Катерина Лук'янова

Последнее обновление 18 марта 2024

Третья серия игрофильма «Ведьмак 3: Каменные сердца» — «Hulaj dusza!» («Гуляй, душа!»).

О самой задумке и авторе игрофильма читайте здесь: Фильм из игры «Ведьмак 3: Каменные сердца»: смотри и учи польский

В каждой серии есть встроенные субтитры на польском языке, слегка мелкие, но таковы были вшиты в игру, потому рекомендуется смотреть не на телефоне, если хотите еще и читать.

После ролика есть пофразовый перевод в таблице. Где перевод не дословный, приведены соответствующие пояснения. Все эти материалы можно будет распечатать себе и пользоваться ими при просмотре. Ссылка в самом конце статьи.

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 3: «Hulaj dusza!»

Пофразовый перевод игрофильма:

Wiedźmin 3. Serca z kamieniaВедьмак 3. Каменные сердца
Odcinek 3. Hulaj dusza!Эпизод 3. Гуляй,душа!
Zbadałam próbki śluzu. Myślę,że potrafię znaleźć antidotum.Я исследовала пробы слизи. Думаю,я смогу найти противоядие.
To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane.Это хорошо. Зараза в армии бывает более опасна,чем самый грозный враг. Твои заслуги не будут забыты.
I dostanę medal w kształcie ropuchy?И я получу медаль в виде жабы?
Nie mamy takiego medalu.Нет у нас такой медали.
Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy?Геральт? С тобой ничего не случилось? Что у тебя на лице?
Długa historia…Долгая история…
My tu czekamy,poopowiadacie sobie później…Мы тут ждём,порассказываете себе позже…
Yy,tak,dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa.Ээ,да,хорошо. Я иду готовить противоядие. Это не займёт много времени.
Ładniutka ta medyczka. Zupełnie nie wygląda jak uczona.Хорошенькая эта медичка. Совершенно не выглядит как учёная.
Według ciebie wszystkie uczone kobiety są brzydkie?По-твоему,все учёные женщины уродливые?
No… Czym jak czym,ale urodą nie grzeszą. No co,nie jest tak?Ну… Чем-чем,а красотой не грешат. Ну что,не так?
A jakże! Brzydka jedna w jedną.А как же! Уродливые одна в одну.
Paskudne,że nawet kijem by człowiek nie tknął.Такие мерзкие,что даже палкой бы человек не ткнул.
Ale ta jest inna. Wyjątkowa.Но эта — другая. Исключительная.
Szczęściarz z ciebie,wiedźminie. Widziałem,jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się… Tobie też się podoba,co?Счастливчик ты,ведьмак. Я видел,как она на тебя смотрела. Совсем иначе,чем на меня. Правильно говорю? Признайся… Она тебе тоже нравится,а?
Nic wam do tego.Не ваше дело.
No daj spokój,a cóż to za wielka tajemnica? Ona nie brzydka,ty… no… nie za piękny,ale wiedźmin – dziewuchy takich lubią. No,powiedz,podoba ci się czy nie?Да ладно тебе,что за великая тайна? Она не уродливая,ты… ну… не красавец,но ведьмак — девки таких любят. Ну,скажи,нравится она тебе или нет?
Tylko ślepcowi by się nie podobała.Только слепому бы не понравилась.
No,wiadomo! A wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone… He,he.Ну,известное дело! А у ведьмаков вроде как обострённые чувства… Хе-хе.
Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat,dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po dwie krople do posiłku,trzy razu dziennie. W trzy,góra cztery dni powinno być po zatruciu.Вот ваше лекарство. Это сильный концентрат,поэтому будьте осторожны с дозировкой. Каждому больному назначьте по две капли вместе с едой,три раза в день. Через три,максимум четыре дня отравление должно пройти.
Dziękuję w imieniu Redanii.Благодарю от имени Редании.
A więc służysz teraz Redańczykom?А значит,теперь ты служишь реданцам?
Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło,że po redańskiej stronie,ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kaedwenczykom,Temerczykom,elfom,krasnoludom czy niziołkom. Przecież mnie znasz.Я служу людям. Лечу их. Так сложилось,что по реданской стороне,но нильфгаардцам тоже бы оказала помощь. Точно так каэдвенцам,темерцам,эльфам,краснолюдам или низишукам. Ты ведь меня знаешь.
Pomijając incydent w kanałach,raz ostatni widzieliśmy się… hmm… chyba w Wyzimie?Помимо инцидента в каналах,последний раз мы виделись… хм… вроде бы в Вызиме?
Hm… Tak,tak,wtedy,kiedy szalała tam Catriona.Хм… Да,да,тогда,когда свирепствовала там Катриона (название эпидемии чумы).
Mam wrażenie,jakby to było sto lat temu. Co się z tobą działo?У меня такое впечатление,что это было сто лет назад. Что с тобой происходило?
Cóż,wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat,a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna,siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii.Что ж,я уехала из Вызимы и вернулась в Оксенфурт. Получила докторскую степень,а потом занялась собственной практикой. А когда началась война,меня силой включили в медицинский штаб реданской армии.
No a co teraz,kiedy Radowid nie żyje?Ну а что теперь,когда Радовид мёртв?
Wojna jeszcze się nie skończyła,panuje chaos… Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa,że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Война ещё не закончилась,царит хаос… Я всё ещё нужна. Но я не жалуюсь. Сейчас,по крайней мере,я живу у себя и лечу людей. Но я всегда должна быть готова,что реданцы придут ко мне с каким-то архиважным заданием.
Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy.В этот раз мне нужна твоя помощь.
Domyśliłam się,że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów,co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? Aaa,no i musisz mnie opowiedzieć,co się wydarzyło w kanałach!Я догадалась,что ты не проведал меня из чистой симпатии. Говори,что тебя привело. Это как-то связано со знаком у тебя на лице? А,ну и ты должен мне рассказать,что случилось в каналах!
Od czego by to zacząć… Okazało się,że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą,a ropucha – naprawdę była królewiczem,do tego z Ofiru.С чего бы начать… Оказалось,что чудовище из каналов и правда было жабой,а жаба и правда была принцем,к тому же,из Офира.
Mhm,a ja jestem kovirską księżniczką.Ага,а я — ковирская принцесса.
To najprawdziwsza prawda,przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę,zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie Gaunter o’Dim.Это самая правдивая правда,клянусь. Когда я убил жабу,появились офирские солдаты во главе с чародеем,и меня поймали. Из затруднительного положения меня спас Гюнтер О’Дим.
Kto to?Кто это?
Sam nie wiem do końca. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuje,że w zamian spełnię trzy prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić,żeby wybawił się za wszystkie czasy.Сам до конца не знаю. Он помог мне выбраться из передряги и теперь ожидает,что взамен я исполню три просьбы одного шляхтича. Для начала я должен призвать дух его брата и сделать так,чтобы тот развлёкся за все времена.
Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić?Дух должен развлекаться? Как ты хочешь это сделать?
Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać. A potem zobaczymy.Пока что я об этом не беспокоюсь. Сначала я должен найти его могилу и призвать его. А потом посмотрим.
Chyba nie myślisz o nekromancji? To niesamowicie ryzykowne,w grę wchodzi wyższa magia…Ты же не думаешь о некромантии? Это невероятно рискованно,в игру входит высшая магия…
O’Dim powiedział mi,co należy zrobić,żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi… powiedzmy… preparat,który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy.О’Дим сказал мне,что нужно сделать,чтобы разобраться с делом без помощи чародеек. Он дал мне… скажем… препарат,который сделает возможным призыв духа. Мне также понадобится кадило.
Kadzielnice da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim,mogę ci przynieść.Кадило получится достать. Оно есть на университетском складе,я могу тебе его принести.
Dzięki.Спасибо.
Nie ma za co… Ale i tak mi się to nie podoba…Не за что… Но всё равно мне это не нравится…
Też nie jestem zachwycony,ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha.Я тоже не в восторге,но у меня нет выхода. Я должен призвать этого духа.
Rozumiem… Kto to?Понимаю… Кто это?
Brat Olgierda von Everec.Брат Ольгерда фон Эверец.
Von Everec? Hmm… Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet… Miałam do wyboru „Złote myśli hierarchów” albo „Słynne rody Redanii”… Wybrałam to drugie. Jest! Von Ejegrid… Von Esteken… Von Everec! Hmm… Brat Olgierda miał na imię Witold… Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze.Фон Эверец? Хм… На третьем году мы должны были выбрать какой-то факультатив… У меня был выбор между «Золотыми мыслями иерархов» и «Знаменитыми родами Редании»… Я выбрала второе. Есть! Фон Эйэгрид… Фон Эстекен… Фон Эверец! Хм… Брата Ольгерда звали Витольд… Он покоится в семейной крипте при имении.
Dzięki,wiedziałem,że mogę na ciebie liczyć. Idę.Спасибо,я знал,что могу на тебя рассчитывать. Иду туда.
Piszą,że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę. Spotkamy się przy wejściu.Пишут,что эта крипта — настоящее произведение искусства. Знаешь,что? Я охотно взгляну на неё собственными глазами. Принесу кадило. Встретимся на месте.
Nie znałem cię od tej strony.Я не знал тебя с этой стороны.
Jakiej?Какой?
Czy ja wiem… romantycznej? Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów… Często umazaną we krwi.Не знаю… романтической? Обычно я вижу тебя посреди бинтов и медикаментов… Часто измазанной кровью.
Bo zwykle przychodzisz,kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem,czekam na ciebie i plotę wianek na wesele.Потому что обычно ты приходишь,когда я на работе. А сейчас я не на работе,жду тебя и плету венок на свадьбу.
Nie wiedziałem,że wychodzisz za mąż.Я не знал,что ты выходишь замуж.
Nie ja,głuptasie. Moja przyjaciółka. Ten wianek jest dla niej. A właśnie – może poszedłbyś ze mną?Не я,дурачок. Моя подруга. Этот венок для неё. А собственно,может,ты пошёл бы со мной?
Pewnie,czemu nie.Конечно,почему нет.
No to świetnie,jesteśmy umówieni.Ну,тогда отлично,договорились.
Pamiętałaś o kadzielnice?Ты принесла кадило? 
Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali,jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna,do czego jej użyjesz,więc wzięłam też mieszankę bursztynu,anyżu i jałowca. Nieźle kopcą.Конечно. Солдаты чуть меня не поймали,когда я выносила его в сумке. Я не была уверен,для чего ты его используешь,так что взяла ещё смесь янтаря,аниса и можжевельника. Они неплохо коптят.
Dziękuję. Mogą się przydać.Спасибо. Могут пригодится.
Idziemy?Идём?
Chodźmy.Идём.
Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie.Книга не врала. Это место производит впечатление.
Prawda. Szkoda,że jest takie zaniedbane.Правда. Жаль,что оно такое запущенное.
Ród podupadł,pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie.Род ослаб,наверное,у них не было денег на удержание.
Uuu,trochę tam strasznie…Ууу,немного страшно там…
Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać.Ты не должна идти туда со мной. Можешь подождать тут.
Tak chyba będzie lepiej. Jakby coś się działo,to krzycz.Так,наверное,будет лучше. Если что-то случится — кричи.
To nie krypta,a prawdziwe mauzoleum.Это не крипта,а настоящий мавзолей.
Upiory. Wiedziałem,że tak łatwo nie pójdzie.Призраки. Знал я,что так легко не получится.
Ciekawe,czy to już koniec niespodzianek. Muszę się tu rozejrzeć.Интересно,это уже конец неожиданностей? Надо здесь осмотреться.
Honorata,żona Kiejstuta. Zmarła w 1257 roku.Хонората,жена Кейстута. Умерла в 1257 году.
Aleksy… lat 19,ukochany syn i brat…Алексы… 19 лет,любимый сын и брат…
Hmm… Tego chyba nie powinienem dotykać.Хм… К этому я,наверное,не должен прикасаться.
Witold von Everec,syn Bogumiła i Krystyny… To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie.Витольд фон Эверец,сын Богумила и Кристины… Это его я ищу. Пора начинать ритуал. Нужно окурить все залы в этой крипте.
Życie i śmierć,płomień i krew. Wróć do świata żywych,ty,coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel,bo jam ci nie wróg. Wróć do świata żywych,ty,coś go opuścił. Z prochu powstań ty,którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel,bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty,którego przynoszę krew. Życie i śmierć,płomień i krew.Жизнь и смерть,пламя и кровь. Вернись в мир живых,ты,который его оставил. Прибудь как друг,потому что я тебе не враг. Вернись в мир живых,ты,который его оставил. Восстань из праха,ты,чью кровь я принёс. Прибудь как друг,потому что я тебе не враг. Восстань из праха,ты,чью кровь я принёс. Жизнь и смерть,пламя и кровь.
Teraz trzeba zapalić znicz.Теперь нужно зажечь лампаду.
Płomień i krew,życie i śmierć. Przybądź ty,którego przynoszę krew. Płomień i krew,życie i śmierć. Пламя и кровь,жизнь и смерть. Прибудь ты,чью кровь я принёс. Пламя и кровь,жизнь и смерть.
Przywołałeś mnie,kimkolwiek jesteś…Ты призвал меня,кем бы ты ни был…
Nazywam się Geralt. Przybyłem,żeby obudzić ducha Witolda von Everec.Меня зовут Геральт. Я прибыл,чтобы пробудить дух Витольда фон Эверец.
To,kim jesteś i po co tu przybyłeś,nie ma żadnego znaczenia,ponieważ nie upuścisz tego miejsca żywy.То,кто ты,и зачем ты прибыл,не имеет никакого значения,поскольку ты опустишь этого места живым.
Jesteś duchem Witolda?Ты — дух Витольда?
Kto pyta o mojego wnuka?Кто спрашивает о моем внуке?
Nie to jest ważne,Honorato. Interesuje mnie,skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Evereców można zbudzić duchy Evereców. Не это важно,Хонората. Интересует меня,откуда этот человек взял кровь нашего рода. Потому что только кровью Эверецов можно пробудить духи Эверецов.
Prawda to. O ile wiem,z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd.Это правда. Насколько я знаю,из нашего рода при жизни остался только Ольгерд.
Mamy zatem do czynienia z człowiekiem,który przelał krew twojego wnuka,Kiejstucie.А значим,мы имеем дело с человеком,который пролил кровь твоего внука,Кейстут.
Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata,Olgierda.Ни один из вас — не Витольд? Я прибыл сюда,собственно,по поручению его брата,Ольгерда.
Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda.Скоро ты встретишься с Витольдом. Зато больше никогда уже не увидишь Ольгерда.
Zabić! Zabić go,Everecowie! Za krew Olgierda!Убить! Убить его,Эверецы! За кровь Ольгерда!
No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych Evereców,co?Ну и как тебе это? Завзятые сукины сыны эти Эверецы,а?
Kim jesteś?Кто ты?
Tym,którego szukasz. Witold von Everec – brat Olgierda. Тот,кого ты ищешь. Витольд фон Эверец — брат Ольгерда.
He! Zapomniałem,że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa,że od czasu kiedy umarłem,jaja w zasadzie mnie nie swędzą.Хе! Я забыл,что не могу даже почесать себе яйца. Другое дело,что с того времени,как я умер,яйца у меня,в принципе,не чешутся.
Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli.Я не хотел биться с твоей семьёй. Они сами начали.
Jestem martwy,ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć,jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą,co mogłeś im zrobić… ? I tak nie żyją.Я мёртвый,но не слепой. Я хотел посмотреть,как ты справишься с этими премудрыми херами. Ну и с бабушкой. В конце-концов,что ты мог им сделать? Они и так мертвы.
A teraz mi powiedz,skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę,zabiję cię.А теперь скажи мне,откуда у тебя кровь Ольгерда? Если ты причинил ему вред,я убью тебя.
Dostałem ją od pewnego człowieka. Ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę.Я получил её от одного человека. Но это неважно. У меня к тебе важное дело.
Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne,czego mi brakuje po śmierci,to dobrej zabawy,uciech ciała,że tak powiem,ale cóż…Я — труп,и меня не интересуют твои важные дела. Единственное,чего мне не хватает после смерти,это хорошей забавы,утех тела,так сказать,но что поделать…
Miewacie tu gości?Бывают тут гости?
Czasem,niezbyt często. Dlatego,jak już ktoś przychodzi,to się kompania rozochoca.Временами,не очень часто. Поэтому,если уж кто-то приходит,то компания разохочивается.
Wesoła rodzinka.Весёлая семейка.
Co prawda,to prawda. Znaliśmy z zamiłowania do hulanek i wojaczki. Z dziada pradziada w rodzinie była tradycja zajazdów. A wiadomo,że jak zajazd się robi,to i łupy są,więc bawić się zawsze było za co. Tak było,jest i będzie. Dopiero pod koniec mojego życia się popsuło… Ale nie ma co rozdrapywać rany. Na kilka dni,zanim umarłem,brat powiedział mi,że ponoć znalazł sposób,żeby się odkuć. Szkoda tylko,że nie powiedział jaki.Что правда,то правда. Мы были известны по любви к гулянкам и войнушке. С деда-прадеда в семье была традиция набегов. А известно,что если набег делается,то и трофеи есть,так что развлекаться всегда было за что. Так было,есть и будет. Только под конец моей жизни испортилось… Но незачем расцарапывать раны. За несколько дней до того,как я умер,брат сказал мне,что вроде бы нашёл способ подняться на ноги. Жаль только,что не сказал,какой.
Twój brat mnie przysyła.Твой брат меня прислал.
Naprawdę? Co u niego?! Czego ja bym nie dał,żeby się z nim zobaczyć… Chociaż raz!Правда? Что у него?! Чего бы я не отдал,чтобы с ним увидеться… Хотя бы раз!
Nie spotkasz się z nim,ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć,co dla nieboszczyka powinno być ciekawe.Не увидишься с ним,но может удастся тебе ещё кое-что пережить,что для покойника должно быть интересно.
Rzeczywiście,jest ciekawe. Mów,o co chodzi.Действительно,интересно. Говори,в чём дело.
Szczerze mówiąc,nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć?Честно говоря,я не знаю Ольгерда слишком хорошо. Можешь мне что-нибудь о нём рассказать?
Olgierd to wspaniały człowiek,prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki,i do zabawy,i w ogóle – do wszystkiego! Szczeniakami byliśmy,a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie srały w portki na samo słowo „Olgierd”. Byłem jego zastępcą. I mieliśmy oddanych kompanionów,którzy by w ogień za nami wskoczyli.Ольгерд — это замечательный человек,настоящий казак. Другого такого не найдёшь во всей Редании. Лучший и для войнушки,и для забавы,и вообще — для всего. Мы ещё щенками были,а уже случалось набеги на войнах делать. Приграничные сёла срали в портки на одно только слово «Ольгерд». Я был его заместителем. И были у нас преданные компаньоны,которые в огонь бы за нами прыгнули.
I niby czym różnili się od pospolitych bandytów?Ну и чем вы отличались от обычных бандитов?
No,no,waż słowa! Niektórym,co z nami przestawali,rzeczywiście tylko bitki były we łbach,ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy,wszystko go interesowało. Księgi czytał,obrazy lubił… No i narzeczoną miał piękną jak sen.Но-но,взвешивай слова! Некоторым из тех,что к нам приставали,действительно только драки на уме были,но не Ольгерду. Точно не ему. Он всегда к миру больше всего был любопытен,всё его интересовало. Книги читал,картины любил… Ну,и невеста у него была прекрасная,как сон.
Nie chcę być wścibski,ale… Ciekawi mnie,jak umarłeś.Не хочу быть дотошным,но… Интересно мне,как ты умер.
E,tam,nie kryguj się,ludzie lubią takie historie. Też bym lubił,gdyby nie to,że to mnie wtedy zabili.Э,что там,не жеманься,люди любят такие истории. Я бы тоже любил,если бы не то,что это меня тогда убили.
No,to jak to było?Ну,так как это было?
W czasie podjazdów zwykle bywało tak,że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy! Niestety zdarzyło się,że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. Pięciu na jednego przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie?Во время набегов обычно бывало так,что занималась резиденция войта и приказывалось местным горилки принести. А и девок не было мало охочих до шалостей. Никогда! К сожалению,так случилось,что один раз попали мы в засаду. Пять на одного приходилось. Ну и убили меня. Дубовым столом раздавили мне череп о стену,как яичную скорлупу. Представляешь?
Wykonuje dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić,żebyś się wybawił za wszystkie czasy.Я выполняю для Ольгерда определённое задание. Я должен сделать так,чтобы ты развлёкся за все времена.
Naprawdę?! Noooo,to jest brat,to jest brat,powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta! To jest brat! Stary,dobry Olgierd. Ile mamy czasu?Правда?! Нууу,вот это брат,вот это брат,говорю тебе! Даже после смерти обо мне помнит! Вот это брат! Старый добрый Ольгерд! Сколько у нас времени?
Myślę,że w jedną noc się uwiniemy.Думаю,за одну ночь управимся.
Wybornie! Czekaj no,tylko wezmę szabelkę… Niech to szlag trafi!Отлично! Подожди-ка,только возьму сабельку… Да чтоб тебя!
Jesteś duchem,nie możesz chwytać przedmiotów.Ты — дух,ты не можешь хватать предметы.
Ech… Ciągle o tym zapominam. Zaraz,no to jak się mam niby bawić?! No jak? Ani kufla wziąć do ręki,ani szabelki,ani panny porządne przycisnąć w tańcu…Эх… Всё время об этом забываю. Погоди,ну так как я тогда должен развлекаться?! Ну как?! Ни кружки в руку взять,ни сабельки,ни девицы порядочно притиснуть в танце…
Musisz się jakoś bez tego obejść,idziemy.Придётся тебе как-то без этого обойтись,идём.
Nie. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić,że się wybawię,tak? Tak? No to wymyśl coś,żeby mi to umożliwić.Нет. Я никуда не иду. Ты должен был сделать так,чтобы я развлёкся,так? Так? Ну так придумай что-то,чтобы сделать это для меня возможным.
Niby co?Что,например?
Ożyw moje ciało.Оживи моё тело.
Nie potrafię. Poza tym… chyba zaczęło się już trochę rozkładać.Не сумею. Кроме того… вроде бы оно начало уже немного разлагаться.
Esteta… No to wymyśl coś innego,w takim stanie nigdzie nie idę.Эстет… Ну придумай что-то другое,в таком состоянии я никуда не иду.
Daj spokój,nie traćmy czasu.Успокойся,давай не будем тратить время.
Nie traćmy czasu? Człowieku,czas to wszystko,co mi pozostało.Тратить время? Человек,время — это всё,что у меня осталось
Za życia też byłeś taki zrzędliwy?При жизни ты тоже был такой ворчливый?
Nie wkurwiaj mnie,skoro mam jedną noc,chcę ją spędzić po swojemu,a nie zadowalać się patrzeniem jak się inni dobrze bawią.Не зли меня,сука,если уж есть у меня одна ночь,я хочу провести её по-своему,а не удовлетвориться наблюдением за тем,как хорошо развлекаются другие.
To co proponujesz?Ну и что предлагаешь?
Mam pewien pomysł.Есть у меня одна идея.
O,nie,nie. Nie ma mowy.О,нет-нет. И речь быть не может.
Tak? A właśnie,że tak.Да? А,собственно,да.
Geralt… Zbudź się… Jak nie otworzysz oczu,użyję soli trzeźwiących… Геральт… Очнись… Если не откроешь глаза,я воспользуюсь нюхательной солью…
Warto było umrzeć,żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach… Co też tam musi ukrywać się wyżej…Стоило умереть,чтобы полежать на таких чудных коленках… Что-то там должно скрываться повыше…
Zwariowałeś?С ума сошёл?
Oczywiście! Tak! Jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz,że pogładzisz mnie po gębie jeszcze chwilę,gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla,który łasi się do twoich nóżek.Конечно! Да! Как только тебя увидел. Если обещаешь,что погладишь меня по роже ещё минутку,я готов целую вечность провести в теле кобеля,который ластится к твоим ножкам.
Geralt! Co się z tobą dzieje?!Геральт! Что с тобой творится?!
Jestem Witold,nie Geralt.Я — Витольд,не Геральт.
Cooo? Чтоооо?
Ech,no dobra,poczekaj chwilę.Эх,ну ладно,подожди минутку.
Zdecydowanie nie lubię być opętywany.Решительно не люблю быть одержимым.
Nie zemdlałbyś,gdybyś tak się nie bronił.Ты не потерял бы сознания,если бы так не сопротивлялся.
Geralt,możesz mi wyjaśnić,co tu się dzieje?Геральт,ты можешь мне объяснить,что тут происходит?
To jego wina.Это его вина.
Moje uszanowanie pani,całuję rączki.Моё уважение,госпожа,целую ручки.
Kogo?Чья?
No,jego. Brata Olgierda.Ну,его. Брата Ольгерда.
Geralt,tutaj nikogo nie ma.Геральт,тут никого нет.
Wygląda na to,że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej.Похоже на то,что твоя прекрасная подружка меня не видит и не слышит. Но может это даже лучше.
Zostaw Shani w spokoju.Оставь Шани в покое.
O,więc tak ma na imię? Pięknie! Pięknie! Idealne imię dla idealnej dziewczyny!О,значит так её зовут? Чудесно! Чудесно! Идеальное имя для идеальной девушки!
Tracę cierpliwość.Я теряю терпение.
Ja też! Możesz mi wreszcie wyjaśnić,o co tu chodzi?Я тоже! Ты можешь мне наконец-то объяснить,в чём дело?
Temperamentna! Lubię takie niecierpliwe!Темпераментная! Люблю таких нетерпеливых!
Mam sprawić,żeby Witold von Everec wybawił się za wszystkie czasy,ale tak się składa,że jest duchem. Więc… Chcąc nie chcąc,muszę mu użyczyć swojego ciała.Я должен сделать так,чтобы Витольд фон Эверец развлёкся за все времена,но так складывается,что он — дух. Так что… хочешь,не хочешь,а я должен ему одолжить своё тело.
Ale zaraz – czyli teraz jesteś przez niego opętany?Подожди,то есть ты сейчас им одержим?
Nie,teraz nie,teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przyjmował moje ciało – więc wszystko,co będę mówił i robił będzie tak naprawdę za jego sprawą.Нет,сейчас нет,сейчас он стоит рядом и заигрывает с тобой. Но на какое-то время он будет занимать моё тело,а значит всё,что я буду говорить и делать,на самом деле будет из-за него.
Hmm… A co,jeśli będę chciała porozmawiać z tobą?Хм… А что,если я захочу поговорить с тобой?
Hmm… No,wtedy niech podejdzie i poprosi,żebym na chwilę wyszedł. No,to wyjdę.Хм… Ну,тогда пусть она подойдёт и попросить,чтобы я на минутку вышел. Ну,и выйду.
Wtedy masz mu kazać,żeby na chwilę wyszedł.Тогда ты должна ему приказать,чтобы он на минутку вышел.
Rozumiem.Понимаю.
No. To świetnie.Ну и замечательно.
To jak,moja słodka,może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik,w którym pocałunki smakują lepiej,niż gdziekolwiek indziej na świecie.Так как,моя сладкая,может,выйдем из этой унылой крипты? Тут недалеко есть такие заросли,в которых поцелуи на вкус лучше,чем где бы то ни было на целом свете.
Rozumiem,że teraz jesteś już Witoldem? Chyba nie będę mieć większych problemów,żeby odróżnić cię od Geralta…Насколько я понимаю,сейчас ты уже Витольд? Наверное,у меня не будет больших проблем с тем,чтобы отличить тебя от Геральта…
Też tak sądzę. Tak między nami,ten cały wiedźmin to straszny nudziarz…Я тоже так думаю. Так,между нами,этот ведьмак — страшный зануда.
Ha,ha,ha,ha. Tylko czasami.Ха-ха-ха. Только временами.
No. Widzę,że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem?Ну. Вижу,мы поладим. Так как будет с этими зарослями?
Obawiam się,że nie spełnię twojej prośby,duchu.Боюсь,что я не выполню твою просьбу,дух.
Ech… Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu.Эх… Трудно. В таком случае,я пойду в ближайший бордель.
Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu,żeby cię przywołać,zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki.У меня есть идея получше. Перед тем,как Геральт спустился сюда,чтобы тебя призвать,я пригласила его на свадьбу своей подруги.
O,niebiosa,szczęście mi dziś sprzyja! Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everec! Ze mną,kochana,wybawisz się za wszystkie czasy!О небеса,сегодня мне сопутствует удача! Нет в Редании лучшего танцора,чем Витольд фон Эверец! Со мной,любимая,развлечёшься за все времена!
Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu,żeby się przebrać,więc możemy się spotkać przed świątynią.Отлично. Я должна ещё зайти домой,чтобы переодеться,так что можем встретиться перед святилищем.
Uuu,to gorzej.Ууу,это хуже.
Czemu?Почему?
Nie przepadam za świątyniami. Za życia odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych,a teraz,po śmierci,jeszcze mi ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu?Я не поклонник святилищ. При жизни я их посещал только в грабительских целях,а после смерти эта нелюбовь ещё усилилась. А не могли бы мы просто встретиться сразу на свадьбе?
No,zdaje się,że nie mamy wyjścia.Ну,кажется,у нас нет выхода.
Świetnie! No to widzimy się przed domem weselnym.Отлично! Ну,тогда увидимся перед свадебным домом.
No,no,powiem ci,waszmość,że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja,Witold von Everec – człowiek,znany z tego,że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi,tak szczerze,od serca,jest coś między wami? No bo jak tak,to trzymam się z daleka. Ale jak nie,to… hoho,wiesz,chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek… Albo jakiś zagajnik.Ну-ну,скажу тебе,сударь,что для такой девки можно потерять голову. И это говорю тебе я,Витольд фон Эверец — человек,известный тем,что не довольствуется абы чем. Скажи мне,так честно,от сердца,между вами что-то есть? Ну потому как если да,то я держусь от неё подальше. Но если нет,то… хо-хо,знаешь,я бы охотно посетил с ней несколько амбаров… Или какие-то заросли.
Powiedzmy,że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej,niż znajomymi.Скажем так,когда-то мы были друг для друга кем-то большим,чем знакомыми.
Ha! Widzisz,od razu wiedziałem! Od razu wiedziałem! Znam ci ja się na ludziach… Trochę szkoda,wiesz,sam bym się chętnie nią zajął. Ale nie,druhowi takiego świństwa nie zrobię. To jak,idziemy na to wesele?Ха! Видишь,я сразу знал! Сразу знал! Разбираюсь я в людях… Немного жаль,знаешь,я сам бы охотно ей занялся. Но нет,другу такого свинства я не сделаю. Ну так как,идём на эту свадьбу?
Idziemy.Идём.
Prowadź. Będę tuż za tobą.Веди. Я сразу за тобой.
Ciąg dalszy nastąpi…Продолжение следует…

Ссылка на документ с субтитрами и переводом: Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 3

Следующие части будут очень скоро. 🙂


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com, и автор перевода и идеи игрофильма Андрей С.


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 3

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий