Катерина Лук'янова

Последнее обновление 1 апреля 2023

Сегодня я предлагаю вам прочитать сказку «Принцесса на горошине» на польском по методу Франка, то есть, с пофразовым переводом в скобках. Благодаря такому переводу вам не нужно будет постоянно заглядывать в словарь в поисках перевода того или иного слова. Фразы переведены целостно и в максимально близком к оригиналу порядке, чтобы фразы можно было соотносить друг с другом. А если перевод вам не нужен, сразу читайте «чистые» кусочки без перевода.

Hans Christian Andersen. Księżniczka na ziarnku grochu

«Принцесса на горошине» на польском, разобрана по методу Франка

перевод на русский: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Działo się to w czasach (деялось=происходило=было это во времена), kiedy jeszcze byli na tym świecie prawdziwi książęta (когда еще были на этом свете настоящие принцы), i największym ich pragnieniem było (и самым большим=наибольшим их желанием было) żenić się z prawdziwymi księżniczkami (жениться на настоящих принцессах). Tak i pewien książę szukał żony w całym królestwie (так и один=определенный=некий принц искал жену в целом королевстве=по всему королевству), niestety za każdym razem (к сожалению каждый раз), gdy ktoś przedstawiał mu jako księżniczkę jakąś piękną dziewczynę (когда кто-то представлял ему как принцессу какую-нибудь красивую девушку), okazywało się, że można mieć co do niej wiele wątpliwości (оказывалось, что можно иметь по отношению к ней много сомнений)! Biedny książę w końcu zrezygnował z poszukiwań (бедный принц в конце концов отказался от поисков), a jego ojciec — stary król, tylko pokręcił głową (а его отец — старый король, только покрутил=покачал головой), bo bał się, że jeśli książę nie znajdzie żony, ród jego zaniknie (так как боялся, что если принц не найдет жены, род его исчезнет).

  • Działo się to w czasach, kiedy jeszcze byli na tym świecie prawdziwi książęta i największym ich pragnieniem było żenić się z prawdziwymi księżniczkami. Tak i pewien książę szukał żony w całym królestwie, niestety za każdym razem, gdy ktoś przedstawiał mu jako księżniczkę jakąś piękną dziewczynę, okazywało się, że można mieć co do niej wiele wątpliwości! Biedny książę w końcu zrezygnował z poszukiwań, a jego ojciec — stary król, tylko pokręcił głową, bo bał się, że jeśli książę nie znajdzie żony, ród jego zaniknie.

Aż pewnej nocy (пока одной ночью=но одной ночью), gdy nad królestwem szalała straszliwa burza (когда над королевством бушевала страшная буря), do bram zamku zapukała przemoknięta i zmarznięta, ledwie żywa dziewczyna (в ворота замка постучала промокшая и озябшая, еле живая девушка). Gdy wpuszczono ją do środka (когда ее впустили внутрь), oświadczyła, że to właśnie ona jest najprawdziwszą księżniczką (она объявила, что это именно она=что это она и есть настоящая принцеса) i jeśli to możliwe, chciałaby spotkać się z księciem (и, если это возможно, она хотела бы встретиться с принцем). Królowa, która podobnie, jak jej syn (королева, которая подобно=так же, как ее сын), już przestała wierzyć w istnienie prawdziwych księżniczek (уже перестала верить в существование настоящих принцес), pomyślała tylko: ,,No, zobaczymy!” (подумала только:,»Ну посмотрим»), ale postanowiła dać szansę pięknej osobie (но решила дать шанс красивой девушке;  оsoba — личность).

  • Aż pewnej nocy, gdy nad królestwem szalała straszliwa burza, do bram zamku zapukała przemoknięta i zmarznięta, ledwie żywa dziewczyna. Gdy wpuszczono ją do środka, oświadczyła, że to właśnie ona jest najprawdziwszą księżniczką i jeśli to możliwe, chciałaby spotkać się z księciem. Królowa, która podobnie, jak jej syn, już przestała wierzyć w istnienie prawdziwych księżniczek, pomyślała tylko: ,,No, zobaczymy!”, ale postanowiła dać szansę pięknej osobie.

Читайте также: Hans Christian Andersen Девочка со спичками / Dziewczynka z zapałkami на польском по методу Франка

Zawołała służące, które pomogły się dziewczynie umyć i przebrać (она позвала слуг, которые помогли девушке умыться и переодеться) a potem pościelić jej łóżko (и потом постелить ей постель). Królowa nakazała, by położyć na nie dwadzieścia materacy oraz dwanaście pierzyn (королева приказала положить на нее двадцать матрасов и двенадцать перин), z której każda była gruba i puchowa (каждая из которых была толстая и пуховая). Na samym dnie, pod tą stertą (на самом дне, под этой грудой) włożono ziarenko grochu (положили зернышко гороха=горошину) — oczywiście przybyła nic o tym nie wiedziała (конечно, прибывшая ничего об этом не знала). Gdy łóżko było gotowe, położyła się spać (когда постель была готова, она=девушка легла спать), ale czuła dziwną niewygodę i nie mogła zmrużyć oka przez całą noc (но чувствовала удивительное=странное неудобство и не могла сомкнуть глаз на протяжении всей ночи=всю ночь). Nazajutrz, przy śniadaniu (на завтра=на следующий день, за завтраком), królowa jako pierwsza odezwała się do dziewczyny (королева первая обратилась к девушке), pytając ją, jakże jej się spało (спрашивая ее, как ей спалось).

  • Zawołała służące, które pomogły się dziewczynie umyć i przebrać a potem pościelić jej łóżko. Królowa nakazała, by położyć na nie dwadzieścia materacy oraz dwanaście pierzyn, z której każda była gruba i puchowa. Na samym dnie, pod tą stertą włożono ziarenko grochu- oczywiście przybyła nic o tym nie wiedziała. Gdy łóżko było gotowe, położyła się spać, ale czuła dziwną niewygodę i nie mogła zmrużyć oka przez całą noc. Nazajutrz, przy śniadaniu, królowa jako pierwsza odezwała się do dziewczyny, pytając ją, jakże jej się spało.

— Dziękuję za gościnność (спасибо за гостеприимность), niestety coś strasznie twardego czułam w łóżku przez całą noc (к сожалению, что-то страшно твердое я чувствовала в постели на протяжении целой ночи=всю ночь) i nie mogłam przez to zasnąć (и не могла из-за этого заснуть). Cała jestem obolała (у меня все болит).
Po tym poznano natychmiast (по этому=из этого узнали сразу), iż jest to właśnie poszukiwana przez księcia prawdziwa księżniczka (что есть это=что это и есть искомая принцем настоящая принцесса), bo tylko ona może być tak delikatna (потому что только она может быть так нежна), że uwiera ją ziarnko grochu położone pod górą materacy i pierzyn (что давит её=ей горошина, положенная под горой матрасов и перин). Następnego dnia wyprawiono więc huczne wesele (на следующий день выправили=справили шумную свадьбу), a młodzi żyli ze sobą długo i szczęśliwie (а молодые жили вместе долго и счастливо).

  • — Dziękuję za gościnność, niestety coś strasznie twardego czułam w łóżku przez całą noc i nie mogłam przez to zasnąć. Cała jestem obolała.
    Po tym poznano natychmiast, iż jest to właśnie poszukiwana przez księcia prawdziwa księżniczka, bo tylko ona może być tak delikatna, że uwiera ją ziarnko grochu położone pod górą materacy i pierzyn. Następnego dnia wyprawiono więc huczne wesele, a młodzi żyli ze sobą długo i szczęśliwie.

Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Принцесса на горошине на польском по методу Франка

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

3 мыслей о “Принцесса на горошине на польском по методу Франка

Добавить комментарий