Катерина Лук'янова

Последнее обновление 5 марта 2023

Перед вами первый видеоурок польского языка от ProPolski.com. Если такой формат придется по душе, далее незамедлительно размещу новые подобные видеоуроки.

Для первого урока была выбрана Свинка Пеппа. Не потому, что это очень красивый мультик, а потому, что он очень понятный, все фразы проговорены четко, вам нетрудно будет расслышать то, что написано в субтитрах.

Смотрите также: Видеоурок польского языка №3: Miś Uszatek — Choinka

Лексика, разобранная в мультике: одежда, простуда, погода.

Если необходимо, останавливайте, перематывайте видеоурок и прослушивайте еще раз, столько раз, сколько потребуется, чтобы текст для вас полностью совпадал со звуком (субтитры в видео и в таблице под ним — одинаковы).

Видеоурок польского языка №1 Świnka Peppa — Jacek jest przeziębiony


Перевод мультфильма Świnka Peppa — Jacek jest przeziębiony на русский язык

Jestem świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To — Świnka Mama. A to — Świnka Tata.Я — свинка Пеппа. Это мой младший брат Яцек. Это свинка Мама. А это — свинка Папа.
Jacek jest przeziębiony.Яцек простужен.
Ale dzisiaj leje!.Вот это сегодня льет=вот это сегодня дождь!
— Peppo, Jacku! Włóżcie płaszcze od deszczu.— Пеппа, Яцек! Наденьте плащи от дождя=дождевики!
Kiedy pada deszcz, Peppa i Jacek muszą włożyć nieprzemakalne ubrania. Jacek nie lubi kapelusza.Когда идет дождь, Пеппа и Яцек должны надеть непромокаемые вещи/одежду. Яцек не любит шапку/панаму/шляпу.
— Jacusiu, nie możesz chodzić z gołą głową.— Яцек, ты не можешь ходить с голой/непокрытой головой.
— Dlaczego?— Почему?
— Bo zaraz cały będziesz mokry!— Потому что тут же будешь весь мокрый!
— I co?— И что?
— I wtedy możesz się przeziębić!— И тогда можешь простудиться!

Смотрите также: Видеоурок польского языка №4: Świnka Peppa — Lekcja gimnastyki

— I co?— И что?
— Jacku! Czy chcesz się bawić w ogrodzie? A więc nie zdejmuj kapelusza.— Яцек! Ты хочешь играть во дворе/саду? Значит/тогда не снимай шляпы.
— Jacku! Chodź już!— Яцек! Пойдем уже!
Peppa i Jacek lubią skakać po kałużach.Пеппа и Яцек любят скакать/прыгать по лужам.
— Nie!… (Jacek nie ma zamiaru nosić kapelusza).— Не! (Яцек не собирается носить шляпу)
— Peppo! Jacku! Chodźcie do domu! Za mocno pada, żeby się bawić na dworze.— Пеппа! Яцек! Идите домой! Дождь слишком сильный,чтобы играться во дворе.
— Synku, gdzie twój kapelusz?— Сынок, где твоя шляпа?
No tak. Katar.Ну вот. Насморк.
— O, moje biedne dziecko!.. Bardzo mi się to nie podoba.— О, мой бедный ребенок! Мне это очень не нравится.
— Nie martwmy się! Dzwonię po doktora Misia Pigułkę.— Не нужно беспокоиться! Я звоню за доктором Мишкой Пилюлей.
— Doktor Mis Pigułka, słucham…. Rozumiem. Połóżcie go do łóżka, a ja zaraz tam będę.— Доктор Мишка Пилюля, слушаю.. Понимаю. Положите его в кровать, а я сейчас там буду.
— Dziękujemy, panie doktorze. Czekamy!— Спасибо, доктор. Ждем!
— Czy pan doktor zabierze Jacka do szpitala i tam dadzą mu zastrzyk?— А доктор заберет Яцка в больницу и там ему сделают укол?
— Nie! Wystarczy, że Jacek poleży w łóżku.— Нет! Достаточно будет, что Яцек полежит в постели.
— O! A więc Jacek nie jest tak naprawdę poważnie chory. O! Nie kichaj mi prosto w nos!— О! Значит, Яцек на самом деле не так серьезно болен! О! Не чихай мне прямо в нос!
— Biedny Jacuś! Chodźmy szybko na górę!— Бедный Яцечек! Идем быстро на верх!
— Synku, musisz spokojnie leżeć pod kołdrą— Сынок, ты должен спокойно лежать под одеялом.
— Nie! (Jacek nie chce leżeć w łóżku).— Нет! (Яцек не хочет лежать в кровати)
— Jacku, musisz leżeć w łóżku dopóki się nie poprawi.— Яцек, ты должен лежать в кровати, пока не поправишься.
— Dlaczego?— Почему?
— Chodzi o to, żeby się rozgrzał!— Нужно, чтобы ты согрелся!
— Dlaczego?— Почему?
— Bo tak powiedział pan doktor Miś Pigułka.— Потому что так сказал доктор Мишка Пилюля.
— Dzień dobry! Gdzie jest mój pacjent? Otwórz buzię i powiedz — aaa.— Добрый день! Где мой пациент? Открой ротик и скажи — ааааа!
Jacek jest trochę wystraszony.Яцек немного перепугался.
— Peppo! Jesteś duża i dzielna. Pokażesz młodszemu bratu jak się robić «aaaa»?— Пеппа! Ты большая и храбрая! Покажешь младшему брату, как делается «аааааа»?
— Proszę bardzo! — aaaaaa!— Пожалуйста! — аааааа!
— Jacek po prostu się przeziębił.— Яцек просто простудился.
— Czy teraz dostanie zastrzyk?— А сейчас ему сделаете укол?
— Nie. Ale dobrze by mu zrobiła szklanka ciepłego mleka, wypita przed snem.— Нет. Но ему бы пошел на пользу стакан теплого молока, выпитый перед сном.
— Dziękujemy, panie doktorze.— Спасибо, доктор.
— Nie ma za co. Do widzenia!— Не за что. До свидания!
Cały dzień Jacek przeleżał w łóżku. Teraz Peppa szykuje się do spania.Целый день Яцек пролежал в кровати. Сейчас Пеппа собирается спать.
— Jacku, lepiej ci już?— Яцек, тебе уже лучше?
Poprawy raczej nie widać.Улучшения скорее не видно.
— Posłuchaj! Czy możesz kichać trochę ciszej? O! Chyba nie wytrzymam!— Послушай! Ты можешь чуть-чуть тише? О, я, наверное, не выдержу!
— Proszę, przyniosłam ciepłe mleko. Pomoże ci usnąć.— Вот, принесла тебе теплое молоко. Поможет тебе уснуть.
Jacek wypił i od razu poczuł się bardzo, bardzo śpiący.Яцек выпил и сразу почувствовал себя очень, очень сонным.
— Dobranoc, kochane prosiaczki.— Спокойной ночи, любимые поросятки.
— O! Nareszcie cisza i spokój!..— О, наконец-то тишина и покой.
Nadszedł ranek. Jacek obudził się wyspany. Od razu widać, że wróciło mu zdrowie.Пришло утро. Яцек проснулся выспавшийся. Сразу было видно, что он выздоровел.
— Za mną, dzieciaki! Jest piękna, słoneczna pogoda!— За мной, детвора! Сейчас прекрасная, солнечная погода!
Tym razem Jacek włożył kapelusz od deszczu, boi się by znowu nie złapać kataru.В этот раз Яцек надел шляпу от дождя, он боится, чтобы снова не получить насморк.
— Kochanie, dziś nie potrzebujesz kapelusza od deszczu.— Дорогой, сегодня тебе не нужна шляпа от дождя.
— Dlaczego?— Почему?
— Świeci słońce i jest gorąco.— Светит солнышко и жарко.
— Dlaczego?— Почему?
— Jacku! Przestań cały dzień pytać «dlaczego?» i «dlaczego?»— Яцек! Перестань целый день спрашивать почему и почему!
— Dlaczego?— Почему?
— Od razu widać, że lepiej się czujesz!— Сразу видно, что ты лучше себя чувствуешь!

Разбор видеоурока Świnka Peppa — Jacek jest przeziębiony

Ale dzisiaj leje! — фраза, в которой проиллюстрирована характерная польская эмоция — восклицать Ale + то, что они хотят воскликнуть. К примеру: Ale zimno! — Вот это холодно! (вариант для грубиянов — Ale, kur*a, zimno!) Ale gorąco! — Вот это жарко! Ale dzisiaj upał! — Вот это сегодня жара! / Ну и жара сегодня!

Za mocno pada — понятно, что это означает Za mocno pada deszcz, но обычно последнее слово опускают и, опять же, обычно подразумевают именно дождь, хотя может быть и снег, и град — Pada śnieg, pada grad. Za в данном случае обозначает «слишком», и его можно было бы заменить на «zbyt» — zbyt mocno pada.

tak naprawdę — «так, по правде», или же просто «по правде», его можно вообще не переводить, обозначает некое, возможно, сомнение в том, что говорите, типа русского «вроде бы» потому если сомнения нет, то употребляете просто «naprawdę» — Jacek naprawdę jest chory — Яцек действительно болен.

Читайте также: Полезные мелочи польского языка

Otwórz buzię — открой рот/ротик. Как бы все хорошо с этой фразой, но поляки часто употребляют эту фразу по отношению к мордашке в целом: «Co tam masz na buzie?» — что там у тебя на лице, «Masz brudną buzię» — у тебя грязное личико, это более ласковое слово, чем twarz. А еще buzia имеет производное слово buziaczki, которое можно перевести как «цёмки», «чмоки» — No to pa! Buziaczki! — ну пока! цём-цём!

Ale dobrze by mu zrobiła szklanka ciepłego mleka — фраза «dobrze by mu/ci/jej zrobił» очень полезная и нужная, говорите всегда, когда вы хотите кого-то что-то заставить делать, не показывая, что вы заставляете — Wypij to! To ci dobrze zrobi! или To by ci dobrze zrobiło! — Выпей то! Тебе это поможет! или Тебе бы это помогло!

Peppa szykuje się do spania — вы также можете собирать этим словом вещи, приготавливая их, «выстраивая их» для отправки — Proszę bardzo, twoje rzeczy są naszykowane w przedpokoju. — Пожалуйста, твои вещи приготовлены/собраны в прихожей (в смысле, как-то там поставлены или упакованы).

Chyba nie wytrzymam! — классная фраза, «я этого не вынесу», как сказали бы мы. Слово chyba употребляется часто и густо, его вообще можно не переводить, но используется оно для эмоциональной окраски сказанного вами и для некой неуверенности в том, что вы говорите, или даже обреченности.

kochane prosiaczki — дорогие/любимые поросята. Последнее слово произошло от слова prosię — поросенок.

Od razu widać, że wróciło mu zdrowie — когда поляки болеют, то желают друг другу «wracać do zdrowia» — возвращаться к здоровью. Wracaj szybciej do zdrowia!  — Скорее выздоравливай!

Рекомендую еще раз просмотреть этот польский мультик, и не раз, чтобы закрепить полученные знания, если получается, не следите уже за текстом.

Тест на основе мультика


Надеюсь, вам понравился данный видеоурок польского языка про Свинку Пеппу. Оставляйте свои комментарии, если хотите еще таких видеоуроков.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Видеоурок польского языка №1: Świnka Peppa — Jacek jest przeziębiony

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

48 мыслей о “Видеоурок польского языка №1: Świnka Peppa — Jacek jest przeziębiony

  • 18 мая 2016 в 21:57
   Постоянная ссылка

   Настя, большущее спасибо! Значит, скоро будет следующая серия))

   Ответ
 • 26 мая 2016 в 09:21
  Постоянная ссылка

  Что за прелесть эти свинки! С удовольствием буду смотреть дальше и читать языковой разбор. Одно замечание, если можно: мама хочет ОДЕТЬ Яцека (кого?), а Яцек не хочет НАДЕТЬ плащик (что?)

  Ответ
  • 26 мая 2016 в 10:27
   Постоянная ссылка

   Спасибо, Александра! Очень дельно! Совсем не заметила, хотя, получается, я так и говорю… Мне самой необходим учитель русского языка)

   Ответ
   • 28 июля 2016 в 22:53
    Постоянная ссылка

    никаких проблем, Мария! Александра очень помогла мотивацией на все это 🙂 Я рада, что проект приходится по душе!

    Ответ
 • 6 октября 2016 в 21:54
  Постоянная ссылка

  Замечательный мультик. Мне очень нравиться))) Понятно и слова запоминаются)))

  Ответ
 • 23 октября 2016 в 20:43
  Постоянная ссылка

  Всё доходчиво и просто!!!Вам Екатерина огромное человеческое благодарю и искренние пожелания творческих успехов!!!Мы изучаем с огромным удовольствием!!!

  Ответ
  • 24 октября 2016 в 08:35
   Постоянная ссылка

   Александр, спасибо и Вам за такой комментарий! Ожидайте новых уроков) Скоро будет! 🙂

   Ответ
  • 21 ноября 2016 в 11:34
   Постоянная ссылка

   🙂 на самом деле, поляки не смогли мне внятно ответить на этот вопрос, сказали, что аналога — нет. Великий и могучий русский язык!

   Ответ
  • 12 декабря 2016 в 08:52
   Постоянная ссылка

   Спасибо-спасибо!! 🙂 Рассказывайте о нас в соцсетях! 🙂

   Ответ
 • 6 апреля 2017 в 15:45
  Постоянная ссылка

  To mój młodszy brat Jacek. А почему нет глагола быть после То? и так же где она говорит что это мама и папа.

  Ответ
  • 6 апреля 2017 в 22:17
   Постоянная ссылка

   Если коротко — то это разговорная форма, глагола может и не быть, если и так ясно, какой там глагол.

   Ответ
 • 12 апреля 2017 в 14:27
  Постоянная ссылка

  Понял, спасибо. А у Поляков часто принято опускать глаголы?
  Когда изучал английский, понял что у них это повсеместно. Еще лет 100 и всякие хэв,хэз и тд и тп исчезнут вообще

  Ответ
  • 18 апреля 2017 в 19:39
   Постоянная ссылка

   Нет, полякам свойственно пропускать местоимения — ja, ty, my, wy в особенности, глаголы как раз вещь постоянная, просто существуют разговорные формы, особенно видны они в конструкции Kraków to (jest) polskie miasto, oscypek to (jest) regionalny polski ser, где jest вполне можно опустить.

   Ответ
 • 21 июня 2017 в 12:20
  Постоянная ссылка

  А мне еще очень ндравится Миш-Ушатек Если можно давайте его в видео уроках побольше Прелестный мультик

  Ответ
  • 27 июня 2017 в 08:47
   Постоянная ссылка

   Хорошо, буду стараться) Но пока ближайшая Пеппа на очереди, Ушатка сделаю позже 🙂

   Ответ
 • 18 сентября 2017 в 02:45
  Постоянная ссылка

  Здоровский урок!) Спасибо, Екатерина:)
  Всё понятно, чётко и ясно. А я ещё сомневался, смотреть ли мне мультики на польском. Так гораздо интереснее продуктивнее получается изучать язык) До фильмов дорасту чуть позже)

  Ответ
 • 5 ноября 2017 в 22:31
  Постоянная ссылка

  Спасибо большое! Идеальный метод! Учу мультики наизусть. :))))) спасибо за перевод — сильно упрощает задачу! С нетерпением жду следующих уроков!

  Ответ
 • 17 ноября 2017 в 09:38
  Постоянная ссылка

  Просто супер сайт! Спасибо огромное за разбор после мультика, сразу все становится понятно!

  Ответ
 • 27 января 2018 в 16:09
  Постоянная ссылка

  Огромное спасибо за такие чудесные уроки! Смотрим всей семьёй с удовольствием! Искали для ребенка, но самим понравилось!

  Ответ
  • 2 февраля 2018 в 10:44
   Постоянная ссылка

   Интересно у Вас все на сайте организовано 🙂 Вы еще и из Днепра… 🙂

   Ответ
 • 31 октября 2018 в 23:16
  Постоянная ссылка

  Спасибо, очень понравился урок. Обожаю, когда люди делают дело с любовью!

  Ответ
 • 28 сентября 2019 в 21:05
  Постоянная ссылка

  Не думала, что и взрослым так можно учить язык! Пеппа суперская, а разбор просто отличный! Спасибо, так намного легче, когда учишь сам.

  Ответ
 • 21 января 2020 в 14:53
  Постоянная ссылка

  Катюша огромное спасибо .Извините, не очень владею КП и вашу просьбу о рекламе…Очень надеюсь ,когда поеду к дочери, буду общаться не только с ней.На Пепе выросли уже 3 внучки.

  Ответ
 • 24 февраля 2020 в 09:02
  Постоянная ссылка

  Спасибо за отличный сайт, прекрасный и по содержанию, и по оформлению 🙂 Но вот несколько вопросов/ замечаний;
  1) во второй фразе употреблено слово «играться» — надо говорить «играть»;
  2) Chodźmy szybko na gorę! — в слове gorę — o или ó?
  3) Otwórz buzie — слово buzie во множественном числе?
  Извините за беспокойство 🙂

  Ответ
  • 24 февраля 2020 в 09:40
   Постоянная ссылка

   Всё отлично, Галина! Никакого беспокойства, одна польза!
   Опечатки, увы, случаются, раньше их было намного больше, так как мне не приходило в голову проверять тексты авто корректором, теперь я это делаю всегда, и всё равно что-то где-то проскальзывает. 🙂 А именно этой статье уже больше трех лет, и тогда я все еще надеялась на собственные глаза.

   1) Спасибо! Думаю, я тут слишком сильно хотела сделать похожим на «bawić się» 🙂
   2) ó конечно! Опечатка, исправляю.
   3) Нет, в единственном, и, конечно, нужен хвост, так как это винительный падеж. 🙂

   БОЛЬШОЕ СПАСИБО за поправки! Если будет что-то еще нехорошее на глаза попадаться, обязательно пишите! Редактора у меня нет, так что вся надежда на глазастых читателей…

   Ответ
 • 1 ноября 2021 в 12:49
  Постоянная ссылка

  Спасибо, Екатерина! Рада, что нашла ваш сайт! Еще таких замечательных уроков! 🙂

  Ответ

Добавить комментарий