Катерина Лук'янова

Последнее обновление 18 марта 2024

Вторая серия игрофильма «Ведьмак 3: Каменные сердца» — «Gaunter o’Dim, zwany panem Lusterko» («Гюнтер О’Дим, называемый господином Зеркало»).

О самой задумке и авторе игрофильма читайте здесь: Фильм из игры «Ведьмак 3: Каменные сердца»: смотри и учи польский

Во всех сериях есть встроенные субтитры на польском языке, благодаря чему можно одновременни и читать, и слушать. Субтитры мелкие, но таковы были вшиты в игру, потому рекомендуется смотреть не на телефоне, если хотите не только слушать.

После ролика вы найдете пофразовый перевод в таблице. Где перевод не дословный, приведены соответствующие пояснения. Кроме того, все эти материалы можно будет распечатать себе и пользоваться ими при просмотре. Ссылка в самом конце статьи.

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 2: «Gaunter o’Dim, zwany panem Lusterko»

Пофразовый перевод игрофильма:

Wiedźmin 3. Serca z kamieniaВедьмак 3. Каменные сердца
Odcinek 2. Gaunter o’Dim,zwany Panem LusterkoЭпизод 2. Гюнтер О’Дим,называемый господином Зеркало


Jakiś czas później…Какое-то время спустя…


Co… Co się dzieje?Что… Что происходит?
O,nareszcie się obudziłeś. I jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem,że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami.О,наконец-то ты проснулся. И ещё говоришь по-человечески. Я уже думал,что всю дорогу буду разговаривать только со своим отражением в ведре со ссаками.
Gdzie… Gdzie ja jestem?Где… Где я?
Na „Albatrosie”,czy raczej „Phakbarthil” w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru.На «Альбатросе»,или скорее «Phakbarthil» в этом их странном языке. В дороге в Офир.
Nie pamiętam,żebym zaciągnął się na statek.Не помню,чтобы я записался в матросы (дословно «затянулся на корабль»).
O nie,bracie,to raczej ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia.О нет,брат,это скорее они тебя сюда прописали (дословно «затянули»). Вроде как ты убил их принца. (В оригинале в обоих предложениях используется глагол zaciągnąć (się). Чтобы не потерять игру слов,я использовал не дословный перевод.)
A tak,ropucha z kanałów… Zaraza… Chyba mam szczęście,że mnie nie zabili na miejscu.А да,жабу из каналов… Зараза… Похоже,мне повезло (дословно «имею счастье»),что они не убили меня на месте.
Zależy,jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem,jak mówili,że przyjechali tu na polecenie swojego króla,żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój,swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz,że doprowadzą go do domu całego i zdrowego.Зависит от того,как на это посмотреть. Я немного знаю офирский. Слышал,как они говорили,что приехали сюда по заданию своего короля,чтобы найти и расколдовать принца. Клялись своей честью и честью своих семей на пять поколений,что привезут его домой целого и здорового.
A ja go zabiłem,świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla…А я его убил,отлично. И теперь,похоже,они сочли за дело чести представить убийцу принца перед лицом короля…
Coś ty za jeden?А ты кто такой?
Felippe Kalagrande. Drobny złodziejaszek,zawodowy szuler,w wolnych chwilach przewodnik po Oxenfurcie,do usług.Фелиппе Калагранде. Мелкий преступник,профессиональный шулер,в свободное время проводник по Оксенфурту,к твоим услугам.
Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia?Почему ты тут сидишь? Ты тоже убил какого-то принца?
Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika,a ja doprowadziłem ich do kanałów,gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi.По их мнению (дословно «согласно им»)я вроде как к этому причастен. Они наняли меня в качестве проводника,а я отвёл их в каналы,где ты уже распорол живот этому их принцу.
Wybacz…Извини…
W porządku,nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w Alchemii i grać w gwinta,zamiast chwalić się,że znam Oxenfurt od podszewki.Всё в порядке,это не твоя вина. Я ведь мог сидеть на заднице в «Алхимии» и играть в гвинт,вместо того,чтобы хвастаться,что знаю Оксенфурт вдоль и поперёк (дословно «от подкладки»).
Dawno odbiliśmy od brzegu?Давно мы отчалили от берега?
Pff,ja wiem? Nie,chyba nie tak dawno… Chociaż,z drugiej strony… Zresztą,co za różnica?Пфф,а то я знаю? Нет,вроде бы не так давно… Хотя,с другой стороны… В конце-концов,какая разница?
Spora. Jeśli mają mnie stracić,niespecjalnie mi się spieszy.Большая. Если меня должны казнить,не хочется особо торопиться.
A ja się w sumie nawet cieszę,że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć.А я,в целом,даже рад,что плыву в Офир. Я слышал,что у них там есть белые кони в чёрные полосы. Всегда хотел их увидеть.
A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski?А это,случайно,не чёрные кони в белые полосы?
Nie,czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien.Нет,чёрные в белые полосы — в Зангвебаре. Я в этом уверен.
Była ze mną dziewczyna,rudowłosa medyczka – ją też pojmali?Со мной была девушка,рыжеволосая медичка — её тоже поймали?
Nikogo takiego nie widziałem,byłeś tam sam.Я никого такого не видел,ты был там сам.
Dobrze… Znaczy – udało jej się uciec. Mam nadzieję,że dotarła do domu.Хорошо… Значит,ей удалось убежать. Надеюсь,что она добралась до дома.
Próbowałeś się stąd wydostać?Ты пробовал отсюда выбраться?
Ba! Użyłem całego mojego uroku osobistego,ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski.Ба! Я применил всё своё личное обаяние,но всё зря. Может,я слишком плохо знаю офирский.
Ja nie znam wcale.Я вообще не знаю.
Będziemy płynąć pewnie za dwa tygodnie,mogę cię w tym czasie pouczyć.Мы будем плыть примерно две недели,могу тебя в это время поучить.
Co on mówi?Что он говорит?
Kazał nam się zamknąć.Приказал нам заткнуться.
Zaszło nieporozumienie… Mogę rozmawiać z kapitanem?Произошло недоразумение… Я могу поговорить с капитаном?
Milcz,psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gdyby to ode mnie zależało,już byś nie żył.Молчи,собака. Ты убил принца и ответишь за это. Если бы это от меня зависело,ты был бы уже мёртв.
Zemsta nie należy do nas,tylko do króla,Annarze. Przysięgliśmy na honor.Месть принадлежит не нам,а королю,Аннар. Мы поклялись честью.
Jak jest:prowadźcie mnie do kapitana?Как будет:отведите меня к капитану?
Vhailth alle’khe uhl eghullath.Vhailth alle’khe uhl eghullath.
Jak?Как?
V… Vhailth… alle’khe uhl eghullath!V… Vhailth… alle’khe uhl eghullath!
Co się stało? Co on powiedział?Что случилось? Что он сказал?
Żebyś siedział cicho. I że za dwa tygodnie będziesz wisiał.Чтобы ты сидел тихо. И через две недели будешь висеть.
Świetnie.Прекрасно.
Daj spokój,nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie gulgotają. Strasznie się wtedy nadymają,zauważyłeś? Jak te ryby… no te… jakżeż się one nazywają… ?Успокойся,нет смысла с ними разговаривать. Всё время только гневно булькают. Страшно тогда надуваются,ты заметил? Как те рыбы… ну эти,как же они называются?..
Nie ma tu nikogo,kto mówi we wspólnym?Нет тут никого,кто говорит на всеобщем?
Jest z nimi najemnik,wygląda na Aedirńczyka. To on mnie zwerbował,żebym pokazał im kanały. No i czarodziej,który nimi dowodzi,też trochę zna,słyszałem,jak rozmawiali. Ale wątpię,żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język,lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga.Есть с ними наёмник,похож на эдирнца. Это он меня завербовал,чтобы я показал им каналы. Ну и чародей,который ими командует,тоже немного знает,я слышал,как они разговаривали. Но сомневаюсь,чтобы кто-то из них захотел с тобой говорить. Вместо того,чтобы трепать языком,лучше вздремни немного. Нас ждёт долгая дорога.
Nie chce mi się spać. Za to chciałbym,żeby przyszedł tu ktoś,z kim można się dogadać.Не хочется мне спать. Зато хотелось бы,чтобы пришёл сюда кто-то,с кем можно договориться.
Witaj,Geralt. Pamiętasz mnie?Здравствуй,Геральт. Помнишь меня?
Nie przypominam sobie.Не припоминаю.
Jestem Gaunter o’Dim,zwany Panem Lusterko. Poznaliśmy się w Białym Sadzie,pomogłem ci odnaleźć Yennefer.A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to,że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem,że grozi ci stryczek. Poza tym… strasznie słabo was tu karmią.Я — Гюнтер О’Дим,называемый господином Зеркало. Мы познакомились в Белом Саду,я помог тебе найти Йеннефер. (Разумеется,я знаю,что в большинстве русских переводов эту героиню зовут Йеннифэр,однако в оригинале её имя пишется Yennefer,и сам Анджей Сапковский утверждает,что на русский оно должно переводиться как Йеннефер,и никак иначе.) А теперь мы снова встречаемся. И похоже на то,что тебе снова нужна помощь. Я слышал,что тебе грозит виселица. Кроме этого… вас тут ужасно кормят.
Skąd się tu wziąłeś?Откуда ты здесь взялся?
Długa historia,zanudziłbym cię. Wolę się zająć czymś bardziej pożytecznym,na przykład wyciągnięciem cię stąd. Bo chcesz się stąd wydostać,prawda?Долгая история,заставил бы тебя скучать (дословно «заскучал бы тебя»). Предпочитаю заняться чем-то более полезным,например,вытаскиванием тебя отсюда. Потому что ты хочешь отсюда выбраться,правда?
Chcę,ale co ty niby możesz…Хочу,но что ты вроде можешь…
Och,więcej,niż myślisz. Pomogę ci,Geralt,ale muszę wiedzieć,że mi się potem odwdzięczysz.Хо-хо,больше,чем ты думаешь. Я помогу тебе,Геральт,но я должен знать,что ты меня потом отблагодаришь.
Jasne. Nie ma nic za darmo.Понятно. Нет ничего даром.
Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak – chcesz,żebym ci pomógł?Нет. В конце-концов,я — купец. Ну так как,хочешь,чтобы я тебе помог?
Chcę.Хочу.
Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A,i dam ci coś – żebyś o mnie nie zapomniał.Договорились. После всего встретимся в полночь на развилке дорог под вербами возле деревни Янтра. А,и дам тебе кое-что,чтобы ты обо мне не забыл.
Css… Co to?Что это?
Znak,że jesteśmy teraz wspólnikami.Знак,что теперь мы — сообщники.
Z kim rozmawiasz?С кем ты разговариваешь?
Z nikim…Ни с кем…
Nie cierpię pływać,nigdy nie lubiłem. Buja jak cholera,a ja mam chorobę morską. Ech,gdyby tak się dało przespać cały rejs…Терпеть не могу плавать,никогда не любил. Качает,как холера,а у меня морская болезнь. Эх,если бы удалось вот так проспать весь рейс…


Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie.Я не подписывался на шторм. От этого момента моя ставка растёт.
Pomóż nam dotrzeć do Ofiru,a obiecuję – król sowicie cię wynagrodzi.Помоги нам добраться до Офира,и обещаю — король щедро тебя наградит.
Co z więźniem?Что с узником?
Mamy go dowieźć przed oblicze króla i klnę się na honor,że tak się stanie.Мы должны довезти его пред лицо короля,и клянусь честью,что так будет.
Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi? Tak,jak tego drugiego?Не могли бы мы просто привезти вашему королю его голову? Так,как того,второго?
Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym… Chcę zobaczyć kaźń,którą król dla niego przygotuje.Тот второй утонул,и мы ничего не могли с этим поделать. Этого довезём живым. Кроме того… Я хочу увидеть казнь,которую приготовит для него король.
Jaką kaźń?Какую казнь?
Za królobójstwo grozi kąpiel w smole,obdarcie ze skóry i poćwiartowanie.За цареубийство грозит купание в смоле,обдирание кожи и четвертование.
Nie gadaj,tylko walcz!Не болтай,дерись!


Wieś JantraДеревня Янтра


Liczko ma gładkie i mową kwiecistą – czarci ten pomiot z naturą nieczystą.Гладкое у него личико и цветистая речь — это чёртово отродье с нечистой натурой.
Życzenia twe spełni zawsze z ochotą,da ci brylanty i srebro,i złoto.Он желания твои исполнит охотно,даст тебе бриллианты,и серебро,и золото.
Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi,skończą się śmiechy,serdeczność,przysługi.Но когда придёт он забрать свои долги,закончатся смех,радушие и любезность.
W pęta cię weźmie,zabierze bogactwo,byś cierpiał katusze,aż gwiazdy zgasną.Возьмёт он тебя в путы,заберёт богатство,чтобы ты в муках страдал,пока не погаснут звёзды.


Wiedziałem,że przyjdziesz.Я знал,что ты придёшь.
Jesteś jasnowidzem?Ты ясновидец?
Nie o to chodzi,kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce,wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer – więc czujesz,że musisz mi się odwdzięczyć.Речь не о том,кто я. Я помог тебе сбежать,раньше ты благодаря мне нашёл Йеннефер — значит,ты чувствуешь,что ты должен меня отблагодарить.
Pamiątka,którą mi zostawiłeś,skutecznie mi to przypomina.Памятка,которую ты мне оставил,эффективно об этом напоминает.
Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne,że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę,żeby spłacić „dług wdzięczności”. Ludzie,elfy,krasnoludy… Wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś – powiedz,jak ci poszło z Ofirczykami?Таково её задание. Между прочим,забавно,что даже у самых больших негодяев есть внутренняя потребность оплатить «долг благодарности». У людей,эльфов,краснолюдов… У всех рас. Ты должен мне когда-нибудь это объяснить. А раз уж ты тут,скажи,что у тебя получилось с офирцами?
Jeśli chciałeś mi pomóc,mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób. Na przykład dać mi klucz do celi.Если ты хотел мне помочь,мог бы сделать это более традиционным способом. Например,дать мне ключ от клетки.
To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz?Это было бы слишком просто. Не люблю простых решений. А ты любишь?
Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach.Мы сюда,наверное,не о моих вкусах пришли говорить.
Zgadza się. Chcę ci opowiedzieć o kimś,kto interesuje nas obu. O człowieku gorszym niż inni,podłym,bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku,który nie chce płacić swoich długów.Согласен. Я хочу рассказать тебе о ком-то,кто интересует нас обоих. О человеке,худшем,чем другие,подлом,безжалостном,с каменным сердцем. О человеке,который не хочет оплачивать свои долги.
I czemu sądzisz,że mnie to zainteresuje?И почему ты думаешь,что меня это заинтересует?
Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everec.Потому что тебя он тоже задел. Его зовут Ольгерд фон Эверец.
Nie wiem,w czym ci zawinił,ale ja nic do niego nie mam.Не знаю,чем он перед тобой провинился,но у меня к нему нет претензий (дословно «ничего к нему не имею»).
A moim zdaniem jeszcze sobie tego nie uświadamiasz. To Olgierd von Everec świadomie i z premedytacją doprowadził do tego,że zabiłeś człowieka,którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja,zostałbyś za to stracony. A wiesz,czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem,potworem w ludzkiej skórze,który karmi się krzywdą i cierpieniem innych.А по-моему (дословно «моим мнением»),ты ещё просто этого не осознаёшь. Это Ольгерд фон Эверец сознательно и умышленно довёл до того,что ты убил человека,которого,может быть,ещё удалось бы расколдовать. Если бы не я,ты был бы за это казнён. А знаешь,почему он это сделал? Потому что он выродок,чудовище в человеческом обличьи (дословно «в человеческой коже/шкуре»),которое питается бедой и страданием других.
W takim razie zastanawiam się,co takiego zrobił tobie?В таком случае,удивляюсь,что он сделал тебе?
Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości,żeby dać mu to,czego zapragnął. A teraz,kiedy przyszedł czas zapłaty,on miga się od uregulowania należności.Я заключил с ним договор. Я использовал свои многочисленные таланты и знакомства,чтобы дать ему то,чего он пожелал. А теперь,когда пришло время платить,он отлынивает от оплаты задолженности.
Chcesz,żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia.Ты хочешь,чтобы я забрал у него твой долг? Я не наёмный головорез.
Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego,kogoś,kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty.Я не ищу головореза. Я ищу кого-то умного и находчивого,кого-то,кто не боится вызовов. Кого-то такого,как ты.
Bierzesz mnie pod włos. Ты мной манипулируешь (дословно «берёшь меня под волос»).
Oczywiście! W końcu jestem wędrownym handlarzem. I mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy.Конечно! В конце-концов,я — странствующий торговец. И я могу предложить тебе множество интересных вещей.
Na przykład?Например?
Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem,więc mogę ci zaoferować najlepszą broń,jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuję ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś,co mogą przeżyć tylko wybrańcy.Это может быть достаток для тела и души. Благодаря мне у тебя не будет недостатка в еде или питье. Ты — ведьмак,так что я могу предложить тебе лучшее оружие,о котором ты только можешь мечтать. Твоё тело будет быстрым и умелым,как никогда раньше. Молния не поспеет за твоей мыслью. Твоя страстность очарует каждую женщину. Но прежде всего я предлагаю тебе настоящее приключение. Благодаря мне ты переживёшь нечто,что могут пережить только избранные.
Szczodry jesteś. I to wszystko za pomóc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz?Щедрый ты. И всё это только за помощь в одном маленьком деле? Ничего больше ты от меня не хочешь?
Niczego. Tylko uczciwości.Ничего. Только честности.
Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały?Что ты сделал для Ольгерда? Его ты тоже вытащил из какой-то кабалы?
W pewnym sensie. Ech,pamiętam ten dzień… Na dworze siąpił deszcz,było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku – chudy jak szkapa,w połatanej koszulinie. Wszystko,co miał,to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc,a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym,kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie,kiedy proszę o zwrot długu,raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc,muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty.В определённом смысле. Эх,помню тот день… На дворе моросил дождь,было пронзительно холодно. Ольгерд появился сразу после рассвета — худой,как кляча,в залатанной рубашке. Всё,что у него было — это сабля у пояса. Аж жаль было смотреть. Он попросил меня о помощи,а я ему её оказал. Я сделал его человеком богатым и обеспечил ему успех. Благодаря мне он стал тем,кем сейчас есть. А после этого он отвернулся от меня. Отмахивается от меня,когда я прошу о возврате долга,один раз даже приказал травить меня псами. Хочешь не хочешь,я вынужден сослаться на условия договора. И тут появляешься ты.
Ile Olgierd jest ci winien?Сколько Ольгерд тебе должен?
Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach.Джентльмены не говорят о таких вещах.
Jeśli mam się w to wmieszać,muszę znać szczegóły. Ile? Milion? Dwa miliony koron?Если я должен в это вмешаться,мне нужно знать подробности. Сколько? Миллион? Два миллиона крон?
Nie jestem lichwiarzem,nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi,ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność.Я не ростовщик и не одалживаю деньги под проценты. Ольгерд должен мне что-то намного более личное,чем несколько звонких монет. Мне жаль,но большего я не могу рассказать. Я должен уважать его приватность.
To są wasze sprawy,nie zamierzam się w to mieszać.Это ваши дела,я не собираюсь в это вмешиваться.
Zanim cokolwiek zdecydujesz,wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się,że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie:kawał skurwysyna.Прежде чем что-либо решишь,выслушай меня до конца. Ты убедишься,что Ольгерд — это гнусный человек. Как говорят на западе,кусок сукин сына.
Mówisz,że jesteś człowiekiem wielu talentów – czemu sam tego nie załatwisz?Ты говоришь,что ты человек со множеством талантов. Почему ты сам с этим не разберёшься?
W tym szkopuł. Kontrakt stanowi,że nim przyjdę po swoją należność,muszę spełnić trzy ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym,że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą,a jedynie… hmm… jak to nazwać… organem doradczym.В том-то и загвоздка. Контракт гласит,что прежде чем я приду за свои долгом,я должен выполнить три последние просьбы фон Эвереца. Проблема в том,что я не могу быть их непосредственным исполнителем,а только… как бы это назвать… консультантом.
Czyli potrzebujesz jelenia.То есть,тебе нужен мальчик на побегушках (сленг,обычное значение слова «jeleń» — «олень»).
Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi,że lepszego niż ty nie znajdę.Мне нужен союзник. И что-то мне говорит,что лучшего,чем ты,я не найду.
Czego ode mnie oczekujesz?Чего ты от меня ожидаешь?
Na początek,że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż,będziemy improwizować. Wierzę jednak,że wszystko dobrze się skończy,a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie.Для начала,что ты вместе со мной посетишь фон Эвереца. А потом что ж,будем импровизировать. Верю однако,что всё хорошо закончится,а потом мы встретимся втроём и поблагодарим друг друга за вместе пережитое.
Ta. Przejdźmy do konkretów. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby.Да… Перейдём к конкретике. Значит,у Ольгерда есть три каких-то просьбы.
Zgadza się,może prosić o trzy rzeczy. Ale o tym,co to będzie,przekonamy się dopiero na miejscu.Точно,он может просить о трёх вещах. Но о том,что это будет,мы узнаем только на месте.
To wszystko wydaje mi się jakieś mętne – twoja pomóc,kontrakt z Olgierdem,trzy prośby…Всё это кажется мне каким-то мутным — твоя помощь,контракт с Ольгердом,три просьбы…
Zastanów się,nie masz żadnego racjonalnego powodu,żeby mi nie ufać. Tak się złożyło,że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie,więc ci pomogłem,a ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę,doszedłem do wniosku,że możemy działać razem.Задумайся,у тебя нет ни одной рациональной причины,чтобы мне не доверять. Так сложилось,что я был в нужном месте в нужное время,так что я тебе помог,а поскольку один и тот же человек нас задел,я пришёл к выводу,что мы можем действовать вместе.
No,nie wiem…Ну,не знаю…
Chodź ze mną do Olgierda – na własne oczy przekonasz się,że to podły i niegodziwy człowiek,który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje,kiedy napuścił cię na królewicza-ropuchę.Идём со мной к Ольгерду — ты собственными глазами увидишь,что он подлый и бесчестный человек,который относится к человеческой жизни,как к игрушке. Так,собственно,он отнёсся к твоей,когда натравил тебя на принца-жабу.
Mogę pojechać z tobą do Olgierda,ale nic więcej nie obiecuję.Я могу поехать с тобой к Ольгерду,но ничего большего не обещаю.
Tylko o to proszę.Только об этом прошу.
W takim razie zdejmij ze mnie to znamię.В таком случае,сними с меня этот знак.
Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź,nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu,mam jeszcze coś do załatwienia po drodze.Конечно. Как только ты справишься с заданием. Иди,не пожалеешь. Встретимся на месте,мне ещё нужно кое-что уладить по дороге.
Jakiś dług do odebrania?Забрать какой-то долг?
Być może.Может быть.


