Катерина Лук'янова

Последнее обновление 3 февраля 2024

IV
Маленький принц на польском по методу Франка 4 глава / Mały Książę

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском по методу Франка 4 глава

W ten sposób dowiedziałem się drugiej ważnej rzeczy (таким способом=образом я узнал вторую=другую важную вещь): że planeta, z której pochodził (что планета, с которой он был родом), niewiele była większa od zwykłego domu (была не намного больше обычного дома). Ta wiadomość nie zdziwiła mnie (это сообщение=сведенье не удивило меня). Wiedziałem dobrze, że oprócz dużych planet (я хорошо знал, что кроме больших планет), takich jak Ziemia, Jowisz, Mars, Wenus (таких как Земля, Юпитер, Марс, Венера), którym nadano imiona (которым дали имена), są setki innych, tak małych (есть сотни других, таких маленьких), że z wielkim trudem można je zobaczyć przy pomocy teleskopu (что с большим трудом можно их увидеть при помощи телескопа). Kiedy astronom odkrywa którąś z nich (когда астроном открывает какую-нибудь из них), daje jej zamiast imienia numer (он дает ей вместо имени номер). Nazywa ją na przykład gwiazdą 3251 (называет ее, например, звездой 3251).

 • W ten sposób dowiedziałem się drugiej ważnej rzeczy: że planeta, z której pochodził, niewiele była większa od zwykłego domu. Ta wiadomość nie zdziwiła mnie. Wiedziałem dobrze, że oprócz dużych planet, takich jak Ziemia, Jowisz, Mars, Wenus, którym nadano imiona, są setki innych, tak małych, że z wielkim trudem można je zobaczyć przy pomocy teleskopu. Kiedy astronom odkrywa którąś z nich, daje jej zamiast imienia numer. Nazywa ją na przykład gwiazdą 3251.

Miałem pewne podstawy, aby sądzić (я имел определенные основания, чтобы судить=считать), że planeta, z której przybył Mały Książę, jest gwiazdą B-612 (что планета, с которой прибыл Маленький принц, это звезда В-612). Ta gwiazda była widziana raz tylko (эта звезда была увидена только один раз), w 1909 roku, przez tureckiego astronoma (в 1909 году, турецким астрономом), który swoje odkrycie ogłosił na Międzynarodowym Kongresie Astronomów (который свое открытие огласил на Международном Конгрессе Астрономов). Nikt jednak nie chciał mu uwierzyć (никто, однако, не хотел ему поверить), ponieważ miał bardzo dziwne ubranie (так как он имел очень странную одежду=был странно одет). Tacy bowiem są dorośli ludzie (ибо такие есть взрослые люди).

 • Miałem pewne podstawy, aby sądzić, że planeta, z której przybył Mały Książę, jest gwiazdą B-612. Ta gwiazda była widziana raz tylko, w 1909 roku, przez tureckiego astronoma, który swoje odkrycie ogłosił na Międzynarodowym Kongresie Astronomów. Nikt jednak nie chciał mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne ubranie. Tacy bowiem są dorośli ludzie.

Читайте также: Читаем стихи на польском языке с переводом — Jan Brzechwa «Sowa»

Na szczęście dla planety B-612 (на счастье для планеты В-612) turecki dyktator kazał pod karą śmierci (турецкий диктатор приказал под карой смерти=под страхом смерти) zmienić swojemu ludowi ubiór na europejski (сменить своему народу костюм на европейский). Astronom ogłosił po raz wtóry swoje odkrycie w roku 1920 (астроном огласил второй раз свое открытие в 1920 году) — i tym razem był ubrany w elegancki frak (и в этот раз он был одет в элегантный фрак). Cały świat mu uwierzył (весь мир ему поверил).

 • Na szczęście dla planety B-612 turecki dyktator kazał pod karą śmierci zmienić swojemu ludowi ubiór na europejski. Astronom ogłosił po raz wtóry swoje odkrycie w roku 1920 — i tym razem był ubrany w elegancki frak. Cały świat mu uwierzył.

Opowiedziałem wam te szczegóły o planecie B-612 (я рассказал вам эти подробности о планете В-612) i podałem numer ze względu na dorosłych (и дал номер беря во внимание взрослых=из-за взрослых). Dorośli są zakochani w cyfrach (взрослые влюблены в цифры). Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu (если вы рассказываете им о новом друге), nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze (они никогда не спросят о вещах самых важных). Nigdy nie usłyszycie (никогда вы не услышите): «Jaki jest dźwięk jego głosu (какой звук его голоса=как звучит его голос)? W co lubi się bawić (во что он любит играть)? Czy zbiera motyle (собирает ли=ловит ли он бабочек)?»

Oni spytają was (они спросят вас): «Ile ma lat (сколько ему лет)? Ilu ma braci (сколько у него братьев)? Ile waży (сколько он весит)? Ile zarabia jego ojciec (сколько зарабатывает его отец)?» Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu (тогда только они думают, что что-то знают о вашем друге).

 • Opowiedziałem wam te szczegóły o planecie B-612 i podałem numer ze względu na dorosłych. Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie: «Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?»
  Oni spytają was: «Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec?» Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu.

Jeżeli mówicie dorosłym (если вы говорите взрослым): «Widziałem piękny dom z czerwonej cegły (я видел красивый дом из красного кирпича), z geranium w oknach i gołębiami na dachu (с геранью на окнах и голубями на крыше)» — nie potrafią sobie wyobrazić tego domu (они не смогут себе представить этого дома). Trzeba im powiedzieć (им нужно сказать): «Widziałem dom za sto tysięcy złotych (я видел дом за сто тысяч злотых)». Wtedy krzykną (тогда они крикнут): «Jaki to piękny dom (какой это красивый дом)!»

 • Jeżeli mówicie dorosłym: «Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu» — nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: «Widziałem dom za sto tysięcy złotych». Wtedy krzykną: «Jaki to piękny dom!»

Jeżeli powiecie dorosłym (если вы скажете взрослым): «Dowodem istnienia Małego Księcia jest to, że był śliczny (доказательством существования Маленького принца есть то, что он был красивый), że śmiał się i że chciał mieć baranka (что он смеялся и что хотел иметь барашка), a jeżeli chce się mieć baranka, to dowód, że się istnieje (а если он хочет иметь барашка, это доказательство /того/, что он существует)» — wówczas wzruszą ramionami i potraktują was jak dzieci (тогда они пожмут плечами и будут трактовать вас как детей=относиться как к детям). Lecz jeżeli im powiecie (но если вы им скажете), że przybył z planety B-612 (что он прибыл с планеты В-612), uwierzą i nie będą zadawać niemądrych pytań (они поверят и не будут задавать неумных вопросов). Oni są właśnie tacy (они именно такие). Nie można od nich za dużo wymagać (нельзя от них слишком много требовать). Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe w stosunku do dorosłych (дети должны быть очень снисходительны по отношению к взрослым).

 • Jeżeli powiecie dorosłym: «Dowodem istnienia Małego Księcia jest to, że był śliczny, że śmiał się i że chciał mieć baranka, a jeżeli chce się mieć baranka, to dowód, że się istnieje» — wówczas wzruszą ramionami i potraktują was jak dzieci. Lecz jeżeli im powiecie, że przybył z planety B-612, uwierzą i nie będą zadawać niemądrych pytań. Oni są właśnie tacy. Nie można od nich za dużo wymagać. Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe w stosunku do dorosłych.

My jednak, którzy dobrze rozumiemy życie (мы однако, которые хорошо понимаем жизнь), kpimy sobie z cyfr (подшучиваем=смеемся над цифрами). Chciałbym zacząć tę historię, jak zaczyna się baśń (я хотел бы начать эту историю, как начинается сказка). Wolałbym powiedzieć (я желал бы сказать): «Był pewnego razu Mały Książę (был однажды=жил-был Маленький принц), który mieszkał na planecie troszeczkę większej od niego (который жил на планете немножечко большей чем он /сам/) i który bardzo chciał mieć przyjaciela (и который очень хотел иметь друга) …»

Dla tych, którzy znają życie, wyglądałoby to o wiele prawdziwiej (для тех, которые знают жизнь, выглядело бы это на много правдоподобней).

 • My jednak, którzy dobrze rozumiemy życie, kpimy sobie z cyfr. Chciałbym zacząć tę historię, jak zaczyna się baśń. Wolałbym powiedzieć: «Był pewnego razu Mały Książę, który mieszkał na planecie troszeczkę większej od niego i który bardzo chciał mieć przyjaciela …»
  Dla tych, którzy znają życie, wyglądałoby to o wiele prawdziwiej.

Byłoby mi przykro, gdyby moją książkę traktowano niepoważnie (мне было бы неприятно=обидно, если бы к моей книжке относились несерьезно). Z wielkim bólem opowiadam te wspomnienia (я с большой болью рассказываю эти воспоминания). Sześć lat minęło już od chwili (шесть лет минуло=прошло уже с той минуты), kiedy mój przyjaciel odszedł ze swoim barankiem (когда мой друг ушел со своим барашком). Próbuję opisać go po to, aby nie zapomnieć (я пробую описать его затем, чтобы не забыть). To bardzo przykre zapomnieć przyjaciela (это очень печально забыть друга). A przecież nie każdy dorosły ma przyjaciela (а ведь не у каждого взрослого есть друг). I mógłbym stać się podobny do dorosłych (и я мог бы стать похожим на взрослых), którzy interesują się tylko cyframi (которые интересуются только цифрами). Dlatego też kupiłem sobie pudełko z farbami i ołówki (поэтому я и купил себе коробку с красками и карандаши). Bardzo trudno zabrać się do rysowania w moim wieku (очень трудно приступить к рисованию в моем возрасте), tym bardziej, że jedyne próby w tym kierunku (тем более, что единственные пробы в этом направлении), to były rysunki węża boa zamkniętego i otwartego (это были рисунки удава закрытого и открытого=изнутри и снаружи), rysunki, które robiłem mając sześć lat (рисунки, которые я делал, когда мне было шесть лет). Postaram się jednak, aby portrety były jak najwierniejsze (я постараюсь, однако, чтобы портреты были как можно более верными). Sam nie jestem pewien, czy mi się to uda (я сам не уверен, удастся ли мне это). Jeden rysunek jest dobry, drugi gorszy (один рисунок хороший, другой хуже). Myli mi się trochę wzrost Małego Księcia (меня смущает немного рост Маленького принца=я не уверен на счет роста; mylić się — ошибаться, путаться). Tutaj jest za duży, tam znów za mały (тут он слишком большой, там слишком маленький). Waham się, malując kolory jego stroju (я сомневаюсь, рисуя цвета его костюма=одежды). Błądzę w ciemnościach wspomnień i w rezultacie mylę się w rzeczach bardzo zasadniczych (я брожу в темноте воспоминаний и в результате ошибаюсь в вещах очень существенных). Ale trzeba mi to wybaczyć (но нужно мне это простить). Mój przyjaciel nigdy mi nic nie objaśniał (мой друг никогда мне ничего не объяснял). Uważał pewnie, że jestem podobny do niego (он думал верно, что я похож на него=такой же, как он). Ja jednak nie potrafię, niestety, widzieć baranka przez ściany skrzynki (я, однако, не могу, к сожалению, видеть барашка через стены ящика). Możliwe więc, że jestem trochę podobny do dorosłych (возможно, значит, что я немного похож на взрослых). Już się prawdopodobnie zestarzałem (вероятно, я уже состарился=постарел).

 • Byłoby mi przykro, gdyby moją książkę traktowano niepoważnie. Z wielkim bólem opowiadam te wspomnienia. Sześć lat minęło już od chwili, kiedy mój przyjaciel odszedł ze swoim barankiem. Próbuję opisać go po to, aby nie zapomnieć. To bardzo przykre zapomnieć przyjaciela. A przecież nie każdy dorosły ma przyjaciela. I mógłbym stać się podobny do dorosłych, którzy interesują się tylko cyframi. Dlatego też kupiłem sobie pudełko z farbami i ołówki. Bardzo trudno zabrać się do rysowania w moim wieku, tym bardziej, że jedyne próby w tym kierunku, to były rysunki węża boa zamkniętego i otwartego, rysunki, które robiłem mając sześć lat. Postaram się jednak, aby portrety były jak najwierniejsze. Sam nie jestem pewien, czy mi się to uda. Jeden rysunek jest dobry, drugi gorszy. Myli mi się trochę wzrost Małego Księcia. Tutaj jest za duży, tam znów za mały. Waham się, malując kolory jego stroju. Błądzę w ciemnościach wspomnień i w rezultacie mylę się w rzeczach bardzo zasadniczych. Ale trzeba mi to wybaczyć. Mój przyjaciel nigdy mi nic nie objaśniał. Uważał pewnie, że jestem podobny do niego. Ja jednak nie potrafię, niestety, widzieć baranka przez ściany skrzynki. Możliwe więc, że jestem trochę podobny do dorosłych. Już się prawdopodobnie zestarzałem.

Аудиозапись методом Франка четвертой главы сказкиВаша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском по методу Франка 4 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий