Катерина Лук'янова

Последнее обновление 25 февраля 2022

Ура! У меня снова дошли руки до фразеологизмов о животных, которые мы с Владой Корниловой очень любим. В шестой серии мы рассмотрим пословицы о быках и волах на польском, а также фразеологизмы с ними.

Читайте остальные части: Словарь фразеологизмов польского языка онлайн

Фразеологизмы и пословицы о быках и волах на польском

Фразеологизмы и пословицы о быках и волах на польском

Wziąć, chwycić byka za rogi — взять, схватить быка за рога

Brać się do dzieła, mobilizować się – приступить к работе, мобилизоваться, zabrać się zdecydowanie do działania, zmierzyć się z niebezpieczeństwem — приступить решительно к действию, столкнуться с опасностью.

 • Tak, powinienem chwycić byka za rogi i kupić jakieś małe mieszkanie. — Да, я должен схватить быка за рога и купить маленькую квартиру.
 • Janusz otarł pot z czoła i zapalił papierosa. — Wszystko na nic — powiedział stanowczo. — Raz kozie śmierć. Bierzemy byka za rogi. — Януш вытер пот со лба и закурил сигарету. — Все напрасно, — твердо сказал он. — Была не была. Берем быка за рога. (Chmielewska Joanna. Lesio)

Zdrowy jak byk (koń, ryba) — здоровый как бык (конь, рыба)

O kimś, kto ma doskonałe zdrowie – о ком-то кто имеет отменное здоровье.

 • Ależ pan jest zdrów jak byk. Człowiek płytki nie rozumie, że można mieć stargane nerwy, a pomimo to – jeść, spać. — Но вы здоровы как бык. Человек поверхностный не понимает, что можно иметь изношенные нервы, но всё равно – есть, спать.
 • Ale fizycznie pani mąż jest zdrów jak byk. — Но физически ваш муж здоров как бык.

Читайте также: 20 фразеологизмов в польском языке, которые вы точно знаете

Spaść z byka [z księżyca] — c дуба упасть, с луны свалиться

Дословно – упасть с быка (с месяца).

Zwrot używany w sytuacji, gdy ktoś zachowuje się dziwacznie, jakby nie rozumiał sytuacji, okoliczności, nie orientował się w czymś — фраза, используемая в ситуации, когда кто-то ведет себя странно, как будто не понимает ситуации, обстоятельств, не ориентируется в чем-то.

 • Czyś ty z byka spadł? Przecież Janek już od trzech lat nie pracuje w energetyce, więc nie załatwi ci drugiej taryfy. — Ты что, с луны свалился? Ведь Янек уже три года не работает в энергетике, так что второго тарифа тебе не видать.
 • — Coś ty! — oburzył się Felek. — Z byka spadłeś? — Что ты! — возмутился Фелек. — С луны свалился?
 • Przeprosić Ciebie? A za co to? Z byka spadłeś? — Извиниться перед тобой? А за что это? Ты с луны свалился?

Patrzeć (spoglądać) bykiem — смотреть исподлобья, набычиться

Дословно — смотреть быком. Еще есть вариант — patrzeć spod byka.

Patrzeć, spoglądać nieufnie, wrogo, ponuro, mając pochyloną głowę — смотреть недоверчиво, враждебно, мрачно, склонив голову.

 • Czemu patrzysz na mnie spod byka? — Почему ты так враждебно смотришь на меня?

Działać na kogoś jak (niczym) (czerwona) płachta na byka — действовать, как красная тряпка на быка

Bardzo drażnić, rozdrażnić kogoś, złościć, rozzłościć, doprowadzić do gniewu — очень дразнить, раздражать кого-то, злить, разозлить, разгневать.

 • Szarżujący byk zawsze patrzy na czerwoną płachtę, a nie na torreadora. — Разъяренный бык всегда смотрит на красную тряпку, а не на тореадора.
 • W orędziu przekazanym biskupom niemieckim mnóstwo było fragmentów, które na komunistów działać musiały jak płachta na byka. — В послании, переданном немецким епископам, было много фрагментов, которые на коммунистов действовали, как красная тряпка на быка.

Pasować jak wół do karety — ни к селу, ни к городу

Дословно – подходить как бык карете. «Ни к селу, ни к городу» — это моя вариация, и так как у этого фразеологизма довольно много синонимов, выбирайте то, что больше вам подходит по контексту (как собаке пятая нога и т.д.).

Gdy coś zupełnie do czegoś nie pasuje – когда что-то совсем чему-то не соответствует.

 • W przeciwnym razie, będziemy tam pasować jak wół do karety. — В противном случае, мы будем там вовсе не к месту.
 • Zubrzycki źle się czuł w towarzystwie znajomych Zenka. Miał wrażenie, że pasuje do nich jak wół do karety. — Зубрицкий плохо чувствовал себя в обществе знакомых Зенка. Ему казалось, что он там ни к селу, ни к городу.

Pokorne cielę dwie matki ssie — ласковый теленок двух маток сосет

Дословно — покорный / послушный телёнок двух маток сосёт.

W życiu bardziej popłaca pokora i uległość niż śmiałość i niezależne wypowiadanie własnych sądów — в жизни более выгодно смирение и покорность, чем смелость и самостоятельное высказывание собственных суждений.

 • Nie wiesz, że pokorne cielę dwie matki ssie? — Разве не знаешь, что покорный теленок двух маток сосет? = Будь проще, и люди к тебе потянутся (спорный вариант, но мне нравится).

Silny jak tur — сильный как бык

Дословно — сильный как тур (тур — один из прародителей современного крупного рогатого скота, ныне считается вымершим).

O człowieku o niezwykłej mocy – о человеке необычайной силы.

 • Patrz, to jest twój najlepszy, silny jak tur przyjaciel, zawsze bronił cię przed rówieśnicami. — Смотри, это твой лучший, сильный, как бык, друг, он всегда защищал тебя от сверстников.
 • Jesteś uparty jak osioł, pracowity jak mrówka i silny jak tur, nie brak ci zapału i silnej woli? — Ты упрям, как осел, трудолюбив, как муравей, и силен, как тур, тебе не хватает пыла и сильной воли?

Пословицы

 • Bogatemu to i byk się ocieli. — У богатого и бык отелится.
 • Kto ma szczęście, temu i wół cielę urodzi. — Счастливчику и вол теленка родит.
 • Jeden byka doi, drugi sito podstawia! — Один быка доит, другой сито подставляет!
 • Zamienić (oddać) byka na indyka. — Обменять (отдать) быка на индюка.
 • Tyle pożytku, co z byka: ani łoju, ani mleka. — Столько пользы, сколько от быка: ни сала, ни молока.
 • Wzięli diabli krowę, niech wezmą i cielę. — Забрали черти корову, то пусть и теленка забирают (= если уж случилась большая потеря, потратили много денег, последующая небольшая потеря будет уже не так болезненна, с ней будет легко смириться).
 • Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. — Слово вылетит воробьем, а вернется волом (= сообщения по мере повторения преувеличиваются).
 • Jaki wół taka skóra, jaka mać taka córa. — Какой бык, такая кожа, какая мать, такая дочь.
 • Zapomniał wół, jak cielęciem był. — Забыл вол, как теленком был.

Byk — ошибка

Пользуясь случаем, хочу рассказать вам еще то, что byk — это также ошибка, обычно орфографическая, бросающаяся в глаза.

 • Jego wypracowania usiane są bykami. — Его сочинения усеяны ошибками.

Это всё на сегодня на тему «Фразеологизмы и пословицы о быках и волах на польском», но впереди вас будут ждать еще много других, и не только о животных. Спасибо, что читаете!


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Фразеологизмы и пословицы о быках и волах на польском

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий