Катерина Лук'янова

Последнее обновление 10 октября 2022

Наконец, скажете вы (я надеюсь на это), появился третий видеоурок польского языка! Он рождался немного дольше, чем следовало бы, и из-за этого, опять же, я надеюсь, он стал еще более интересным.

Начнем, как всегда, с просмотра мультфильма на польском языке. Сегодня это — Miś Uszatek, бесконечно милый мультик о плюшевом медвежонке и его друзьях, который снимали в далекие времена в Польше, потому сегодня, да, сегодня вы будете смотреть что-то по-настоящему польское, а не переведенную, хоть и эффективную, Свинку Пеппу. Это первая часть мультфильма, скорее всего, в будущих видеоуроках появятся и другие, где мы лучше с вами узнаем, кто же это такой — Miś Uszatek. Рекомендуется просмотр с детьми!

Видеоурок польского языка №3: Miś Uszatek — Choinka

Если понравилось, то ставьте на ютубе лайки и делитесь со знакомыми, изучающими польский язык! И, тем временем, читайте, если он вам нужен, пошаговый перевод.

Пофразовый перевод видеоурок польского языка №3: Miś Uszatek — Choinka

Na dobranoc — dobry wieczór,
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Спокойной ночи — добрый вечер,
плюшевый мишка поет вам.
Меня называют — Мишка Ушастик,
потому что у меня есть загнутое ушко (безвольно висящее, как у пса, клаповухий)
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!
Я маленький мишка, толстый мишка,
знаю детей не с сегодняшнего дня,
Я маленький мишка, смешной мишка
знаю детей не с сегодняшнего дня!
— Kiedy przychodzi tęgi mróz, to znak, że zbliża się gwiazdka.— Когда приходит сильный мороз, это знак, что приближается Сочельник.
Najwyższy czas zakasać się rękawy i zabrać się do ubierania choinki.Самое лучшее время закатать рукава и взяться наряжать елку.
Nie wiem jak wy, ale ja najbardziej lubię słodki choinki, takie obwieszone miodowymi cukierkami i pierniczkami, czasem jednak z choinkami bywa różnie.Не знаю, как вы, а я больше всего люблю сладкие елки, такие, обвешенные медовыми конфетами и пряниками, иногда однако с елками бывает по-всякому.
Pamiętam taką gwiazdkę.Помню такой Сочельник…
— Kiedy wreszcie przyjdzie ten mróz? — westchnął chłopiec.— Когда уже прийдет этот мороз? — вздохнул мальчик.
— I kiedy przyniesie nam choinkę? — dodała dziewczynka.— И когда принесет нам елку? — добавила девочка.
— Zabawki już gotowe, a mrozu i choinki jak nie było tak nie ma.— Игрушки уже готовы, а мороза и елки как не было, так и нет.
— A jeśli mróz zabłądził? Albo wcale nie przyjdzie w tym roku?— А если мороз заблудился? Или вообще не прийдет в этом году?
— Hmm. Najlepiej będzie jeśli sam pójdę poszukać mrozu. Pa, pa— Хм. Лучше будет, если я сам пойду искать мороз. Пока.
— Hurra! Z nieba spadają gwiazdki. Najpierw mrugają, a potem lecą prosto w łapki.— Ура! С неба падают звездочки! Сначала мигают, а потом летят прямо в лапки!
— Ależ Uszatku, to nie są gwiazdki, to tylko śnieg.— Но, Ушастик, это не звездочки, это всего лишь снег!
— Co ty mówisz Kruczku, to na pewno są gwiazdki przecież widzę.— Что ты говорит, Кручек, это наверняка звездочки, ведь я же вижу.
— Pomylić się nie można czy co?— Ошибиться, что ли, нельзя?
— Cześć, Zajączku, mrozu czasem nie zauważyłeś?— Привет, Зайчик, мороза, случайно, не заметил?
— Cześć, Uszatku, tak się jakoś złożyło, że nie zauważyłem.— Привет, Ушастик, как-то так сложилось, что не заметил.
— Hej, Sarenko, nie widziałaś gdzieś tęgiego mrozu?— Привет, Сарна, не видела где-то сильного мороза?
— Oh, nie. Rano był przymrozek, ale sobie poszedł — odpowiedziała Sarenka i już jej nie było.— О, нет. Утром был заморозок, но уже ушел — ответила Сарна, и вот ее уже не было.
— Sroczko, Sroczko, nie spotkałaś mrozu?— Сорока, Сорока, ты не видела мороза?
— Pi, tak ci na nim zależy…— Фи, он тебе так нужен…
— Choinka, też coś.— Елка, тоже мне.
— A zależy. Mróz miał przynieść choinkę!— Нужен. Мороз должен был нам принести елку!
— Dla Sroczki to może pi, ale przecież na choinkę czekają moi przyjaciele. Oho, to na pewno mróz.— Для Сороки это может и фи, но ведь елку ждут мои друзья. О, это наверняка мороз.
— A ty kto jesteś, maluchu? — zapytał kosmaty wielkolud.— А ты кто, малыш? — спросил лохматый великан.
— Jestem, jestem Uszatek, miś pluszowy, wielki prawdziwy niedźwiedziu.— Я, я Ушастик, плюшевый мишка, большой настоящий медведь.
— Hmm. Uszatek, powiadasz? A co robisz sam w lesie, pluszowy kuzynie?— Хм. Ушастик, говоришь? А что ты делаешь сам в лесу, плюшевый братец?
— Szukam mrozu, bo już dawno miał przyjść i przynieść choinkę, a nie ma go i nie ma.— Ищу мороз, потому что уже давно должен был прийти и принести елку, а его все нет и нет.
— To bardzo poważna sprawa. Ale jakoś sobie wspólnie poradzimy, daj łapę.— Это очень серьезное дело. Но как-то вместе справимся, дай лапу.
— Śliczne, wspaniałe. O, ta jest najpiękniejsza.— Красивые, прекрасные. О, эта самая красивая.
— Masz szczęście, pluszowy Misiu, że mnie jeszcze spotkałeś, bo musisz wiedzieć, że kiedy przychodzi mróz, ja kładę się spać. Aaa. Musi być już gdzieś blisko. Dobranoc.— Тебе повезло, плюшевый мишка, что еще меня встретил, потому что, ты должен знать, что когда приходит мороз, я иду спать. Должен быть уже где-то близко. Спокойной ночи.
— Dobranoc, prawdziwy niedźwiedziu. Kiedy jest się małym pluszowym misiem, dobrze mieć dużego przyjaciela, choć by nawet był odrobinkę zaspany.— Доброй ночи, настоящий медведь. Когда ты маленький плюшевый мишка, хорошо иметь большого друга, даже если он уже слегка сонный.
— Spójrz, spójrz Zajączku, spójrz! Mróz! Nareszcie przyszedł mróz! Teraz już mam i jedno i drugie. Cześć, Zajączku!— Посмотри, посмотри, Зайчик, посмотри! Мороз! Наконец пришел мороз! Сейчас у меня есть и то, и другое. Пока, Зайчик!
— Cześć, Uszatku!— Пока, Ушастик!
— Wtedy też pięknie ubraliśmy choinkę, choć może i nie była tak słodka jak dziś. Eh, cieszę się, że nie odłożyłem tego ubierania do jutra. Przecież przez noc zupełnie o choince zapomnę i rankiem, kiedy się obudzę, będę miał pyszną niespodziankę. Dobranoc.— Тогда мы красиво нарядили елку, хотя может, она и не была такой сладкой, как сейчас. Эх, я раз, что не отложил украшение елки до завтра. Ведь за ночь вообще об этом забуду и утром, когда проснусь, это будет для меня приятной неожиданностью. Спокойной ночи!
Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci.
Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.
Пора идти уже спать, потому что месяц светит,
Дети любят мишек, мишек любят дети.

Разбор интересных моментов мультика

И это было сложно, скажу я вам, и не очень точно, и очень приблизительно. И не потому, что сложные слова, а потому, что очень уже красиво и «по-польски» все здесь сказано, не то, чтобы непереводимо, а просто в русском совсем уж непохоже как-то. Хорошо это или плохо — судить только вам. А я буду сейчас выяснять то, что требует внимания.

...to znak, że zbliża się gwiazdka.Gwiazdka (или Wigilia Bożego Narodzenia, wigilia świąt Bożego Narodzenia) — это Сочельник. Это более народное название, более детское, в фильмах чаще я слышу Wigilia. В переводах вы часто увидите это как просто «Рождество«. Кроме того, это еще буквально переводится как «звездочка«.

Najwyższy czas — я перевела как «самое лучшее время», но можно еще — «последнее время для чего-то«. Хотя, кажется, мы в таком же значении употребляем. Najwyższy czas na kogo? co? (Biernik) — «самое время для кого? чего? (винительный падеж)».

Pi, tak ci na nim zależy... — не особо переводимый звук Сороки в начале и очень интересная фраза дальше — zależeć komuś (Celownik — дательный падеж) na kimś/czymś (Miejscownik — предложный падеж) — чему-то/кому-то быть важным для кого-то.

Примеры:

 • Zależy mi na tej wycieczce w góry. — Мне необходимо пойти на эту экскурсию в горы.
 • Zależy mu na tobie. — Ты ему очень важна.
 • Proszę pana, czy może pan się pośpieszyć? Strasznie mi na tym zależy! — Извините, Вы можете поторопиться? Мне очень это важно.
 • И еще есть другой способ употребления — zależeć od kogo/czego (Dopełniacz) — зависеть от кого/чего (родительный падеж). Zależę od mojego chłopaka. — Я завишу от своего парня.

Есть целая отдельная статья об этом выражении: Употребление слова «zależy» в польском языке

Miś & Niedźwiedź. Первый — это мишка-игрушка, второй — нормальный такой медведь, живой 🙂

Предыдущие видеоуроки польского языка вы сможете найти вот по этой ссылке. А следующий видеоурок — прямо здесь.

Смотрите мультики и учите польский язык! До следующих видеоуроков!


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Видеоурок польского языка №3: Miś Uszatek — Choinka

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

4 мыслей о “Видеоурок польского языка №3: Miś Uszatek — Choinka

 • 6 февраля 2020 в 11:56
  Постоянная ссылка

  нашла опечаточку. Мишка в переводе говорит в конце — я рад … А написано — я раз … Я видимо очень дотошно все разбираю) Текст не сложный и мне даже показался проще, чем про Пеппу два предыдущих . Единственно такой оборот tak ci na nim zależy…сложноватый для меня как начинающего…) Спасибо за ваш труд.

  Ответ
  • 6 февраля 2020 в 17:20
   Постоянная ссылка

   Спасибо! Да, такого рода опечаток, думаю, вагон и маленькая тележка — в languagetool-се их не видно, а глаз, увы, видит не всё. 🙂 Спасибо большое!
   Про zależeć надо отдельную статью написать — оно того стоит! 🙂
   Спасибо!

   Ответ

Добавить комментарий