Катерина Лук'янова

Последнее обновление 27 февраля 2022

VIII
Маленький принц на польском по методу Франка 8 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском по методу Франка 8 глава

Wkrótce poznałem lepiej ten kwiat (вскоре я лучше узнал этот цветок). Na planecie Małego Księcia kwiaty były zawsze bardzo skromne (на планете Маленького принца цветы были всегда очень скромные), o pojedynczej koronie płatków (с одной короной лепестков), niezajmujące miejsca i nieprzeszkadzające nikomu (не занимающие места и никому не мешающие). Pojawiały się któregoś ranka wśród traw (появлялись какого-то утра=однажды утром среди трав) i więdły wieczorem (и увядали вечером). Krzak róży wykiełkował w ciągu dnia (куст розы пророс=взошел в течение дня) z ziarna przyniesionego nie wiadomo skąd (из зерна принесенного неизвестно откуда) i Mały Książę z uwagą śledził ten pęd (и Маленький принц с вниманием=внимательно следил этот росток=за этим ростком) zupełnie niepodobny do innych pędów (совершенно непохожий на другие ростки). Mógł to być nowy gatunek baobabu (это мог быть новый вид баобаба).

 • Wkrótce poznałem lepiej ten kwiat. Na planecie Małego Księcia kwiaty były zawsze bardzo skromne, o pojedynczej koronie płatków, niezajmujące miejsca i nieprzeszkadzające nikomu. Pojawiały się któregoś ranka wśród traw i więdły wieczorem. Krzak róży wykiełkował w ciągu dnia z ziarna przyniesionego nie wiadomo skąd i Mały Książę z uwagą śledził ten pęd, zupełnie niepodobny do innych pędów. Mógł to być nowy gatunek baobabu.

Lecz krzak szybko przestał rosnąć (но куст быстро перестал расти) i zaczął się formować kwiat (и начал формироваться цветок). Mały Książę, który śledził pojawienie olbrzymiego pąka (Маленький принц, который следил за появлением огромного бутона), wyczuwał, iż wykwitnie z niego jakieś cudowne zjawisko (чувствовал, что расцветет из него какое-то чудесное явление), lecz róża schowana w swoim zielonym domku przygotowywała się powoli (но роза, спрятанная в своем зеленом домике, приготавливалась медленно=не спеша). Starannie dobierała barw (она старательно подбирала краски). Ubierała się wolno (одевалась неторопливо), dopasowywała płatki jeden do drugiego (подгоняла лепестки один к другому). Nie chciała rozkwitnąć pognieciona jak maki (она не хотела расцвести=раскрыться помятая как маки). Pragnęła zjawić się w pełnym blasku swojej piękności (хотела явиться в полном=во всем блеске своей красоты). O, tak (о, да)! Była wielką zalotnicą (она была большой кокеткой). Jej tajemnicze strojenie trwało wiele dni (ее таинственное приготовление длилось много дней). Aż pewnego poranka — dokładnie o wschodzie słońca — ukazała się (пока одним утром — как раз на восходе солнца — она явилась).

 • Lecz krzak szybko przestał rosnąć i zaczął się formować kwiat. Mały Książę, który śledził pojawienie olbrzymiego pąka, wyczuwał, iż wykwitnie z niego jakieś cudowne zjawisko, lecz róża schowana w swoim zielonym domku przygotowywała się powoli. Starannie dobierała barw. Ubierała się wolno, dopasowywała płatki jeden do drugiego. Nie chciała rozkwitnąć pognieciona jak maki. Pragnęła zjawić się w pełnym blasku swojej piękności. O, tak! Była wielką zalotnicą. Jej tajemnicze strojenie trwało wiele dni. Aż pewnego poranka — dokładnie o wschodzie słońca — ukazała się.

Читайте также: Девочка со спичками / Dziewczynka z zapałkami на польском по методу Франка

I oto ona — która tyle trudu włożyła w swój staranny wygląd — powiedziała ziewając (и вот она, которая столько труда вложила в свой старательный=тщательный облик=внешность, — сказала она, зевая):

Маленький принц

— Ach, dopiero się obudziłam (ах, я только что проснулась)… Przepraszam bardzo (извините, пожалуйста)… Jestem jeszcze nieuczesana (я еще не причесана).

Mały Książę nie mógł powstrzymać słów z zachwytu (Маленький принц не мог сдержать слов от восторга):

— Jakaż pani jest piękna (какая же Вы красивая)!

— Prawda, — odpowiedziała róża cichutko (правда, — ответила тихо роза).
— Urodziłam się równocześnie ze słońcem (я родилась одновременно=вместе с солнцем).

Mały Książę domyślił się, że róża nie jest zbyt skromna (Маленький принц догадался, что роза не слишком скромна), lecz jakżeż była wzruszająca (но какая же она была трогательная)!

— Sądzę, że czas na śniadanie, — dorzuciła po chwili (я думаю, что время завтракать, — прибавила она через минуту) — czy byłby pan łaskaw pomyśleć o mnie (не будете ли Вы так любезны подумать=позаботиться обо мне)?

 • I oto ona — która tyle trudu włożyła w swój staranny wygląd- powiedziała ziewając:
  — Ach, dopiero się obudziłam… Przepraszam bardzo… Jestem jeszcze nieuczesana.
  Mały Książę nie mógł powstrzymać słów z zachwytu:
  — Jakaż pani jest piękna!
  — Prawda, — odpowiedziała róża cichutko.
  — Urodziłam się równocześnie ze słońcem.
  Mały Książę domyślił się, że róża nie jest zbyt skromna, lecz jakżeż była wzruszająca!
  — Sądzę, że czas na śniadanie, — dorzuciła po chwili, — czy byłby pan łaskaw pomyśleć o mnie?

Mały Książę, bardzo zawstydzony (Маленький принц, очень сконфуженный=смущенный), poszedł po konewkę i podał jej świeżą wodę (пошел за лейкой и подал ей свежую воду).

Маленький принц


Wkrótce swą trochę płochliwą próżnością zaczęła go torturować (вскоре она своим немного пугливым тщеславием начала его мучить).

Pewnego dnia na przykład, mówiąc o swych czterech kolcach, powiedziała (однажды, например, говоря о своих четырех шипах, сказала):

— Mogą zjawić się tygrysy uzbrojone w pazury (могут приходить тигры, вооруженные когтями)…

— Nie ma tygrysów na mojej planecie — sprzeciwił się Mały Książę (нет тигров на моей планете — возразил Маленький принц) — a poza tym tygrysy nie jedzą trawy (а кроме того, тигры не едят траву).

— Nie jestem trawą, — odparła słodko róża (я не трава, — сладко ответила роза).

— Proszę mi wybaczyć (прошу мне=меня простить)…

 • Mały Książę, bardzo zawstydzony, poszedł po konewkę i podał jej świeżą wodę.
  Wkrótce swą trochę płochliwą próżnością zaczęła go torturować. Pewnego dnia na przykład, mówiąc o swych czterech kolcach, powiedziała:
  — Mogą zjawić się tygrysy uzbrojone w pazury…
  — Nie ma tygrysów na mojej planecie — sprzeciwił się Mały Książę — a poza tym tygrysy nie jedzą trawy.
  — Nie jestem trawą, — odparła słodko róża.
  — Proszę mi wybaczyć…

— Nie obawiam się tygrysów (я не боюсь тигров), natomiast czuję wstręt do przeciągów (но чувствую отвращение к сквознякам). Czy nie ma pan parawanu (нет ли у вас ширмы)?

Маленький принц


«Wstręt do przeciągów to nie jest dobre dla rośliny, — pomyślał Mały Książę (отвращение к сквознякам — это нехорошо для растения, — подумал Маленький принц). — Ten kwiat jest bardzo skomplikowany (этот цветок — очень сложный).»

— Wieczorem proszę mnie przykryć kloszem (вечером прошу меня прикрыть абажуром=колпаком). U pana jest bardzo zimno (у Вас очень холодно). Złe są tu urządzenia (плохие здесь устройства=условия). Tam, skąd przybyłam (там, откуда я прибыла)…

Urwała (она прервалась=не договорила). Przybyła w postaci nasienia (она прибыла в виде семени=зернышка). Nie mogła znać innych planet (не могла знать других планет). Naiwne kłamstwo, na którym dała się przyłapać zawstydziło ją (наивная ложь, на которой она дала себя поймать=попалась, устыдила=смутила ее). Zakaszlała dwa lub trzy razy (она закашляла=кашлянула два или три раза), aby pokryć zażenowanie (чтобы скрыть смущение).