Dalej,Płotka,dalej!Дальше,Плотва,дальше!


Posiadłość GarinИмение Гарин


Ooo,kogo ja widzę! Wiedźmin,co połknął kij od szczotki! Co słychać? Co ci to na gębę wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś?О,кого я вижу! Ведьмак,который проглотил палку от метлы! Что слышно? Что это у тебя на роже выросло? Какой-то офирский сифилис словил?
Tak jak by. Wiecie,że dworek wam się pali?Вроде того. Знаете,что у вас усадьба горит?
To? A tak… Wiesz,jak to jest – uczta trwała,były tańce,hulanki,swawole i trochę nas poniosło.Это? А,да… Знаешь,как это бывает — пир продолжался,были танцы,гулянки,шалости,и нас немного занесло.
Właśnie widzę. Gdzie Olgierd?Собственно,вижу. Где Ольгерд?
A bo ja wiem? Gdzieś się tu pewnie kręci…А то я знаю? Где-то тут наверняка крутится…
Nie,błagam,nie!Нет,умоляю,нет!
Zawrzyj gębę.Заткнись.
Wypuśćcie mnie! Zostawcie!Выпустите меня! Оставьте!
Stul pysk!Заткни пасть!
Jadłem z wami,piłem i wojowałem! A… a wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie!? Jednym z waz jestem!Я с вами ел,пил и воевал! А… а вы меня теперь убить хотите? Меня?! Я — один из вас!
Może i byłeś,ale już nie jesteś.Может и был,но уже — нет.
Czym wam zawinił?В чём он перед вам провинился?
A co cię to obchodzi?! Nie twoja rzecz!А тебе что до этого?! Не твоё дело!
Łooo,czemu od razu tak ostro?Ууу,почему сразу так резко?
Głuchy jesteś? Zabieraj się stąd,odmieńcu!Ты глухой? Убирайся отсюда,выродок!
Chciałem się tylko dowiedzieć,co się tutaj dzieje.Я хотел только узнать,что тут происходит.
Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj!Но не узнаешь! Уёбывай!
Pójdę,jak mi powiecie.Уйду,когда вы мне расскажете.
Co za upierdliwy kutas! Ataman kazał go zgładzić!Что за надоедливый хер! Атаман приказал его казнить!
Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd,bo mamy tu robotę.Ты получил свой ответ. Доволен? Ну так убирайся отсюда,у нас тут работа!
Słyszę,że Olgierd kazał go zabić,ale ciągle nie wiem dlaczego.Слышу,что Ольгерд приказал его убить,но всё ещё не знаю,почему.
A co cię to w ogóle obchodzi?А что тебе вообще до этого?
W zasadzie nic,z ciekawości pytam.В принципе,ничего,из интереса спрашиваю.
Złamał szlachecki kodeks! Za to jest tylko jedna kara – śmierć!Он нарушил шляхетский кодекс! За это есть только одно наказание — смерть!
Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście? Uszy mi więdną od tego wrzasku!Что тут творится? Вы с ним ещё не закончили? У меня уши вянут от этого крика! 
O,Geralt. Jesteś tu,znaczy poradziłeś sobie w kanałach? Czy jeszcze tam nie byłeś?О,Геральт. Ты тут,а значит,справился там,в каналах? Или ещё там не был?
Zabiłeś mojego ojca!Ты убил моего отца!
Nie. To nie ja.Нет. Это не я.
Łżesz,skurwysynu!Лжёшь,сукин сын!
To ten człowiek go zabił,sam,bez mojej wiedzy,bo się wściekł,że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją.Это тот человек его убил,сам,не дав мне знать,потому как взбесился,что твой отец отказал нам в гостеприимстве. За это самоволие и нарушение шляхетского кодекса он был казнён. Что ещё я мог бы сделать? Забрать её.
No,na czym to skończyliśmy?Ну,так на чём мы закончили?
Po co to przedstawienie?К чему это представление?
E tam,zaraz przedstawienie… Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa,żeby poczuć,że jeszcze żyje. Po tym,co masz na twarzy,widzę,że rozumiesz,o czym mówię.Э,какое там представление… Человек должен время от времени решиться на капельку сумасшествия,чтобы почувствовать,что он ещё жив. По тому,что у тебя на лице,вижу,что ты понимаешь,о чём я говорю.
Jesteś… nieśmiertelny?Ты… бессмертный?
Zależy,co przez to rozumiesz. Tak,nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne,jak się niektórym wydaje. To,że nie możesz umrzeć,nie znaczy,że żyjesz pełnią życia.Зависит от того,что ты под этим понимаешь. Да,меня нельзя убить. Но это,в целом,не так приятно,как некоторым кажется. То,что ты не можешь умереть,не значит,что ты живёшь всей полнотой жизни.
To klątwa?Это проклятие?
Klątwa? Nie,chyba nie… Hmm,powiem ci tak:trzeba uważać,czego sobie życzysz,bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami.Проклятие? Нет,скорее нет… Скажу тебе так:нужно быть осторожным со своими желаниями,потому что они могут исполниться. А ты будешь должен бороться с последствиями.
Chyba nie nadążam.Не особо понимаю.
Kiedy wiesz,że ciężko cię skrzywdzić,ciągłe gonisz za nowymi przeżyciami,aż w końcu dochodzisz do momentu,w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym,żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej,odkrywać nowe możliwości.Когда знаешь,что тебе тяжело нанести вред,всё время гонишься за новым опытом,пока в конце-концов не достигаешь момента,когда всё кажется тебе скучным и монотонным. Искусство состоит в том,чтобы пройти эту точку и идти дальше,открывать новые возможности.
Wiesz,co to jest?Знаешь,что это?
Pewności nie mam,ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem,wiedźminie.У меня нет уверенности,но я догадываюсь. Ты связался с опасным человеком,ведьмак.
Zabiłem bestię z kanałów.Я убил бестию из каналов.
No,to powinszować,należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu – jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka?Ну,тогда поздравляю,тебе положена награда. Можешь также взять себе что-то из дома — если найдёшь там что-то целое. Трудный бой?
Kiedy rozprułem jej brzuch,zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś,że tak będzie?Когда я распорол ей живот,она превратилась в человека. Ты знал,что так будет?
Oczywiście,że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał.Конечно,он знал. Иначе бы он тебя в это не втягивал.
Gaunter o’Dim. Przyszedłeś mnie oczerniać?Гюнтер О’Дим. Пришёл меня очернять?
Nie. Przyszedłem odebrać dług.Нет. Пришёл забрать долг.
Wiesz,że wcześniej musisz…Ты знаешь,что сначала ты должен…
Spełnić trzy twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii.Исполнить три твоих просьбы. И у меня должен быть помощник. Знаю. Это Геральт из Ривии.
Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem.Не так быстро. Я ещё ни на что не согласился.
Ale zrobisz to,jestem pewien. Czy wiedziałeś,że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w ropuchę? Nie wspomniał o tym? Cóż,w takim razie pozwól,że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w piękniej dziewczynie,miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić,ale uznał,że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie – nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką,postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma.Но сделаешь это,я уверен. Ты знал,что это Ольгерд превратил офирского принца в жабу? Он не вспоминал об этом? Что ж,в таком случае,позволь я тебе расскажу. Это очень затягивающая история. Ольгерд был когда-то влюблён в прекрасную девушку,её звали Ирис. Её родители выбрали,однако,зятем офирского принца. И тогда Ольгерд возненавидел несчастного. Сначала он хотел его убить,но решил,что это слишком просто. Поэтому он обрёк его на страдание — жалкую жизнь в обличьи (дословно «в шкуре»)жабы. А когда ему надоели мучения принца,решил с ним покончить. Твоими руками.
Przypomnij mi,o’Dim,kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby?Напомни мне,О’Дим,кто должен выполнить три моих последних просьбы?
Mój pomocnik,Geralt.Мой помощник,Геральт.
No to zabieraj się stąd,nie chcę oglądać twojej gęby dłużej,niż muszę.Ну так убирайся отсюда,не хочу видеть твоей рожи дольше,чем должен.
Chodź.Идём.
Dokąd?Куда?
Do stajni,moja kompania już szykuje się do drogi.На конюшню. Моя компания уже готовится к дороге.


Najwyraźniej macie z Panem Lusterko jakiś zatarg,ale ja nie chce się w to mieszać.Очевидно,у вас с господином Зеркало какой-то конфликт,но я не хочу в это вмешиваться.
Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chce,żebyś spłacił dług,zgadłem?Ты уже вмешался. Наверное,он для тебя что-то сделал,и хочет,чтобы ты оплатил долг,угадал?
Tak.Да.
No,to nie uwolnisz się od niego,póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa,wymyślę ci takie zadania,że ich nie wypełnisz,choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty,bo próbowałeś,a ja będę sobie żył spokojnie,póki Pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika.Ну так ты не освободишься от него,пока этого не сделаешь. Но не волнуйся (дословно «спокойная голова»),я выдумаю тебе такие задания,что ты их не выполнишь,хоть ты взбесись. Таким образом,ты будешь прикрыт,потому как ты пробовал,а я буду себе жить спокойно,пока господин Зеркало не найдёт себе очередного помощника.
To,co mówił o księciu,to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę?То,что он говорил о принце,это правда? Это ты превратил его в жабу?
Może ja,a może ten ofirski paniczyk po prostu się czegoś nażarł? Z nimi to nigdy nic nie wiadomo.Может я,а может этот офирский господинчик просто чего-то нажрался? С ними никогда ничего нельзя знать.
Nie znam potrawy,która zamieniałaby ludzi w potwory.Я не знаю еды,которая бы превращала людей в чудовищ.
No to może się opił?Ну тогда может обпился?
Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem,wykrzyczałem ją w gniewie,nawet nie pomyślałem,że może się spełnić. Było,minęło,na co drążyć.Я проклял его из мести и большого отчаяния. Я был тогда другим человеком,выкрикнул проклятие в гневе,даже не думал,что оно может исполниться. Было,прошло,зачем в этом копаться.
Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanałów? Chciałeś się zabawić moim kosztem?Почему ты не сказал правды о чудовище из каналов? Хотел развлечься за мой счёт?
A skąd mogłem wiedzieć,że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu,żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął wiedźmin,pomyślałem,że to nawet lepiej,w końcu po to was szkolą.А откуда я мог знать,что это ты примешь заказ? Я просто хотел,чтобы кто-то убил жабу. Когда у моего порога встал ведьмак,я подумал,что это даже лучше,в конце-концов,вас этому обучают.
Być może dałoby się go odczarować.Может быть,его ещё удалось бы расколдовать.
Może tak,a może nie. Zresztą,po co?Может,да,а может — нет. В конце-концов,зачем?
Bo to człowiek.Потому что это человек.
Cholerny ofirski kundel,nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie.Проклятый офирский кобель,а не человек. Такие,как он,не заслуживают жизни.
Chyba najlepiej będzie,jak spytam wprost:co mam dla ciebie zrobić?Наверное,лучше всего будет,если я спрошу тебя прямо:что я должен для тебя сделать?
Hmm,niech pomyślę… Aktualnie nie mamy dachu nad głową,więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsody’ego.Хм,дай подумать… В настоящий момент у нас нет крыши над головой,так может было бы хорошо начать с этого. Принеси мне дом Максимилиана Борсоди.
Dom?Дом?
Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać,prawda?Что ты так удивляешься? Должен ведь я где-то жить,правда? 
A cóż to ma być?! Czy bogowie cię opuścili?! Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd,niecnoto! Wiesz,co by ci zrobił Witold,jakby coś takiego zobaczył?Что же это такое? Боги тебя оставили? Грязного коня хочешь оседлать? Иди отсюда,бездельник! Знаешь,что бы тебе сделал Витольд,если бы что-то подобное увидел?
Wiem.Знаю.
Witold?Витольд?
Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce,ale jego wierzchowce zawsze wyglądały,jakby szły na paradę. Ech,nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej… Dlatego odnajdziesz go i sprawisz,żeby wyhulał się za wszystkie czasy.Мой брат. Случалось ему вонять,как трёхдневные портянки,но его верховые кони всегда выглядели так,как будто шли на парад. Эх,никто не умел так развлечься,как Витольд. К сожалению,в последнее время он развлекается как бы меньше… Поэтому ты найдёшь его и сделаешь так,чтобы он выгулялся за всё время.
Jasne,nie ma problemu. A trzecie życzenie?Ясно,нет проблем. А третье желание?
Zajmij się najpierw tymi dwoma,a potem pogadamy o trzecim.Займись сначала этими двумя,а потом поговорим о третьем.
Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść,od czego zacząć?У тебя есть для меня какие-то подсказки? Куда идти,с чего начать?
Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać.Ты с ума сошёл,что ли? Я не собираюсь тебе ничего облегчать.
Kiedy już wypełnię zadania,gdzie mam cię szukać?Когда я уже выполню задания,где я должен тебя искать?
Nie wiem,jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania,ale… Powiedzmy,że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie. W Alchemii.Не знаю,какие развлечения готовит для меня моя весёлая компания,но… Скажем,встретимся в корчме в Оксенфурте. В «Алхимии».
Niech będzie. Do zobaczenia.Пусть будет так. До свидания.


Z bratem powinno pójść łatwo,ale ten dom? Zaraza… Jak ja mam mu przynieść dom?С братом должно получиться легко,но этот дом? Зараза… Как я должен принести ему дом?
Szczerze mówiąc,o dom bym się nie martwił,trudniej będzie z bratem.Честно говоря,я бы о доме не беспокоился,труднее будет с братом.
Miło,że na mnie zaczekałeś.Мило,что ты меня подождал.
Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu.Я не мог оставить своего помощника на произвол судьбы.
Ponoć to ja mam wypełnić prośby Olgierda.Вроде как это я должен выполнить просьбы Ольгерда.
Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym,że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje,że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy.Так гласит контракт. Но там нигде не вспоминается о том,что я не могу тебе помогать. А что-то мне кажется,что в этих двух заданиях тебе понадобится моя помощь.
Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej?Почему с братом Ольгерда мне должно быть труднее?
Bo nie żyje. Od dobrych kilku lat.Потому что он мёртв. Добрых несколько лет.
Uuu… Na nekromancję się nie pisałem.Ууу… На некромантию я не подписывался.
Nekromancja to nie jedyny sposób,żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze Rytuał Przywołania.Некромантия — это не единственный способ,чтобы вернуть кого-то к жизни. Есть ещё Ритуал Призвания.
To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego.Это как выбор между чумой и холерой. Кроме того,мне потребуется кровь призываемого.
Krwi – owszem,przywoływanego – niekoniecznie. Trzymaj.Кровь — разумеется,призываемого — не обязательно. Держи.
Skąd to masz?Откуда это у тебя?
Geralt,Geralt,Geralt,strasznie jesteś dociekliwy. Załóż,że to krew Evereców i odpraw rytuał.Геральт,Геральт,Геральт,ты ужасно любопытен. Допусти,что это кровь Эверецов,и выполни ритуал.
A gdzie znajdę tego Witolda?А где я найду этого Витольда?
Nie mogę robić wszystkiego za ciebie,pogłówkuj trochę. Ród von Everec był słynny w tych stronach,na pewno znasz kogoś,kto o nich słyszał. Na przykład,tę przemiłą rudowłosą osóbkę,panią doktor,zdaje się. Wiesz,o kogo mi chodzi.Я не могу делать всё за тебя,подумай немного головой. Род фон Эверец был знаменит в этих краях. Наверняка ты знаешь кого-то,кто о них слышал. Например,ту милую рыжеволосую особу,госпожу доктор,кажется. Ты знаешь,о ком я.
Nie wiem,jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsody’ego.Не знаю,как я должен был бы принести Ольгерду дом Борсоди.
Jedyni Borsody w okolice,jakich znam,prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie.Единственные Борсоди в окрестностях,которых я знаю,занимаются аукционным домом в Оксенфурте.
Kojarzę. Kiedyś dawno temu chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy aukcje odbywały się w Novigradzie.Припоминаю. Когда-то давно они хотели продать с аукциона мои мечи. Но тогда торги проходили в Новиграде.
Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać.Они вынуждены были переехать. Наверняка у тебя будет возможность у них об этом спросить.
No,dobrze,pójdę tam – i co dalej?Ну хорошо,пойду я туда — и что дальше?
Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy? Aha,i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie,że może ci się przydać.Не знаю. Может,на месте тебе что-то придёт в голову? Ага,и возьми с собой наличные в больших количествах. У меня предчувствие,что они могут тебе пригодиться.
Nie pozostaje mi nic innego,jak wziąć się do roboty.Не остаётся мне ничего другого,кроме как взяться за работу.
Trochę więcej entuzjazmu,możesz się przy tym świetnie bawić.Немного больше энтузиазма,ты можешь при этом отлично развлечься.
Aha,już nie mogę się dociekać. Gdybym potrzebował pomocy,gdzie mogę cię znaleźć?Ага,уже не могу дождаться. Если мне понадобится помощь,где я могу тебя найти?
To ja cię znajdę. Powodzenia,Geralt.Это я тебя найду. Удачи,Геральт.


Ciąg dalszy nastąpi…Продолжение следует…

Ссылка на документ с субтитрами и переводом: Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 2

Следующие части будут очень скоро. 🙂


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com, и автор перевода и идеи игрофильма Андрей С.


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 2

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий