Катерина Лук'янова

Последнее обновление 25 февраля 2022

«Три девицы под окном пряли поздно вечерком.» Ох, надеюсь, эти слова известны всем. В детстве я была настоящим фанатом этой сказки, знала её практически наизусть. И читать её по-польски было ну просто очень здорово! Поэтому, не смотря на то, что сказка очень и очень длинная, я подумала и решилась. И представляю вам сегодня новое произведение в коллекции сказок #ProPolski: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» на польском языке, в виде книги-билингвы (русский и польский языки).

Полное название сказки: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

Внимание! Ниже — оригинал и художественный перевод-адаптация сказки (не буквальный). После некоторых вопросов к предыдущей опубликованной сказке Пушкина «Сказке о рыбаке и рыбке«, напишу жирным шрифтом: автор русского текста — Александр Сергеевич Пушкин, великий русский писатель, а автор текста-адаптации «Сказка о царе Салтане» на польском — Jan Brzechwa, великий польский писатель. Не я.

Для визуального удобства сказка добавлена в виде таблицы, чтобы вы одновременно могли видеть обе версии и сравнивать их. И! Пожалуйста, обратите внимание, что иногда количество строк в русском стихе и польском его переводе — не совпадают. Иногда больше с одной стороны, а иногда с другой, всё это вызвано требованиями ритма и рифмы. Будьте внимательны.

После сказки, в самом конце, я добавила еще и аудиоверсию сказки. Включайте, слушайте и читайте одновременно!

Приятного чтения и прослушивания!

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» на польском | Билингва

А. С. Пушкин "Сказка о царе Салтане" на польском | Билингва
Aleksander Puszkin «Bajka o carze Sałtanie» tłum. Jan BrzechwaАлександр Пушкин «Сказка о царе Салтане»
Trzy dziewoje przy okienkuТри девицы под окном
Tkały lnianą nitkę cienką.Пряли поздно вечерком.
  
«Gdybym tak carycą była —«Кабы я была царица,-
Pierwsza siostra przemówiła —Говорит одна девица,-
To bym obiad na świat całyТо на весь крещеный мир
Zgotowała doskonały.»Приготовила б я пир».
«Gdybym ja carycą była —— «Кабы я была царица,-
Druga siostra oświadczyła —Говорит ее сестрица,-
To na cały świat bez małaТо на весь бы мир одна
Sama płótna bym utkała.»Наткала я полотна».
«Gdyby mnie wziął car za żonę —— «Кабы я была царица,-
Rzekła trzecia nad wrzecionem —Третья молвила сестрица,-
Urodziłabym carowiЯ б для батюшки-царя
Bohatera co się zowie!»Родила богатыря».
  
Ledwie wyrzec to zdążyły,Только вымолвить успела,
Cicho drzwi się otworzyłyДверь тихонько заскрипела,
I w świetlicy nagle stajeИ в светлицу входит царь,
Car, co władał owym krajem.Стороны той государь.
Nie wiedziały siostry o tym,Во все время разговора
Że stał właśnie poza płotemОн стоял позадь забора;
I ostatniej słysząc słowaРечь последней по всему
Tę ostatnią umiłował.Полюбилася ему.
«Witaj! — mówi do niej grzecznie —«Здравствуй, красная девица,-
Bądź carycą i koniecznieГоворит он,- будь царица
Daj mi, jeśli chęć twa szczera,И роди богатыря
Z końcem września — bohatera.Мне к исходу сентября.
A zaś wy, siostrzyczki obie,Вы ж, голубушки-сестрицы,
Jako że tak życzę sobie,Выбирайтесь из светлицы.
Opuszczajcie swe domostwo,Поезжайте вслед за мной,
Jedźcie za mną i za siostrą —Вслед за мной и за сестрой:
Tkaczkę z jednej z was uczynię,Будь одна из вас ткачиха,
A z tej drugiej — kuchmistrzynię!»А другая повариха».
  
Wyszedł car i gwarną rzesząВ сени вышел царь-отец.
Do pałacu wszyscy śpieszą.Все пустились во дворец.
Car odkładać nic nie lubił,Царь недолго собирался:
Narzeczoną więc poślubiłВ тот же вечер обвенчался.
I z małżonką swą po społuЦарь Салтан за пир честной
Siadł ucztować wnet do stołu.Сел с царицей молодой;
Zaś po uczcie ze świetlicyА потом честные гости
Młodą parę do łożnicyНа кровать слоновой кости
Ze słoniowej białej kościПоложили молодых
Zaniósł poczet zacnych gości,И оставили одних.
Tam ich samych zostawili 
I rozeszli się po chwili. 
W kuchni złości się kucharka,В кухне злится повариха,
Nad warsztatem tkaczka sarka,Плачет у станка ткачиха —
Każda we łzach gorzkich tonie —И завидуют оне
Tak zazdroszczą młodej żonie.Государевой жене.
A carowa w swej łożnicyА царица молодая,
Dotrzymała obietnicyДела вдаль не отлагая,
I poczęła tejże nocy.С первой ночи понесла.
  
Była wojna na Północy,В те поры война была.
Więc car Sałtan ruszył w drogęЦарь Салтан, с женой простяся,
I pożegnał swą niebogęНа добра коня садяся,
Napomniawszy w krótkim słowie,Ей наказывал себя
Żeby dbała o swe zdrowie.Поберечь, его любя.
  
Gdy tak walczył car daleko,Между тем, как он далеко
Gdzieś za siódmą górą, rzeką,Бьется долго и жестоко,
Nastąpiło rozwiązanie.Наступает срок родин;
Syn był wprost jak malowanie,Сына бог им дал в аршин,
A caryca nad dziecięciemИ царица над ребенком,
Jak orlica nad orlęciem.Как орлица над орленком;
  
Gońca z listem śle carowa,Шлет с письмом она гонца,
By się ojciec uradował.Чтоб обрадовать отца.
  
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Na złośliwość tę się ważą,Извести ее хотят,
Że przytrzymać gońca każą.Перенять гонца велят;
Ślą innego z wieścią nowąСами шлют гонца другого
Pisząc w liście słowo w słowo:Вот с чем от слова до слова:
Przyszła na świat ni to córka,«Родила царица в ночь
Ni to syn — coś na kształt szczurka,Не то сына, не то дочь;
Na kształt myszki albo żabki,Не мышонка, не лягушку,
Czyli jakiś stworek rzadki.»А неведому зверюшку».
  
Gdy usłyszał car od gońca,Как услышал царь-отец,
Jaka przyszła wieść gorsząca,Что донес ему гонец,
Zaczął gniewać się i biesićВ гневе начал он чудесить
I już gońca chciał powiesić,И гонца хотел повесить;
Ale jeszcze zmiękł tym razemНо, смягчившись на сей раз,
I odesłał go z rozkazem:Дал гонцу такой приказ:
«Czekać cara, aż tę sprawę«Ждать царева возвращенья
Sam rozsądzi zgodnie z prawem.»Для законного решенья».
  
Wiózł orędzie carskie goniecЕдет с грамотой гонец
I przyjechał z nim na koniec.И приехал наконец.
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Dalej knują zdradę swoją,Обобрать его велят;
Nieprzytomnie gońca poją,Допьяна гонца поят
Pismo z torby wykradająИ в суму его пустую
I na inne zamieniają.Суют грамоту другую —
  
Za czym goniec pijaniutkiИ привез гонец хмельной
Przywiózł taki rozkaz krótki:В тот же день приказ такой:
«Car poleca swym bojarom,«Царь велит своим боярам,
By nie zwlekać długo z karą,Времени не тратя даром,
Lecz carową wraz z przypłodemИ царицу и приплод
Potajemnie wrzucić w wodę.»Тайно бросить в бездну вод».
Zasmucili się bojarzy,Делать нечего: бояре,
Zamyślili się o carzeПотужив о государе
I o młodej jego żonie,И царице молодой,
Po czym tłumnie weszli do niej,В спальню к ней пришли толпой.
Wolę cara ogłosiliОбъявили царску волю —
I do beczki w tejże chwiliЕй и сыну злую долю,
Posadzili syna z matką,Прочитали вслух указ
Potoczyli beczkę gładkoИ царицу в тот же час
I spuścili ją od razuВ бочку с сыном посадили,
Na ocean — w myśl rozkazu.Засмолили, покатили
 И пустили в Окиян —
 Так велел-де царь Салтан.
  
W niebie gwiazda się zapala,В синем небе звезды блещут,
W oceanie pluszcze fala,В синем море волны хлещут;
Po niebiosach obłok płynie,Туча по небу идет,
Beczka płynie po głębinie.Бочка по морю плывет.
W niebie gwiazda się zapala,Словно горькая вдовица,
Jak bolesna, smutna wdowaПлачет, бьется в ней царица;
W beczce miota się carowa.И растет ребенок там
Gdy zaś ona łka żałośnie,Не по дням, а по часам.
Dziecię z każdą chwilą rośnieДень.прошел — царица вопит…
I rozwija się wspaniale,А дитя волну торопит:
I przynagla tylko falę: 
  
«Falo moja, falo wodna,«Ты, волна моя, волна?
Tyś swawolna i swobodna,Ты гульлива и вольна;
Ty kamienie morskie toczysz,Плещешь ты, куда захочешь,
Ty piaszczyste brzegi moczysz,Ты морские камни точишь,
Ty wynosisz nad odmętyТопишь берег ты земли,
Wszelkie nawy i okręty,Подымаешь корабли —
Ty, gdzie tylko chcesz, tam pluszczesz,Не губи ты нашу душу:
Przed zagładą ty nas ustrzeż,Выплесни ты нас на сушу!»
Duszę zbaw od męki wieczniej,И послушалась волна:
Wyrzuć nas na ląd bezpieczny!»Тут же на берег она
I spełniła prośbę fala,Бочку вынесла легонько
Wnet przygnała beczkę z dala,И отхлынула тихонько.
Miękko ją na brzeg zepchnęła 
I wolniutko odpłynęła. 
Matka z dzieckiem ocaleli,Мать с младенцем спасена;
Wydostali się z topieli,Землю чувствует она.
Lecz kto z beczki ich wyzwoli?Но из бочки кто их вынет?
Czyż opuści Bóg w niedoli?Бог неужто их покинет?
  
Syn nogami wparł się w beczkęСын на ножки поднялся,
I natężył się troszeczkę,В дно головкой уперся,
Jeszcze dno pocisnął ręką:Понатужился немножко:
«Jakby tutaj nam okienko«Как бы здесь на двор окошко
Wybić w beczce? Wiem, co zrobię!»Нам проделать?» — молвил он,
Wypchnął dno i wyszedł sobie.Вышиб дно и вышел вон.
  
Już są wolni matka z synem,Мать и сын теперь на воле;
Widzą pośród mgieł wyżynę,Видят холм в широком поле;
Sine morze z każdej strony,Море синее кругом,
Na wyżynie — dąb zielony.Дуб зеленый над холмом.
Myśli syn: «Kto jeść zamierza,Сын подумал: добрый ужин
Temu przyda się wieczerza.»Был бы нам, однако, нужен.
Więc dębowy konar łamie,Ломит он у дуба сук
Zgina łuk potężne ramię,И в тугой сгибает лук,
Od krzyżyka sznurek zrywa —Со креста снурок шелковый
Już napięta jest cięciwa.Натянул на лук дубовый,
Jeszcze się o pręt zatroszczył,Тонку тросточку сломил,
W lekką strzałę go zaostrzyłСтрелкой легкой завострил
I w dolinę nieboraczekИ пошел на край долины
Poszedł szukać dzikich kaczek.У моря искать дичины.
  
Ledwie wyszedł na brzeg miękki,К морю лишь подходит он,
Słyszy naraz jakieś jęki.Вот и слышит будто стон…
Snadź na morzu coś się dzieje.Видно, на море не тихо:
Patrzy — co to? Puch bieleje,Смотрит — видит дело лихо:
Łabędzica fale pruje,Бьется лебедь средь зыбей,
Nad nią groźny sęp kołuje.Коршун носится над ней;
Ona, biedna, cała drżącaТа бедняжка так и плещет,
Wodę mąci i roztrąca —Воду вкруг мутит и хлещет…
On już szpony rozczapierzył,Тот уж когти распустил,
Krwawym dziobem się zamierzył…Клев кровавый навострил…
Lecz zagrała właśnie strzała,Но как раз стрела запела —
Sępa w szyję połechtała,В шею коршуна задела —
Krew spłynęła do czeluści,Коршун в море кровь пролил.
A carewicz łuk opuści,Лук царевич опустил;
Spojrzy — sęp rażony ciosemСмотрит: коршун в море тонет
Tonie, ludzkim jęcząc głosem.И не птичьим криком стонет,
  
Łabędzica obok płynie,Лебедь около плывет,
Płynie obok po głębinie,Злого коршуна клюет,
Złego sępa dziobem bodzie,Гибель близкую торопит,
Bije skrzydłem, topi w wodzie,Бьет крылом и в море топит —
Po czym, z zemsty swojej rada,И царевичу потом
Po rosyjsku tak powiada:Молвит русским языком:
«Carewiczu, mój wybawco,«Ты царевич, мой спаситель,
Ocalenia mego sprawco,Мой могучий избавитель,
Bez urazy przebolejeszНе тужи, что за меня
To, że dziś przeze mnie nie jeszЕсть не будешь ты три дня,
I że strzałę fala zmiata —Что стрела пропала в море;
Taka strata, to nie strata.Это горе — все не горе.
Dobroć twoją odwzajemnię,Отплачу тебе добром,
Będziesz miał pożytek ze mnie.Сослужу тебе потом:
Nie łabędzia słyszysz słowa —Ты не лебедь ведь избавил,
Tyś dziewczynę uratował.Девицу в живых оставил;
I nie sęp w odmętach znika —Ты не коршуна убил,
Tyś postrzelił czarownika.Чародея подстрелил.
Moja wdzięczność wieczna będzie,Ввек тебя я не забуду:
Znajdziesz zawsze mnie i wszędzie.Ты найдешь меня повсюду,
Nie martw się, choć głód ci dojmie,А теперь ты воротись,
Kładź się spać i śpij spokojnie.»Не горюй и спать ложись».
  
Odleciała łabędzica,Улетела лебедь-птица,
A carewicz i carycaА царевич и царица,
Pomyśleli i po chwiliЦелый день проведши так,
Na czczo spać się położyli.Лечь решились натощак.
  
Gdy carewicz znów się ocknąłВот открыл царевич очи;
I otrząsnął marę nocną,Отрясая грезы ночи
Nie uwierzył oczom swoim:И дивясь, перед собой
Oto miasto przed nim stoi,Видит город он большой,
Ściana wznosi się zębczasta,Стены с частыми зубцами,
A za ścianą, w głębi miasta,И за белыми стенами
Jak makówek szereg spory,Блещут маковки церквей
Błyszczą cerkwie i klasztory.И святых монастырей.
Młodzian matkę zbudził żwawo,Он скорей царицу будит;
Ta spogląda w lewo, w prawo,Та как ахнет!.. «То ли будет? —
A syn tylko się zachwyca:Говорит он,- вижу я:
«Nie próżnuje łabędzica!»Лебедь тешится моя».
  
Szedł carewicz obok matki:Мать и сын идут ко граду.
Ledwo weszli za rogatki —Лишь ступили за ограду,
Zadzwoniły wszystkie dzwonyОглушительный трезвон
Na rozległe świata stronyПоднялся со всех сторон:
I już wali lud z oddali,К ним народ навстречу валит,
Chór cerkiewny Boga chwali,Хор церковный бога хвалит;
Dwór bogaty niesłychanieВ колымагах золотых
Mknie w karocach na spotkanie.Пышный двор встречает их;
  
Już książęcą mitrą wieńcząВсе их громко величают,
Carewicza skroń młodzieńczą,И царевича венчают
Po czym go, na znak poddaństwa,Княжей шапкой, и главой
Obwołują głową państwa.Возглашают над собой;
  
Z przyzwolenia więc carycyИ среди своей столицы,
Zaczął rządzić syn w stolicyС разрешения царицы,
I przed ludem zgromadzonymВ тот же день стал княжить он
Zamianował się Gwidonem.И нарекся: князь Гвидон.
Hula sobie wiatr po morzu,Ветер на море гуляет
Mknie okręcik po bezdrożu,И кораблик подгоняет;
Na wydętych płynie żaglach,Он бежит себе в волнах
Wiatr go pędzi i przynagla.На раздутых парусах.
Podróżnicy wraz z załogąКорабельщики дивятся,
Wprost nadziwić się nie mogą,На кораблике толпятся,
Że na wyspie pustej prawieНа знакомом острову
Stał się nagle cud na jawie:Чудо видят наяву:
Miasto, złocąc się, wyrasta,Город новый златоглавый,
Port obronny strzeże miastaПристань с крепкою заставой —
I już z portu biją działa,Пушки с пристани палят,
By się nawa zatrzymała.Кораблю пристать велят.
  
Więc do brzegu płyną goście,Пристают к заставе гости
Książę Gwidon woła: «Proście!»Князь Гвидон зовет их в гости,
Poi, karmi ich do sytaИх он кормит и поит
I w rozmowie grzecznie pyta:И ответ держать велит:
«Czym wy, kupcy, handlujecie?«Чем вы, гости, торг ведете
Dokąd teraz żeglujecie?»И куда теперь плывете?»
  
Kupcy na to mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Wędrowaliśmy daleko,«Мы объехали весь свет,
Handlowaliśmy lisamiТорговали соболями,
I burymi sobolami,Чорнобурьши лисами;
Teraz byśmy wracać radzi,А теперь нам вышел срок,
Droga nas na wschód prowadziЕдем прямо на восток,
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна,
Aż do sławnych ziem Sałtana.»В царство славного Салтана…»
  
Książę na to im odpowie:Князь им вымолвил тогда:
«Dobrej drogi wam, panowie,«Добрый путь вам, господа,
Po burzliwych morskich pianachПо морю по Окияну
Aż do sławnych ziem Sałtana.К славному царю Салтану;
Złóżcie pokłon mój carowi,От меня ему поклон».
Płyńcie w świat i bądźcie zdrowi!»Гости в путь, а князь Гвидон
Kiedy okręt w drogę ruszył,С берега душой печальной
Książę Gwidon z żalem duszy,Провожает бег их дальный;
Na wybrzeżu tkwiąc wysokim, 
Żegnał gości tęsknym wzrokiem. 
  
Naraz patrzy — po głębinieГлядь — поверх текучих вод
Łabędzica biała płynie.Лебедь белая плывет.
«Czemu książę mój najmilszy«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Niczym dzień ponury milczy?Что ты тих, как день ненастный?
Czemu takie smutne lica?» —Опечалился чему?» —
Zapytuje łabędzica.Говорит она ему.
  
Odpowiada na to książę:Князь печально отвечает:
«W gorzkim żalu serce grążę,«Грусть-тоска меня съедает,
Życie już mi jest niemiłe,Одолела молодца:
Tak za ojcem zatęskniłem.»Видеть я б хотел отца».
  
Łabędzica rzecze: «MożeЛебедь князю: «Вот в чем горе!
Chcesz polecieć w dal przez morze?Ну послушай: хочешь в море
Chętnie o to się postaram —Полететь за кораблем?
Przeobrażę cię w komara!»Будь же, князь, ты комаром».
I już skrzydłem falę muska,И крылами замахала,
Dookoła wodą pluska,Воду с шумом расплескала
Już od stóp do głów GwidonaИ обрызгала его
Obryzgała woda słona.С головы до ног всего.
Książę zmalał co niemiara,Тут он в точку уменьшился,
Przeobraził się w komara,Комаром оборотился,
Jeszcze bzyknął na ostatek,Полетел и запищал,
Pośród fal dogonił statekСудно на море догнал,
I, jak robią to komary,Потихоньку опустился
Na okręcie wlazł do szpary.На корабль — и в щель забился.
  
Wiatr wesoło szumi wkoło,Ветер весело шумит,
Z dali okręt mknie wesołoСудно весело бежит
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна,
Wprost do sławnych ziem SałtanaК царству славного Салтана,
I krainę upragnionąИ желанная страна
Widać już za mgieł zasłoną.Вот уж издали видна.
Już na brzeg wysiedli goście,Вот на берег вышли гости;
Już car Sałtan woła: «Proście!»Царь Салтан зовет их в гости,
A za gośćmi na komnatyИ за ними во дворец
Wleciał też nasz zuch skrzydlaty.Полетел наш удалец.
  
Patrzy — siedzi car na tronieВидит: весь сияя в злате,
W złotych szatach i w koronieЦарь Салтан сидит в палате
I zadumą niewesołąНа престоле и в венце
Omroczone chyli czoło.С грустной думой на лице;
  
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Siedząc razem na uboczu,Около царя сидят
Nie spuszczają cara z oczu.И в глаза ему глядят.
  
Car do stołu z gośćmi siada,Царь Салтан гостей сажает
Wita ich i tak powiada:За свой стол и вопрошает:
«Hej, panowie, goście mili,«Ой вы, гости-господа,
Czyście długo w drodze byli?Долго ль ездили? куда?
Czy powiedzieć mi możecie,Ладно ль за морем иль худо?
Gdzie jest jaki cud na świecie?»И какое в свете чудо?»
  
Podróżnicy mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Żeglowaliśmy daleko«Мы объехали весь свет;
Przez rozległe świata szlaki,За морем житье на худо,
Cud zaś jest na świecie taki:В свете ж вот какое чудо:
W morzu stroma wyspa stałaВ море остров был крутой,
Z dawnych lat niezamieszkała,Не привальный, не жилой;
Dziś tam widać miasto nowe,Он лежал пустой равниной;
W mieście cerkwie złotogłowe,Рос на нем дубок единый;
A pośrodku piękne placeА теперь стоит на нем
I ogrody, i pałace.Новый город со дворцом,
Miastem książę Gwidon włada,С златоглавыми церквами,
Przez nas tobie pokłon składa.»С теремами и садами,
 А сидит в нем князь Гвидон;
 Он прислал тебе поклон».
Car podziwia owe cudaЦарь Салтан дивится чуду;
Mówiąc: «Jeśli mi się uda,Молвит он: «Коль жив я буду,
Ruszę do tej cud-krainy,Чудный остров навещу,
Do Gwidona w odwiedziny.»У Гвидона погощу».
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Każda z całych sił się staraНе хотят его пустить
Od podróży odwieść cara.Чудный остров навестить.
  
«Warto mówić o tym dziwie?»«Уж диковинка, ну право,-
Mrużąc oczy swe złośliwieПодмигнув другим лукаво,
Kuchmistrzyni się odzywa.Повариха говорит,-
«Miasto — cóż? — nad morzem bywa…Город у моря стоит!
Wieść o innym cudzie niesie:Знайте, вот что не безделка:
Ponoć jest wiewiórka w lesie,Ель в лесу, под елью белка,
Która śpiewa dla uciechyБелка песенки поет
Oraz gryzie wciąż orzechy,И орешки все грызет,
A orzechy — wprost dziwota,А орешки не простые,
Ich łupiny są ze złota,Все скорлупки золотые,
Każde jądro jest szmaragdemЯдра — чистый изумруд;
To dopiero cud naprawdę!»Вот что чудом-то зовут».
  
Car słuchając trwał w podziwie,Чуду царь Салтан дивится,
Za to komar, zły straszliwie,А комар-то злится, злится —
Żądło swoje wbił głębokoИ впился комар как раз
Ciotce prosto w prawe oko.Тетке прямо в правый глаз.
Kuchmistrzyni aż zdrętwiała,Повариха побледнела,
Jedno oko postradała,Обмерла и окривела.
Siostra z swatką biegną do niej,Слуги, сватья и сестра
A komara służba goni:С криком ловят комара.
«Komarzysko wstrętne! My cię…»«Распроклятая ты мошка!
On zaś oknem czmychnął skrycieМы тебя!..» А Он в окошко
I przez morza obszar sinyДа спокойно в свой удел
Pomknął wprost do swej krainy.Через море полетел.
  
Znów nad morze książę schodzi,Снова князь у моря ходит,
Dookoła wzrokiem wodzi,С синя моря глаз не сводит;
Naraz patrzy — po głębinieГлядь — поверх текучих вод
Łabędzica biała płynie.Лебедь белая плывет.
«Czemu książę mój najmilszy«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Niczym dzień pochmurny milczy?Что ж ты тих, как день ненастный?
Czemu takie smutne lica?» —Опечалился чему?» —
Zapytuje łabędzica.Говорит она ему.
  
Odpowiada na to książę:Князь Гвидон ей отвечает:
«W gorzkim żalu serce grążę,«Грусть-тоска меня съедает;
Tak mi jednej rzeczy chce się!Чудо чудное завесть
Ponoć jest wiewiórka w lesie,Мне б хотелось. Где-то есть
Która śpiewa dla uciechyЕль в лесу, под елью белка;
Oraz gryzie wciąż orzechy,Диво, право, не безделка —
A orzechy — wprost dziwota,Белка песенки поет
Ich łupiny są ze złota,Да орешки все грызет,
Każde jądro jest szmaragdem,А орешки не простые,
Lecz czy ludzie mówią prawdę?»Все скорлупки золотые,
 Ядра — чистый изумруд;
 Но, быть может, люди врут».
  
Łabędzica się odzywa:Князю лебедь отвечает:
«Gadka owa jest prawdziwa,«Свет о белке правду бает;
Znam ten dziw i wszystko zrobię,Это чудо знаю я;
By się móc przysłużyć tobie.»Полно, князь, душа моя,
 Не печалься; рада службу
 Оказать тебе я в дружбу».
  
Słysząc to, z otuchą w duszyС ободренною душой
Książę wnet do domu ruszył.Князь пошел себе домой;
Ledwie stanął na podwórzu,Лишь ступил на двор широкий —
Patrzy — tuż pod sosną dużąЧто ж? под елкою высокой,
Trwa wiewiórka i dla psotyВидит, белочка при всех
Gryzie orzech szczerozłoty,Золотой грызет орех,
Wyłuskuje szmaragd z łupki,Изумрудец вынимает,
Łupki składa w równe kupkiА скорлупку собирает,
I przed ludem zgromadzonym,Кучки равные кладет,
Poświstując cienkim tonem,И с присвисточкой поет
Wyśpiewuje wiewióreczkaПри честном при всем народе:
«Koło mego ogródeczka.»Во саду ли, в огороде.
  
Widzi książę — cud nie lada,Изумился князь Гвидон.
«No, dziękuję ci — powiada —«Ну, спасибо,- молвил он,-
Łabędzico moja biała;Ай да лебедь — дай ей боже,
Obyś też uciechę miała.»Что и мне, веселье то же».
Dla wiewiórki swej pomałuКнязь для белочки потом
Wybudował dom z kryształu,Выстроил хрустальный дом.
W bramie — warta honorowa,Караул к нему приставил
A orzechy diak rachował,И притом дьяка заставил
By się na nie nikt nie łaszczył.Строгий счет орехам весть.
Księciu zysk — wiewiórce zaszczyt.Князю прибыль, белке честь.
  
Hula sobie wiatr po morzu,Ветер по морю гуляет
Mknie okręcik po bezdrożu,И кораблик подгоняет;
Na rozpiętych płynie żaglach,Он бежит себе в волнах
Wiatr go pędzi i ponagla.На поднятых парусах
Wyspa spośród fal wyrasta,Мимо острова крутого,
Widać na niej mury miastaМимо города большого:
I już z portu biją działa,Пушки с пристани палят,
By się nawa zatrzymała.Кораблю пристать велят.
  
Więc do brzegu płyną goście,Пристают к заставе гости;
Książę Gwidon woła: «Proście!»Князь Гвидон зовет их в гости,
Poi, karmi ich do sytaИх и кормит и поит
I w rozmowie grzecznie pyta:И ответ держать велит:
«Czym wy, kupcy, handlujecie?«Чем вы, гости, торг ведете
Dokąd teraz żeglujecie?»И куда теперь плывете?»
Kupcy na to mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Wędrowaliśmy daleko,«Мы объехали весь свет,
Handlowaliśmy źrebcamiТорговали мы конями,
I dońskimi ogierami.Все донскими жеребцами,
Dni w podróży szybko zbiegły,А теперь нам вышел срок —
A przed nami szlak odległyИ лежит нам путь далек:
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна
Aż do sławnych ziem Sałtana.»В царство славного Салтана…»
  
Książę na to im odpowie:Говорит им князь тогда:
«Dobrej drogi wam, panowie,«Добрый путь вам, господа,
Po burzliwych morskich pianachПо морю по Окияну
Aż do sławnych ziem Sałtana.К славному царю Салтану;
Złóżcie pokłon mój carowi,Да скажите: князь Гвидон
Płyńcie w świat i bądźcie zdrowi.»Шлет царю-де свой поклон».
Goście księcia pożegnali,Гости князю поклонились,
Zniknał okręt ich w oddali,Вышли вон и в путь пустились.
Idzie książę ku topieli,К морю князь — а лебедь там
Łabędzica tam się bieli.Уж гуляет по волнам.
Znowu jej pomocy wzywa:Молит князь: душа-де просит,
«Błagam, serce się wyrywa…»Так и тянет и уносит…
  
Łabędzica usłuchałaВот опять она его
Wodą księcia obryzgała,Вмиг обрызгала всего:
Książę w muchę się przemienił,В муху князь оборотился,
Szybko uniósł się w przestrzeniПолетел и опустился
I minąwszy wód obszaryМежду моря и небес
Na okręcie wlazł do szpary.На корабль — и в щель залез.
  
Wiatr wesoło szumi wkoło,Ветер весело шумит,
Z dali okręt mknie wesołoСудно весело бежит
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна,
Wprost do sławnych ziem SałtanaВ царство славного Салтана —
I krainę upragnionąИ желанная страна
Widać już za mgieł zasłoną.Вот уж издали видна;
  
Już na brzeg wysiedli goście,Вот на берег вышли гости;
Już car Sałtan woła: «Proście!»Царь Салтан зовет их в гости,
A za gośćmi na komnatyИ за ними во дворец
Wleciał też nasz zuch skrzydlaty.Полетел наш удалец.
Patrzy — siedzi car na tronieВидит: весь сияя в злате,
W złotych szatach i w koronieЦарь Салтан сидит в палате
I zadumą niewesołąНа престоле и в венце,
Omroczone chyli czoło.С грустной думой на лице.
  
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с Бабарихой
Z swatką — babą Babarychą,Да с кривою поварихой
Jak złe żaby na uboczuОколо царя сидят.
Nie spuszczają cara z oczu.Злыми жабами глядят.
  
Car do stołu z gośćmi siada,Царь Салтан гостей сажает
Wita ich i tak powiada:За свой стол и вопрошает:
«Hej, panowie, goście mili,«Ой вы, гости-господа,
Czyście długo w drodze byli?Долго ль ездили? куда?
Czy powiedzieć mi możecie,Ладно ль за морем иль худо?
Gdzie jest jaki cud na świecie?»И какое в свете чудо?»
  
Podróżnicy mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Żeglowaliśmy daleko«Мы объехали весь свет;
Przez rozległe morza szlaki,За морем житье не худо;
Cud zaś jest na świecie taki:В свете ж вот какое чудо:
Wyspa wznosi się z otchłani,Остров на море лежит,
Stoi duże miasto na niejГрад на острове стоит
Z klasztorami i cerkwiami,С златоглавыми церквами,
Otoczone ogrodami.С теремами да садами;
Przed pałacem sosna rośnie,Ель растет перед дворцом,
Kryształowy dom przy sośnie —А под ней хрустальный дом;
Mieszka tam wiewiórka mała,Белка там живет ручная,
Żartownisia niebywała.Да затейница какая!
Śpiewa piosnki dla uciechyБелка песенки поет
Oraz gryzie wciąż orzechy,Да орешки все грызет,
A orzechy — wprost dziwota —А орешки не простые,
Ich łupiny są ze złota,Все скорлупки золотые,
Szmaragdowe w środku jądra!Ядра — чистый изумруд;
O wiewiórkę służba mądraСлуги белку стерегут,
Dba i troszczy się usilnie,Служат ей прислугой разной —
Diak orzechy liczy pilnie,И приставлен дьяк приказный
Zapisując to, co zbierze,Строгий счет орехам весть;
Salutują jej żołnierze,Отдает ей войско честь;
Z łupin złotych co sobotęИз скорлупок льют монету
Bite są monety złote,Да пускают в ход по свету;
A szmaragdy — służki w worachДевки сыплют изумруд
Przechowują po komorach.В кладовые, да под спуд;
Lud na wyspie jest bogaty,Все в том острове богаты,
Izb tam nie ma, lecz komnaty;Изоб нет, везде палаты;
Miastem książę Gwidon włada,А сидит в нем князь Гвидон;
Przez nas tobie pokłon składa.»Он прислал тебе поклон».
  
