Катерина Лук'янова

Последнее обновление 27 февраля 2022

XXV
Маленький принц на польском метод Франка 25 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском метод Франка 25 глава

— Ludzie tłoczą się w pociągach — powiedział Mały Książę (люди толкутся в поездах, – сказал Маленький принц) — nie wiedząc, czego szukają (не зная, чего они ищут). Dlatego są podnieceni i kręcą się w kółko (поэтому они возбуждены и крутятся по кругу)… — A potem dorzucił (а потом добавил): — Nie warto (не стоит)…

Mały Książę

Studnia, którą znaleźliśmy (колодец, который мы нашли), nie przypominała zupełnie studni saharyjskich (не напоминал совсем сахарских колодцев). Studnie saharyjskie są po prostu dziurami wykopanymi w piasku (сахарские колодцы – это попросту дыры=ямы, выкопанные в песке). Ta natomiast przypominała wiejską studnię (а эта напоминала деревенский колодец). Lecz nigdzie nie było wioski (но нигде не было деревни). Zdawało mi się, że śnię (мне казалось, что я сплю=мне снится).

 • — Ludzie tłoczą się w pociągach — powiedział Mały Książę — nie wiedząc, czego szukają. Dlatego są podnieceni i kręcą się w kółko… — A potem dorzucił: — Nie warto…
  Studnia, którą znaleźliśmy, nie przypominała zupełnie studni saharyjskich. Studnie saharyjskie są po prostu dziurami wykopanymi w piasku. Ta natomiast przypominała wiejską studnię. Lecz nigdzie nie było wioski. Zdawało mi się, że śnię.

— To zadziwiające — powiedziałem do Małego Księcia — wszystko jest przygotowane (это удивительно, – сказал я Маленькому принцу, – все приготовлено): blok, lina i wiadro (блок \здесь – ворот\, веревка и ведро)…

Zaśmiał się, chwycił linę, puścił blok w ruch (он засмеялся, схватил веревку, пустил ворот в движение). Blok jęknął, zazgrzytał jak stara chorągiewka na dachu po długotrwałym bezruchu (ворот простонал, заскрежетал как старый флажок=флюгер на крыше после долгой неподвижности).

— Słuchaj, obudziliśmy studnię i ona śpiewa (слушай, мы разбудили колодец, и он поет)…

Nie chciałem, aby się męczył (я не хотел, чтобы он мучился).

— Pozwól mi, to za ciężkie dla ciebie (позволь мне, это слишком тяжело для тебя).

 • — To zadziwiające — powiedziałem do Małego Księcia — wszystko jest przygotowane: blok, lina i wiadro…
  Zaśmiał się, chwycił linę, puścił blok w ruch. Blok jęknął, zazgrzytał jak stara chorągiewka na dachu po długotrwałym bezruchu.
  — Słuchaj, obudziliśmy studnię i ona śpiewa…
  Nie chciałem, aby się męczył.
  — Pozwól mi, to za ciężkie dla ciebie.

Powoli wyciągałem wiadro aż do cembrowiny (я медленно вытащил ведро до самого края колодца; cembrować – облицовывать, цементировать; cembrowina — \здесь – гладкий край колодца\), Postawiłem je równo (поставил его прямо). W uszach dźwięczał mi śpiew bloku (в ушах звучало у меня пение ворота), a w falującej jeszcze wodzie widziałem drgające słońce (а в волнующейся еще воде я видел дрожащее солнце).

— Chcę napić się tej wody — powiedział Mały Książę — daj mi (я хочу напиться этой воды, – сказал Маленький принц, – дай мне)…

Zrozumiałem już, czego szukał (я уже понял, чего он искал).

 • Powoli wyciągałem wiadro aż do cembrowiny, Postawiłem je równo. W uszach dźwięczał mi śpiew bloku, a w falującej jeszcze wodzie widziałem drgające słońce.
  — Chcę napić się tej wody — powiedział Mały Książę — daj mi…
  Zrozumiałem już, czego szukał.

Podniosłem wiadro do jego warg (я поднял ведро к его губам). Pił, mając oczy zamknięte (он пил с закрытыми глазами). To było tak piękne jak święto (это было так красиво как праздник). To było czymś więcej niż pożywieniem (это было чем-то большим чем пища=чем просто вода). Ta woda zrodzona była z marszu pod gwiazdami (эта вода рождена была из марша под звездами), ze śpiewu bloku, z wysiłku mych ramion (из пения ворота, из усилий моих рук). Sprawiała radość sercu — jak podarek (она делала радость сердцу – как подарок). Świeczki na choince, muzyka na Pasterce oraz słodkie uśmiechy opromieniały prezenty (свечки на елке, музыка на Рождественской мессе и сладкие=милые улыбки освещали подарки), jakie otrzymywałem na Boże Narodzenie, gdy byłem małym chłopcem (которые я получал на Рождество, когда был маленьким мальчиком).

 • Podniosłem wiadro do jego warg. Pił, mając oczy zamknięte. To było tak piękne jak święto. To było czymś więcej niż pożywieniem. Ta woda zrodzona była z marszu pod gwiazdami, ze śpiewu bloku, z wysiłku mych ramion. Sprawiała radość sercu — jak podarek. Świeczki na choince, muzyka na Pasterce oraz słodkie uśmiechy opromieniały prezenty, jakie otrzymywałem na Boże Narodzenie, gdy byłem małym chłopcem.

— Ludzie z twojej planety — powiedział Mały Książę (люди с твоей планеты, – сказал Маленький принц) — hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie (разводят пять тысяч роз в одном саду)… i nie znajdują w nich tego, czego szukają (и не находят в них того, чего ищут)…

— Nie znajdują – odpowiedziałem (не находят, – ответил я).

— A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży lub w odrobinie wody (а тем временем то, что они ищут, может быть скрыто в одной розе или в капле воды)…

— Oczywiście – odpowiedziałem (конечно, – ответил я).

Mały Książę dorzucił (Маленький принц добавил):

— Lecz oczy są ślepe (но глаза слепы). Szukać należy sercem (искать надлежит сердцем).

 • — Ludzie z twojej planety — powiedział Mały Książę — hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie… i nie znajdują w nich tego, czego szukają…
  — Nie znajdują — odpowiedziałem.
  — A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży lub w odrobinie wody…
  — Oczywiście — odpowiedziałem.
  Mały Książę dorzucił:
  — Lecz oczy są ślepe. Szukać należy sercem.

Napiłem się (я напился). Oddychałem głęboko (я глубоко дышал). O wschodzie słońca piasek jest koloru miodu (на восходе солнца песок – цвета меда=медового цвета). Cieszyłem się tym kolorem miodu (я радовался=наслаждался этим медовым цветом). I jak mogłem przypuszczać, że oczekiwało mnie cierpienie (и как я мог допускать, что ожидало меня страдание)…

— Powinieneś dotrzymać obietnicy — powiedział cichutko Mały Książę (ты должен сдержать обещание, – сказал тихонько Маленький принц).

Siedliśmy znów razem (мы опять сели вместе).

— Jakiej obietnicy (какое обещание)?

— Widzisz (видишь)… kaganiec dla baranka (намордник для барашка)… Jestem odpowiedzialny za mój kwiat (я ответственный=несу ответственность за мой цветок)!

Wyciągnąłem z kieszeni moje szkice (я вынул из кармана мои эскизы). Mały Książę zauważył je i śmiejąc się powiedział (Маленький принц заметил их и, смеясь, сказал):

— Twoje baobaby przypominają trochę główki kapusty (твои баобабы напоминают немного головки капусты)…

 • Napiłem się. Oddychałem głęboko. O wschodzie słońca piasek jest koloru miodu. Cieszyłem się tym kolorem miodu. I jak mogłem przypuszczać, że oczekiwało mnie cierpienie…
  — Powinieneś dotrzymać obietnicy — powiedział cichutko Mały Książę.
  Siedliśmy znów razem.
  — Jakiej obietnicy?
  — Widzisz… kaganiec dla baranka… Jestem odpowiedzialny za mój kwiat!
  Wyciągnąłem z kieszeni moje szkice. Mały Książę zauważył je i śmiejąc się powiedział:
  — Twoje baobaby przypominają trochę główki kapusty…

— Och (ох)!

Byłem tak dumny z tych baobabów (я был так горд=я так гордился этими баобабами).

— Twój lis (твой лис)… z takimi uszami, które przypominają rogi (с такими ушами, которые напоминают рога)… Są za długie (они слишком длинные)!

I śmiał się dalej (и смеялся дальше).

— Jesteś niesprawiedliwy, mały przyjacielu (ты несправедлив, маленький друг), mówiłem, że poza wężem boa, zamkniętym i otwartym, nigdy nie umiałem nic rysować (я говорил, что кроме удавов, закрытых и открытых, я никогда не умел ничего рисовать).

— Och, twoje rysunki nie są takie złe — pocieszał — dzieci poznają się na nich (ох, твои рисунки не такие плохие, – утешал он, – дети разберутся в них; znać się na czymś – разбираться в чем-то).

 • — Och!
  Byłem tak dumny z tych baobabów.
  — Twój lis… z takimi uszami, które przypominają rogi… Są za długie!
  I śmiał się dalej.
  — Jesteś niesprawiedliwy, mały przyjacielu, mówiłem, że poza wężem boa, zamkniętym i otwartym, nigdy nie umiałem nic rysować.
  — Och, twoje rysunki nie są takie złe — pocieszał — dzieci poznają się na nich.

Narysowałem kaganiec (я нарисовал намордник). Ścisnęło mi się serce, kiedy mu go pokazywałem (у меня сжалось сердце, когда я ему его показывал).

— Masz plany, których nie znam (у тебя есть планы, которых я не знаю)…

Nie odpowiedział mi na pytanie (он не ответил мне на вопрос).

— Wiesz… mój przyjazd na Ziemię… jutro jest rocznica (знаешь…мой приезд на Землю… завтра годовщина)… — powiedział i po chwili milczenia dodał (сказал он и через минуту молчания прибавил): — Spadłem niedaleko stąd (я упал недалеко отсюда)…

I poczerwieniał (и он покраснел).

 • Narysowałem kaganiec. Ścisnęło mi się serce, kiedy mu go pokazywałem.
  — Masz plany, których nie znam…
  Nie odpowiedział mi na pytanie.
  — Wiesz… mój przyjazd na Ziemię… jutro jest rocznica… — powiedział i po chwili milczenia dodał: — Spadłem niedaleko stąd…
  I poczerwieniał.

Znowu z niewiadomych przyczyn zrobiło mi się dziwnie smutno (снова по неизвестным причинам сделалось мне удивительно грустно). Postanowiłem go o coś zapytać (я решил его кое о чем спросить).

Więc to nie przez przypadek przechadzałeś się tutaj samotnie (значит это не случайно ты прогуливался тут одиноко), o tysiąc mil od zamieszkałych terenów (за тысячи миль от заселенных территорий), kiedy poznałem cię osiem dni temu (когда я узнал тебя восемь дней тому \назад\)? Powróciłem na miejsce, na które spadłeś (я вернул \тебя\ на место, на которое ты упал)?

Mały Książę poczerwieniał jeszcze bardziej (Маленький принц покраснел еще сильней).

Wahając się dorzuciłem (колеблясь, я прибавил):

— A może z powodu rocznicy (а может по причине годовщины)?

 • Znowu z niewiadomych przyczyn zrobiło mi się dziwnie smutno. Postanowiłem go o coś zapytać.
  Więc to nie przez przypadek przechadzałeś się tutaj samotnie, o tysiąc mil od zamieszkałych terenów, kiedy poznałem cię osiem dni temu? Powróciłem na miejsce, na które spadłeś?
  Mały Książę poczerwieniał jeszcze bardziej.Wahając się dorzuciłem:
  — A może z powodu rocznicy?

Mały Książę znowu zaczerwienił się (Маленький принц снова покраснел). Nigdy nie odpowiadał na pytania (он никогда не отвечал на вопросы), ale kiedy się ktoś rumieni, to jakby mówił «tak», prawda (но когда кто-то заливается румянцем, то он как бы говорил «да», правда)?

— Wiesz — powiedziałem mu — boję się (знаешь, – сказал я ему, – я боюсь)…

Tym razem odpowiedział mi (в этот раз он ответил мне):

— Musisz teraz pracować (ты должен теперь работать). Musisz iść do twojej maszyny (ты должен идти к твоей машине). Będę tu czekał na ciebie (я буду здесь тебя ждать). Wróć jutro wieczorem (вернись завтра вечером)…

Nie uspokoiło mnie to (меня это не успокоило). Przypomniała mi się historia lisa (мне вспоминалась история лиса). Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez (решение приручения несет в себе риск слез).

 • Mały Książę znowu zaczerwienił się. Nigdy nie odpowiadał na pytania, ale kiedy się ktoś rumieni, to jakby mówił «tak», prawda?-
  Wiesz — powiedziałem mu — boję się…
  Tym razem odpowiedział mi:
  — Musisz teraz pracować. Musisz iść do twojej maszyny. Będę tu czekał na ciebie. Wróć jutro wieczorem…
  Nie uspokoiło mnie to. Przypomniała mi się historia lisa. Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.

Аудиозапись двадцатой пятой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском метод Франка 25 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий