Катерина Лук'янова

Последнее обновление 27 февраля 2022

Пятая глава — Гарри, в конце концов, читает своё письмо и узнает, что ему понадобится в школе.

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 5 часть 1

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 5 часть 1

ROZDZIAŁ PIĄTY (глава пятая)

Ulica Pokątna (улица Нелегальная = Незаконная = Косой переулок; pokątny — несогласный с обязывающими законами)

Następnego ranka Harry obudził się wcześnie (на следующее утро Гарри проснулся рано). Chociaż wiedział, że już jest jasno, nie otwierał oczu (хотя он знал, что уже светло, он не открывал глаз).

— To był sen — powiedział sobie stanowczo (это был сон – сказал он твердо). — Śnił mi się olbrzym Hagrid, który przyszedł, żeby mi powiedzieć, że mam pójść do szkoły czarodziejów (снился мне великан Хагрид, который пришел, чтобы мне сказать, что я должен идти в школу чародеев). Kiedy otworzę oczy, będę znów w komórce pod schodami (когда я открою глаза, я буду снова в коморке под лестницей).

Читайте с самого начала: Гарри Поттер и Философский камень, на польском языке (перевод #ProPolski методом Ильи Франка)

Nagle usłyszał donośne stukanie (внезапно он услышал громкий стук; donośny – зычный).

No tak, ciotka Petunia już stuka do drzwi, pomyślał Harry i zrobiło mu się smutno (ну да, тетка Петуния уже стучит в двери, подумал Гарри, и ему стало грустно), ale wciąż nie otwierał oczu (но он все еще не открывал глаза = продолжал лежать с закрытыми глазами). To był taki cudowny sen (это был такой чудесный сон).

Puk (тук). Puk (тук). Puk (тук).

— No dobra — wymamrotał Harry (ну хорошо – пробормотал Гарри). — Już wstaję (уже встаю).

Usiadł i wówczas zsunął się z niego czarny płaszcz Hagrida (он сел, и одновременно с него сполз плащ Хагрида). Chata była pełna słońca, burza już przeszła (хата была наполнена светом, буря уже прошла), sam Hagrid spał na zapadniętej kanapie (сам Хагрид спал на продавленном диване), a w okno stukała pazurem sowa, trzymając w dziobie gazetę (а в окно стучала когтем сова, держа в клюве газету).

Читайте также: Маленький принц, на польском языке (перевод #ProPolski методом Ильи Франка)

Harry wstał, czując, że szczęście rozpiera go jak wielki balon, który ktoś w nim nadmuchuje (Гарри встал, чувствуя, что счастье распирает его как большой воздушный шар, который кто-то в нём надувает). Podszedł do okna i otworzył je szeroko (он подошёл к окну и открыл его широко). Sowa wleciała i upuściła gazetę prosto na Hagrida, który nawet nie drgnął, tylko spał dalej (сова влетела и уронила газету прямо на Хагрида, который даже не дрогнул, а только спал дальше). Sowa wylądowała na podłodze i zaczęła atakować czarny płaszcz Hagrida (сова приземлилась на пол и начала атаковать чёрный плащ).

— Przestań (перестань)!

Harry próbował odpędzić sowę, ale kłapnęła na niego dziobem i dalej szarpała płaszcz (Гарри пробовал отогнать сову, но она клацнула на него клювом и дальше дёргала=продолжала тянуть плащ).

— Hagrid! — zawołał Harry (Хагрид! – позвал Гарри). — Tu jest sowa i (тут сова и)…

— Zapłać jej — mruknął Hagrid ze swojej kanapy (заплати ей – буркнул Хагрид со своего дивана).

— Co (что)?

— Chce zapłaty za dostarczenie przesyłki (она хочет оплаты за доставку посылки). Poszukaj w kieszeniach (поищи в карманах).

Płaszcz Hagrida składał się chyba z samych kieszeni (плащ Хагрида состоял, кажется, из одних карманов) — pęki kluczy, kulki chleba, miętówki, kłębki sznurków, torebki herbaty (связки ключей, шарики хлеба, мятные леденцы, клубки шнурков, чайные пакетики)… w końcu Harry wyciągnął garść dziwnych monet (в конце концов Гарри вытянул горсть странных монет).

— Daj jej pięć knutów — powiedział Hagrid sennym głosem (дай ей пять кнатов – сказал Хагрид сонным голосом).

— Knutów (кнатов)?

— To te małe, brązowe (это те маленькие, бронзовые).

Harry odliczył pięć brązowych monet (Гарри отсчитал пять бронзовых монет), a sowa wyciągnęła nogę, do której był przywiązany skórzany woreczek (а сова вытянула ногу, к которой был привязан кожаный мешочек), dając mu do zrozumienia, żeby włożył tam pieniądze (давая ему понять, чтобы он вложил туда деньги). A potem wyleciała przez otwarte okno (а потом она вылетела в открытое окно).

Читайте также: Сказки Андерсена, на польском языке (перевод #ProPolski методом Франка)

Hagrid ziewnął potężnie, usiadł i przeciągnął się (Хагрид мощно зевнул, сел и потянулся).

— No, Harry, komu w drogę, temu czas (ну, Гарри, кому в дорогу, тому время), musimy się dostać do Londynu i kupić ci wszystko, czego potrzebujesz do szkoły (мы должна попасть в Лондон и купить себе все, что тебе нужно к школе).

Harry obracał w palcach monety (Гарри вертел в пальцах монеты). Właśnie pomyślał o czymś, co sprawiło, że poczuł się tak, jakby ktoś przekłuł ten balon (он как раз подумал о чем-то, что привело к тому, что он почувствовал себя так, как-будто кто-то продырявил тот шарик).

— Mmm… Hagrid (ммм… Хагрид)?

— Mmm? — odpowiedział Hagrid, wciągając wysokie buty (ммм? – ответил Хагрид, натягивая высокие ботинки).

— Ja nie mam pieniędzy (у меня нет денег)... a słyszałeś, co mówił w nocy wuj Vernon (а ты слышал, что говорил ночью дядя Вернон)... nie da ani grosza, żebym się uczył magii (он не даст ни гроша, чтобы я учился магии).

— Nie przejmuj się — rzekł Hagrid, wstając i drapiąc się po głowie (не переживай, — изрек Хагрид, вставая и почесывая голову). — Myślisz, że starzy nic ci nie zostawili (ты думаешь, что старики ничего тебе не оставили)?

— Ale skoro ich dom został zniszczony (но если их дом был уничтожен)…

— Przecież nie trzymali złota w domu, chłopie (они ведь не держали золото дома, парень)! No więc najpierw do Gringotta (ну значит сначала в Гринготтс). To bank czarodziejów (это банк волшебников). Zjedz kiełbaskę, wcale nie są takie złe na zimno (съешь колбаску, они совсем не такие плохие холодные)... a ja nie odmówiłbym też kawałka twojego urodzinowego tortu (а я бы не отказался от кусочка твоего именинного торта).

— Czarodzieje mają banki (у волшебников есть банки)!

— Tylko jeden (только один). Gringotta (Гринготтс). Należy do goblinów (он принадлежит гоблинам). Harry upuścił kawałek kiełbasy (Гарри уронил кусок колбасы).

Goblinów (гоблинов (дословно) = гоблинам (было бы по смыслу по-русски))!

— Taaa… więc tylko wariat próbowałby go obrabować, no nie (даааа… а значит, только сумасшедший пробовал бы его ограбить, верно)? Nigdy nie zadzieraj z goblinami, Harry (никогда не связывайся с гоблинами, Гарри). Bank Gringotta to najbezpieczniejsze miejsce pod słońcem, jeśli masz coś cennego (банк Гринготтс это самое безопасное место под солнцем, если у тебя есть что-то ценное)… oczywiście z wyjątkiem Hogwartu (конечно, за исключением Хогвартса). Teraz mi się przypomniało (сейчас мне вспомнилось), że i tak muszę odwiedzić Gringotta (что я и так должен проведать = наведаться в Гринготтс). Dumbledore mi kazał (Дамблдор мне приказал=распорядился). No wiesz, sprawy szkoły. — Wypiął dumnie pierś (ну, знаешь, дела школы, — он гордо выпятил грудь). — Zwykle daje mi do załatwienia różne ważne sprawy (он обычно дает мне уладить разные важные дела). Sprowadzenie ciebie (доставка=сопровождение тебя)… zabranie czegoś u Gringotta (извлечение чего-то в Гринготтсе; zabrać — забрать)… wie, że na mnie może polegać (он знает, что на меня можно положиться). No, mamy już wszystko (ну, всё готово)? To idziemy (тогда идём).

Harry wyszedł za nim z chaty (Гарри вышел за ним из хаты=избы). Niebo było już czyste (небо было уже чистое), a morze migotało w blasku słońca (а море мерцало в блеске солнца). Przy brzegu kołysała się łódź, którą wynajął wuj Vernon (у берега качалась лодка, которую нанял дядя Вернон). Na dnie było pełno wody (на дне было полно воды).

— Jak się tu dostałeś? — zapytał Harry (как ты сюда добрался? – спросил Гарри), rozglądając się za jakąś inną łodzią (осматриваясь /в поиске/ какой-то другой лодки).

— Przyleciałem (я прилетел).

— Przyleciałeś (ты прилетел).

— Taaa… ale wrócimy tą łajbą (даааа… но мы вернемся этой лодкой=корытом; łajba – старая лодка, корабль в плохом техническом состоянии). Nie wolno mi używać czarów, kiedy nie muszę (нельзя мне использовать магию, когда не должен = без нужды).

Wleźli do łodzi (они сели в лодку). Harry gapił się na Hagrida, próbując go sobie wyobrazić, jak fruwa (Гарри таращился на Хагрида, пробуя его себе вообразить, как он парит=летает).

— Chociaż (хотя)… wstyd by było wiosłować — powiedział Hagrid, spoglądając na Harry’ego z ukosa (стыдно бы было работать вёслами – сказал Хагрид, смотря на Гарри искоса). — Gdybym tak… tego… trochę przyspieszył (если бы я так… этого… немного убыстрил)… to chyba mogę liczyć na ciebie, że nie będziesz o tym gadał w Hogwarcie, co (то, наверное, я могу на тебя рассчитывать, что ты не будешь об этом болтать в Хогвартсе, а?; co? – что?)

— Oczywiście — odpowiedział Harry, rad, że zobaczy nowe czary (конечно – ответил Гарри, рад=обрадовавшийся, что увидит новую магию). Hagrid wyciągnął swój różowy parasol (Хагрид вытянул свой розовый зонтик), stuknął nim dwa razy w burtę łodzi i pomknęli w stronę lądu (стукнул ним два раза в бортик ложки и они помчались в сторону суши).

— Dlaczego tylko wariat chciałby obrabować bank Gringotta? — zapytał Harry (почему только сумасшедший хотел бы ограбить банк Гринготтс – спросил Гарри).

— Zaklęcia… czary — odrzekł Hagrid, rozkładając gazetę (заклятия… чары – ответил Хагрид, раскладывая газету). — Mówią, że skarbca strzegą tam smoki (говорят, что сокровищницу там стерегут драконы). No i musiałby znać drogę, a to nie takie proste (ну и ты должен был бы знать дорогу, а это не так просто). Gringott leży setki mil pod Londynem, głęboko pod ziemią (Гринготтс лежит в сотне метров под Лондоном, глубоко под землей). Zdechłbyś z głodu, próbując tam się dostać, zanim byś coś stamtąd zwędził (ты бы сдох с голода, пробуя туда добраться, прежде чем что-нибудь бы оттуда свистнул=украл).

Harry siedział i rozmyślał nad tym (Гарри сидел и думал над этим), a Hagrid zabrał się do swojej gazety (а Хагрид взялся за свою газету). Był to „Prorok Codzienny” (это был «Ежедневный Пророк»). Wuj Vernon nauczył Harry’ego, że nie wolno przeszkadzać ludziom, kiedy czytają gazetę, ale tyle było pytań (дядя Вернон научил Гарри, что нельзя мешать людям, которые читают газету, но было столько вопросов)… Harry z trudem się powstrzymywał, by nie zadać pierwszych dziesięciu (Гарри с трудом сдерживался, чтобы не задать первых десяти).

— Ministerstwo Magii jak zwykle robi okropny bałagan — mruknął Hagrid, przewracając stronę (министерство Магии как обычно делает=создает ужасный балаган – буркнул Хагрид, переворачивая страницу).

— Więc jest Ministerstwo Magii? — zapytał Harry, zanim zdołał ugryźć się w język (значит, есть Министерство Магии? – спросил Гарри, прежде чем укусить себя за язык).

— Jasne — odrzekł Hagrid (ясно – ответил Хагрид). — Oczywiście chcieli, żeby Dumbledore został ministrem (конечно, они хотели, чтобы Дамблдор стал министром), ale on nigdy by nie opuścił Hogwartu, więc zrobili nim starego Korneliusza Knota (но он никогда бы не покинул Хогвартс, а потому сделали ним старого Корнелиуса Кнота = игра слов «Который портит», в русской версии — Фадж). W rzeczy samej straszny z niego partacz, co weźmie, to sknoci (в самом деле страшный из него паршивец, что возьмет, то напортачит=испортит). Więc co rano przysyła Dumbledore’owi sowy, pytając o radę (потому он каждое утро присылает Дамблдору сов, спрашивая совета).

— Ale co to Ministerstwo Magii robi (но что Министерство Магии делает)?

— No… ich główne zajęcie polega na ukrywaniu przed mugolami, że są jeszcze w tym kraju czarownice i czarodzieje (ну… их главное занятие состоит в том, чтобы скрывать перед маглами, что есть еще в этой стране волшебницы и чародеи).

— Dlaczego (почему)?

— Dlaczego (почему)? Sam pomyśl, Harry, co by to było (сам подумай, Гарри, чтобы это было)! Przecież każdy ma jakieś problemy i chciałby je załatwić za pomocą czarów (ведь у каждого есть какие-то проблемы и каждый бы хотел их решить с помощью магии). Nie, lepiej niech nas zostawią w spokoju (нет, лучше пусть нас оставят в покое).

W tym momencie łódka uderzyła łagodnie w ścianę przystani (в этот момент лодка слегка ударилась в стену пристани). Hagrid złożył gazetę i obaj wspięli się po kamiennych schodkach na nadbrzeże (Хагрид сложил газеты и они оба поднялись по каменным ступеням на набережную).

W drodze na dworzec Hagrid wzbudzał spore zainteresowanie wśród przechodniów (по дороге на вокзал Хагрид вызывал большой интерес среди прохожих), a Harry’emu trudno było mieć do nich o to pretensję (а Гарри трудно было иметь к ним на счет этого претензии). Hagrid był nie tylko dwa razy wyższy od normalnych ludzi (Хагрид был не только в два раза выше нормальных людей), ale nieustannie wskazywał palcem na różne zwykłe rzeczy, takie jak parkomaty, i mówił na głos (но и неустанно показывал пальцем на разные обычные вещи, такие как паркоматы=парковочные кассы и говорил вслух):

— Widzisz to, Harry (видишь это, Гарри)? Widzisz, co wymyślili ci mugole, co (видишь, что выдумали эти маглы, а)?

— Hagridzie — powiedział Harry, lekko zadyszany, bo musiał dotrzymywać olbrzymowi kroku (Хагрид – сказал Гарри, слегка запыхавшийся, потому что должен был придерживаться шага великана) — więc w banku Gringotta są smoki (значит, в банке Гринготтс есть драконы)?

— No, tak mówią — odpowiedział Hagrid (ну, так говорят – ответил Хагрид). — Cholibka, chciałbym mieć smoka (черт возьми, я хотел бы иметь дракона).

— Chciałbyś mieć smoka (хотел бы иметь дракона)?

— Zawsze chciałem mieć smoka, jeszcze jak byłem dzieckiem (я всегда хотел, чтобы у меня был дракон, еще как был ребенком). No, jesteśmy (ну, мы пришли; jesteśmy – мы есть).

Doszli do stacji (они дошли до станции). Pociąg do Londynu odchodził za pięć minut (поезд в Лондон отправлялся через пять минут). Hagrid, który nie znał się na „pieniądzach mugoli”, jak je nazywał (Хагрид, которые не понимал=не разбирался в «деньгах маглов», как он их называл), dał kilka banknotów Harry’emu, żeby kupił im bilety (дал несколько банкнот Гарри, чтобы он купил им билеты).

W pociągu ludzie jeszcze bardziej wybałuszali na nich oczy (в поезде люди еще больше таращили на них глаза). Hagrid zajął dwa miejsca i zajął się robieniem na drutach czegoś (Хагрид занял два места и занялся вязанием на спицах чего-то), co wyglądało jak kanarkowożółty namiot cyrkowy (что выглядело как канареечно-жёлтый цирковой шатёр; namiot – палатка).

— Masz ten list, Harry? — zapytał, nie przerywając robótki (письмо у тебя, Гарри? – спросил он, не прерывая занятия).

Harry wyjął z kieszeni pergaminową kopertę (Гарри вытянул с кармана пергаментный конверт).

— Dobra — rzekł Hagrid (хорошо – сказал Хагрид). — Tam jest lista wszystkiego, co ci będzie potrzebne (там есть список всего, что тебе понадобится).

Harry rozłożył drugi arkusz papieru, którego uprzednio nie zauważył, i przeczytał (Гарри разложил второй лист бумаги, которого ранее не заметил, и прочитал):

HOGWART (Хогвартс)
SZKOŁA MAGII i CZARODZIEJSTWA (Школа магии и волшебства)

UMUNDUROWANIE (обмундирование)
Studenci pierwszego roku muszą mieć (студенты первого года должны иметь):
1. Trzy komplety szat roboczych (czarnych) (три комплекта рабочих мантий (черных); szata – одежда, одеяние)
2. Jedną zwykłą spiczastą tiarę dzienną (czarną) (одну обычную остроконечную дневную шляпу /волшебника/ (черную); tiara — тиара)
3. Jedną parę rękawic ochronnych (ze smoczej skóry albo podobnego rodzaju) (одну пару защитных рукавиц (из драконьей кожи или подобного рода=материала))
4. Jeden płaszcz zimowy (czarny, zapinki srebrne) (один зимний плащ (черный, пуговицы серебряные))
UWAGA: wszystkie stroje uczniów powinny być zaopatrzone w naszywki z imieniem (внимание: все костюмы учеников должны быть снабжены нашивки с именем).

PODRĘCZNIKI (учебники)
Wszyscy studenci powinni mieć po jednym egzemplarzu następujących dzieł (все студенты должны иметь по одному экземпляру следующих произведений):
Standardowa księga zaklęć (l stopień) Mirandy Goshawk (Стандартная книга заклинаний (Первый уровень) Миранды Гошоук)
Dzieje magii Bathildy Bagshot (История магии Батильды Бэгшот)
Teoria magii Adalberta Wafflinga (Теория магии Адальберта Ваффлинга)
Wprowadzenie do transmutacji (dla początkujących) Emerika Switcha (Введение в трансфигурацию (для начинающих) Эмерика Свитча)
Tysiąc magicznych ziół i grzybów Phyllidy Spore (Тысяча магических трав и грибов Филлиды Спор)
Magiczne wzory i napoje Arseniusa Jiggera (Магические отвары и зелья Арсена Джиггера)
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć Newta Scamandera (Фантастические звери и как их найти Ньюта Скамандра)
Ciemne moce: Poradnik samoobrony Quentina Trimble’a (Темные силы: Руководство по самообороне Квентина Тримбла)

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE (другое оборудование)
l różdżka (1 волшебная палочка)
l kociołek (cynowy, rozmiar 2) (1 котёл (оловянный, размер номер 2))
l zestaw szklanych lub kryształowych fiolek (1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов)
l teleskop (1 телескоп)
l miedziana waga z odważnikami (1 медные весы с гирями)
Studenci mogą także mieć jedną sowę ALBO jednego kota, ALBO jedną ropuchę (студенты также могут иметь одну сову ИЛИ одну кошку ИЛИ одну жабу).

PRZYPOMINA SIĘ RODZICOM, ŻE STUDENTOM PIERWSZYCH LAT NIE ZEZWALA SIĘ NA POSIADANIE WŁASNYCH MIOTEŁ (напоминается родителям, что студентом первых лет=первокурсникам не позволено иметь собственные метлы)

— I to wszystko można kupić w Londynie? — zdziwił się na głos Harry (и это все можно купить в Лондоне? — удивился вслух Гарри).

— Jak wiesz, gdzie szukać — odrzekł Hagrid (если знаешь, где искать — сказал Хагрид).

Продолжение следует 🙂


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 5, ч. 1

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

3 мыслей о “Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 5, ч. 1

Добавить комментарий