Car podziwia owe cudaЦарь Салтан дивится чуду.
Mówiąc: «Jeśli mi się uda,«Если только жив я буду,
Ruszę do tej cud-krainy,Чудный остров навещу,
Do Gwidona w odwiedziny.»У Гвидона погощу».
  
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Każda z całych sił się staraНе хотят его пустить
Od podróży odwieść cara.Чудный остров навестить.
  
Tkaczka śmieje się nieznacznieУсмехнувшись исподтиха,
I tak wreszcie mówić zacznie:Говорит царю ткачиха:
«Któż się temu dziwić może,«Что тут дивного? ну,’вот!
Że wiewiórka gryzie orzech,Белка камушки грызет,
Zgarnia złoto i szmaragdy?Мечет золото и в груды
Nie, to żaden cud, doprawdy!Загребает изумруды;
Wieść o innym niesie dziwie:Этим нас не удивишь,
Morze wzdyma się burzliwie,Правду ль, нет ли говоришь.
Kipi, ryczy — z groźnym chlustemВ свете есть иное диво:
Toczy się po brzegu pustym,Море вздуется бурливо,
Ląd zalewa coraz szerzejЗакипит, подымет вой,
I trzydziestu trzech rycerzyХлынет на берег пустой,
Ukazuje się na brzegu,Разольется в шумном беге,
Ustawiają aię w szeregu —И очутятся на бреге,
Wszystko zuchy co się zowie,В чешуе, как жар горя,
Młodzi, piękni olbrzymowieТридцать три богатыря,
Lśniący zbroi swych żelazem,Все красавцы удалые,
A Czarnomor z nimi razem.Великаны молодые,
O tym dziwie jak o dziwieВсе равны, как на подбор,
Mówić można sprawiedliwie!»С ними дядька Черномор.
 Это диво, так уж диво,
 Можно молвить справедливо!»
  
Żaden z gości nie jest skoryГости умные молчат,
Niepotrzebne wszczynać spory.Спорить с нею не хотят.
Car w ogromnym trwa podziwie,Диву царь Салтан дивится,
Tylko Gwidon, zły straszliwie,А Гвидон-то злится, злится…
Brzęcząc wznosi się wysoko,Зажужжал он и как раз
Spada ciotce w lewe okoТетке сел на левый глаз,
I nim tkaczka jęk wydała,И ткачиха побледнела:
Jedno oko postradała.«Ай!» — и тут же окривела;
  
Wszyscy krzyczą, lecą duchem,Все кричат: «Лови, лови,
«Chwytaj! Trzymaj! Zabij muchę!»Да дави ее, дави…
Łapią, gonią ją z wysiłkiem,Вот ужо! постой немножко,
Książę zaś — do okna chyłkiemПогоди…» А князь в окошко,
I przez morza obszar sinyДа спокойно в свой удел
Wrócił wprost do swej krainy.Через море прилетел.
Znów nad morze książę schodzi,Князь у синя моря ходит,
Dookoła wzrokiem wodzi,С синя моря глаз не сводит;
Naraz patrzy — po głębinieГлядь — поверх текучих вод
Łabędzica biała płynie.Лебедь белая плывет.
«Czemu książę mój najmilszy«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Niczym dzień pochmurny milczy?Что ты тих, как день ненастный?
Czemu takie smutne lica?» —Опечалился чему?» —
Zapytuje łabędzica.Говорит она ему.
  
Odpowiada na to książę:Князь Гвидон ей отвечает:
«W gorzkim żalu serce grążę —«Грусть-тоска меня съедает —
Tak bym pragnął dziw jedynyДиво б дивное хотел
Przynieść tu do mej dziedziny.»Перенесть я в мой удел».
  
«A o jakim prawisz dziwie»?— «А какое ж это диво?»
«Morze wzdyma się burzliwie,— «Где-то вздуется бурливо
Kipi, ryczy — z groźnym chlustemОкиян, подымет вой,
Toczy się po brzegu pustym,Хлынет на берег пустой,
Ląd zalewa coraz szerzejРасплеснется в шумном беге,
I trzydziestu trzech rycerzyИ очутятся на бреге,
Ukazuje się na brzegu,В чешуе, как жар горя,
Ustawiają się w szeregu —Тридцать три богатыря,
Wszystko zuchy co się zowie,Все красавцы молодые,
Młodzi, piękni olbrzymowieВеликаны удалые,
Lśniący zbroi swych żelazem,Все равны, как на подбор,
A Czarnomor z nimi razem.»С ними дядька Черномор».
  
Odpowiada łabędzica.Князю лебедь отвечает:
«A więc to cię tak zachwyca?«Вот что, князь, тебя смущает?
Zbądź się troski, przyjacielu,Не тужи, душа моя,
Znam ten cud od lat już wielu,Это чудо знаю я.
Bo rycerze w lśniącej zbroiЭти витязи морские
To rodzeni bracia moi.Мне ведь братья все родные.
Odrzuć smutek, idź, nie zwlekajНе печалься же, ступай,
I na braci w domu czekaj.»В гости братцев поджидай».
  
Do pałacu książę bieży,Князь пошел, забывши горе,
W siną dal spogląda z wieży —Сел на башню, и на море
Morze wzdyma się burzliwie.Стал глядеть он; море вдруг
Fala pieniąc się w przypływieВсколыхалося вокруг,
Ląd zalewa coraz szerzejРасплескалось в шумном беге
I trzydziestu trzech rycerzyИ оставило на бреге
Ukazuje się na brzegu,Тридцать три богатыря;
Ustawiają się w szereguВ чешуе, как жар горя,
I do miasta kroczą śmiele,Идут витязи четами,
A Czarnomor na ich czele.И, блистая сединами,
 Дядька впереди идет
 И ко граду их ведет.
  
Książę Gwidon zbiega z wieży,С башни князь Гвидон сбегает,
Wita gości jak należy,Дорогих гостей встречает;
Lud ze wszystkich stron napływa,Второпях народ бежит;
A Czarnomor się odzywa:Дядька князю говорит:
«Łabędzica nas przysłała«Лебедь нас к тебе послала
I surowy nakaz dała,И наказом наказала
Byśmy, twą spełniając wolę,Славный город твой хранить
Obchodzili gród patrolem.И дозором обходить.
Więc będziemy już niezmiennie,Мы отныне ежеденно
Tak jak jeden mąż, codziennieВместе будем непременно
Pojawiali się na brzeguУ высоких стен твоих
Pod murami miasta twego.Выходить из вод морских,
Wkrótce znów się zobaczymy,Так увидимся мы вскоре,
Teraz wracać już musimy —А теперь пора нам в море;
Ziemskie nam powietrze szkodzi.»Тяжек воздух нам земли».
I zniknęli w fal powodzi.Все потом домой ушли.
  
Hula sobie wiatr po morzu,Ветер по морю гуляет
Mknie okręcik po bezdrożu,И кораблик подгоняет;
Na rozpiętych płynie żaglach,Он бежит себе в волнах
Wiatr go pędzi i przynagla.На поднятых парусах
Wyspa spośród fal wyrasta,Мимо острова крутого,
Widać na niej mury miastaМимо города большого;
I już z portu biją działa,Пушки с пристани палят,
By się nawa zatrzymała.Кораблю пристать велят.
Więc do brzegu płyną goście,Пристают к заставе гости;
Książę Gwidon woła: «Proście!»Князь Гвидон зовет их в гости,
Poi, karmi ich do sytaИх и кормит, и поит,
I w rozmowie grzecznie pyta:И ответ держать велит:
«Czym wy, kupcy, handlujecie?«Чем вы, гости, торг ведете?
Dokąd teraz żeglujecie?»И куда теперь плывете?»
  
Kupcy na to mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Wędrowaliśmy daleko,«Мы объехали весь свет;
Handlowaliśmy niemałoТорговали мы булатом,
Złotem, srebrem, bronią białą,Чистым серебром и златом,
Dni w podróży szybko zbiegły,И теперь нам вышел срок;
A przed nami szlak odległyА лежит нам путь далек,
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна,
Aż do sławnych ziem Sałtana.»В царство славного Салтана».
  
Książę na to im odpowie:Говорит им князь тогда:
«Dobrej drogi wam, panowie,«Добрый путь вам, господа,
Po burzliwych morskich pianachПо морю по Окияну
Aż do sławnych ziem Sałtana;К славному царю Салтану.
Złóżcie pokłon mój carowi,Да скажите ж: князь Гвидон
Płyńcie w świat i bądźcie zdrowi.»Шлет-де свой царю поклон».
Goście księcia pożegnali,Гости князю поклонились,
Zniknął okręt ich w oddali,Вышли вон и в путь пустились.
Idzie książę ku topieli —К морю князь, а лебедь там
Łabędzica tam się bieli.Уж гуляет по волнам.
Znowu jej pomocy wzywa:Князь опять: душа-де просит…
«Błagam, serce się wyrywa!»Так и тянет и уносит…
  
Łabędzica falę muska,И опять она его
Ksigcia morską wodą pluska,Вмиг обрызгала всего.
Książę w trzmiela się przemienił,Тут он очень уменьшился,
Brzęcząc uniósł się w przestrzeni,Шмелем князь оборотился,
Okręt pośród fal dogoniłПолетел и зажужжал;
I do szpary znów się schronił.Судно на море догнал,
 Потихоньку опустился
 На корму — и в щель забился.
  
Wiatr wesoło szumi wkoło,Ветер весело шумит,
Z dali okręt mknie wesołoСудно весело бежит
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна,
Wprost do sławnych ziem SałtanaВ царство славного Салтана,
I krainę upragnionąИ желанная страна
Widać już za mgieł zasłoną.Вот уж издали видна.
  
Już na brzeg wysiedli goście,Вот на берег вышли гости.
Już car Sałtan woła: «Proście!»Царь Салтан зовет их в гости,
A za gośćmi na komnatyИ за ними во дворец
Wleciał też nasz zuch skrzydlaty.Полетел наш удалец.
Patrzy — siedzi car na tronieВидит, весь сияя в злате,
W złotych szatach i w koronieЦарь Салтан сидит в палате
I zadumą niewesołąНа престоле и в венце,
Omroczone chyli czoło.С грустной думой на лице.
  
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Siedzą razem na uboczu,Около царя сидят —
Śledzą cara czworgiem oczu.Четырьмя все три глядят.
  
Car do stołu z gośćmi siada,Царь Салтан гостей сажает
Wita ich i tak powiada:За свой стол и вопрошает:
«Hej, panowie, goście mili,«Ой вы, гости-господа,
Czyście długo w drodze byli?Долго ль ездили? куда?
Czy powiedzieć mi możecie,Ладно ль за морем иль худо?
Gdzie jest jaki cud na świecie?»И какое в свете чудо?»
  
Podróżnicy mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Żeglowaliśmy daleko«Мы объехали весь свет;
Przez rozległe morza szlaki,За морем житье не худо;
Cud zaś jest na świecie taki:В свете ж вот какое чудо:
Wyspa wznosi się z otchłani,Остров на море лежит,
Stoi duże miasto na niej,Град на острове стоит,
Tam w codziennym fal przypływieКаждый день идет там диво:
Morze wzdyma się burzliwie,Море вздуется бурливо,
Kipi, ryczy — z groźnym chlustemЗакипит, подымет вой,
Toczy się po brzegu pustym,Хлынет на берег пустой,
Ląd zalewa coraz szerzejРасплеснется в скором беге —
I trzydziestu trzech rycerzyИ останутся на бреге
Ukazuje się na brzegu,Тридцать три богатыря,
Ustawiają się w szeregu —В чешуе златой горя,
Wszystko zuchy co się zowie,Все красавцы молодые,
Młodzi, piękni olbrzymowieВеликаны удалые,
Lśniący zbroi swych żelazem,Все равны, как на подбор;
A Czarnomor z nimi razemСтарый дядька Черномор
I dzień w dzień pod jego wodząС ними из моря выходит
Jako patrol gród obchodzą.И попарно их выводит,
Choćby przebiec ziemię całą,Чтобы остров тот хранить
Lepszej straży nie bywało.И дозором обходить —
Książę Gwidon miastem włada,И той стражи нет надежней,
Tobie przez nas pokłon składa.»Ни храбрее, ни прилежней.
 А сидит там князь Гвидон;
 Он прислал тебе поклон».
  
Car podziwia owe cudaЦарь Салтан дивится чуду.
Mówiąc: «Jeśli mi się uda,«Коли жив я только буду,
Ruszę do tej cud-krainy,Чудный остров навещу
Do Gwidona w odwiedziny.»И у князя погощу».
  
Kuchmistrzyni tylko prycha,Повариха и ткачиха
Tkaczka też, zaś BabarychaНи гугу — но Бабариха,
Rzecze śmiejąc się złośliwie:Усмехнувшись, говорит:
«Warto mówić o tym dziwie?«Кто нас этим удивит?
Jacyś ludzie, gdy się zmierzchnie,Люди из моря выходят
Z fal wychodzą na powierzchnięИ себе дозором бродят!
I w patrolu miasta strzegą.Правду ль бают или лгут,
Nic nie widzę w tym dziwnego!Дива я не вижу тут.
Są nie takie jeszcze dziwy —В свете есть такие ль дива?
Chodzi oto słuch prawdziwy,Вот идет молва правдива:
Że księżniczka jest za morzem,За морем царевна есть,
Co zaćmiewa światło boże,Что не можно глаз отвесть:
W nocy jasność w krąg rozsnuwa,Днем свет божий затмевает,
Jej uroda wzrok przykuwa;Ночью землю освещает,
Pod warkoczem ksieżyc pała.Месяц под косой блестит,
Lśni na czole gwiazda biała,А во лбу звезда горит.
A wspanialsza jest od pawia,А сама-то величава,
Gdy dostojnie kroki stawia,Выступает, будто пава;
A gdy wdzięczne słowo powie —А как речь-то говорит,
Szmer strumienia brzmi w jej mowie.Словно реченька журчит.
O tym dziwie sprawiedliwieМолвить можно справедливо.
Mówić można jak o dziwie.»Это диво, так уж диво».
Żaden z gości nie jest skoryГости умные молчат:
Z Babarychą wszczynać spory.Спорить с бабой не хотят.
Car w ogromnym trwa podziwie,Чуду царь Салтан дивится —
Książę zaś, choć zły straszliwie,А царевич хоть и злится,
Oczu babki pożałował,Но жалеет он очей
Brzęcząc, nad nią zakołował,Старой бабушки своей:
Wbił swe żądło w nos jej gładkiОн над ней жужжит, кружится —
I na nosie starej swatkiПрямо на нос к ней садится,
Bąbel wyrósł niespodzianie.Нос ужалил богатырь:
Znów powstało zamieszanie:На носу вскочил волдырь.
Wszyscy krzyczą: «Gwałtu! Rety!И опять пошла тревога:
Trzymaj! Zabij! Jest? Niestety…»«Помогите, ради бога!
Łapią, gonią go z wysiłkiem,Караул! лови, лови,
Książę zas — do okna chyłkiemДа дави его, дави…
I przez morza obszar sinyВот ужо! пожди немножко,
Pomknął wprost do swej krainy.Погоди!..» А шмель в окошко,
 Да спокойно в свой удел
 Через море полетел.
  
Znów nad morze książę schodzi,Князь у синя моря ходит,
Dookoła wzrokiem wodzi,С синя моря глаз не сводит;
Naraz patrzy — po głębinieГлядь — поверх текучих вод
Łabędzica biała płynie.Лебедь белая плывет.
«Czemu książę mój najmilszy,«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Niczym dzień pochmurny milczy?Что ж ты тих, как день ненастный?
Czemu takie smutne lica?» —Опечалился чему?» —
Zapytuje łabędzica.Говорит она ему.
  
Odpowiada na to książę:Князь Гвидон ей отвечает:
«W gorzkim żalu serce grążę —«Грусть-тоска меня съедает:
Do każdego jeżdżą swaty,Люди женятся; гляжу,
A ja jeden — nieżonaty.»Не женат лишь я хожу».
Czyżbyś kogo miał na myśli?— «А кого же на примете
O kim mówisz? Powiedz ściślej.»Ты имеешь?» — «Да на свете,
  
Jest księżniczka gdzieś za morzem,Говорят, царевна есть,
Co zaćmiewa światło boże,Что не можно глаз отвесть.
W nocy jasność w krąg rozsnuwa,Днем свет божий затмевает,
Jej uroda wzrok przykuwa,Ночью землю освещает —
Pod warkoczem księżyc pała,Месяц под косой блестит,
Lśni na czole gwiazda biała,А во лбу звезда горит.
A wspanialsza jest od pawia,А сама-то величава,
Gdy dostojnie kroki stawia,Выступает, будто пава;
A gdy wdzięczne słowo powie —Сладку речь-то говорит,
Szmer strumienia brzmi w jej mowie.Будто реченька журчит.
Zresztą — ludzie kłamać mogą.»Только, полно, правда ль это?»
  
Książę rzekł i czeka z trwogą,Князь со страхом ждет ответа.
Ona waży coś w napięciuЛебедь белая молчит
I po chwili mówi księciu:И, подумав, говорит:
«Wiedz, choć taka jest księżniczka,«Да! такая есть девица.
Żona — to nie rękawiczka:Но жена не рукавица:
W każdej chwili jej nie zmienisz.С белой ручки не стряхнешь
Pomyśl, zanim się ożenisz,Да за пояс не заткнешь.
Dobrze rozważ moje słowa,Услужу тебе советом —
Żebyś później nie żałował.»Слушай: обо всем об этом
 Пораздумай ты путем,
 Не раскаяться б потом».
  
Ale książę się zaklina,Князь пред нею стал божиться,
Że to jego chęć jedyna,Что пора ему жениться,
Że obmyślił wszystko ściśleЧто об этом обо всем
I jest gotów po namyśleПередумал он путем;
Cud — księżniczkę sercem całymЧто готов душою страстной
Kochać wiernie i z zapałemЗа царевною прекрасной
I pójść za nią w świat daleki,Он пешком идти отсель
Choć za góry i za rzeki.Хоть за тридевять земель.
  
Łabędzica tylko wzdychaЛебедь тут, вздохнув глубоко,
I wzdychając mówi z cicha:Молвила: «Зачем далеко?
«Po co szukać masz po świecie?Знай, близка судьба твоя,
Ta księżniczka — to ja przecie.»Ведь царевна эта — я».
  
I trzepocze już skrzydłami,Тут она, взмахнув крылами,
Przelatuje nad falami,Полетела над волнами
Z wysokości się opuszczaИ на берег с высоты
I w nadbrzeżnych siada kuszczach.Опустилася в кусты,
Z piór łabędzich się obnażaВстрепенулась, отряхнулась
I w księżniczkę przeobraża:И царевной обернулась:
Pod warkoczem księżyc pała,Месяц под косой блестит,
Lśni na czole gwiazda biała,А во лбу звезда горит;
A wspanialsza jest od pawia,А сама-то величава,
Gdy dostojnie kroki stawia,Выступает, будто пава;
A gdy wdzięczne słowo powie —А как речь-то говорит,
Szmer strumienia brzmi w jej mowie.Словно реченька журчит.
Książę ją do piersi tuli,Князь царевну обнимает,
Obejmuje jak najczulejК белой груди прижимает
I prowadzi przez podwojeИ ведет ее скорей
Do kochanej matki swojej.К милой матушке своей.
  
Klęcząc, kornie się odzywa:Князь ей в ноги, умоляя:
«Matko, pani miłościwa,» Государыня-родная!
Oto moja narzeczona,Выбрал я жену себе,
Niech ci córką będzie ona,Дочь послушную тебе.
Przyzwolenie daj nam swoje,Просим оба разрешенья,
Pobłogosław nas oboje,Твоего благословенья:
Aby dzieci twe w przyszłościТы детей благослови
Żyły w zgodzie i miłości.»Жить в совете и любви».
  
Nad ich głową pochylonąНад главою их покорной
Matka staje więc z ikoną,Мать с иконой чудотворной
Z oczu leje łzy i rzecze:Слезы льет и говорит:
«Niech was Bóg ma w swej opiece!»«Бог вас, дети, наградит».
Książę zwlekać niezbyt lubił,Князь не долго собирался,
Więc księżniczkę wnet poślubiłНа царевне обвенчался;
I zaczęli wspólne życie,Стали жить да поживать,
O potomstwie marząc skrycie.Да приплода поджидать.
Hula sobie wiatr po morzu,Ветер по морю гуляет
Mknie okręcik po bezdrożu,И кораблик подгоняет;
Na wydętych płynie żaglach,Он бежит себе в волнах
Wiatr go pędzi i przynagla.На раздутых парусах
Wyspa spośród fal wyrasta,Мимо острова крутого,
Widać na niej mury miastaМимо города большого;
I już z portu biją działa,Пушки с пристани палят,
By się nawa zatrzymała.Кораблю пристать велят.
  
Więc do brzegu płyną goście,Пристают к заставе гости.
Książę Gwidon woła: «Proście!»Князь Гвидон зовет их в гости.
Poi, karmi ich do sytaОн их кормит, и поит,
I w rozmowie grzecznie pyta:И ответ держать велит:
«Czym wy, kupcy, handlujecie?«Чем вы, гости, торг ведете
Dokąd teraz żeglujecie?»И куда теперь плывете?»
  
Kupcy na to mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Wędrowaliśmy daleko,«Мы объехали весь свет,
Handlowaliśmy przemytem,Торговали мы недаром
Zawsze z zyskiem należytym,Неуказанным товаром;
Teraz byśmy wracać radzi,А лежит нам путь далек:
Droga nas na wschód prowadziВосвояси на восток,
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна,
Aż do sławnych ziem Sałtana.»В царство славного Салтана».
  
Książę na to im odpowie:Князь им вымолвил тогда:
«Dobrej drogi wam, panowie,«Добрый путь вам, господа,
Po burzliwych morskich pianachПо морю по Окияну
Aż do sławnych ziem Sałtana.К славному царю Салтану;
Pamiętajcie mu powiedzieć,Да напомните ему,
Że obiecał mnie odwiedzićГосударю своему:
I że czekam wciąż daremnie.К нам он в гости обещался,
Pokłon złóżcie mu ode mnie.»А доселе не собрался —
Goście znów na pokład idą,Шлю ему я свой поклон».
Płyną w świat, a książę GwidonГости в путь, а князь Гвидон
Ze swą młodą żoną razemДома на сей раз остался
Został w domu już tym razem.И с женою не расстался.
  
Wiatr wesoło szumi wkoło,Ветер весело шумит,
Z dali okręt mknie wesołoСудно весело бежит
Obok jednej z wysp BujanaМимо острова Буяна,
Wprost do sławnych ziem SałtanaК царству славного Салтана,
I krainę upragnionąИ знакомая страна
Widać jak za mgieł zasłoną.Вот уж издали видна.
  
Już na brzeg wysiedli goście,Вот на берег вышли гости.
Już car Sałtan woła: «Proście!»Царь Салтан зовет их в гости,
Goście patrzą — car na tronieГости видят: во дворце
Siedzi w złotej swej koronie,Царь сидит в своем венце.
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Siedzą razem na uboczu,Около царя сидят,
Śledzą cara czworgiem oczu.Четырьмя все три глядят.
  
Car do stołu z gośćmi siada,Царь Салтан гостей сажает
Wita ich i tak powiada:За свой стол и вопрошает:
«Hej, panowie, goście mili,«Ой вы, гости-господа,
Czyście długo w drodze byli?Долго ль ездили? куда?
Czy powiedzieć mi możecie,Ладно ль за морем иль худо?
Gdzie jest jaki cud na świecie?»И какое в свете чудо?»
  
Podróżnicy mu odrzeką:Корабельщики в ответ:
«Żeglowaliśmy daleko«Мы объехали весь свет;
Przez rozległe morza szlaki,За морем житье не худо,
Cud zaś jest na świecie taki:В свете ж вот какое чудо:
Wyspa wznosi się z otchłani,Остров на море лежит,
Stoi duże miasto na niejГрад на острове стоит,
Z klasztorami i cerkwiami,С златоглавыми церквами,
Otoczone ogrodami.С теремами и садами;
Przed pałacem sosna rośnie,Ель растет перед дворцом,
Kryształowy dom przy sośnie,А под ней хрустальный дом:
Mieszka w nim wiewiórka mała —Белка в нем живет ручная,
Żartownisia niebywała!Да чудесница какая!
Piosnki śpiewa dla uciechyБелка песенки поет
Oraz gryzie wciąż orzechy,Да орешки все грызет;
A orzechy — wprost dziwota —А орешки не простые,
Ich łupiny są ze złota,Скорлупы-то золотые.
Wewnątrz jądra szmaragdowe.Ядра — чистый изумруд;
Jest tam dziwo też i nowe:Белку холят, берегут.
Oto w nagłym wód przypływieТам еще другое диво:
Morze wzdyma się burzliwie,Море вздуется бурливо,
Kipi, ryczy — z groźnym chlustemЗакипит, подымет вой,
Toczy się po brzegu pustym,Хлынет на берег пустой,
Ląd zalewa coraz szerzejРасплеснется в скором беге,
I trzydziestu trzech rycerzyИ очутятся на бреге,
Ukazuje się na brzegu,В чешуе, как жар горя,
Ustawiają się w szeregu —Тридцать три богатыря,
Wszystko zuchy co się zowie,Все красавцы удалые,
Młodzi, piękni olbrzymowieВеликаны молодые,
Lśniący zbroi swych żelazem,Все равны, как на подбор —
A Czarnomor z nimi razem.С ними дядька Черномор.
Choćby przebiec ziemię całą —И той стражи нет надежней,
Lepszej straży nie bywało.Ни храбрее, ни прилежней.
Z księciem żona dzieli łoże —А у князя женка есть,
W dzień zaćmiewa światło boże,Что не можно глаз отвесть:
W nocy jasność w krąg rozsnuwa,Днем свет божий затмевает,
Jej uroda wzrok przykuwa,Ночью землю освещает;
Pod warkoczem księżyc pała,Месяц под косой блестит,
Lśni na czole gwiazda biała.А во лбу звезда горит.
Miastem książę Gwidon włada,Князь Гвидон тот город правит,
Przez nas tobie pokłon składa,Всяк его усердно славит;
A że miałeś go odwiedzić,Он прислал тебе поклон,
Przeto kazał ci powiedzieć,Да тебе пеняет он:
Że na próżno ciągle czeka,К нам-де в гости обещался,
Wypatrując cię z daleka.»А доселе не собрался».
Kiedy car usłyszał o tym,Тут уж царь не утерпел,
Wyszykować kazał flotę.Снарядить он флот велел.
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Każda z całych sił się staraНе хотят царя пустить
Od podróży odwieść cara.Чудный остров навестить.
  
Ale car nie słucha zgoła,Но Салтан им не внимает
Zagniewany jeszcze woła:И как раз их унимает:
«Czemu puścić mnie nie chcecie?«Что я? царь или дитя? —
Co ja jestem? Car czy dziecię?Говорит он не шутя.-
Jadę dziś!» I z miną srogąНынче ж еду!» — Тут он топнул,
Wstał i gniewnie tupnął nogą.Вышел вон и дверью хлопнул.
  
Gwidon siadł przy jednym z okienПод окном Гвидон сидит,
I po morzu błądzi okiem.Молча на море глядит:
Milczy morze zdjęte ciszą,Не шумит оно, не хлещет,
Fale ledwo się kołysząЛишь едва-едва трепещет.
I w oddali nieobjętejИ в лазоревой дали
Ukazują się okręty.Показались корабли:
To Sałtana flota płynieПо равнинам Окияна
Po spokojnej wód równinie.Едет флот царя Салтана.
  
Skoczył Gwidon jak szalony,Князь Гвидон тогда вскочил,
I na wszystkie woła strony:Громогласно возопил:
«Matko! Śpiesz, bo czasu szkoda!«Матушка моя родная!
I ty, żono moja. młoda!Ты, княгиня молодая!
Spójrzcie — płynie flota chyża,Посмотрите вы туда:
Ojciec ku nam się przybliża!»Едет батюшка сюда».
  
Flota zdąża już do mety,Флот уж к острову подходит.
Książę patrzy w szkło lunety:Князь Гвидон трубу наводит:
Sałtan płynąc do przystaniЦарь на палубе стоит
Przez lunetę patrzy na nich,И в трубу на них глядит;
A kucharka z tkaczką cicho,С ним ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой;
Stojąc obok, na przemianyУдивляются оне
Podziwiają kraj nieznany.Незнакомой стороне.
  
Naraz działa wypaliły,Разом пушки запалили;
Wszystkie dzwony zadzwoniły,В колокольнях зазвонили;
Gwidon sam nad morze bieży,К морю сам идет Гвидон;
Wita cara jak należy,Там царя встречает он
Swatce, tkaczce, kuchmistrzyniС поварихой и ткачихой,
Też honory wszelkie czyniС сватьей бабой Бабарихой;
I nie mówiąc nic nikomuВ город он повел царя,
Poprowadził ich do domu.Ничего не говоря.
  
Idą wszyscy na pokoje,Все теперь идут в палаты:
Przy podwojach błyszczą zbroje,У ворот блистают латы,
Sałtan oczom wprost nie wierzy:И стоят в глазах царя
To trzydziestu trzech rycerzyТридцать три богатыря,
Ustawiło się w szeregu,Все красавцы молодые,
Jak zazwyczaj miasta strzegą —Великаны удалые,
Wszystko zuchy co się zowie,Все равны, как на подбор,
Młodzi, piękni olbrzymowieС ними дядька Черномор.
Lśniący zbroi swych żelazem, 
A Czarnomor z nimi razem. 
  
Na dziedziniec wstąpił Sałtan —Царь ступил на двор широкий:
Właśnie dom z kryształu stał tam.Там под елкою высокой
W nim wiewiórka, jak dla psoty,Белка песенку поет,
Gryzie orzech szczerozłoty,Золотой орех грызет,
Szmaragd chowa do sakiewkiИзумрудец вынимает
I wesołe nuci śpiewki,И в мешочек опускает;
A skorupek złotych wieleИ засеян двор большой
Po dziedzińcu w krąg się ściele.Золотою скорлупой.
  
Goście dalej kroczą żywo,Гости дале — торопливо
Patrzą — cóż to? Księżna- dziwo:Смотрят — что ж? княгиня — диво:
Pod warkoczem księżyc pała,Под косой луна блестит,
Lśni na czole gwiazda biała,А во лбу звезда горит:
A wspanialsza jest od pawia,А сама-то величава,
Gdy dostojnie kroki stawia.Выступает, будто пава,
  
Świekrze pierwsze miejsce daje,И свекровь свою ведет.
Car spogląda — i poznaje,Царь глядит — и узнает…
Serce w nim zadrżało: «Boże!В нем взыграло ретивое!
Co ja widzę? Czy być może?«Что я вижу? что такое?
Jak?!» I krwi wezbrała falaКак!» — и дух в нем занялся…
Łzami szczęścia car się zalał,Царь слезами залился,
Obejmuje już carową,Обнимает он царицу,
Tuli syna i synową;И сынка, и молодицу,
Zastawiono stół i hucznaИ садятся все за стол;
Rozpoczęła się wnet uczta.И веселый пир пошел.
  
A kucharka z tkaczką cicho,А ткачиха с поварихой,
Z swatką — babą Babarychą,С сватьей бабой Бабарихой
Każda w inną dziurę wlazła;Разбежались по углам;
Służba ledwo je znalazła.Их нашли насилу там.
  
Do wszystkiego się przyznałyТут во всем они признались,
I, skruszone, zapłakały.Повинились, разрыдались;
Car ze szczęścia im przebaczyłЦарь для радости такой
I do domu puścić raczył.Отпустил всех трех домой.
Minął dzień i noc, a z ranaДень прошел — царя Салтана
Położono spać Sałtana.Уложили спать вполпьяна.
  
Byłem tam — miód, piwo piłem,Я там был; мед, пиво пил —
Tylko wąsy umoczyłem.И усы лишь обмочил.

Читайте также: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» на польском | Билингва

Аудиокнига «Сказка о царе Салтане» на польском языке


Вам понравилась «Сказка о царе Салтане» на польском языке? Мне — очень! Ян Бжехва — гениальный сказочник и переводчик.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» на польском | Билингва

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

3 мыслей о “А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» на польском | Билингва

Добавить комментарий