Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 февраля 2022

Как и обещала, до Нового года я постараюсь перевести последнюю часть третьей главы. Удалось! С наступающим Новым годом!

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 3 часть 3

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 3 часть 3

Kiedy w niedzielę rano wuj Vernon usiadł przy stole (когда в воскресенье утром дядя Вернон сел за стол), wyglądał na człowieka zmęczonego i niezbyt zdrowego, ale szczęśliwego (он выглядел как человек уставший и не слишком здоровый, но счастливый).

— W niedziele nie przynoszą poczty (в воскресенье не приносят почты) — przypomniał im radośnie, rozsmarowując dżem po gazecie (припомнил он им радостно, размазывая джем по газете). — Dziś nie będzie żadnych przeklętych listów (сегодня не будет никаких проклятых писем)…

Coś spadło przez komin i pacnęło go mocno w tył głowy (что-то упало сквозь камин=в камин и шлёпнуло=стукнуло его в затылок). W następnej chwili jakieś trzydzieści albo czterdzieści listów wystrzeliło spod okapu kuchennego jak seria pocisków (в следующий момент каких-то тридцать или сорок писем выстрелило из-под кухонной вытяжки, как серия снарядов). Dursleyowie zrobili serię uników (Дарсли сделали серию уклонений=попытались уклониться), ale Harry podskoczył, próbując złapać jeden list w powietrzu (но Гарри подскочил, пытаясь схватить одно письмо в воздухе)…

— Wynocha! WYNOCHA (вон! вон!)!

3_1

Wuj Vernon zdążył złapać Harry’ego wpół (дядя Вернон успел схватить поперек Гарри) i wypchnąć do przedpokoju (и выпихнуть его в прихожую). Po chwili z kuchni wypadła ciotka Petunia (через минуту из кухни выпала=выскочила тетка Петуния), a za nią Dudley, osłaniając głowy rękami (а за ней Дадли, закрывая голову руками). Wuj Vernon szybko zatrzasnął drzwi (дядя Вернон быстро захлопнул двери). Wszyscy słyszeli, jak nieprzerwany strumień listów wlewa się do kuchni, odbijając od ścian i podłogi (все слышали, как непрерываемый поток писем вливается в кухню, отскакивая от стен и пола).

— Dość tego — rzekł wuj Vernon, starając się mówić spokojnie (хватит этого — произнес дядя Вернон, стараясь говорить спокойно), ale jednocześnie wyrywając sobie spore kępki wąsów (но одновременно вырывая себе приличные пучки усов). — Za pięć minut macie być gotowi do opuszczenia domu (через пять минут вы должны быть готовы покинуть дом). Spakujcie tylko niezbędne ubrania (упакуйте только необходимую одежду). Żadnych dyskusji (никаких дискусий)!

3_2

Wyglądał tak groźnie, że nikt nie ośmielił mu się sprzeciwić (он выглядит так грозно, что никто не осмелился ему перечить). Dziesięć minut później udało im się wyłamać pozabijane drzwi (десять минут спустя им удалось выламать забитые двери) i po chwili siedzieli w samochodzie, pędząc ku autostradzie (и через минуту они сидели в машине, мчась к автостраде). Dudley chlipał na tylnym siedzeniu (Дядли всхлипывал на заднем сидении); oberwał od ojca po głowie (он отхватил от отца по голове), kiedy próbował wcisnąć do torby sportowej telewizor, wideo i komputer (когда пробовал втиснуть в спортивную сумку телевизор, видеомагнитофон и компьютер).

Jechali i jechali (ехали и ехали). Ciotka Petunia nie śmiała nawet zapytać, dokąd jadą (тетка Петуния не смела даже спросить, куда они едут). Co chwilę wuj Vernon zakręcał ostro i przez jakiś czas jechał w przeciwną stronę niż dotychczas (каждую минуту дядя Вернон резко поворачивал и некоторое время ехал в обратную сторону, чем до теперь=чем ехал сейчас).

3_3

— Odczepić się od nich… zgubić ich — mruczał pod nosem za każdym razem (оторваться от них… потерять их — бормотал он под носом каждый раз).

Przez cały dzień nie zatrzymali się, aby coś zjeść lub czegoś się napić (в течении целого дня не останавливались, чтобы что-то съесть или чего-нибудь попить). Kiedy zapadł wieczór, Dudley wył jak pies (когда наступил вечер, Дадли выл как пес). Tak podłego dnia nie przeżył jeszcze nigdy w życiu (настолько подлого дня он не переживал еще никогда в жизни). Był głodny, przepadło mu pięć programów telewizyjnych (он был голоден, пропало ему=пропустил пять телевизионных программ) i jeszcze nigdy nie upłynęło aż tyle czasu (и еще никогда не проходило аж столько времени), odkąd po raz ostatni zrobił krwawą miazgę z kilkunastu przeciwników w grze komputerowej (с того момента, как он в последний раз сделал кровавое месиво с нескольких противников в компьютерной игре).

