Катерина Лук'янова

Последнее обновление 27 февраля 2022

XXIV
Маленький принц на польском метод Франка 24 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском метод Франка 24 глава

Było to ósmego dnia na pustyni (это было на восьмой день в пустыни), licząc od zepsucia się motoru (считая от поломки мотора=двигателя; zepsuć — испортить, сломать). Wysłuchałem opowiadania o Kupcu, pijąc ostatnie krople zapasu wody (я выслушал рассказы о купце, допивая последние капли воды).

Читайте также: Девочка со спичками / Dziewczynka z zapałkami на польском по методу Франка

— Twoje wspomnienia są bardzo ładne (твои воспоминания очень красивые) — powiedziałem Małemu Księciu (сказал я Маленькому принцу) — lecz nie naprawiłem jeszcze samolotu (но я не исправил=починил еще самолет), nie mam nic do picia (не имею ничего для питья=у меня нечего пить)… I ja także byłbym szczęśliwy bardzo (и я так же был бы очень счастлив), gdybym mógł powoli udać się w kierunku studni (если бы я мог потихоньку отправиться в направлении колодца).

 • Było to ósmego dnia na pustyni, licząc od zepsucia się motoru. Wysłuchałem opowiadania o Kupcu, pijąc ostatnie krople zapasu wody.
  — Twoje wspomnienia są bardzo ładne — powiedziałem Małemu Księciu — lecz nie naprawiłem jeszcze samolotu, nie mam nic do picia… I ja także byłbym szczęśliwy bardzo, gdybym mógł powoli udać się w kierunku studni.

— Mój przyjaciel lis powiedział (мой приятель=друг лис сказал)…

— Mój maleńki, nie chodzi już o lisa (мой маленький, речь уже не о лисе; o co chodzi — о чем речь, в чем дело)…

— Dlaczego (почему)?

— Ponieważ umrzemy z pragnienia (потому что мы умрем от жажды)…

Nie zrozumiał mej myśli i powiedział (он не понял моей мысли и сказал):

— Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela (даже перед лицом смерти приятно сознание \того, что\ имеешь друга). Bardzo się cieszę, że miałem przyjaciela-lisa (я очень рад, что у меня был друг-лис).

 • — Mój przyjaciel lis powiedział…
  — Mój maleńki, nie chodzi już o lisa…
  — Dlaczego?
  — Ponieważ umrzemy z pragnienia…
  Nie zrozumiał mej myśli i powiedział:
  — Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela. Bardzo się cieszę, że miałem przyjaciela-lisa.

«Nie docenia niebezpieczeństwa — pomyslałem (он не оценивает опасности — подумал я). — Nigdy nie odczuwa głodu ani pragnienia (он никогда не чувствует ни голода, ни жажды). Wystarcza mu trochę słońca (ему хватает немного солнца).»

Popatrzył na mnie i odpowiedział na moją myśl (он посмотрел на меня и ответил на мою мысль).

— Mnie także chce się pić (мне тоже хочется пить)… Poszukajmy studni (давай поищем колодец)…

Zrobiłem gest zniechęcenia (я сделал жест разочарования= уныния= уныло развел руками; zniechęceniе — разочарование, уныние, упадок духа): szukanie studni na olbrzymiej pustyni jest absurdem (поиск колодца в огромной пустыни — абсурд). Mimo to udaliśmy się w drogę (несмотря на это мы отправились в дорогу). Gdyśmy tak szli godzinami, milcząc, noc zapadła i gwiazdy zabłysły (когда мы так шли часами, молча, наступила ночь и засветили звезды). Widziałem je jakby we śnie (я видел их как бы во сне) — miałem gorączkę z pragnienia (у меня была лихорадка от жажды). Słowa Małego Księcia tańczyły mi w pamięci (слова Маленького принца танцевали=кружились у меня в памяти).

 • «Nie docenia niebezpieczeństwa — pomyślałem. — Nigdy nie odczuwa głodu ani pragnienia. Wystarcza mu trochę słońca.»
  Popatrzył na mnie i odpowiedział na moją myśl.
  — Mnie także chce się pić… Poszukajmy studni…
  Zrobiłem gest zniechęcenia: szukanie studni na olbrzymiej pustyni jest absurdem. Mimo to udaliśmy się w drogę. Gdyśmy tak szli godzinami, milcząc, noc zapadła i gwiazdy zabłysły. Widziałem je jakby we śnie — miałem gorączkę z pragnienia. Słowa Małego Księcia tańczyły mi w pamięci.

— Więc ty takze odczuwasz pragnienie (значит ты тоже чувствуешь жажду)? — spytałem go (спросил я его).

Nie odpowiedział mi na pytanie (он не ответил мне на вопрос). Po prostu rzekł (он просто сказал):

— Woda może także przynieść korzyść sercu (вода может так же принести пользу сердцу)…

Nie zrozumiałem odpowiedzi (я не понял ответа), lecz mimo to zamilkłem (но, несмотря на это, я замолчал). Wiedziałem dobrze, że nie należy zadawać mu pytań (я хорошо знал, что не следует задавать ему вопросов). Był zmęczony (он был измученный=он устал). Usiadł (он сел). Usiadłem obok niego (я сел рядом с ним). Po chwili milczenia powiedział jeszcze (после минуты молчания он сказал еще):

 • — Więc ty także odczuwasz pragnienie? — spytałem go.
  Nie odpowiedział mi na pytanie. Po prostu rzekł»
  — Woda może także przynieść korzyść sercu…
  Nie zrozumiałem odpowiedzi, lecz mimo to zamilkłem. Wiedziałem dobrze, że nie należy zadawać mu pytań. Był zmęczony. Usiadł. Usiadłem obok niego. Po chwili milczenia powiedział jeszcze:

— Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, którego nie widać (звезды красивые, потому что на одной из них существует=есть цветок, которого не видно)…

Odpowiedziałem (я ответил): — Oczywiście — i w milczeniu patrzyłem na wydmy piasku w poświacie księżyca (конечно — и в молчании смотрел на дюны в свете луны).

— Pustynia jest piękna — dorzucił (пустыня красивая, — добавил он).

To prawda (это правда). Zawsze kochałem pustynię (я всегда любил пустыню). Można usiąść na wydmie (можно сесть на дюне). Nic nie widać (ничего не видно). Nic nie słychać (ничего не слышно). Ale mimo to coś promieniuje w ciszy (но несмотря на это, что-то лучится в тишине)…

— Pustynię upiększa to — powiedział Mały Książę — że gdzieś w sobie kryje studnię (пустыню украшает то, — сказал Маленький принц, — что где-то в себе она скрывает колодец)…

 • — Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, którego nie widać…
  Odpowiedziałem: — Oczywiście — i w milczeniu patrzyłem na wydmy piasku w poświacie księżyca.
  — Pustynia jest piękna — dorzucił.
  To prawda. Zawsze kochałem pustynię. Można usiąść na wydmie. Nic nie widać. Nic nie słychać. Ale mimo to coś promieniuje w ciszy…
  — Pustynię upiększa to — powiedział Mały Książę — że gdzieś w sobie kryje studnię…

Nagle ze zdziwieniem zrozumiałem to tajemnicze promieniowanie piasku (вдруг с удивлением я понял это таинственное излучение=свечение песка). Gdy byłem małym chłopcem (когда я был маленьким мальчиком), mieszkałem w starym domu (я жил в старом доме), do którego przywiązana była legenda o ukrytym skarbie (с которым была связана легенда о скрытом кладе). Oczywiście nikt skarbu nie znalazł (конечно никто клада не нашел), a może nawet nie szukał go (а может даже не искал его). Lecz on rzucał czar na dom (но он бросал волшебство на дом=делал его волшебным, заколдованным). Mój dom ukrywał w sobie tajemnicę (мой дом скрывал в себе тайну)…

— Tak — powiedziałem Małemu Księciu — to, co upiększa dom czy gwiazdy, czy pustynie jest niewidzialne (да, — сказал я Маленькому принцу, — то , что украшает дом или звезды, или пустыню — невидимо).

— Jestem zadowolony — powiedział — że zgadzasz się z moim lisem (я доволен, — сказал он, — что ты соглашаешься с моим лисом).

 • Nagle ze zdziwieniem zrozumiałem to tajemnicze promieniowanie piasku. Gdy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domu, do którego przywiązana była legenda o ukrytym skarbie. Oczywiście nikt skarbu nie znalazł, a może nawet nie szukał go. Lecz on rzucał czar na dom. Mój dom ukrywał w sobie tajemnicę…
  — Tak — powiedziałem Małemu Księciu — to, co upiększa dom czy gwiazdy, czy pustynie jest niewidzialne.
  — Jestem zadowolony — powiedział — że zgadzasz się z moim lisem.

Ponieważ Mały Książę był senny (поскольку Маленький принц был сонный), wziąłem go na ręce i poszedłem dalej (я взял его на руки и пошел дальше). Byłem wzruszony (я был взволнован). Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb (мне казалось, что я несу хрупкое сокровище). Wydawało mi się nawet, że na Ziemi nie istnieje nic bardziej nietrwałego (мне казалось даже, что на Земле нет ничего более недолговечного). W świetle księżyca patrzyłem na blade czoło (в свете луны я смотрел на бледный лоб), na zamknięte oczy (на закрытые глаза), na pukle włosów poruszane wiatrem (на пучки=пряди волос, колышемые ветром; poruszać — двигать, шевелить) i mówiłem sobie, że to, co widzę, jest tylko zewnętrzną powłoką (и говорил себе, что то, что я вижу, только внешняя оболочка). Najważniejsze jest niewidoczne (самое важное — невидимо).

 • Ponieważ Mały Książę był senny, wziąłem go na ręce i poszedłem dalej. Byłem wzruszony. Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb. Wydawało mi się nawet, że na Ziemi nie istnieje nic bardziej nietrwałego. W świetle księżyca patrzyłem na blade czoło, na zamknięte oczy, na pukle włosów poruszane wiatrem i mówiłem sobie, że to, co widzę, jest tylko zewnętrzną powłoką. Najważniejsze jest niewidoczne.

Ponieważ półotwarte wargi uśmiechały się leciutko, powiedziałem sobie jeszcze (поскольку полуоткрытые губы слегка улыбались, я сказал себе еще): «To, co mnie wzrusza najmocniej w tym małym śpiącym królewiczu (то, что меня трогает сильнее всего в этом маленьком спящем королевиче), to jego wierność dla kwiatu (это его верность цветку), to obraz róży, który świeci w nim jak płomień lampy nawet podczas snu (это образ розы, который светит в нем как пламя лампы, даже во время сна)». I wydał mi się jeszcze bardziej kruchy (и показался он мне еще более хрупким). Byle podmuch wiatru może zgasić lampę — trzeba dobrze uważać (любой порыв ветра может погасить лампу — нужно хорошо следить=быть очень внимательным). I tak idąc, o świcie odnalazłem studnię (и так идя, на рассвете я нашел колодец).

 • Ponieważ półotwarte wargi uśmiechały się leciutko, powiedziałem sobie jeszcze: «To, co mnie wzrusza najmocniej w tym małym śpiącym królewiczu, to jego wierność dla kwiatu, to obraz róży, który świeci w nim jak płomień lampy nawet podczas snu». I wydał mi się jeszcze bardziej kruchy. Byle podmuch wiatru może zgasić lampę — trzeba dobrze uważać. I tak idąc, o świcie odnalazłem studnię.

Аудиозапись двадцатой четвертой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском метод Франка 24 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий