Седьмой, счастливый урок от PROpolski.com — Świnka Peppa — Lot balonem!

Маленькая добрая Свинка Пеппа не сдает своих лидирующих позиций ни в мировой популярности среди мультсериалов, ни среди наших видео уроков.
Серия «Lot balonem» познакомит вас с новой лексикой, касающейся воздушных шаров и лотереи.

Веселой вам учебы!Перевод мультфильма Świnka Peppa — Lot balonem

Jestem Świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To Świnka Mama. A to — Świnka Tata. Я – Свинка Пеппа. Это мой младший брат Яцек. А это – Свинка Мама. А это – Свинка Папа.
Lot balonem Полет на шаре
Dziś na placu zabaw obywa się festyn. Pani Królik prowadzi loterię. Сегодня на детской площадке проводится фестиваль. Пани Кролик ведет лотерею.
— Do mnie! Kupujcie losy! Główną nagrodą jest lot balonem! — (подходите) Ко мне! Покупайте лотерейные билеты! Главная награда – это полет на воздушном шаре!
— O! Chciałabym nim polecić. — О! Я хотела бы на нем полететь.
— To ja poproszę jeden los. — Я попрошу один лотерейный билет.
— Niebieski los wygrywa! Piękny samochód, gratuluję ci, Dani. — Синий лотерейный билет выигрывает! Прекрасный автомобиль, поздравляю, Дани.
— Ja też poproszę los. — Я тоже попрошу лотерейный билет.
— Dziękuję, Peppo. Co chciałabyś wylosować? — Спасибо, Пеппа. Что бы ты хотела вытащить=выиграть?
— Lot balonem. — Полет на воздушном шаре.
— A nie wolałabyś tego ciasta czekoladowego mojej roboty?
Świnka Tata przepada za ciastem czekoladowym.
— А ты не хотела бы этого шоколадного пирога моего приготовления? (Свинка Папа обожает шоколадный пирог)
— Los czerwony wygrywa.. przelot balonem!!! — Красный лотерейный билет выигрывает… полет на воздушном шаре!
— Hura!!! — Ура!
— Uwaga! Za chwilę startujemy! Ilu pasażerów zabieramy? — Внимание! Через минуту стартуем! Сколько пассажиров берем с собой?
— Będzie nas czworo. — Будет нас четверо.
— Jeszcze mój miś. — Еще мой медвежонок.
— Dinozaur… — Динозавр…
— O! Z misiem i dinozaurem to już będzie sześcioro!.. Wszyscy na pokład! Szybciej, szybciej! Chodźcie na pokład! — О! С медвежонком и динозавром это уже будет шестеро! Все на борт! Быстрее, быстрее! Входите на борт!
— Szybko, tato! — Быстро, папа!
— Olinowanie sprawdzone, paliwo mamy, pełna moc przy starcie. — Такелаж проверен, топливо есть, полная мощность при запуске.
— Widzę, że zna się Pani na rzeczy. Musi być Pani doświadczonym pilotem! Вижу, что Вы разбираетесь в этом. Вы, должно быть, опытный пилот!
— Nie zupełnie. Ja też pierwszy raz w życiu lecę balonem!.. Trzymać się! Не совсем . Я тоже впервые в жизни лечу на воздушном шаре. Держитесь!
Pani Królik podgrzewa powietrze, żeby balon wzniósł się jak najwyżej. Пани Кролик подогревает воздух, чтобы воздушный шар поднялся как можно выше.
— Pa-pa! — Пока-пока!
— Czy ktoś ma ochotę zająć się mapą? — Хочет ли кто-то заняться картой?
— Ja, chętnie! — Я, охотно!
— Jesteś tego pewien, kochanie? — Ты в этом уверен, дорогой?
— Czytanie mapy — to moja specjalność. O! Ale ta jest chyba dość skomplikowana!… — Чтение карты – это моя специальность. О! Но эта, похоже, довольно сложная!
— Lecimy jeszcze wyżej? — Летим еще выше?
— Tak, lecimy! Wyżej! Wyżej! Да , летим ! Выше, выше!
Balon leci wysoko, aż do nieba. Воздушный шар летит высоко, прямо к небу.
— O! Niebo nagle zniknęło! — О! Небо внезапно исчезло!
— Tak ci się tylko wydaje, bo jesteśmy w chmurze! — Так тебе только кажется, потому что мы сейчас в облаке!
— O-o-o! — О-о-о!
— O-jej! Niebo znowu wróciło. Hura!!! — Ой! Небо снова вернулось! Ура!
Aż do gwiazd, aż do gwiazd
leci w chmurkach balon nasz.
Niesie nas lekki wiatr
A dookoła cudny świat.
Прямо к звездам, прямо к звездам
летит в облаках наш воздушный шар.
Несет нас легкий ветер,
а вокруг – чудесный мир!
— Misiu, zobacz, jaka Ziemia jest mała! — Мишка, посмотри, какая Земля маленькая!
— Peppo, uważaj! Tylko nie upuść!!! — Пеппо, осторожно! Только не упусти!
— Mój miś!!! Mój miś mi wypadł!… — Мой мишка! Мой мишка упал!
— Nie denerwuj się! Zaraz go uratujemy! Proszę mocno się trzymać! Obniżamy lot. — Не переживай! Сейчас мы его спасем! Прошу крепко держаться . Спускаемся.
Pani Królik obniżyła lot, żeby uratować misia. Пани Кролик спустила шар (опустила полет), чтобы спасти мишку.
— Nigdzie nie widzę twojego misia. — Я нигде не вижу твоего мишку.
— A ja go widzę! Wylądował na gałęzi drzewa. — А я его вижу! Он приземлился на ветке дерева.
— Spróbujemy go uratować przy pomocy tej kotwicy. Bliżej… Bliżej. Jest zguba! — Попробуем его спасти при помощи этого якоря. Ближе… Ближе. Есть=нашлась пропажа!
Tata uratował misia. Папа спас мишку.
— Mam go! Hura!!! — Он у меня! Ура!
O, rety! Nikt nie patrzy dokąd leci balon… О, Боже! Никто не смотрит, куда летит шар…
— Uwaga! Przed nami drzewo! Trzymajcie się! Внимание ! Перед нами дерево ! Держитесь!
— O-o-o! — О-о-о!
— Najpierw mój miś zawisł na drzewie, a teraz — my! — Сначала мой мишка повис на дереве, а теперь – мы!
— Co mówi mapa? Wiadomo gdzie jesteśmy? Что говорит карта ? Известно, где мы?
— E-aaa… — Э-ааа…
— Zgubiliśmy się. Mów szczerze! — Мы потерялись. Говори честно!
— Tak…- O-o-o!..

Да… — О-о-о!
— Hej! Spójrzcie tam! Przecież to dom babci i dziadka! — Эй ! Посмотрите туда ! Ведь это дом бабушки и дедушки!
— Tak! Wylądowaliśmy u dziadka w ogródku. — Да! Мы приземлились у дедушки в саду.
— Tak jak myślałem. — Так как я и думал.
— Halo! Tam na dole?! Świnko dziadku i świnko babciu?! — Алло=эй ! Там , внизу ?! Свинка дедушка и свинка бабушка?!
— Coś podobnego. Halo, Pani Królik. — Вот те на! Алло=эй, пани Кролик.
— Hm… Witam!.. — Хм… Приветствую!
— Dziadku! Nie możemy stąd wyjść! — Дедушка! Мы не можем отсюда выйти!
 — Poczekajcie. Przyniosłem drabinę. — Подождите. Я принес лестницу.
— Hurra!!! — Урра!
Wszyscy kolejno opuszczają kosz. Все по очереди покидают корзин.
— Babciu! Dziadku! Pani Królik zabrała nas na przejażdżkę takim wielkim balonem. Бабушка ! Дедушка ! Пани Кролик взяла нас в поездку на таком большом воздушном шаре!
— Wspaniała przygoda! — Отличное приключение!
— Niestety, my możemy zaproponować wam tylko ciasto czekoladowe mojej roboty. — К сожалению, мы можем предложить вам только шоколадный пирог моего приготовления.
— Twoje ciasto czekoladowe?! Ależ nie ma nic wspanialszego! — Твой шоколадный пирог? Ведь нет ничего прекраснее!
— Latanie balonem jest najlepsze ze wszystkiego na świecie. — Полет на воздушном шаре это лучше всего на свете.
— Najlepsze na świecie jest ciasto waszej babci! — Лучше всего на свете – это пирог вашей бабушки!Разбор интересных моментов мультфильма

Kupujcie losy! – Покупайте лотерейные билеты! Но кроме этого, los – это еще и судьба, фатум, предназначение. Chyba mam taki los – ciągle dostawać w prezencie książki. – Видимо, судьба у меня такая – постоянно получать в подарок книги.

Co chciałabyś wylosować? – Что бы ты хотела вытащить=выиграть? То есть, испытать судьбу – и получить что-то от нее.

Ilu pasażerów zabieramy? – Сколько пассажиров берем с собой? Вы, наверное, знаете, что «сколько» — это “ile”. А тут – «ilu». Дело в том, что так как в польском языке есть oni и one, то есть, понятия męskoosobowe и niemęskoosobowe, то «сколько» для one (niemęskoosobowe, без мужчин) будет „ile”, а для «oni» (męskoosobowe, с мужчинами) будет „ilu”. Конструкция ilu + kogo? czego?

Trzymać się! – Держитесь! Хотя дословно было бы «держаться». Но это обычная ситуация, когда мы бы использовали в речи повелительное наклонение – «держитесь!», «закрывайте!», «не закрывайте!», а поляки – инфинитив, “trzymać się!” — держаться, “zamykać!” — закрывать, „nie zamykać!” – не закрывать. Да, они тоже могут использовать форму повелительного наклонения, но она все же не так популярна как в русском языке. Плюс – вот эти все «держаться» и «закрывать» — это та же нормальная вежливая фраза поляка „Proszę nie zamykać!” – прошу не закрывать! (или – пожалуйста, не закрывайте!), только без вежливого глагола proszę. Видите? Я часто, кроме того, что слышу такие вот инфинитивы в качестве просьб, еще и вижу их – к примеру, плакат о том, что это противопожарный выход из здания и нужно закрывать дверь – «Wyjście przeciwpożarowe! Zamykać!»

Peppo, uważaj! – Пеппо, осторожно! Или – Пеппо, внимательнее! Глагол “uważać” в повелительном наклонении часто используется в качестве вот такого вот предупреждения. Можно было бы сказать «Peppo! Uwaga!», и был бы тот же смысл. Да, именно так, есть связь между uwaga и uważać. Но так же это слово означает «считать», в значении «думать». Можно обратиться к самой первой части Гарри Поттера, где Państwo Dursleyowie uważali Dadli za najwspanialszego dziecka na świecie. – Дарсли считали Дадли самым лучшим ребенком на свете.


Если материал был полезен, мы будем рады поддержке! Это можно сделать тут:

Как еще нас поддержатьВидео урок польского языка №7: Świnka Peppa — Lot balonem

Екатерина Лукьянова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com. Родилась и выросла в Украине, на данный момент проживаю в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю сайту ProPolski.com.

Добавить комментарий

К началу статьи