Wuj Vernon zatrzymał się w końcu przed ponuro wyglądającym hotelem na przedmieściu jakiegoś dużego miasta (дядя Вернон задержался в конце концов перед понуро выглядящим отелем в предместье какого-то большого города). Dudley i Harry dostali jeden pokój z bliźniaczymi łóżkami i wilgotnymi, zatęchłymi prześcieradłami (Дадли и Гарри получили одну комнату с кроватями для близнецов и влажными, затхлыми простынями). Dudley chrapał (Дадли храпел), ale Harry i tak nie spał, siedząc w oknie, patrząc na światła przejeżdżających samochodów i rozmyślając (но Гарри так и не спал, сидя на окне, смотря на огни проезжающих автомобилей и размышляя)…

3_4

Następnego dnia dostali na śniadanie wyraźnie przeterminowane płatki kukurydziane (на следующий день они получили на завтрак явно просроченные кукурузные хлопья) i pomidory z puszki na zimnych tostach (и помидоры с банки на холодных тостах). Właśnie skończyli, kiedy do ich stolika podeszła właścicielka hotelu (как раз закончили, когда к их столику подошла хозяйка отеля).

— Przepraszam, ale ktoś z państwa jest chyba panem H. Potterem (извините, но кто-то из вас является мистером Поттером)? Właśnie przynieśli mi do recepcji ze sto takich listów (как раз=только что принесли мне на ресепшн около сотни таких писем).

Podniosła list, tak że każdy mógł przeczytać wypisany zielonym atramentem adres (она подняла письмо так, что каждый мог прочесть написанный зелеными чернилами адрес):

Pan H. Potter
Pokój 17 (комната 17)
Hotel „Dworcowy” (отель «Вокзальный»)
Cokeworth

Harry sięgnął po list (Гарри потянулся за письмом), ale wuj Vernon podbił mu rękę w powietrzu i sam złapał kopertę (но дядя Вернон подбил ему руку в воздухе и сам схватил конверт). Kobieta wytrzeszczyła oczy (женщина вытаращила глаза).

— Ja je wezmę — powiedział wuj Vernon, zrywając się z krzesła i wychodząc za nią z jadalni (я их возьму — сказал дядя Вернон, срываясь с кресла и выходя за ней из столовой).

3_5

— Kochanie, czy nie byłoby lepiej wrócić do domu (дорогой, не было бы лучше вернуться домой)? — zapytała nieśmiało ciotka Petunia kilka godzin później (спросила робко тетка Петуния несколько часов позже=спустя), ale wuj Vernon sprawiał wrażenie, że jej nie słyszy (но дядя Вернон делал вид, что не ее не слышит). Nikt nie miał pojęcia, dokąd właściwie jadą i czego wuj szuka (никто не имел понятия, куда именно они едут и что дядя ищет). Raz zatrzymał samochód pośrodku wielkiego lasu (один раз он остановил машину среди огромного леса), wysiadł, rozejrzał się, potrząsnął głową, wrócił do auta i ruszył dalej (вышел, осмотрелся, потряс головой, вернулся в машину и двинулся дальше). To samo wydarzyło się pośrodku pola ornego, w połowie długiego mostu i na szczycie wielopoziomowego parkingu (то же самое произошло посреди распаханного поля, в половине/посередине длинного моста и на верху многоуровневого паркинга).

— Tatuś zwariował, prawda? — zapytał po południu Dudley ciotkę Petunię (папочка сошел с ума, правда? — спросил после полудня Дадли тетку Петунию). Wuj Vernon zaparkował na plaży, zamknął ich w samochodzie i zniknął (дядя Вернон запарковался на плаже, закрыл их в машине и исчез).

3_6

Zaczęło padać (начался дождь). Wielkie krople bębniły w dach samochodu (большие капли барабанили в крышу машины). Dudley chlipał, cały zasmarkany (Дадли всхлипывал, весь в соплях).

— Dzisiaj jest poniedziałek — biadolił (сегодня понедельник — хныкал). — Wieczorem będzie „Wielki Humberto» (Вечером будет «Великий Умберто»). Chcę się zatrzymać gdzieś, gdzie będzie telewizja (хочу остановиться где-то, где будет телевизор).

Poniedziałek (понедельник). To Harry’emu o czymś przypomniało (это Гарри что-то напомнило). Jeśli jest poniedziałek — a zwykle można było polegać na Dudleyu, jeśli chodzi o dni tygodnia, z powodu wszystkich seriali, które regularnie oglądał (если понедельник — а обычно можно было положиться на Дадли, если речь идет о днях недели, по причине всех этих сериалов, которые он регулярно смотрел) — to jutro, we wtorek, są jedenaste urodziny Harry’ego (то завтра, во вторник, одиннадцатый день рождения Гарри). Oczywiście jego urodziny nigdy nie były specjalnie przyjemne (конечно же его день рождения никогда не был особенно приятным) — w ubiegłym roku wuj Vernon dał mu wieszak i parę starych skarpetek (в прошлом году дядя Вернон подарил ему вешалку и пару старых носков). No, ale nie co dzień kończy się jedenaście lat (Но ведь не каждый день исполняется одиннадцать лет).

3_7

Wuj Vernon wrócił uśmiechnięty (Дядя Вернон вернулся улыбающимся). Niósł jakiś długi, wąski pakunek i nie odpowiedział ciotce Petunii, kiedy go zapytała, co kupił (нес какую-то длинную узкую упаковку и ответил тетке Петунии, когда она спросила, что он купил).

— Znalazłem wspaniałe miejsce! — oznajmił (я нашел чудесное место! — сообщил). — Szybko! Wszyscy wysiadają (быстро! все выходят)!

Było bardzo zimno (было очень холодно). Wuj Vernon wskazywał na coś, co wyglądało jak wielka skała wystająca z morza (дядя Вернон указывал на что-то, что выглядело так, как большая скала, выступающая с моря). Na jej szczycie widniała jakaś mizerna chałupka (на ее вершине виднелась какая-то мизерная=мелкая халупка=домик). Jedno było pewne: nie należało się tam spodziewać telewizora (одно было точно: нельзя было там ожидать телевизора).

— Na noc zapowiadają sztorm — powiedział wuj Vernon wesoło, zacierając dłonie (на ночь обещают шторм — сказал дядя Вернон весело, потирая ладони). — A ten zacny jegomość zgodził się pożyczyć nam łódź (а этот честный джентльмен согласился одолжить нам лодку)!
W tym momencie podszedł do nich jakiś bezzębny staruch (в этот момент подошел к ним какой-то беззубый старик), wskazując na starą szalupę, podskakującą na stalowo-szarej wodzie (указывая на старую шлюпку, подскакивающую на стальной серой воде).

— Zdobyłem też trochę prowiantu — rzekł wuj Vernon — więc wszyscy na pokład (я нашел тоже немного провианта — изрек=сказал дядя Вернон — а значит, все на борт)!

3_8

W łodzi było przeraźliwie zimno (в лодке было ужасно/пронзительно холодно). Lodowate rozpryski fal i krople deszczu spływały im po plecach (ледяные брызги волн и капли дождя текли им по спине), a mroźny wiatr chłostał im twarze (а морозный ветер хлестал их по лицу). W końcu — a wydawało się, że upłynęły całe godziny — dopłynęli do owej skały (в конце концов — а казалось, что прошли целые часы — они доплыли к этой скале), gdzie wuj Vernon, potykając się i ślizgając, powiódł ich do zrujnowanego domu (где дядя Вернон, спотыкаясь и подскальзываясь, повел их к разрушенному дому).
Wewnątrz było okropnie (внутри было ужасно): cuchnęło zgniłymi wodorostami, wiatr gwizdał przez dziury w drewnianych ścianach, a puste palenisko zamokło (разило тухлыми водорослями, ветер свистел сквозь дыры в деревянных стенах, а пустой очаг промок). Na dodatek dom miał tylko dwie izby (в добавок в доме было только две комнаты/зала).

„Prowiant” wuja Vernona okazał się czterema torebkami chipsów i czterema bananami (провиант дяди Вернона оказался четырьмя пакетиками чипсов и четырьмя бананами). Próbował rozpalić ogień (он пробовал  распалить огонь), ale torebki po chipsach narobiły tylko trochę dymu i zwinęły się w ruloniki (но пакетики от чипсов наделали только немного дыма и свернулись в рулончики).

— Teraz mogą nam nakichać, co (теперь им нас не достать/теперь они нам ничего не сделают/буквально — «сейчас они могут нам начихать, а?»)? — zagadywał wesoło (болтал он весело).

3_9

Był w bardzo dobrym nastroju (он был в очень хорошем настроении). Najwidoczniej uznał, że nikt nie dostarczy tu poczty, zwłaszcza podczas sztormu (по-видимому, решил, что никто не доставит ему сюда почты, особенно во время шторма). Harry zgadzał się z tym, ale jego wcale to nie wprawiało w dobry humor (Гарри был с этим согласен, но ему это отнюдь не придавало хорошего настроения).

Kiedy zapadła noc, rozpętał się zapowiadany sztorm (когда наступила ночь, обрушился обещанный шторм). Olbrzymie fale chłostały ściany chatki (огромные волны хлестали стены домика), a dziki wiatr łomotał w brudne okna (а дикий ветер стучал в грязные окна). Ciotka Petunia znalazła kilka zapleśniałych koców (тетка Петуния нашла несколько заплесневелых пледов) i zrobiła Dudleyowi posłanie na zjedzonej przez mole kanapie (и сделала Дадли постель на съеденной молью тахте/диване). Ona i wuj Vernon zajęli kulawe łóżko w sąsiedniej izbie (она и дядя Вернон заняли покосившуюся кровать в соседней комнате), a Harry musiał sobie znaleźć najbardziej miękki kawałek podłogi i zwinąć się na nim w kłębek pod najcieńszym i najbardziej postrzępionym kocem (а Гарри вынужден был себе найти самый мягкий кусочек пола и скрутиться на нем в клубочек под самым тонким и самым потрепанным пледом).

3_10

Sztorm rozszalał się na dobre i Harry nie mógł zasnąć (шторм прилично так разбушевался, и Гарри не мог уснуть). Dygotał z zimna i przewracał się na twardej podłodze (он дрожал от холода и ворочался на твердом полу), czując, jak burczy mu w brzuchu z głodu (ощущая, как бурчит у него в животе от голода). Koło północy chrapanie Dudleya zagłuszyły przetaczające się nisko grzmoty (около полуночи храп Дадли заглушили низкие раскаты грома). Podświetlona tarcza elektronicznego zegarka, połyskująca na zwisającej z kanapy ręce Dudleya (подсвеченный циферблат электронных ручных часов, поблескивающий на свисающей с дивана руке Дадли), powiedziała Harry’emu, że jest za dziesięć jedenasta (сказал Гарри, что уже без десяти одиннадцать). Leżał i patrzył, jak zbliżają się jego urodziny (он лежал и смотрел, как приближается его день рождение), rozmyślając smętnie, czy Dursleyowie będą o nich pamiętać (размышляя уныло, вспомнят ли о нем Дарсли) i zastanawiając się, gdzie może być teraz nadawca listów (и задумываясь/размышляя, где может быть сейчас отправитель писем).

Pięć minut przed północą Harry usłyszał jakieś okropne trzaski (без пяти минут полночь Гарри услышал какие-то ужасные треск=ужасный треск). Miał nadzieję, że sufit się nie zapadnie (он надеялся, что потолок не упадет), chociaż z drugiej strony może byłoby mu cieplej, gdyby tak się stało (хотя с другой стороны может было бы ему теплее, если бы так случилось). Jeszcze cztery minuty (еще четыре минуты). Może w domu na Privet Drive po ich powrocie będzie tyle listów (может дома на Привет Драйв после их возвращения будет столько писем), że uda mu się jakoś skraść choć jeden (что удастся ему как-то украсть хотя бы один)?

3_11

Trzy minuty (три минуты). Czy to morze tak łomoce w skałę (или это море так бьет в скалу)? I (dwie minuty) co to za dziwne skrzypienie (и (две минуты) что это за странный скрип)? Czyżby ta skała zapadała się w morze (неужто скала обрушивается в море)?

Jeszcze jedna minuta i będzie miał jedenaście lat (еще одна минута и ему будет одиннадцать). Trzydzieści sekund… dwadzieścia… dziesięć… dziewięć (тридцать секунд… двадцать… десять…) — może by tak obudzić Dudleya (может, разбудить Дадли) — trzy… dwie… jedna (три… две… одна).

BUUM (буум).

Cała chatka zadygotała (весь домик задрожал), a Harry poderwał się, wytrzeszczając oczy w ciemności (а Гарри вскочил, вытаращив глаза в темноту). Ktoś był na zewnątrz i najwyraźniej łomotał w drzwi (кто-то был снаружи и явно барабанил в дверь).

3_12

Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 3

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Одна мысль о “Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 3

  • 17 января 2017 в 11:29
    Постоянная ссылка

    Спасибо! Я сразу подумала о Гарри Поттере, когда встал вопрос и чтении. Удачная книга и отличная работа!

    Ответ

Добавить комментарий