Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 февраля 2022

Переходим к четвертой главе книги Гарри Поттер и Философский камень. В сторожке появляется Хагрид.

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 4 часть 1

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 4, ч. 1

ROZDZIAŁ CZWARTY (глава четвертая)
Strażnik kluczy  (хранитель ключей)

BUUM (бум). Znowu łomotanie do drzwi (снова стук в дверь). Dudley obudził się i usiadł na kanapie (Дадли проснулся и сел на диване).

Gdzie jest ta armata? — zapytał głupio (где эта пушка? — спросил он глупо).

Rozległ się głuchy trzask za nimi i do pokoju wkroczył wuj Vernon (раздался глухой треск за ними, и в комнату вошел дядя Вернон). W rękach miał strzelbę (в руках у него было ружье) — teraz się dowiedzieli, co było w tym długim, wąskim pakunku (теперь они узнали, что было в том длинном, узком пакете).

Kto tam? — krzyknął. — Ostrzegam… jestem uzbrojony (кто так? — крикнул. — Предупреждаю… Я вооружен)!

Na chwilę zrobiło się cicho, a potem (на мгновение стало тихо, а потом)…

Drzwi otworzyły się tak gwałtownie (дверь открылась=распахнулась так внезапно=резко), że wypadły z zawiasów i z okropnym łoskotem wylądowały na podłodze (что выпала из петель и с ужасным грохотом приземлилась на полу).

W otworze wejściowym stał olbrzymi mężczyzna (в дверном проёме стоял огромный мужчина). Twarz miał prawie całkowicie ukrytą pod długimi, zmierzwionymi włosami i dziką, splątaną brodą (его лицо было почти полностью скрыто под длинными, спутанными волосами и дикой, спутанной бородой); tylko czarne oczy błyszczały jak dwa żuki spomiędzy tej plątaniny (только черные глаза блестели, как два жука, из этой путаницы=из этого клубка).

1

Olbrzym wcisnął się do środka, garbiąc się, żeby nie zawadzić o sufit (великан втиснулся внутрь, горбясь, чтобы не задеть потолок). Pochylił się, podniósł drzwi i z łatwością osadził je z powrotem w zawiasach (он наклонился, поднял дверь и легко поставил=повесил её обратно в петлях). Ryk sztormu nieco przycichł (рёв шторма немного утих). Odwrócił się i zmierzył ich spojrzeniem (он=великан повернулся и смерил их взглядом).

— Może by ktoś zrobił kubek herbatki, co (может быть, кто-то бы сделал чашку чая, а)? Przeleciałem kawał świata (Я пролетел кусок мира=мне пришлось перелететь=преодолеть немаленькое расстояние). Nie było lekko (не было легко)…

Podszedł do kanapy, na której siedział Dudley zdrętwiały ze strachu (он подошел к дивану, на котором сидел одеревеневший=онемевший от страха Дадли).

— Suń się, grubasie — powiedział łagodnie przybysz (подвинься, толстяк — сказал мягко пришелец). Dudley zakwiczał i uciekł, żeby się schować za matką, która z kolei skuliła się, przerażona, za wujem Vernonem (Дадли завизжал и убежал, чтобы спрятаться за матерью, которая, в свою очередь, съежилась, испуганная, за дядей Верноном).

— No i jest nasz Harry! — rzekł olbrzym (а вот и наш Гарри! — сказал великан). Harry spojrzał w tę dziką, mroczną twarz i zobaczył, że czarne oczy rozjarzyły się uśmiechem (Гарри посмотрел в это дикое, мрачное/темное лицо и увидел, что черные глаза прояснились улыбкой).

— Kiedy cię ostatni raz widziałem, byłeś jeszcze niemowlakiem — powiedział olbrzym (когда я тебя последний раз видел, ты был еще младенцем — сказал великан). — Wykapany tata, ale oczy to masz po matce (вылитый отец, но глаза у тебя мамины).

2

Wuj Vernon wydał z siebie dziwny, zgrzytliwy dźwięk (дядя Вернон издал (из себя) странный скрипучий звук).

— Żądam, aby pan się stąd wyniósł! — oznajmił (я требую, чтобы Вы отсюда убрались! — заявил). — Natychmiast (сейчас же)! To włamanie i najście (это взлом и проникновение)!

— Och, przymknij się, Dursley, ty wielka śliwko w occie — odparł olbrzym (ой, заткнись, Дарсли, ты, большая слива в уксусе, — ответил великан; сливой в уксусе в русском языке никто никого, конечно, не называет, у нас есть множество других заковырыстых выражений).

Sięgnął ponad oparciem sofy, wyrwał wujowi Vernonowi strzelbę z rąk (он протянул руку над спинкой дивана, вырвал у дяди Вернона ружье из рук), zawiązał ją w supeł z taką łatwością, jakby była z gumy, i cisnął w kąt (завязал его в узел с такой легкостью, как будто оно было из резины, и швырнул в угол).

Wuj Vernon wydał z siebie jeszcze jeden dziwny dźwięk (дядя Вернон выдал из себя еще один странный звук), tym razem jakby ktoś nadepnął na mysz (в этот раз как будто кто-то наступил на мышь).

— Tak czy owak, Harry — powiedział olbrzym, odwracając się od Dursleyów (так и сяк, Гарри — сказал великан, отворачиваясь от Дарсли) — mnóstwo szczęścia w dniu urodzin (много (тебе) счастья в день рождения). Mam tu coś dla ciebie (у меня тут есть кое-что для тебя)... w pewnym momencie chyba na tym usiadłem, ale smakuje wciąż tak samo (в определенный момент я, кажется, на это сел, но вкус не изменился).

3

Z wewnętrznej kieszeni czarnego płaszcza wyciągnął nieco zgniecione pudełko (из внутреннего кармана черного плаща он вытащил немного примятую коробку). Harry otworzył je drżącymi palcami (Гарри открыл ее дрожащими пальцами). Wewnątrz był wielki, czekoladowy tort z napisem z zielonego lukru (внутри был большой шоколадный торт с надписью зеленой глазурью):

Harry’emu w dniu urodzin (Гарри в день рождения).

Harry spojrzał na olbrzyma (Гарри посмотрел на великана). Zamierzał mu podziękować (он собирался его поблагодарить), ale zanim słowa dotarły mu do ust, gdzieś się pogubiły i wyjąkał tylko (но пока слова добрались до его рта, они где-то потерялись, и он, запинаясь, сказал; простите, что так коряво, но дословно будет именно так):

— Kim pan jest (кто вы)? Olbrzym zacmokał (великан зацокал (языком)/хмыкнул).

— Cholibka, przecież ja się nie przedstawiłem (блин, ведь я не представился; cholibka — это такое себе мягкое литературное ругательство, я его буду заменять «блином»). Rubeus Hagrid, strażnik kluczy i gajowy w Hogwarcie (Рубеус Хагрид, хранитель ключей и стражник в Хогвартсе).

Wyciągnął wielką łapę i potrząsnął całą ręką Harry’ego (он протянул огромную лапу=руку и потряс всю руку Гарри).

— No to jak, będzie ta herbatka? — zapytał, zacierając dłonie (ну так как, будет этот чай? — спросил он, потирая ладони). — Nie odmówiłbym chlapnięcia czegoś mocniejszego, jeśli macie (я бы не отказался выпить что-то посильнее, если у вас есть; chlapnąć — разг. «выпить водку»).

4

Jego wzrok padł na puste palenisko z resztkami okopconych torebek po chipsach (его взгляд упал на пустой очаг с остатками закопченных пакетиков от чипсов). Chrząknął, pochylił się nad paleniskiem, tak że nikt nie zdołał zobaczyć, co tam robi (Он крякнул/откашлялся, наклонился над камином, так что никто не смог увидеть, что там делает), ale kiedy się wyprostował, w kominku huczał wielki ogień (но когда выпрямился, в камине ревел/трещал большой огонь). Wilgotną izbę rozjaśnił migocący blask płomieni (влажный домик осветил мерцающий блеск пламени), a Harry poczuł rozkoszne ciepło w całym ciele, jakby wlazł do wanny z gorącą wodą (а Гарри почувствовал роскошное тепло во всем теле, как будто бы он влез в ванну с горячей водой).

Olbrzym usiadł z powrotem na kanapie, która zatrzeszczała pod jego ciężarem (великан сел обратно на диван, который затрещал под его тяжестью), i zaczął wyjmować z kieszeni płaszcza najróżniejsze przedmioty (и начал вынимать из кармана плаща самые разные вещи): miedziany kociołek, paczkę nieco przydeptanych kiełbasek, pogrzebacz, czajnik do herbaty, kilka wyszczerbionych kubków i butelkę z jakimś bursztynowym płynem (медный котелок, пачку немного примятых колбасок, кочергу, чайник для чая, несколько выщербленных кружек и бутылку с какой-то янтарной жидкостью), z której pociągnął zdrowo, zanim zabrał się do robienia herbaty (из которой он сделал большой глоток, перед тем как взялся за делание=заваривание чая). Wkrótce izba wypełniła się zapachem skwierczących nad ogniem kiełbasek (вскоре комната наполнилась запахом скворчащих над огнем колбасок). Nikt nie wyrzekł ani jednego słowa (никто не произнес ни одного слова), ale kiedy olbrzym zsunął z pogrzebacza pierwszych sześć tłustych, soczystych, lekko nadpieczonych kiełbasek (но когда великан снял с кочерги первые шесть жирных, сочных, слегка припеченных колбасок), Dudley okazał pewne zaniepokojenie (Дадли выказал некоторое беспокойство=забеспокоился).

5

— Nie waż się niczego od niego brać, Dudley — rzucił ostro wuj Vernon (не смей ничего от него брать, Дадли, — бросил резко дядя Вернон).

Olbrzym zacmokał (великан хмыкнул; можно также «зацокал», «фыркнул», в общем, издал ничего не значащий звук).

— Nie martw się, Dursley, ten twój budyniowaty synalek i tak już ma za dużo tłuszczu (не волнуйся, Дарсли, этот твой пудингоподобный сын и так уже имеет слишком много жира).

Podał kiełbaski Harry’emu, który był tak głodny, że czuł, jakby jeszcze nigdy w życiu nie jadł czegoś tak wspaniałego (он протянул колбаски Гарри, который был так голоден, что ему казалось, будто еще никогда в жизни он не ел ничего столь чудесного), ale przez cały czas nie odrywał oczu od olbrzyma (но он все это время не отрывал глаз от гиганта). W końcu, kiedy jakoś nikt nie kwapił się, by wyjaśnić mu, co to wszystko ma znaczyć, ośmielił się zauważyć (в конце концов, когда почему-то никто не торопился, чтобы объяснить ему, что все это значит, осмелился заметить):

— Przepraszam, ale tak naprawdę, to nie mam pojęcia, kim pan jest (извините, но я, действительно, понятия не имею, кто вы).

Olbrzym przełknął głośno łyk herbaty i otarł usta wierzchem dłoni (великан громко проглотил глоток чаю и вытер рот тыльной стороной ладони).

6

— Mów mi Hagrid — powiedział (говори мне=зови меня Хагрид — сказал). — Każdy mi tak mówi (меня все так зовут). Jak już wspomniałem, jestem klucznikiem w Hogwart (как я уже говорил, я хранитель ключей от в Хогвартс)... Chyba wiesz wszystko o Hogwarcie, co (ты ведь знаешь все о Хогвартсе, да)?

— Ee… nie — wyznał Harry (ээ… нет — признал Гарри).

Wyglądało na to, że Hagridem naprawdę to wstrząsnęło (было похоже на то, что Хагрида действительно это потрясло).

— Przykro mi — dodał szybko Harry (мне жаль — добавил быстро Гарри).

— Przykro? — warknął Hagrid (жаль? — гаркнул Хагрид), odwracając się, by spojrzeć na Dursleyów, którzy pochowali się po ciemnych kątach izby (отвернувшись, чтобы взглянуть на Дарсли, которые попрятались по темным углам домика). — To tym mugolom powinno być przykro (это этим маглам должно быть жаль)! Wiedziałem, że nie oddają ci listów, ale nie przyszło mi do głowy, że nie będziesz nic wiedział o Hogwarcie (я знал, что они не отдают тебе писем, но не пришло мне в голову, что ты не будешь ничего знать о Хогвартсе)! I co, nigdy się nie zastanawiałeś, skąd twoi rodzice nauczyli się tego wszystkiego (и что, ты никогда не задумывался, откуда твои родители научились всему этому)?

— Czego wszystkiego? — zapytał Harry (чему всему? — спросил Гарри).

— CZEGO WSZYSTKIEGO? — zagrzmiał Hagrid. — Zaraz, zaraz, chwileczkę (чему всему? — прогремел Хагрид. — Сейчас, сейчас, минуточку)!

Zerwał się na nogi (он вскочил на ноги). Był tak wściekły, że w izbie zrobiło się gęsto (он был так зол, что в домике сделалось густо=тесно). Dursleyowie wcisnęli się w ściany (Дарсли втиснулись в стены).

7

— Chcecie mi powiedzieć — ryknął na nich ten chłopiec… ten chłopiec!… NIC nie wie (вы хотите мне сказать, — рыкнул он на них, этот мальчик… этот мальчик!… ничего не знает)?

Harry uznał, że olbrzym posunął się trochę za daleko (Гарри решил, что великан зашел слишком далеко). Ostatecznie chodził do szkoły i wcale nie miał najgorszych stopni (Все-таки он ходил в школу и вовсе не имел худших оценок).

— Coś tam wiem — oświadczył. — Znam matmę i parę innych spraw (- что-то там я знаю, — заявил он. — я знаю математику и пару других дел=вещей).

Ale Hagrid tylko machnął ręką i powiedział (но Хагрид только махнул рукой и сказал):

— Mnie chodzi o nasz świat (я имею в виду наш мир). Twój świat (твой мир). Mój świat (мой мир). Świat twoich rodziców (мир твоих родителей).

— Jaki świat (какой мир)?

Hagrid wyglądał, jakby za chwilę miał eksplodować (Хагрид выглядел так, как будто через минуту он должен был взорваться).

— DURSLEY! — zagrzmiał (Дарсли! — загремел).

Wuj Vernon, który zrobił się biały jak papier, wyjąkał coś w rodzaju „bdmwdm” (дядя Вернон, который сделался белым как бумага, пробормотал что-то в роде «бдмвдм»). Hagrid wpatrywał się w Harry’ego dzikim wzrokiem (Хагрид всматривался в Гарри диким взглядом).

— Ale przecież musisz wiedzieć o swoich rodzicach (но ведь ты должен знать о своих родителях). Ze byli sławni (что они были знамениты). Tak jak ty (так как ты).

— Co? Moja… mama i mój tata byli… sławni (что? моя… мама и мой папа были…. знамениты)?

8

— Ty nic nie wiesz… ty nic nie wiesz (ты ничего не знаешь… ты ничего не знаешь)... — Hagrid czochrał się po głowie, utkwiwszy w Harrym oszołomiony wzrok (Хагрид чесался по голове=почесал в затылке, устремив на Гарри ошеломленный взгляд).

— A więc nie wiesz, kim jesteś? — zapytał w końcu (а значит, ты не знаешь, кто ты? — спросил в конце концов). Wuj Vernon nagle odzyskał mowę (дядя Вернон внезапно обрел дар речи).

— Stop! — krzyknął (стоп! — крикнул). — Ani słowa więcej (ни слова больше)! Zabraniam panu mówienia czegokolwiek temu chłopcu (я запрещаю Вам говорить что-либо этому мальчику)!

Spojrzenie, które mu rzucił Hagrid, odebrałoby odwagę dzielniejszemu od Vernona Dursleya (взгляд, который на него бросил Хагрил, лишил бы отваги более мужественного чем дядя Вернон), a kiedy olbrzym przemówił, każda sylaba drgała wściekłym gniewem (а когда великан заговорил, то каждый слог дрожал яростным гневом).

— Nie powiedziałeś mu (ты ему не сказал)? Nie powiedziałeś mu, co było w liście, który przy nim zostawił Dumbledore (не сказал, что было в письме, который при нем оставил Дамблдор)? Ja tam byłem, Dursley (я там был, Дарсли)! Widziałem, jak Dumbledore go zostawił (я видел, как Дамблдор его оставил)! A ty ukrywałeś to przed nim przez tyle lat (а ты скрывал это перед ним столько лет)?

— Co przede mną ukrywał? — zapytał żywo Harry (что он передо мной скрывал? — живо спросил Гарри).

— STOP! ZABRANIAM CI! — ryknął przerażony wuj Vernon (стоп! я запрещаю тебе! — взревел в ужасе дядя Вернон).
Ciotka Petunia dyszała głośno ze strachu (тетка Петуния громко дышала от страха).

9

— Ach, wypchajcie się… mugole — powiedział Hagrid (ах, да пошли вы… маглы — сказал Хагрид). — Harry… jesteś czarodziejem (Гарри…. ты волшебник).

W izbie zapadło milczenie (в домике воцарилась тишина). Słychać było tylko morze i świst wiatru (слышно было только море и свист ветра).

— Czym jestem? — wydyszał Harry (чем я есть=кто я? — выдохнул Гарри).

— Czarodziejem, ma się rozumieć — odpowiedział Hagrid, siadając z powrotem na kanapie, która jęknęła i zapadła się jeszcze niżej (волшебник, конечно, — ответил Хагрид, садясь обратно на диван, который застонал и опустился еще ниже) — i powiedziałbym, że diabelnie dobrym, trzeba cię tylko trochę podszkolić (и я бы сказал, что чертовски хороший, тебя нужно только немного подучить). A niby czym miałbyś być, mając takich starych (а иначе кем бы ты мог быть, имея таких старых=родителей)? I uważam, że już najwyższy czas, żebyś przeczytał ten list (и я считаю, что уже настало время, чтобы ты прочитал это письмо).

10

Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 4, ч. 1

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

14 мыслей о “Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 4, ч. 1

 • 9 апреля 2017 в 18:04
  Постоянная ссылка

  Огромное вам спасибо!!!!! Я очень долго искала ГП на польском языке+метод И.Франка!!))) Ваш блог — это просто сокровище!))))

  Ответ
  • 9 апреля 2017 в 20:36
   Постоянная ссылка

   И Вам спасибо, приятно читать, что твое детище называют сокровищем! 🙂

   Ответ
 • 17 июля 2020 в 13:54
  Постоянная ссылка

  Огромное вам спасибо! Читается и с удовольствием, и с пользой. Уже есть силы и терпение читать книгу без перевода, хотя и сюда подглядываю порой)
  И нашла малюсенькую ошибку в слове letko, вот тут (— Może by ktoś zrobił kubek herbatki, co (может быть, кто-то бы сделал чашку чая, а)? Przeleciałem kawał świata (Я пролетел кусок мира=мне пришлось перелететь=преодолеть немаленькое расстояние). Nie było lekko (не было легко)…)
  Ошибка пустяковая конечно, просто заметила и решила сообщить, вдруг кто-то прочитав, так и запомнит

  Ответ
 • 17 июля 2020 в 14:27
  Постоянная ссылка

  Дочитала до конца страницы и снова увидела слово lekko (Nikt nie wyrzekł ani jednego słowa (никто не произнес ни одного слова), ale kiedy olbrzym zsunął z pogrzebacza pierwszych sześć tłustych, soczystych, lekko nadpieczonych kiełbasek)
  Возник вопрос как и когда правильно употреблять? Letko как легко, а lekko как слегка? Или и в том и в другом случае lekko подходит?

  Ответ
  • 17 июля 2020 в 14:57
   Постоянная ссылка

   Как раз «letko» и является ошибкой. А единственно провальное — lekko.
   О letko нашла такое определение: Letko jest formą gwarową, którą można usłyszeć na wsiach, czy wśród górali. Błędną pisownię utrwala więc zapis gwary, którą zapisuje się pismem fonetycznym (a więc tak jak słychać).
   Видимо, поляки тоже порой думают, что так можно писать. 🙂 Но — нельзя. Только lekko.

   А где Вам попадалось letko? Конечно же, ни в одном из учебников, но всё-таки — где?

   PS И я очень рада, что Вам нравится читать методом Франка. 🙂

   Ответ
 • 20 июля 2020 в 06:43
  Постоянная ссылка

  Я скачала всю книгу без перевода, чтобы после того, как читаю тут с переводом, читать там только польский. Мне так с телефона просто удобнее. И вот в этом скаченном варианте и было. В первом случае было letko, а во втором уже lekko.
  P.s. очень нравится! Да ещё и книгу видимо наизусть буду знать 😅 спасибо вам!

  Ответ
 • 20 июля 2020 в 07:06
  Постоянная ссылка

  Я даже решила переслушать, как в аудио книге, которую читает Пётр Фрончевский. И там он тоже (на сколько я могу верить своему слуху) читает сначала letko, а второй раз lekko. Это интересно)

  Ответ
  • 27 июля 2020 в 14:35
   Постоянная ссылка

   А мне надо найти бумажный вариант 🙂
   Но! Я хорошенько тут подумала — и поняла вот что. Это «letko» — это же Хагрид говорит. А он там очень много всяких странных вещей еще будет говаривать. Его сделали таким себе «сельским» товарищем, который говорит на «суржике», диалекте. И тогда всё совпадает. 🙂

   Ответ
 • 17 августа 2020 в 12:49
  Постоянная ссылка

  Ну да, он тут такой, не самый образованный
  У него, кажется, любимое слово «cholibka» 🙂

  Ответ

Добавить комментарий