Катерина Лук'янова

Последнее обновление 26 февраля 2022

Последняя глава сказки «Маленький принц» на польском языке, переведенной по методу Ильи Франка.

XXVII

Вся сказка находится здесь: Маленький Принц / Mały Książę на польском по методу Франка

Маленький принц на польском метод Франка 27 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском метод Франка 27 глава

A dzisiaj minęło już sześć lat (а сегодня минуло уже шесть лет). Nigdy jeszcze nie opowiadałem tej historii (никогда еще я не рассказывал этой истории). Moi koledzy cieszyli się bardzo z mego powrotu (мои коллеги=друзья очень радовались моему возвращению). Byłem smutny, lecz mówiłem im (я был грустный, но говорил им): — To zmęczenie (это усталость)…

  • A dzisiaj minęło już sześć lat. Nigdy jeszcze nie opowiadałem tej historii. Moi koledzy cieszyli się bardzo z mego powrotu. Byłem smutny, lecz mówiłem im: — To zmęczenie…

Teraz trochę się pocieszyłem (сейчас я немного утешился). To znaczy (то есть)… jeszcze niezupełnie (еще не совсем). Lecz wiem na pewno, że wrócił na swoją planetę (но я знаю на верное=точно, что он вернулся на свою планету), ponieważ o wschodzie słońca nie znalazłem jego ciałka (так как на восходе солнца, я не нашел его тельца). Nie było ciężkie to ciało (это тело не было тяжелым)… I bardzo lubię słuchać nocą gwiazd (и я очень люблю слушать ночью звезды). To tak jakby pięćset milionów dzwoneczków (это так, будто пятьсот миллионов колокольчиков)…

  • Teraz trochę się pocieszyłem. To znaczy… jeszcze niezupełnie. Lecz wiem na pewno, że wrócił na swoją planetę, ponieważ o wschodzie słońca nie znalazłem jego ciałka. Nie było ciężkie to ciało… I bardzo lubię słuchać nocą gwiazd. To tak jakby pięćset milionów dzwoneczków…

Ale zdarzyła się rzecz dziwna (но случилась странная вещь)… Zapomniałem dorobić rzemień do kagańca (я забыл сделать ремень для намордника), który narysowałem Małemu Księciu (который я нарисовал Маленькому принцу). Nie będzie mógł go nałożyć barankowi (он не сможет его надеть барашку=на барашка). Pytam nieraz siebie, co dzieje się na jego planecie (я спрашиваю себя неоднократно=часто, что делается на его планете)? Możliwe, że baranek zjadł różę (возможно, что барашек съел розу)…

  • Ale zdarzyła się rzecz dziwna… Zapomniałem dorobić rzemień do kagańca, który narysowałem Małemu Księciu. Nie będzie mógł go nałożyć barankowi. Pytam nieraz siebie, co dzieje się na jego planecie? Możliwe, że baranek zjadł różę…

Czasem mówię sobie, że na pewno nic się nie stało (иногда я говорю себе, что верно ничего не случилось). Mały Książę przykrywa różę na noc szklanym kloszem (Маленький принц прикрывает розу на ночь стеклянным колпаком) i dobrze strzeże baranka (и хорошо стережет барашка)… Wtedy jestem szczęśliwy (тогда я счастлив). I wszystkie gwiazdy śmieją się pogodnie (и все звезды безмятежно смеются). A czasem mówię sobie (а иногда я говорю себе): «Od czasu do czasu zapomina się o obowiązkach — i to już wystarczy (время от времени забывается=люди забывают об обязонностях – и этого уж достаточно). Zapomniał wieczorem zakryć różę szklanym kloszem (забыл он вечером закрыть розу стеклянным колпаком) albo baranek cicho wyszedł ze skrzyni w nocy (или барашек тихо вышел из ящика ночью)…» I wtedy gwiazdy toną we łzach (и тогда звезды тонут в слезах)…

  • Czasem mówię sobie, że na pewno nic się nie stało. Mały Książę przykrywa różę na noc szklanym kloszem i dobrze strzeże baranka… Wtedy jestem szczęśliwy. I wszystkie gwiazdy śmieją się pogodnie. A czasem mówię sobie: «Od czasu do czasu zapomina się o obowiązkach — i to już wystarczy. Zapomniał wieczorem zakryć różę szklanym kloszem albo baranek cicho wyszedł ze skrzyni w nocy…» I wtedy gwiazdy toną we łzach…

Tu kryje się wielka tajemnica (тут кроется большая тайна). Dla was, którzy jak ja kochacie Małego Księcia (для вас, которые как я любите Маленького принца), nie ma w świecie poważniejszego zagadnienia niż to (нет в мире более важного вопроса чем то), czy gdzieś — nie wiadomo gdzie — baranek, którego nie znacie, zjadł różę czy nie (где-то – неизвестно где – барашек, которого вы не знаете, съел розу или нет)…

  • Tu kryje się wielka tajemnica. Dla was, którzy jak ja kochacie Małego Księcia, nie ma w świecie poważniejszego zagadnienia niż to, czy gdzieś — nie wiadomo gdzie — baranek, którego nie znacie, zjadł różę czy nie…

Popatrzcie w niebo (посмотрите в небо). Zapytajcie (спросите): «Czy baranek zjadł różę (съел ли барашек розу)? Tak czy nie (да или нет)?» I zobaczycie, jak cały świat zmieni się dla was (и увидите, как весь мир изменится для вас).

A żaden dorosły nie zrozumie nigdy, jak wielkie to ma znaczenie (и ни один взрослый не поймет никогда, какое большое это имеет значение)!

  • Popatrzcie w niebo. Zapytajcie: «Czy baranek zjadł różę? Tak czy nie?» I zobaczycie, jak cały świat zmieni się dla was.
    A żaden dorosły nie zrozumie nigdy, jak wielkie to ma znaczenie!
Mały Książę

Dla mnie to najpiękniejszy i jednocześnie najsmutniejszy obraz świata (для меня это самая красивый и одновременно самая грустный образ=картинка мира). To ten sam obraz, który jest na poprzedniej stronie (это та самая картинка, которая есть на предыдущей странице), lecz narysowałem go jeszcze raz (но я нарисовал его=ее еще раз), abyście dobrze zapamiętali to miejsce (чтобы вы хорошо запомнили то место), w którym zjawił się na ziemi i znikł Mały Książę (в котором появился на земле и исчез Маленький принц). Przyjrzyjcie się uważnie, abyście mogli rozpoznać ten krajobraz (присмотритесь внимательно, чтобы вы могли узнать этот пейзаж), jeśli któregoś dnia będziecie wędrować przez afrykańską pustynię (если в какой-то день вы будете странствовать=проходить через африканскую пустыню). A jeśli kiedyś znajdziecie się wtym miejscu, nie spieszcie się (и если когда-нибудь окажитесь в этом месте, не спешите), błagam was, zatrzymajcie się na chwilę pod gwiazdą (прошу вас, задержитесь на минуту под звездой)! Jeśli przyjdzie do was śmiejące się dziecko o złotych włosach (если придет к вам смеющийся ребенок с золотыми волосами), nie odpowiadające na pytania — zgadniecie, kto to jest (не отвечающий на вопросы – вы догадаетесь, кто это). Nie zostawiajcie mnie wtedy w moim smutku (не оставляйте тогда меня в моей печали): bądźcie tak mili i napiszcie mi szybko, że wrócił (будьте так добры и напишите мне быстрее, что он вернулся)…

  • Dla mnie to najpiękniejszy i jednocześnie najsmutniejszy obraz świata. To ten sam obraz, który jest na poprzedniej stronie, lecz narysowałem go jeszcze raz, abyście dobrze zapamiętali to miejsce, w którym zjawił się na ziemi i znikł Mały Książę. Przyjrzyjcie się uważnie, abyście mogli rozpoznać ten krajobraz, jeśli któregoś dnia będziecie wędrować przez afrykańską pustynię. A jeśli kiedyś znajdziecie się w tym miejscu, nie spieszcie się, błagam was, zatrzymajcie się na chwilę pod gwiazdą! Jeśli przyjdzie do was śmiejące się dziecko o złotych włosach, nie odpowiadające na pytania — zgadniecie, kto to jest. Nie zostawiajcie mnie wtedy w moim smutku: bądźcie tak mili i napiszcie mi szybko, że wrócił…

Аудиозапись двадцатой седьмой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском метод Франка 27 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий