Катерина Лук'янова

Останнє оновлення 11 Березня 2023

Сьомий, щасливий урок від ProPolski.com — Świnka Peppa — Lot balonem!

Маленька добра Свинка Пеппа не здає своїх лідируючих позицій ні у світовій популярності серед мультсеріалів, ні серед наших відеоуроків.

Серія «Lot balonem» познайомить вас із новою лексикою про повітряні кулі та лотереї.

Відеоурок польської мови №7: Świnka Peppa — Lot balonem

Веселого вам навчання!

Переклад мультфільму Świnka Peppa — Lot balonem

Jestem Świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To Świnka Mama. A to — Świnka Tata.Я – Свинка Пеппа. Це мій молодший брат Яцек. А це – Свинка Мама. А це – Свинка Тата.
Lot balonemПоліт на повітряній кулі
Dziś na placu zabaw obywa się festyn. Pani Królik prowadzi loterię.Сьогодні на дитячому майданчику відбувається фестиваль. Пані Кролик проводить лотерею.
— Do mnie! Kupujcie losy! Główną nagrodą jest lot balonem!— (/Підходьте/) До мене! Купуйте лотерейні квитки! Головна нагорода – це політ на повітряній кулі!
— O! Chciałabym nim polecić.— О! Я хотіла б на ньому полетіти.
— To ja poproszę jeden los.— То я попрошу один лотерейний квиток (=дайте мені, будь ласка, один лотерейний білет)
— Niebieski los wygrywa! Piękny samochód, gratuluję ci, Dani.— Синій лотерейний білет виграє! Прекрасний автомобіль, вітаю, Дані.
— Ja też poproszę los.— Я теж попрошу лотерейний білет (=мені теж, будь ласка, один лотерейний білет).
— Dziękuję, Peppo. Co chciałabyś wylosować?— Дякую, Пеппо. Що б ти хотіла витягнути = виграти?
— Lot balonem.—  Політ на повітряній кулі.
— A nie wolałabyś tego ciasta czekoladowego mojej roboty?— А ти б не хотіла цього шоколадного пирога мого приготування? 
Świnka Tata przepada za ciastem czekoladowym.Свинка Тата обожнює шоколадний пиріг
— Los czerwony wygrywa.. przelot balonem!!!— Червоний лотерейний квиток виграє… політ повітряною кулею!
— Hura!!!— Ура!
— Uwaga! Za chwilę startujemy! Ilu pasażerów zabieramy?— Увага! За хвилину стартуємо! Скільки пасажирів беремо із собою?
— Będzie nas czworo.— Буде нас четверо.
— Jeszcze mój miś.— Ще мій ведмедик.
— Dinozaur…— Динозавр …
— O! Z misiem i dinozaurem to już będzie sześcioro!.. Wszyscy na pokład! Szybciej, szybciej! Chodźcie na pokład!— О! З ведмедиком та динозавром це вже буде шестеро! Усі на борт! Швидше, швидше! Заходьте на борт!
— Szybko, tato!— Швидко, тату!
— Olinowanie sprawdzone, paliwo mamy, pełna moc przy starcie.— Такелаж перевірено, пальне є, повна потужність під час старту=запуску.
— Widzę, że zna się pani na rzeczy. Musi być pani doświadczonym pilotem!— Бачу, що Ви розумієтеся на цьому. Ви, мабуть, досвідчений пілот!
— Nie zupełnie. Ja też pierwszy raz w życiu lecę balonem!.. Trzymać się!— Не зовсім . Я теж уперше в житті лечу на повітряній кулі. Тримайтеся!
Pani Królik podgrzewa powietrze, żeby balon wzniósł się jak najwyżej.Пані Кролик підігріває повітря, щоб повітряна куля піднялася якомога вище.
— Pa-pa!— Бувай!
— Czy ktoś ma ochotę zająć się mapą?— Чи хтось хоче зайнятися мапою?
— Ja, chętnie!— Я, охоче!
— Jesteś tego pewien, kochanie?— Ти в цьому певен, любий?
— Czytanie mapy — to moja specjalność. O! Ale ta jest chyba dość skomplikowana!…— Читання мапи – це моя спеціальність. О! Але ця, схоже, є досить складною!
— Lecimy jeszcze wyżej?— Летимо ще вище?
— Tak, lecimy! Wyżej! Wyżej!— Так, летимо! Вище, вище!
Balon leci wysoko, aż do nieba.Повітряна куля летить високо, аж до неба.
— O! Niebo nagle zniknęło!— О! Небо зненацька зникло!
— Tak ci się tylko wydaje, bo jesteśmy w chmurze!— Так тобі тільки здається, бо ми зараз у хмарі!
— O-o-o!— О-о-о!
— O-jej! Niebo znowu wróciło. Hura!!!— Ой! Небо знову повернулося! Ура!
Aż do gwiazd, aż do gwiazdleci w chmurkach balon nasz.Niesie nas lekki wiatrA dookoła cudny świat.Прямо до зірок, прямо до зіроклетить у хмарах наша повітряна куля.Несе нас легкий вітер,а навколо – чудовий світ!
— Misiu, zobacz, jaka Ziemia jest mała!— Ведмедику, подивися, яка Земля маленька!
— Peppo, uważaj! Tylko nie upuść!!!— Пеппо, обережно! Тільки не впусти!
— Mój miś!!! Mój miś mi wypadł!…— Мій ведмедик! Мій ведмедик упав!
— Nie denerwuj się! Zaraz go uratujemy! Proszę mocno się trzymać! Obniżamy lot.— Не переживай! Зараз ми його врятуємо! Прошу міцно триматися. Спускаємось.
Pani Królik obniżyła lot, żeby uratować misia.Пані Кролик спустила кулю (опустила політ), щоб урятувати ведмедика.
— Nigdzie nie widzę twojego misia.— Я ніде не бачу твого ведмедика.
— A ja go widzę! Wylądował na gałęzi drzewa.— А я його бачу! Він приземлився на гілці дерева.
— Spróbujemy go uratować przy pomocy tej kotwicy. Bliżej… Bliżej. Jest zguba!— Спробуємо врятувати його за допомогою цього якоря. Ближче… Ближче. Є = знайшлася втрата!
Tata uratował misia.Тато врятував ведмедика.
— Mam go! Hura!!!— Він у мене! Ура!
O, rety! Nikt nie patrzy dokąd leci balon…О Боже! Ніхто не дивиться, куди летить куля.
— Uwaga! Przed nami drzewo! Trzymajcie się!— Увага! Перед нами дерево! Тримайтеся!
— O-o-o!— О-о-о!
— Najpierw mój miś zawisł na drzewie, a teraz — my!— Спочатку мій ведмедик повис на дереві, а тепер ми!
— Co mówi mapa? Wiadomo gdzie jesteśmy?— Що говорить мапа? Відомо, ​​де ми?
— E-aaa…– Е-ааа …
— Zgubiliśmy się. Mów szczerze!— Ми загубились. Говори чесно!
— Tak…- O-o-o!..— Так… – О-о-о!
— Hej! Spójrzcie tam! Przecież to dom babci i dziadka!— Гей! Подивіться туди! Адже це дім бабусі та дідуся!
— Tak! Wylądowaliśmy u dziadka w ogródku.— Так! Ми приземлилися у дідуся в саду.
— Tak jak myślałem.— Так як я і думав.
— Halo! Tam na dole?! Świnko Dziadku i świnko Babciu?!— Гей=агов! Там, внизу?! Свинка Дідусь та Свинка Бабуся?!
— Coś podobnego. Halo, Pani Królik.— Та невже. Агов, пані Кролик.
— Hm… Witam!..— Гм… Вітаю!
— Dziadku! Nie możemy stąd wyjść!— Дідусю! Ми не можемо звідси вийти=зійти!
— Poczekajcie. Przyniosłem drabinę.— Зачекайте. Я принесу драбину.
— Hurra!!!— Урра!
Wszyscy kolejno opuszczają kosz.Усі по черзі залишають кошик.
— Babciu! Dziadku! Pani Królik zabrała nas na przejażdżkę takim wielkim balonem.— Бабусю! Дідусю! Пані Кролик взяла нас у подорож на такій великій повітряній кулі!
— Wspaniała przygoda!— Чудова пригода!
— Niestety, my możemy zaproponować wam tylko ciasto czekoladowe mojej roboty.— На жаль, ми можемо запропонувати вам лише шоколадний пиріг мого приготування.
— Twoje ciasto czekoladowe?! Ależ nie ma nic wspanialszego!— Твій шоколадний пиріг? Алеж немає нічого прекраснішого!
— Latanie balonem jest najlepsze ze wszystkiego na świecie.— Політ на повітряній кулі — це найкраще у світі.
— Najlepsze na świecie jest ciasto waszej babci!— Найкраще на світі – це пиріг вашої бабусі!

Розбір цікавих моментів мультфільму

Kupujcie losy! — Купуйте лотерейні квитки!  Але окрім цього, los – це ще й доля, фатум, призначення.  Chyba mam taki los – ciągle dostawać w prezencie książki.  – Мабуть, доля у мене така – постійно отримувати у подарунок книжки.

Co chciałabyś wylosować? — Що б ти хотіла витягнути = виграти?  Тобто випробувати долю і отримати щось від неї.

Ilu pasażerów zabieramy? — Скільки пасажирів беремо із собою?  Ви, мабуть, знаєте, що «скільки» — це ile.  А тут – “ilu”.  Справа в тому, що так як у польській мові є oni і one, тобто поняття meskoosobowe і niemeskoosobowe, то «скільки» для «one» (niemeskoosobowe, без чоловіків) буде „ile”, а для «oni» (meskoosobowe, з чоловіками) буде „ilu”.  Конструкція ilu + kogo?  czego?

Trzymać się! — Тримайтеся!  Хоча дослівно було б «триматися».  Але це досить звичайна ситуація. Ми б використали в мові наказовий спосіб: «тримайтеся!», «зачиніть!», «не зачиняйте!», а от поляки часто користуються інфінітивом: “trzymać się!” — триматися, “zamykać!” — зачиняти, „nie zamykać!” – не зачиняти. Так, вони теж можуть використовувати форму наказового способу, але вона все ж таки не така популярна як в українській.  Плюс – ось ці всі «триматися» і «зачиняти» — це та сама нормальна ввічлива фраза поляка „Proszę nie zamykać!”  – Прошу не зачиняти!  (або – будь ласка, не закривайте!), Тільки без ввічливого дієслова proszę.  Бачите?  Я часто, крім того, що чую такі ось інфінітиви у вигляді прохання, то ще й бачу їх. Наприклад, це може бути плакат про те, що це протипожежний вихід із будівлі і потрібно закривати двері – «Wyjście przeciwpożarowe!  Zamykać!»

Peppo, uważaj! — Пеппо, обережно! Або – Пеппо, уважніше! Дієслово “uważać” в наказовому способі часто використовується в якості ось такого попередження. Можна було б сказати «Peppo! Uwaga!», і був би той самий сенс. Саме так, є зв’язок між словами uwaga та uważać. Але також це слово має значення «вважати». Можна звернутися до найпершої частини Гаррі Поттера, де Państwo Dursleyowie uważali Dadli za najwspanialszego dziecka na świecie. – Дарслі вважали Дадлі найпрекраснішою дитиною в світі.


Ваша Катерина Лук’янова, автор блогу про польську мову ProPolski.com, Testy.ProPolski, Kursy.ProPolski.com та сайту insidePL.com


Якщо матеріал був цікавий та корисний, я буду рада підтримці моїх проектів 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Як ще підтримати блог ProPolski

Відеоурок польської мови 7: Świnka Peppa — Lot balonem

Катерина Лук'янова

Добрий день. Мене звуть Катерина Лук'янова, я – автор блогу про польську мову ProPolski.com та сайту про Польщу insidePL.com. Живу у Польщі. Вільний від основної роботи час присвячую ProPolski.com і insidePL.com.

Залишити відповідь