— A ten parawan (а \где\ эта ширма)?

Маленький принц


— Ja bym przyniósł, ale pani mówiła (я бы принес, но Вы говорили)…

 • — Nie obawiam się tygrysów, natomiast czuję wstręt do przeciągów. Czy nie ma pan parawanu?
  «Wstręt do przeciągów to nie jest dobre dla rośliny — pomyślał Mały Książę. — Ten kwiat jest bardzo skomplikowany.»
  — Wieczorem proszę mnie przykryć kloszem. U pana jest bardzo zimno. Złe są tu urządzenia. Tam, skąd przybyłam…
  Urwała. Przybyła w postaci nasienia. Nie mogła znać innych planet. Naiwne kłamstwo, na którym dała się przyłapać zawstydziło ją. Zakaszlała dwa lub trzy razy, aby pokryć zażenowanie.
  — A ten parawan?
  — Ja bym przyniósł, ale pani mówiła…

Wtedy róża znów zaczęła kaszleć (тогда роза снова начала кашлять), aby Mały Książę miał wyrzuty sumienia (чтобы Маленького принца мучила совесть). W ten sposób mimo dobrej woli płynącej z jego uczucia (таким образом, несмотря на добрую волю, плывущую=вытекающую из его чувства) Mały Książę przestał wierzyć róży (Маленький принц перестал верить розе). Wziął poważnie słowa bez znaczenia (он взял серьезно=принял всерьез слова без значения=бессмысленные слова) i stał się bardzo nieszczęśliwy (и стал очень несчастным).

Маленький принц


— Nie powinienem jej słuchać (я не должен \был\ ее слушать) — zwierzył mi się któregoś dnia (признался он мне однажды) — nigdy nie trzeba słuchać kwiatów (никогда нельзя слушать цветы). Trzeba je oglądać i wąchać (нужно на них смотреть и нюхать). Mój kwiat napełniał całą planetę swoją wonią (мой цветок наполнял всю планету своим ароматом), lecz nie umiałem się nim cieszyć (но я не умел ему радоваться). Historia kolców, która tak mnie rozdrażniła, powinna rozczulić (история шипов=с шипами, которая так меня разозлила, должна \была\ растрогать; rozdrażnienie — раздражение)…

 • Wtedy róża znów zaczęła kaszleć, aby Mały Książę miał wyrzuty sumienia. W ten sposób mimo dobrej woli płynącej z jego uczucia Mały Książę przestał wierzyć róży. Wziął poważnie słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
  — Nie powinienem jej słuchać — zwierzył mi się któregoś dnia — nigdy nie trzeba słuchać kwiatów. Trzeba je oglądać i wąchać. Mój kwiat napełniał całą planetę swoją wonią, lecz nie umiałem się nim cieszyć. Historia kolców, która tak mnie rozdrażniła, powinna rozczulić…

Zwierzył się jeszcze (он признался еще):

— Nie potrafiłem jej zrozumieć (я не смог ее понять). Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów (я должен \был\ судить ее по делам, а не словам). Czarowała mnie pięknem i zapachem (она очаровывала меня красотой и ароматом). Nie powinienem nigdy od niej uciec (я не должен \был\ никогда от нее убежать=убегать). Powinienem odnaleźć w niej czułość pod pokrywką małych przebiegłostek (должен \был\ отыскать в ней чуткость под прикрытием маленьких хитростей). Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności (цветы имеют в себе столько противоречий=так противоречивы). Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać (но я был слишком молод, чтобы уметь ее любить).

 • Zwierzył się jeszcze:
  — Nie potrafiłem jej zrozumieć. Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. Czarowała mnie pięknem i zapachem. Nie powinienem nigdy od niej uciec. Powinienem odnaleźć w niej czułość pod pokrywką małych przebiegłostek. Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności. Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać.

Аудиозапись восьмой главы сказки (текст методом Франка на экране)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском по методу Франка 8 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий