała, iż nie może uwierzyć (тетя Петуния залилась слезами и признала, что не может поверить), że to jej maleńki Dudlejek, tak już wyrósł i taki jest przystojny, naprawdę (что это ее маленький Дадли так уже вырос и такой красивый, на самом деле). Harry nie dowierzał sobie aż tak, żeby wyrazić swoją opinię (Гарри не доверял себе прямо так, чтобы выразить свое мнение). Trochę się bał, że kiedy starał się powstrzymać od śmiechu, pękły mu dwa żebra (он немного боялся, что от стараний сдержаться от смеха у него треснут ребра).
Kiedy następnego ranka Harry wszedł do kuchni, poczuł jakiś okropny zapach (когда на следующее утро Гарри вошел на кухню, он почувствовал какой-то ужасный запах). Smród zdawał się buchać z wielkiego kotła stojącego w zlewie (смрад=вонь, казалось, шла от большого котла, стоящего в раковине), więc podszedł do niego i zajrzał do środka (потому он подошел к нему и заглянул внутрь). W kotle było pełno szarej wody, w której pływały jakieś brudne szmaty (в котле было полно серой воды, в которой плавали какие-то грязные тряпки).

— Co to jest? — zapytał ciotkę Petunię (что это? — спросил он тетку Петунию). Ściągnęła wargi, jak zawsze, kiedy ośmielił się o coś zapytać (она стиснула губы, как всегда, когда он осмеливался о чем-то спросить).

Twój nowy mundurek szkolny — odpowiedziała (твоя новая школьная форма — ответила она). Harry ponownie zajrzał do kotła (Гарри снова заглянул в котел).

Och, nie wiedziałem, że ma być mokry (о, я не знал, что он должен быть мокрым).

— Nie bądź głupi — warknęła ciotka Petunia (не будь глупым — огрызнулась тетка Петуния). — Farbuję ci na szaro stare ubranie Dudleya (я крашу тебе в серый цвет старую одежду Дадли). Jak skończę, będzie wyglądało jak normalny szkolny mundurek (как закончу, то она будет выглядеть как нормальная школьная форма).

%d0%b3%d0%bf3_3

Harry poważnie w to wątpił (Гарри серьезно в этом сомневался), ale uznał, że lepiej nie wyrażać swojego zdania (но признал/решил, что лучше не выражать своего мнения). Usiadł przy stole i starał się nie myśleć o tym, co będzie (он уселся возле стола и старался не думать о том, что будет), kiedy w czymś takim wkroczy po raz pierwszy do gimnazjum Stonewall (когда он в чем-то таком войдет в первый раз в гимназию Стонвелл) — jakby miał na sobie płaty skóry słonia (как-будто бы он был одет в куски кожи слона).

Wszedł Dudley, a za nim wuj Vernon (вошел Дадли, а за ним дядя Вернон), obaj marszcząc nosy z powodu zapachu bijącego z nowego mundurka Harry’ego (оба морщили носы по причине запаха, бьющего=идущего от новой формы Гарри). Wuj Vernon jak zwykle otworzył gazetę (дядя Вернон, как всегда, открыл газету), a Dudley zaczął bębnić po stole swoim kijem, z którym już się nie rozstawał (а Дадли начал барабанить по столу своей палкой, с которой уже не расставался).

Usłyszeli szczęk klapki osłaniającej szczelinę w drzwiach (они услышали лязг клапки=створки, закрывающей щель в дверях) i pacnięcia listów spadających na matę (и шлепание/шелест падающих на коврик писем).

Przynieś pocztę, Dudley — powiedział wuj Vernon znad gazety (принеси почту, Дадли, — сказал дядя Вернон из-под газеты).

— Niech Harry przyniesie (пусть Гарри принесет).

— Przynieś pocztę, Harry (принеси почту, Гарри).

— Niech Dudley przyniesie (пусть Дадли принесет).

— Dudley, przyłóż mu smeltingiem (Дадли, стукни его смелтингом).

%d0%b3%d0%bf3_4

Harry umknął przed smeltingiem i poszedł do drzwi (Гарри увернулся от смелтинга и пошел к дверям). Na macie leżały trzy przesyłki (на коврике лежали три посылки): pocztówka od siostry wuja Vernona, Marge (открытка от сестры дяди Венона, Мардж), która wyjechała na urlop na wyspę Wight (которая поехала в отпуск на остров Вайт), brązowa koperta, wyglądająca na rachunek (коричневый конверт, выглядящий, как счет), i — list do Harry’ego (и — письмо к Гарри).

Harry podniósł go, czując, że serce zadygotało mu jak gigantyczna gumowa taśma (Гарри поднял его, чувствуя, что сердце его забилось как гигантская резиновая лента). Jeszcze nigdy nie otrzymał listu (он еще никогда не получал письма). Bo i od kogo (потому как от кого)? Nie miał przyjaciół, nie miał innych krewnych (у него не было приятелей, не было других родственников), nie był zapisany do żadnej biblioteki (он не был записан ни в какую библиотеку), więc nigdy nie otrzymywał nawet zwykłych ponagleń, by oddać książki (а значит, он никогда не получал даже обычных напоминаний, чтобы отдать книги). A jednak ta koperta była zaadresowana tak wyraźnie (а однако этот конверт был адресован так явно), że nie było mowy o pomyłce (что не было и речи об ошибке):

Pan H. Potter (мистер Гарри Поттер)
Komórka pod Schodami (коморка под лестницей)
Privet Drive 4 (Привет драйв 4)
Little Whinging
Surrey

%d0%b3%d0%bf3_5

Koperta była gruba i ciężka, z żółtawego pergaminu (конверт был толстый и тяжелый, из желтоватого пергамента), a adres wypisano szmaragdowozielonym atramentem (а адрес написан изумрудно-зелеными чернилами). Nie było żadnego znaczka (не было никакой марки).

Odwróciwszy kopertę drżącą ręką, Harry dostrzegł woskową pieczęć z herbem (повернув конверт дрожащей рукой, Гарри заметил восковую печать с гербом): lew, łabędź, borsuk i wąż wokół dużej litery H (лев, лебедь, борсук и змея вокруг большой буквы Х).

— Pospiesz się, chłopcze! — krzyknął z kuchni wuj Vernon (поспеши, парень! — крикнул с кухни дядя Вернон). — Co ty tam robisz (что ты там делаешь)? Sprawdzasz, czy w listach nie ma bomby (проверяешь, нет ли в письмах бомбы)? — Zachichotał z własnego dowcipu (он захохотал с собственной шутки).

Harry wrócił do kuchni, wciąż wpatrując się w swój list (Гарри вернулся на кухню, все еще всматриваясь в свое письмо). Wręczył wujowi Vernonowi rachunek i pocztówkę (он вручил дяде Вернону счет и открытку), usiadł i zaczął powoli otwierać żółtą kopertę (уселся и начал понемногу открывать желтый конверт).

Wuj Vernon rozerwał rachunek (дядя Вернон разорвал счет), chrząknął z niesmakiem i rzucił okiem na pocztówkę (хмыкнул с неудовольствием и бросил взгляд на открытку).

Marge jest chora — poinformował ciotkę Petunię (Мардж больна — поинформировал тетку Петунию).- Jadła jakieś trąbiki (съела каких-то моллюсков)…

— Tato! — zawołał Dudley (папа! — заорал Дали). — Tato, Harry coś dostał (папа, Гарри что-то получил)!

%d0%b3%d0%bf3_6

Harry rozkładał już list, napisany na takim samym grubym pergaminie (Гарри расскладывал уже письмо, написанное на таком же самом пергаменте), kiedy mu go wyrwała ręka wuja Vernona (когда его у него вырвала рука дяди Вернона).

— To do mnie! — powiedział Harry, próbując odzyskać list (это ко мне! — сказал Гарри, пробуя вернуть письмо).

— Tak? A niby kto miałby do ciebie napisać (да? и кто же это мог бы тебе написать)? — zarechotał wuj Vernon, otwierając list jednym ruchem (захохотал дядя Вернон, открывая письмо одним движением). Jego twarz zmieniła się z czerwonej na zieloną szybciej niż światła na rogu ulicy (его лицо изменилось с красного на зеленый быстрее чем светофор на углу улицы). A na tym się nie skończyło (и на этом дело не закончилось). Po kilku sekundach poszarzała już jak stara owsianka (после нескольких секунд оно посерело уже как старая овсянка).

P-P-Petunio! — wyrzucił z siebie wraz z oddechem (Петуния! — выбросил=выдавил он из себя вместе с выдохом).

Dudley próbował złapać list, żeby go przeczytać (Дадли пробовал схватить лист, чтобы его прочесть), ale wuj Vernon trzymał kartkę z dala od niego (но дядя Вернон держал лист вдали от него). Ciotka Petunia łapczywie chwyciła list i przeczytała pierwszą linijkę (тетя Петуния жадно схватила письмо и прочла первую строчку). Przez chwilę wyglądała tak, jakby miała zemdleć (через минуту она выглядела так, как-будто должна была потерять сознание). Złapała się za szyję i wydała kilka dźwięków charakterystycznych dla osób, które się krztuszą (она схватилась за шею и выдала несклько звуков, характерных для людей, которые подавились).

— Vernon! O Boże… Vernon (Вернон, о Боже, Вернон)!

%d0%b3%d0%bf3_7

Wpatrywali się w siebie, jakby zapomnieli (смотрели друг на друга так, как будто бы забыли), że Harry i Dudley są nadal w kuchni (что Гарри и Дадли всё так же находятся на кухне). Dudley nie był do tego przyzwyczajony (Дадли к такому не привык). Pacnął ojca smeltingiem w głowę (он хлопнул отца смелтингом по голове).

— Chcę to przeczytać — oznajmił głośno (я хочу это прочесть — объявил он громко).

— Nie, ja chcę to przeczytać — krzyknął Harry — bo to list do mnie (нет, я хочу это прочесть — крикнул Гарри — потому что это письмо ко мне)!

— Wynoście się obaj — zaskrzeczał wuj Vernon, wsuwając list do koperty (убирайтесь оба — завизжал дядя Вернон, засовывая письмо в конверт).

Harry nie drgnął (Гарри не пошевелился).

— CHCĘ MÓJ LIST! — krzyknął (я хочу свое письмо — крикнул он).

— Muszę go zobaczyć! — wrzasnął Dudley (я должен его увидеть — заорал Дадли).

— WYNOCHA! — ryknął wuj Vernon (вон! — гаркнул дядя Вернон), po czym chwycił Harry’ego i Dudleya za karki i wyrzucił ich do przedpokoju (после чего он схватил Гарри и Дадли за загривки=плечи и выкинул=вытолкнул их в прихожую), zatrzaskując za nimi drzwi do kuchni (захлопывая за ними двери в кухню). Harry i Dudley rzucili się na siebie w milczeniu (Гарри и Дадли бросились друг на друга в молчании), walcząc o to, kto przyłoży ucho do dziurki od klucza (борясь за то, кто приложит ухо к дырочке от ключа). Zwyciężył Dudley (победил Дадли), więc Harry, z okularami wiszącymi mu na jednym uchu (поэтому Гарри, с очками, висящими на одном ухе), położył się płasko na brzuchu, drugim uchem przywierając do szczeliny między drzwiami a podłogą (лег плоско на животе=лег прямо на живот, другим ухом прилегая=прислушиваясь к щели между дверьми и полом).

%d0%b3%d0%bf3_8

— Vernonie — mówiła ciotka Petunia rozdygotanym głosem  (Вернон — говорила тетка Петуния дрожащим голосом)- spójrz na ten adres (взгляни на этот адрес)… skąd oni mogli wiedzieć, gdzie on sypia (откуда они могли знать, где он спит)? Myślisz, że obserwują nasz dom (ты думаешь, что они следят за нашим домом)?

— Obserwują… szpiegują… może za nami łażą — mruknął wuj Vernon (следят… шпионят… может, за нами лазят=ходят — буркнул дядя Вернон).

— Więc co powinniśmy zrobić, Vernonie (тогда что мы должы сделать, Вернон)? Odpisać (ответить)? Powiedzieć im, że nie chcemy (сказать им, что мы не хотим)…
Harry widział czarne, błyszczące półbuty wuja Vernona (Гарри видел черные, блестящие полуботинки дяди Вернона), maszerujące tam i z powrotem po kuchni (маршерующие туда и обратно по кухне).

— Nie — oznajmił w końcu (нет — сказал он наконец). — Nie, po prostu to zignorujemy (нет, просто это проигнорируем). Jeśli nie otrzymają odpowiedzi (если они не получат ответа)… Tak, to najlepsze wyjście (да, это лучший выход)… po prostu nic nie zrobimy (просто ничего не сделаем)…

— Ale (но)…

— Petunio, nikogo takiego nie ma w naszym domu (Петуния, никого такого нет в нашем доме)! Czy kiedy go przygarnęliśmy (разве когда его приютили), nie przysięgliśmy sobie, że wyplenimy z niego te niebezpieczne bzdury (мы не присягнули себе, что искореним в нем эти небезопасные глупости)?

%d0%b3%d0%bf3_9

Если желаете начать читать с самого начала — вот вам первая часть первой главы.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 1

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

4 мыслей о “Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 1

Добавить комментарий