Катерина Лук'янова

Последнее обновление 25 февраля 2022

Очень и очень давно cреди видеоуроков не было Świnki Peppy. Я очень соскучилась по этой рисованной семейке 🙂 Для двадцать восьмого видеоурока польского языка я выбрала серию о путешествии на Луну. «Świnka Peppa — Podróż na Księżyc» — может быть, это будет некой отсылкой к недавнему дню космонавтики. Лексика — очень интересная!

Все видеоуроки: Видеоуроки польского языка для начинающих и детей

Видеоурок польского языка 28: Świnka Peppa — Podróż na Księżyc

Первое, с чего стоит начинать, это смотреть мультик на польском языке со встроенными польскими субтитрами. Если вас заинтересует какой-то конкретный оборот или целиком весь перевод мультика, в секции после мультика (здесь на странице) есть пофразовый перевод в таблице.

Пофразовый перевод, Видеоурок польского языка 28: Świnka Peppa — Podróż na Księżyc

Видеоурок польского языка №28: Świnka Peppa - Podróż na Księżyc
Świnka Peppa — Podróż na Księżyc

После перевода переходите к разделу с разбором интересных моментов мультика.

Jestem Świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka.Я Свинка Пеппа. Это мой маленький брат Джордж. Это мама Свинка. А это папа Свинка.
Świnka PeppaСвинка Пеппа
Podróż na KsiężycПутешествие на Луну
Jest piękny słoneczny dzień. Peppa gra piłką w ogrodzie. George i jego przyjaciel Edmund Słoń bawią się rakietami.Это прекрасный солнечный день. Пеппа играет с мячом в саду. Джордж и его друг Эдмунд Слон играют ракетами.
— Księżyc! — George udaje, że piłka jest Księżycem.— Луна! — Джордж делает вид, что мяч — это Луна.
— Ja się teraz bawię piłką.— Я сейчас играю с мячом.
Rakieta Edmunda wylądowała na głowie Peppy.Ракета Эдмунда приземлилась на голову Пеппы.
— Zabawne! Wybieracie się na Księżyc?— Забавно! Вы собираетесь на Луну?
— To nie jest prawdziwa rakieta, to zabawka dla małych dzieci, nie podoba mi się.— Это не настоящая ракета, это игрушка для маленьких детей, она мне не нравится.
— Kosmos jest prawdziwy, i są prawdziwe rakiety, które latają na Księżyc!— Космос настоящий, и есть настоящие ракеты, которые летают на Луну!
— Jest muzeum, w którym można to wszystko zobaczyć.— Есть музей, где все это можно увидеть.
— Chcecie tam pójść?— Хотите пойти туда?
— Tak!— Да!
— Czy naprawdę pójdziemy na Księżyc?— Мы действительно пойдем на Луну?
— Nie, Peppo, nie można dojść do Księżyca.— Нет, Пеппа, до Луны нельзя дойти.
— Pójdziemy do muzeum.— Мы пойдем в музей.
— Dobrze!— Хорошо!
Peppa z rodziną przyjechała do muzeum.Пеппа с семьей приехала в музей.
— Witam Państwa, czy chcecie zwiedzić muzeum?— Добро пожаловать, вы хотите посетить музей?
— Tak, pani Królik, proszę 5 biletów.— Да, пани Кролик, пожалуйста, /нам нужно/ 5 билетов.
— Proszę bardzo. Życzę miłej podróży na Księżyc.— Пожалуйста. Приятного путешествия на Луну.
— O, naprawdę będziemy na Księżycu?— О, мы действительно будем на Луне?
— Nie, Peppo, żartowałam.— Нет, Пеппа, я пошутила.
— Oto droga do poznania Księżyca.— Вот путь к познанию Луны.
Pan Królik jest przewodnikiem.Пан Кролик – гид = проводник.
— No i start.— Ну и старт.
— Rakieta nie poleci naprawdę?— Ракета не полетит на самом деле?
— Tak jest, Peppo, to taki żart.— Да, Пеппа, это такая шутка.
— Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden… start!— Пять, четыре, три, два, один … старт!
— Żyjemy na planecie. Kto z was powie mi jej nazwę?— Мы живем на планете. Кто из вас скажет мне ее имя?
— Ziemia!— Земля!
— Tak jest.— Верно.
— Jestem ekspertem w tej dziedzinie.— Я эксперт в этой области.
— Wokół naszego Słońca krąży jeszcze 7 planet. Czy ktoś wie, jak się nazywają?— Вокруг нашего Солнца вращается еще 7 планет. Кто-нибудь знает, как они называются?
— Merkury!— Меркурий!
— O, brawo, Edmundzie!— О, молодец, Эдмунд.
— Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran.— Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран.
Edmund wie wszystko o kosmosie.Эдмунд знает всё о космосе.
— Znam to na pamięć!— Я знаю это наизусть!
— Czy wiecie, z czego są zbudowane te planety?— Вы знаете, из чего сделаны эти планеты?
— Są z tektury!— Они из картона!
— Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się skał, lodu i gazu.— Модели планет картонные, но реальные планеты состоят из камней, льда и газа.
— Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście.— Луна сделана из сыра, конечно.
— Nie, Księżyc jest ze skał, proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechu i głupich żartów. Jesteśmy na Księżycu.— Нет, Луна состоит из скал, прошу вести себя серьезно, без смеха и глупых шуток. Мы на Луне.
— Ale to nie jest prawdziwy Księżyc, prawda?— Но ведь это не настоящая Луна, не так ли?
— Tak. Gdyby to był prawdziwy Księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć.— Да. Если бы это была настоящая Луна, ты бы легко перепрыгнула через меня.
— O!— О!
— Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko, jak na Księżycu?— Вы знаете, почему мы не можем прыгать так высоко, как на Луне?
— Grawitacja.— Гравитация.
— Racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na Księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej.— Верно, Эдмунд. Благодаря гравитации мы держимся на поверхности Земли. На Луне она слабее, и мы можем прыгать выше.
— O!— О!
— Tutaj możemy skakać tak jak na Księżycu. Zapewnia nam to nauka.— Здесь мы можем прыгать, как на Луне. Это дает = позволяет нам наука.
— To niesamowite! Jak to możliwe?— Это удивительно! Как это возможно?
— Przy pomocy gumowych lin.— С помощью резиновых тросов.
Pan Królik przypiął wszystkich do gumowych lin.Пан Кролик привязал всех к резиновым тросам.
Księżycowe skoki to świetna zabawa.Лунные прыжки — это очень весело.
— Proszę o uśmiech.— Пожалуйста, улыбнитесь.
— Księżyc!— Луна!
— I to już koniec podróży. Miłej zabawy!— И на этом путешествие закончилось. Хорошо вам повеселиться!
— Czy na Księżycu rosną drzewa?— На Луне растут деревья?
— Nie.— Нет.
— A czy są tam samochody?— А машины там есть?
— Nie.— Нет.
— A czy na Księżycu są sklepy?— А на Луне есть магазины?
— Nie, nie są potrzebne.— Нет, они не нужны.
— Witam w Księżycowym sklepie. Mamy tu mapy, książki, a także zdjęcia skaczących świnek i jednego słonia.— Добро пожаловать в Лунный магазин. У нас есть карты, книги, а также фотографии прыгающих свинок и одного слона.
— O! Widzicie? Skaczemy po Księżycu!— О! Видите? Мы прыгаем по Луне!
— Może chcecie ciastko księżycowe? W jego nadzieniu widać uśmiechnięty Księżyc.— Может, хотите лунного пирога? В его начинке видно улыбающуюся Луну.
— O!— О!
— Mamy też ser księżycowy.— А еще у нас есть лунный сыр.
— Ile to kosztuje, pani Królik?— Сколько это стоит, пани Кролик?
— Pięć funtów, proszę.— Пять фунтов, пожалуйста.
— Pięć funtów?— Пять фунтов?
— To wcale nie drogo.— Это совсем не дорого.
— Lubię Księżyc, bo jest bardzo interesujący.— Мне нравится Луна, потому что она очень интересная.
— To bardzo smaczne.— Это очень вкусно.

Разбор интересных моментов мультика

В этом мультике вся лексика была простой и вполне понятной. Перевод в таблице должен был помочь, если для вас всё же некоторые места были трудными.

В этом традиционном разделе с разбором я хочу обратить внимание на одно привествие:

— Witam Państwa, czy chcecie zwiedzić muzeum? — Добро пожаловать, вы хотите посетить музей? Можно было еще перевести как «приветствую».

Глагол witać — очень интересный и очень вредный, частенько пытающийся нам навязаться в совершенно неподходящем контексте. Я бы очень хотела, чтобы вы почитали о нем отдельно, рассмотрели все его примеры употребления и вспомнили контекст из этого мультика. Ссылка на полную статью: Поздравляю, вітаю & witam, pozdrawiam и gratuluję

До новых видеоуроков!


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Видеоурок польского языка №28: Świnka Peppa — Podróż na Księżyc

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Одна мысль о “Видеоурок польского языка №28: Świnka Peppa — Podróż na Księżyc

Добавить комментарий