Катерина Лук'янова

Последнее обновление 18 февраля 2024

XXVI
Маленький принц на польском метод Франка 26 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском метод Франка 26 глава

Obok studni znajdowały się ruiny starego kamiennego muru (рядом с колодцем находились развалины старой каменной стены). Gdy wracałem następnego wieczora od pracy (когда я возвращался на следующий вечер с работы=после работы), z daleka zauważyłem Małego Księcia (издалека я заметил Маленького принца) siedzącego na murze, ze zwieszonymi nogami (сидящего на стене, со свешенными ногами). Słyszałem jak mówił (я слышал, как он говорил):

— Więc nic sobie nie przypominasz (значит, ты ничего не припоминаешь)?… Miejsce niezupełnie się zgadza (место не совсем совпадает; zgadzać się – соглашаться, совпадать)…

Mały Książę

Ktoś mu na pewno odpowiadał (кто-то ему, наверное, отвечал), ponieważ znów posłyszałem jego głos (так как я снова услышал его голос):

— Ależ na pewno (да точно же)! Data się zgadza, lecz miejsce nie (дата совпадает, но место – нет)…

 • Obok studni znajdowały się ruiny starego kamiennego muru. Gdy wracałem następnego wieczora od pracy, z daleka zauważyłem Małego Księcia siedzącego na murze, ze zwieszonymi nogami. Słyszałem jak mówił:
  — Więc nic sobie nie przypominasz?… Miejsce niezupełnie się zgadza…
  Ktoś mu na pewno odpowiadał, ponieważ znów posłyszałem jego głos:
  — Ależ na pewno! Data się zgadza, lecz miejsce nie…

Zbliżałem się do muru (я приближался к стене). Przyspieszyłem kroku (я прибавил шагу). Ciągle jeszcze nikogo nie widziałem ani nic nie słyszałem (я все еще никого не видел и ничего не слышал). Tylko Mały Książę znowu komuś odpowiadał (только Маленький принц снова кому-то отвечал):

— Oczywiście (конечно). Zobaczysz, gdzie zaczyna się mój ślad na piasku (ты увидишь, где начинается мой след на песке). Poczekasz tam na mnie (подождешь там меня). Będę tej nocy (я буду этой ночью).

Byłem o dwadzieścia metrów od muru (я был в двадцати метрах от стены), jednakże w dalszym ciągu nic nie widziałem (однако же я по-прежнему ничего не видел). Po chwili ciszy Mały Książę dorzucił (после минуты тишины Маленький принц добавил):

— Czy masz dobry jad (а у тебя хороший яд)? Czy jesteś pewna, że nie będę długo cierpiał (ты уверена, что я не буду долго страдать)?

Zatrzymałem się ze ściśniętym sercerm (я задержался=остановился со сжатым сердцем), lecz ciągle jeszcze nic nie rozumiałem (но я все еще ничего не понимал).

— Teraz idź sobie — powiedział — chcę zejść (теперь иди, – сказал он, – я хочу спуститься)!

 • Zbliżałem się do muru. Przyspieszyłem kroku. Ciągle jeszcze nikogo nie widziałem ani nic nie słyszałem. Tylko Mały Książę znowu komuś odpowiadał:
  — Oczywiście. Zobaczysz, gdzie zaczyna się mój ślad na piasku. Poczekasz tam na mnie. Będę tej nocy.
  Byłem o dwadzieścia metrów od muru, jednakże w dalszym ciągu nic nie widziałem. Po chwili ciszy Mały Książę dorzucił:
  — Czy masz dobry jad? Czy jesteś pewna, że nie będę długo cierpiał?
  Zatrzymałem się ze ściśniętym sercem, lecz ciągle jeszcze nic nie rozumiałem.
  — Teraz idź sobie — powiedział — chcę zejść!

Spuściłem wzrok do podnóża muru i aż podskoczyłem (я опустил взгляд к подножию стены и аж подскочил).  W kierunku Małego Księcia wyciągała się jedna z tych żółtych żmij (в направлении Маленького принца вытягивалась одна из тех желтых змей; żmija — гадюка), których jad zabija w ciągu trzydziestu sekund (яд которых убивает в течении тридцати секунд). Podbiegłem, szukając rewolweru w kieszeni (я подбежал, ища револьвер в кармане), lecz na odgłos mych kroków żmija wolno osunęła się na piasek (но на звук моих шагов змея медленно опустилась на песок) i nie spiesząc, jak zamierający strumień wody (и не спеша, как замирающий ручей воды), z metalicznym chrzęstem wśliznęła się między kamienie (с металлическим треском скользнула между камней). Doskoczyłem do muru i chwyciłem w ramiona Małego Księcia, bladego jak śnieg (я подскочил к стене и схватил на руки Маленького принца, бледного как снег).

— Co to za historia (что это за история)? Rozmawiasz teraz ze żmijami (ты теперь разговариваешь со змеями)?

 • Spuściłem wzrok do podnóża muru i aż podskoczyłem. W kierunku Małego Księcia wyciągała się jedna z tych żółtych żmij, których jad zabija w ciągu trzydziestu sekund. Podbiegłem, szukając rewolweru w kieszeni, lecz na odgłos mych kroków żmija wolno osunęła się na piasek i nie spiesząc, jak zamierający strumień wody, z metalicznym chrzęstem wśliznęła się między kamienie. Doskoczyłem do muru i chwyciłem w ramiona Małego Księcia, bladego jak śnieg.
  — Cóż to za historia? Rozmawiasz teraz ze żmijami?

Zdjąłem z jego szyi złoty szalik (я снял с его шеи золотой шарфик). Zwilżyłem mu skronie i napoiłem go (увлажнил=смочил ему виски и напоил его). Nie śmiałem go o nic pytać (я не смел его ни о чем спрашивать). Popatrzył na mnie z powagą i objął mnie ramionami (он посмотрел на меня с уважением и обнял меня руками). Czułem bicie jego serca (я чувствовал биение его сердца), tętniącego podobnie jak serce zranionego ptaka (пульсирующего подобно как сердце раненой птицы). Powiedział (он сказал):

— Jestem zadowolony, że udało ci się naprawić samolot (я доволен=рад, что тебе удалось исправить самолет). Będziesz mógł powrócić do siebie (ты сможешь вернуться к себе).

— Skąd wiesz (откуда ты знаешь)?

Właśnie miałem zamiar mu powiedzieć (я как раз имел намеренье=хотел ему сказать), że mimo wszystko udało mi się naprawić motor (что, несмотря ни на что, мне удалось исправить двигатель). Nie odpowiedział na moje pytanie, lecz rzekł (он не ответил на мой вопрос, но сказал):

— Ja także dzisiaj wracam do siebie (я тоже сегодня возвращаюсь к себе)… — A po chwili, pełen smutku, ciągnął (а через минуту, полон грусти, продолжал): — To znacznie dalej (это значительно дальше)… i znacznie trudniej (и значительно трудней)…

 • Zdjąłem z jego szyi złoty szalik. Zwilżyłem mu skronie i napoiłem go. Nie śmiałem go o nic pytać. Popatrzył na mnie z powagą i objął mnie ramionami. Czułem bicie jego serca, tętniącego podobnie jak serce zranionego ptaka. Powiedział:
  — Jestem zadowolony, że udało ci się naprawić samolot. Będziesz mógł powrócić do siebie.
  — Skąd wiesz?
  Właśnie miałem zamiar mu powiedzieć, że mimo wszystko udało mi się naprawić motor. Nie odpowiedział na moje pytanie, lecz rzekł:
  — Ja także dzisiaj wracam do siebie… — A po chwili, pełen smutku, ciągnął: — To znacznie dalej… i znacznie trudniej…

Czułem, że dzieje się coś niezwykłego (я чувствовал, что происходит что-то необыкновенное). Ściskałem go mocno w ramionach (я сжимал его сильно в руках), lecz mimo to wydawało mi się, że zsuwa się pionowo w przepaść (но несмотря на это казалось мне, что он сдвигается=соскальзывает вертикально в пропасть), z której nie będę mógł go wyciągnąć (из которой я не смогу его вытащить)… Wzrok miał poważny, zagubiony w dali (взгляд у него был серьезный, затерянный вдали).

— Mam twojego baranka (у меня твой барашек). I mam skrzynkę dla niego (и ящик для него)… I mam kaganiec (и намордник)…

Uśmiechnął się smutno (он грустно улыбнулся). Długo czekałem (я долго ждал). Wyczuwałem, że powoli ożywia się (я чувствовал, что он медленно=потихоньку оживает).

— Mały przyjacielu, bałeś się (маленький друг=дружок, ты боялся)…

Bał się, na pewno (конечно он боялся). Zaśmiał się cichutko (он засмеялся тихонько):

— Dzisiejszego wieczoru będę się bał znacznie bardziej (сегодняшним вечером я буду бояться гораздо больше)…

 • Czułem, że dzieje się coś niezwykłego. Ściskałem go mocno w ramionach, lecz mimo to wydawało mi się, że zsuwa się pionowo w przepaść, z której nie będę mógł go wyciągnąć… Wzrok miał poważny, zagubiony w dali.
  — Mam twojego baranka. I mam skrzynkę dla niego… I mam kaganiec…
  Uśmiechnął się smutno. Długo czekałem. Wyczuwałem, że powoli ożywia się.
  — Mały przyjacielu, bałeś się…
  Bał się, na pewno. Zaśmiał się cichutko:
  — Dzisiejszego wieczoru będę się bał znacznie bardziej…

I znowu zmroziło mnie przeczucie czegoś nieodwołalnego (и снова меня оледенило предчувствие чего-то неотвратимого). Nie słyszeć więcej jego śmiechu — ta myśl mnie zadręczała (не слышать больше его смеха – эта мысль меня мучила). Ten śmiech był dla mnie jak studnia na pustyni (этот смех был для меня как колодец в пустыне).

— Mały przyjacielu, chcę usłyszeć twój śmiech (дружок, я хочу услышать твой смех)…

Odpowiedział (он ответил):

— Tej nocy mija rok (этой ночью минует год). Moja gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, gdzie spadłem rok temu (моя звезда найдется=окажется точно над местом, где я упал год тому\назад\)…

— Mały przyjacielu, prawda, to był tylko zły sen o żmii (дружок, правда, это был только плохой=дурной сон о змее), o spotkaniu i o gwieździe (о встрече=свидании и о звезде)…

 • I znowu zmroziło mnie przeczucie czegoś nieodwołalnego. Nie słyszeć więcej jego śmiechu — ta myśl mnie zadręczała. Ten śmiech był dla mnie jak studnia na pustyni.
  — Mały przyjacielu, chcę usłyszeć twój śmiech…
  Odpowiedział:
  — Tej nocy mija rok. Moja gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, gdzie spadłem rok temu…
  — Mały przyjacielu, prawda, to był tylko zły sen o żmii, o spotkaniu i o gwieździe…

Nie odpowiedział na moje pytanie (он не ответил на мой вопрос).

— Tego, co najważniejsze, okiem zobaczyć nie można (того, что самое важное, глазом=глазами увидеть нельзя)…

Mały Książę

— Oczywiście (конечно).

— To samo jest z kwiatem (то же самое со цветком). Jeśli kochasz kwiat, który znajduje się na jednej z gwiazd (если любишь цветок, который находится на одной из звезд), jakże przyjemnie jest patrzeć w niebo (как же приятно смотреть на небо). Wszystkie gwiazdy są ukwiecone (все звезды – цветущие=расцветают)…

— Oczywiście (конечно)…

 • Nie odpowiedział na moje pytanie.
  — Tego, co najważniejsze, okiem zobaczyć nie można…
  — Oczywiście.
  — To samo jest z kwiatem. Jeśli kochasz kwiat, który znajduje się na jednej z gwiazd, jakże przyjemnie jest patrzeć w niebo. Wszystkie gwiazdy są ukwiecone…
  — Oczywiście…

— To samo z wodą (то же самое с водой). Ta, której dałeś mi się napić, była jak muzyka (та, которой ты дал мне напиться, была как музыка). Z powodu bloku i liny (из-за блока=ворота и веревки)… Przypominasz sobie (припоминаешь себе)… była tak dobra (она была так хороша)…

— Oczywiście (конечно).

— Nocą będziesz oglądać gwiazdy (ночью будешь смотреть на звезды). Moja jest zbyt mała, abym mógł pokazać ci, gdzie jest (моя слишком маленькая, чтобы я мог показать тебе, где она). To lepiej (это лучше). Moja gwiazda będzie dla ciebie jedną spośród wielu gwiazd (моя звезда будет для тебя одной посреди многих звезд)… Dlatego przyjemnie ci będzie patrzeć na gwiazdy (поэтому приятно тебе будет смотреть на звезды). Każda z nich będzie twoim przyjacielem (каждая из них будет твоим другом). Chcę ci zrobić prezent (я хочу сделать тебе подарок).

Zaśmiał się znowu (он снова засмеялся).

 • — To samo z wodą. Ta, której dałeś mi się napić, była jak muzyka. Z powodu bloku i liny… Przypominasz sobie… była tak dobra…
  — Oczywiście.
  — Nocą będziesz oglądać gwiazdy. Moja jest zbyt mała, abym mógł pokazać ci, gdzie jest. To lepiej. Moja gwiazda będzie dla ciebie jedną spośród wielu gwiazd… Dlatego przyjemnie ci będzie patrzeć na gwiazdy. Każda z nich będzie twoim przyjacielem. Chcę ci zrobić prezent.
  Zaśmiał się znowu.

— Mały przyjacielu (дружок)! Mały przyjacielu, twój śmiech sprawia mi tyle radości (дружок, твой смех делает мне столько радости)!

— To właśnie będzie mój prezent (это именно будет мой подарок)… W zamian za wodę (взамен за воду)…

— Nie rozumiem (я не понимаю)…

— Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie (звезды для людей имеют разное значение). Dla tych, którzy podróżują, są drogowskazami (для тех, которые путешествуют, они указатели дороги). Dla innych są tylko małymi światełkami (для других они только маленькие огоньки). Dla uczonych są zagadnieniami (для ученых – это вопросы=задачи). Dla mego Bankiera są złotem (для моего банкира – это золото). Lecz wszystkie te gwiazdy milczą (но все эти звезды молчат). Ty będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt (у тебя будут такие звезды, каких нет ни у кого).

— Co chcesz przez to powiedzieć (что ты хочешь этим сказать)?

 • — Mały przyjacielu! Mały przyjacielu, twój śmiech sprawia mi tyle radości!
  — To właśnie będzie mój prezent… W zamian za wodę…
  — Nie rozumiem…
  — Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie. Dla tych, którzy podróżują, są drogowskazami. Dla innych są tylko małymi światełkami. Dla uczonych są zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą. Ty będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt.
  — Co chcesz przez to powiedzieć?

— Gdy popatrzysz nocą w niebo (когда ты посмотришь на небо), wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie (все звезды будут смеяться тебе), ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich (так как я буду жить и смеяться на одной из них). Twoje gwiazdy będą się śmiały (твои звезды будут смеяться).

I zaśmiał się znowu (и он снова засмеялся).

— A gdy się pocieszysz (zawsze się w końcu pocieszamy) (а когда ты утешишься (мы всегда в конце концов утешаемся)), będziesz zadowolony z tego, że mnie znałeś (ты будешь доволен=рад от того, что ты меня знал). Będziesz zawsze mym przyjacielem (ты будешь всегда моим другом). Będziesz miał ochotę śmiać się ze mną (будешь хотеть смеяться со мной). Będziesz od czasu do czasu otwierał okno (ты будешь время от времени открывать окно) — ot, tak sobie, dla przyjemności (просто так, для удовольствия). Twoich przyjaciół zdziwi to, że śmiejesz się, patrząc na gwiazdy (твоих друзей удивит то, что ты смеешься, глядя на звезды). Wtedy im powiesz (тогда ты им скажешь): «Gwiazdy zawsze pobudzają mnie do śmiechu» («звезды всегда побуждают меня к смеху»). Pomyślą, że zwariowałeś (они подумаю, что ты сошел с ума; wariat – сумасшедший). Zrobiłem ci brzydki figiel (я сделал тебе скверную шутку=сыграл с тобой злую шутку).

I znowu się zaśmiał (и снова он засмеялся).

 • — Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. Twoje gwiazdy będą się śmiały.
  I zaśmiał się znowu.
  — A gdy się pocieszysz (zawsze się w końcu pocieszamy), będziesz zadowolony z tego, że mnie znałeś. Będziesz zawsze mym przyjacielem. Będziesz miał ochotę śmiać się ze mną. Będziesz od czasu do czasu otwierał okno — ot, tak sobie, dla przyjemności. Twoich przyjaciół zdziwi to, że śmiejesz się, patrząc na gwiazdy. Wtedy im powiesz: «Gwiazdy zawsze pobudzają mnie do śmiechu». Pomyślą, że zwariowałeś. Zrobiłem ci brzydki figiel.
  I znowu się zaśmiał.

— Ta tak, jakbym ci dał zamiast gwiazd mnóstwo małych dzwoneczków (да так, как бы я дал тебе вместо звезд множество маленьких колокольчиков), które potrafią się śmiać (которые могут смеяться).

Śmiał się ciągle (он смеялся постоянно=он всё смеялся). Po chwili spoważniał (через минуту стал серьезным).

— Tej nocy (этой ночью)… wiesz (знаешь)… nie przychodź (не приходи)…

— Nie opuszczę cię (я не оставлю тебя).

Mały Książę

— Będę robił wrażenie cierpiącego (я буду делать=производить впечатление страдающего)… będę wyglądał tak, jakbym umierał (буду выглядеть так, как бы умирал). O, tak (о, да)! Nie przychodź patrzeć na to, nie warto (не приходи смотреть на это, не стоит).

— Nie opuszczę cię (я не оставлю тебя).

Zaniepokoił się (он забеспокоился).

 • — Ta tak, jakbym ci dał zamiast gwiazd mnóstwo małych dzwoneczków, które potrafią się śmiać.
  Śmiał się ciągle. Po chwili spoważniał.
  — Tej nocy… wiesz… nie przychodź…
  — Nie opuszczę cię.
  — Będę robił wrażenie cierpiącego… będę wyglądał tak, jakbym umierał. O, tak! Nie przychodź patrzeć na to, nie warto.
  — Nie opuszczę cię.
  Zaniepokoił się.

— Mówię ci to także (я говорю тебе это так же)… z powodu żmii (из-за змеи). Nie chcę, żeby cię ukąsiła (я не хочу, чтобы она тебя укусила). Żmije są złośliwe (змеи злые). Mogą ugryźć dla przyjemności (могут укусить для удовольствия).

— Nie opuszczę cię (я не оставлю тебя).

Jakaś myśl uspokoiła go (какая-то мысль успокоила его).

— Co prawda żmija nie ma dostatecznej ilości trucizny (правда змея не имеет достаточного количества яда), aby ugryźć drugi raz (чтобы укусить второй раз)…

Tej nocy nie zauważyłem, kiedy wyruszył w drogę (той ночью я не заметил, когда он двинулся в путь). Wymknął się bezszelestnie (он ускользнул бесшумно). Gdy udało mi się go dogonić (когда мне удалось его догнать), szedł zdecydowanym krokiem (он шел решительным шагом). Powiedział mi tylko (он сказал мне только):

— Ach, jesteś tu (ах, ты здесь)…

 • — Mówię ci to także… z powodu żmii. Nie chcę, żeby cię ukąsiła. Żmije są złośliwe. Mogą ugryźć dla przyjemności.
  — Nie opuszczę cię.
  Jakaś myśl uspokoiła go.
  — Co prawda żmija nie ma dostatecznej ilości trucizny, aby ugryźć drugi raz…
  Tej nocy nie zauważyłem, kiedy wyruszył w drogę. Wymknął się bezszelestnie. Gdy udało mi się go dogonić, szedł zdecydowanym krokiem. Powiedział mi tylko:
  — Ach, jesteś tu…

Wziął mnie za rękę (он взял меня за руку). Jeszcze się niepokoił (он еще беспокоился):

— Nie masz racji (ты не прав=зря ты пришел). Będzie ci przykro (тебе будет неприятно=будет жаль). Będę robić wrażenie umarłego (я буду делать=производить впечатление умершего), a to nie będzie prawda (а это не будет правда).

Milczałem (я молчал).

— Rozumiesz (понимаешь). To bardzo daleko (это очень далеко). Nie mogę zabrać ze sobą tego ciała (я не могу забрать=взять с собой этого тела). Jest za ciężkie (оно слишком тяжелое).

Milczałem (я молчал).

— To będzie jak stara, porzucona łupina (это будет как старая, сброшенная скорлупа).

W starych łupinach nie ma nic strasznego (в старых скорлупах нет ничего страшного).

Milczałem (я молчал).

 • Wziął mnie za rękę. Jeszcze się niepokoił:
  — Nie masz racji. Będzie ci przykro. Będę robić wrażenie umarłego, a to nie będzie prawda.
  Milczałem.
  — Rozumiesz. To bardzo daleko. Nie mogę zabrać ze sobą tego ciała. Jest za ciężkie.
  Milczałem.
  — To będzie jak stara, porzucona łupina.W starych łupinach nie ma nic strasznego.
  Milczałem.

Powoli się zniechęcał (медленно=понемногу он терял желание; здесь – присутствие духа, храбрость). Lecz zrobił jeszcze wysiłek (но он сделал еще усилие):

— To będzie ładnie (это будет красиво=славно). Ja też będę patrzeć na gwiazdy (я тоже буду смотреть на звезды). Wszystkie gwiazdy będą studniami z zardzewiałym blokiem (все звезды будут колодцами с заржавевшими блоками=воротами). Wszystkie gwiazdy dadzą mi pić (все звезды дадут мне пить).

Milczałem (я молчал).

— To będzie takie zabawne (это будет так забавно). Ty będziesz miał pięćset milionów dzwoneczków (ты будешь иметь пятьсот миллионов колокольчиков), a ja pięćset milionów studni (а я пятьсот миллионов колодцев)…

I nagle urwał, ponieważ się rozpłakał (и внезапно он оборвался, потому что расплакался)…

— To tu (это здесь). Pójdę sam jeden krok naprzód (я пойду сам, один шаг вперед).

Usiadł jednak, ponieważ bał się (присел однако, потому что боялся). Powiedział jeszcze (он сказал еще):

— Wiesz (знаешь)… moja róża (моя роза)… jestem za nią odpowiedzialny (я за нее ответственен). A ona jest taka słaba (а она такая слабая). I taka naiwna (и такая наивная). Ma cztery nic niewarte kolce dla obrony przed całym światem (у нее есть четыре ничего не стоящих шипа для защиты перед целым светом).

 • Powoli się zniechęcał. Lecz zrobił jeszcze wysiłek:
  — To będzie ładnie. Ja też będę patrzeć na gwiazdy. Wszystkie gwiazdy będą studniami z zardzewiałym blokiem, Wszystkie gwiazdy dadzą mi pić.
  Milczałem.
  — To będzie takie zabawne. Ty będziesz miał pięćset milionów dzwoneczków, a ja pięćset milionów studni…
  I nagle urwał, ponieważ się rozpłakał…
  — To tu. Pójdę sam jeden krok naprzód.
  Usiadł jednak, ponieważ bał się. Powiedział jeszcze:
  — Wiesz… moja róża… jestem za nią odpowiedzialny. A ona jest taka słaba. I taka naiwna. Ma cztery nic niewarte kolce dla obrony przed całym światem.

Usiadłem, nie mogłem utrzymać się na nogach (я сел, я не мог удержаться на ногах).

— Tak (да)… to wszystko (это всё)… – powiedział (сказал он).

Wahał się jeszcze chwilę, później wstał (он колебался еще минуту, потом встал). Zrobił krok (сделал шаг). Nie mogłem się poruszyć (я не мог пошевелиться).

Mały Książę

Żółta błyskawica mignęła koło jego nogi (желтая молния мелькнула вокруг его ноги). Chwilę stał nieruchomo (минуту он стоял неподвижно). Nie krzyczał (он не кричал). Osunął się powoli, jak pada drzewo (он медленно осел, как падает дерево). Piasek stłumił nawet odgłos upadku (песок приглушил даже звук=шум падения).

 • Usiadłem, nie mogłem utrzymać się na nogach.
  — Tak… to wszystko… — powiedział.
  Wahał się jeszcze chwilę, później wstał. Zrobił krok. Nie mogłem się poruszyć.
  Żółta błyskawica mignęła koło jego nogi. Chwilę stał nieruchomo. Nie krzyczał. Osunął się powoli, jak pada drzewo. Piasek stłumił nawet odgłos upadku.

Аудиозапись двадцатой шестой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском метод Франка 26 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Одна мысль о “Маленький принц на польском метод Франка 26 глава

Добавить комментарий