Катерина Лук'янова

Последнее обновление 26 февраля 2022

Оказалось, что тема «принимать лекарства по-польски» мало изучаемая, но необходимая лексика для экзамена на уровень В1. Беру я это из примеров тестов и ваших ответов на них в нашей группе insidePL на Фейсбуке. Там был невинный вопрос:

«Nie stosować po upływie terminu ważności»
Taką informację można przeczytać:
a) na artykułach spożywczych;
b) w paszporcie;
c) na opakowaniu leków.

И словом-ключом был даже не termin ważności (действительно, на продуктах, косметике — стоит обычно data ważności), а глагол stosować. На косметике, к примеру, креме для рук, обычно написано Sposób użycia и Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii podane na zgrzewie. И все это натолкнуло меня на мысль, что неплохо было бы разобраться, какими глаголами мы можем принимать лекарства в польском языке.

Как разными глаголами принимать лекарства по-польски?

Как разными глаголами принимать лекарства по-польски?

Даю жирным текстом глагол, относящийся к тому, принимать лекарства по-польски, в несовершенном виде и под ним — его совершенную форму. И контекст.

Brać — брать; brać lekarstwo = принимать / пить лекарство

Wziąć = принять / выпить лекарство.

Самым популярным глаголом является brać в этом контексте. И brać leki — это в общем и целом их принимать. Ты на лекарствах? — Bierzesz lekarstwa?

 • Bierzesz lekarstwa, nie pozwalasz sobie na stres, prawda? — Ты принимаешь лекарства, не позволяете себе /испытывать/ стресс, не так ли?
 • Myślałem, że nie chcesz brać tabletek. — Я думал, ты не хочешь принимать таблетки.
 • Jak długo nie bierzesz leków? — Как долго ты не принимаешь лекарства?
 • Nie biorę leków. — Я не принимаю лекарства.
 • Nie bierz leku, który ci podają. — Не принимай лекарство, которое тебе дают.
 • Dlaczego przestałeś brać leki? — Почему ты перестал принимать лекарства?
 • Przestał brać lekarstwa… i przestał robić ćwiczenia. — Он перестал принимать лекарства… и перестал делать упражнения.
 • Bierzesz leki? — Ты принимаешь лекарства?
 • Nie bierzesz leków? — Ты не принимаешь лекарства?
 • Jak przestanie brać lekarstwa, powrócą paranoiczne złudzenia. — Если перестанет принимать лекарства, параноидальные иллюзии вернутся.
 • Nie mogę kontrolować jej zachowania, sprawdzać czy wzięła leki, zachowywała się odpowiednio. — Я не могу контролировать ее поведение, проверять, приняла ли она лекарства, вела она себя соответственно=нормально.
 • Wzięłaś swoje leki? — Ты приняла свои лекарства?
 • Nie weźmie do ust żadnej pigułki, chyba że to będą żelki misie. — Она не возьмет в рот = не примет ни одной таблетки, разве что это будут желейные мишки.

Zażywać — употреблять, принимать

принимать / пить лекарство по-польски

Zażyć — употребить, принять. Если brać это было вообще их принимать, то zażywać хорошенько так всё конкретизирует:

 • zażywać co cztery tygodnie — принимать каждые 4 недели;
 • zażywać dwa razy dziennie — принимать дважды в день;
 • zażywać na czczo — принимать натощак;
 • zażywać pod czas jedzenia — принимать во время еды;
 • zażywać po dwie tabletki — принимать по две таблетки;
 • zażywać po jedzeniu — принимать после еды;
 • zażywać przed jedzeniem — принимать перед едой;
 • zażywać przez pięć dni — принимать в течение 5 дней.

Учите также лексику: Как простудиться и температурить на польском языке

Посмотрите контекст:

 • Będziesz mógł zażywać ten lek w domu, jednak będziesz sprawdzany, czy rzeczywiście go bierzesz. — Ты сможешь принимать это лекарство дома, однако тебя будут проверять, действительно ли ты его принимаешь.
 • Ponieważ znajduję się pod stałą obserwacją lekarzy i systematycznie, choć w umiarkowanych ilościach, zażywam lekarstwa, więc stan mojego zdrowia w zasadzie się nie pogarsza. — Поскольку я нахожусь под постоянным наблюдением врачей и систематически, хотя и в умеренных количествах, принимаю лекарства, поэтому состояние моего здоровья в принципе не ухудшается.
 • Jeśli zażywasz leki dostępne na receptę, weź je ze sobą, gdyż nie będzie ich można otrzymać w Niemczech. — Если ты принимаешь лекарства, выдаваемые по рецепту, возьми их с собой, так как ты не сможешь получить их в Германии.
 • Ale ty nie zażywasz żadnych leków, Walter! — Но ты не принимаешь никаких лекарств, Уолтер!
 • Wielu pacjentów dochodzi zatem do wniosku, że są już zdrowi, i przestaje zażywać lekarstwa. — Поэтому многие пациенты приходят к выводу, что они уже здоровы, и прекращают принимать лекарства.
 • Wiedziała pani, że prezydent zażywa jakiekolwiek leki? — Вы знали, что президент принимает какие-нибудь лекарства?
 • Być może przestał zażywać przepisanych lekarstw i dlatego trzeba go stanowczo zachęcić, żeby znowu je regularnie przyjmował. — Возможно, он перестал принимать предписанные лекарства, и поэтому его нужно настоятельно поощрить, чтобы он снова их регулярно принимал.

Przyjmować — принимать

Как разными глаголами принимать лекарства по-польски?

Przyjąć — принять.

Многим этот глагол кажется слишком русским, потому его бояться употреблять. А зря! Хотя он и не самый популярный в этом контексте, все равно вполне правильный.

 • Jeśli nie przyjmuje leków, to ona może umrzeć. — Если она не принимает лекарства, она может умереть.
 • Ponadto bez przerwy muszę przyjmować leki przeciwdepresyjne. — Кроме того, я без перерыва=постоянно должен принимать антидепрессанты.
 • Zacząłem przyjmować leki i nadal będę się spotykał z dr. Edwardsem. — Я начал принимать лекарства, и я продолжу встречаться с доктором Эдвардсом.
 • Byłem u lekarza, przyjmuję lekarstwa, ale mój stan się nie poprawia. — Я был у врача, принимаю лекарства, но мое состояние не улучшается.
 • Nie wypiszą cię, jeśli będziesz wciąż kaszlał, krzyczał… i odmawiał przyjmowania leków. — Они не выпишут тебя, если ты будешь продолжать кашлять, кричать… и отказываться принимать лекарства.
 • Codziennie muszę przyjmować lekarstwa, które wpływają na mnie osłabiająco. — Каждый день я должен принимать лекарства, которые влияют на меня изнурительно=ослабляют.
 • Przerwałeś przyjmowanie lekarstw, prawda? — Ты прекратил принимать лекарства, не так ли?

Stosować — применять

Zastosować — применить. И применять можно еще:

 • stosować wewnętrznie — внутреннее;
 • stosować zewnętrznie — внешнее (наружное применение).
 • Osobom cierpiącym na migrenę zaleca się stosowanie specjalnych leków przepisanych przez lekarza zamiast środków dostępnych bez recepty. — Людям, страдающим мигренью, рекомендуется использовать специальные лекарства, назначенные врачом, вместо средств, доступных=продаваемых без рецепта.
 • Lek zawiera paracetamol. Nie stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol. — Лекарство=препарат содержит парацетамол. Не используйте его вместе с другими препаратами, содержащими парацетамол.

Смешанный контекст:

 • Jak zacznie brać leki musi je zażywać do końca życia. — Когда он начнет принимать лекарства, он должен принимать их всю оставшуюся жизнь.
 • Kiedy pacjent przestał zażywać środek zawierający ów kwas, czyli aspirynę, i zaczął przyjmować żelazo oraz lekarstwa na żołądek, krwawienie ustało, a poziom hemoglobiny powoli wrócił do normy. — Когда пациент перестал принимать средство, содержащее эту кислоту, то есть аспирин, и начал принимать железо и лекарства для желудка, кровотечение прекратилось, и уровень гемоглобина постепенно пришел в норму.

Podawać leki / dawać — давать лекарства

Podać / dać leki — дать лекарства.

 • Musi pan jej podawać leki sześć razy dziennie. — Вы должны давать ей лекарства шесть раз в день.
 • W szpitalu podawano mi lekarstwa i stopniowo skóra odzyskiwała normalny wygląd. — В больнице мне давали лекарства, и постепенно кожа возвращала нормальный вид.
 • Podawałam jej leki. — Я давала ей лекарства.
 • Wiecie, dawałam jej lekarstwa cały czas. — Знаете, я все время давала ей лекарства.
 • Zamierzasz dać mu lekarstwa? -Ты собираешься дать ему лекарства?
 • Szpital Mallon zgodził się, by podawał ten lek swoim pacjentom. — Больница Мэллон согласилась давать это лекарство своим пациентам.
 • Jakie lekarstwo podałeś jej na sam koniec? — Какое лекарство ты дал ей в самом конце?

Odstawiać leki — прекращать принимать лекарства

Odstawić leki — прекратить принимать лекарства. Odmawiać przyjmowania leków — отказываться принимать лекарства.

 • Odstawiłem leki. / Przestałem brać leki. — Я отказался от лекарств. Я перестал принимать лекарства.
 • To było ponad miesiąc temu, kiedy odstawiła leki. — Это было больше месяца назад, когда она прекратила принимать лекарства.
 • Odstawiłaś lek, ale bóle się pogorszyły. -Ты перестала принимать=бросила лекарство, но боли усилились.
 • Słyszałam, że odmawiasz przyjmowania leków. — Я слышала, ты отказываешься принимать лекарства.
 • Sądzimy, że odszedł po nagłym odstawieniu leków, by przejść badania i zdobyć licencję pilota. — Мы считаем, что он ушел=умер после того, как внезапно прекратил лечение, чтобы пройти обследование и получить лицензию пилота.
 • Dawno temu moja żona miała epilepsję, ale lekarz powiedział, że może odstawić swoje leki. — Давным-давно у моей жены была эпилепсия, но врач сказал, что она может отказаться от своих лекарств.

Конечно, не болейте, будьте здоровы! Пусть лексика, принимать лекарства по-польски, вообще никогда вам не пригодится, только для экзамена. 🙂


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Как разными глаголами принимать лекарства по-польски?

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

2 мыслей о “Как разными глаголами принимать лекарства по-польски?

Добавить комментарий